Obstarávanie

Obnova podpory pre aktívne prvky sieťovej infraštruktúry pre zabezpečenie regulárnej, efektívnej a bezpečnej komunikácie vrátane centralizovaného systému monitorovania prevádzky a nevyhnutných prác.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
248 952,00
Konečná suma(Bez DPH):
165 000,00
Zaplatené:
66.27%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50312600-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

• A. Obnova podpory pre Cisco LAN Core Switch - obnova podpory:• A.1. Podpora typu CON-SNT-C4503E pre zariadenie so sériovým číslom SPE1411015V na obdobie 02.07.2017 - 01.07.2018. • A.2. Podpora typu CON-SNT-C4503E pre zariadenie so sériovým číslom SPE1415012M na obdobie 02.07.2017 - 01.07.2018. • A.3. Práce súvisiace s Upgrade OS pre Lan Core Switch na obdobie platnosti zakúpenej podpory výrobcu realizované raz ročne: - určenie potrebnej verzie OS, nasadenie a overene verzie v LAB podm., nasadenie verzie na zar., overenie funkčnosti zar. po aktualizácií OS; • B. Obnova podpory pre sieťové zariadenia Cisco DC Infraštruktúra - obnova podpory:• B.1. Podpora typu CON-SNT-VS09E2T pre zariadenie so sériovým číslom SMC1650003K na obdobie 30.09.2017 - 29.09.2018. • B.2. Podpora typu CON-SNT-VS09E2T pre zariadenie so sériovým číslom SMC1646001G na obdobie 30.09.2017 - 29.09.2018. • B.3. Podpora typu CON-SNT-ACE30MOD pre zariadenie so sériovým číslom SAL1652V98W na obdobie 30.09.2017 - 29.09.2018; • B.4. Podpora typu CON-SNT-ACE30MOD pre zariadenie so sériovým číslom SAL1647T1BX na obdobie 30.09.2017 - 29.09.2018. • B.5. Podpora typu CON-SNT-C4948ES pre zariadenie so sériovým číslom CAT1648S5WY na obdobie 30.09.2017 - 29.09.2018. • B.6. Podpora typu CON-SNT-C4948ES pre zariadenie so sériovým číslom CAT1648S5W8 na obdobie 30.09.2017 - 29.09.2018. • B.7. Podpora typu CON-SNT-C4948ES pre zariadenie so sériovým číslom CAT1650S1RH na obdobie 30.09.2017 - 29.09. 2018; • B.8. Podpora typu CON-SNT-C4948ES pre zariadenie so sériovým číslom CAT1650S1U0 na obdobie 30.09.2017 - 29.09. 2018. • B.9. Podpora typu CON-SNT-C4948ES pre zariadenie so sériovým číslom CAT1650S1UU na obdobie 30.09.2017 - 29.09. 2018. • B.10. Podpora typu CON-SNT-V248PSS pre zariadenie so sériovým číslom FDO1645Y2FG na obdobie 30.09.2017 - 29.09. 2018; • B.11. Práce súvisiace s Upgrade OS pre DC Infraštruktúra na obdobie trvania zakúpenej podpory výrobcu realizované raz ročne: - určenie potrebnej verzie OS, - nasadenie a overene verzie v LAB podmienkach, - nasadenie verzie na zariadenia, - overenie funkčnosti zariadení po aktualizácií OS.; • C. Obnova podpory pre sieťové zariadenia Cisco DC Manažment - obnova podpory:• C.1. Podpora typu CON-SNT-2911 pre zariadenie so sériovým číslom FCZ16337FK1 na obdobie 30.09.2017 - 29.09. 2018. • C.2. Podpora typu CON-SNT-V224PSS pre zariadenie so sériovým číslom FDO1646Y0E1 na obdobie 30.09.2017 - 29.09.2018; • C.3. Podpora typu CON-SNT-AS4BUNK9 pre zariadenie so sériovým číslom JMX165080VZ na obdobie 30.09.2017 - 30.09.2018. • C.4. Práce súvisiace s Upgrade OS pre DC Manažment na obdobie trvania zakúpenej podpory výrobcu realizované raz ročne: - určenie potrebnej verzie OS, - nasadenie a overene verzie v LAB podmienkach, - nasadenie verzie na zariadenia, - overenie funkčnosti zariadení po aktualizácií OS.; • D. Obnova podpory pre sieťové zariadenia Cisco DC Security - obnova podpory:• D.1. Podpora typu CON-SNT-A85S2K9 pre zariadenie so sériovým číslom JMX170180LC na obdobie 30.09.2017 - 29.09.2018. • D.2. Podpora typu CON-SNT-A85S2K9 pre zariadenie so sériovým číslom JMX170180NW na obdobie 30.09.2017 - 29.09. 2018.; • D.3. Podpora typu CON-SNT-AS5550B pre zariadenie so sériovým číslom JMX165080WC na obdobie 30.09.2017 - 30.09.2018. • D.4. Podpora typu CON-SNT-AS5550B pre zariadenie so sériovým číslom JMX165080WD na obdobie 30.09.2017 - 30.09.2018. • D.5. Podpora typu CON-SNT-AS4BUNK9 pre zariadenie so sériovým číslom JMX1647X07T na obdobie 30.09.2017 - 30.09.2018.; • D.6. Práce súvisiace s Upgrade OS pre DC Security na obdobie trvania zakúpenej podpory výrobcu realizované raz ročne: - určenie potrebnej verzie OS, - nasadenie a overene verzie v LAB podmienkach, - nasadenie verzie na zariadenia, - overenie funkčnosti zariadení po aktualizácií OS.; • E. Obnova podpory pre sieťové zariadenia IBM Firewall pre ochranu web služieb SOA - obnova podpory na obdobie 01.09.2017 - 01.09.2018:• E.1. Podpora typu IBM WebSphere WebSphere DataPower Service Gateway XG45 Appliance Install Annual Appliance Maintenance + Subscription and Support Renewal pre zariadenie so sériovým číslom 6804084 na obdobie 01.09.2017 - 01.09.2018.; • E.2. Podpora typu IBM WebSphere DataPower Service Gateway XG45 Virtual Edition for Non Production Environments Processor Value Unit (PVU) License + SW Subscription & Support pre zariadenie so sériovým číslom 6804084 na obdobie 01.09.2017 - 01.09.2018. • E.3. Práce súvisiace s Upgrade OS pre IBM Firewall pre ochranu web služieb SOA na obdobie trvania zakúpenej podpory výrobcu realizované raz ročne: - určenie potrebnej verzie OS, - nasadenie a overene verzie v LAB podmienkach, - nasadenie verzie na zariadenia, - overenie funkčnosti zariadení po aktualizácií OS.; • F. Obnova podpory pre IBM diskové polia DS3512 - obnova podpory na obdobie 01.04.2017 – 01.04.2018, pre ktoré už bola ukončená podpora k 23.11.2015:• F.1. Podpora pre IBM diskové polia DS3512 + Subscription and Support Renewal na obdobie 01.04.2017 – 01.04.2018 so sériovým číslom 13D157D, 13D1584, 13D15C2, 13D15C4, 13D15CH, 13D1868, 13D186L. Predošlá podpora bola ukončená k 23.11.2015. Rozsah podpory v režime 11x5 NBD, oprava on-site certifikovaným technikom.; • F.2. Práce súvisiace s Upgrade pre IBM diskové pole na obdobie trvania zakúpenej podpory výrobcu realizované raz ročne: - určenie potrebnej verzie OS, - nasadenie a overene verzie v LAB podmienkach, - nasadenie verzie na zariadenia, - overenie funkčnosti zariadení po aktualizácií OS; • G. Obnova podpory pre IBM Streams Resource - obnova podpory na obdobie 01.04.2017 – 01.04.2018, pre ktorý už bola ukončená podpora k 30.09.2016:• G.1. Podpora pre IBM Streams Resource Value Unit SW Subscription & Support Reinstatement na obdobie 01.04.2017 – 01.04.2018. Predošlá podpora bola ukončená k 30.09.2016. • G.2. Práce súvisiace s Upgrade pre IBM Streams Resource na obdobie trvania zakúpenej podpory výrobcu realizované raz ročne: - určenie potrebnej verzie, - nasadenie novej verzie, - overenie funkčnosti po aktualizácií; • H. Obnova podpory pre centralizovaný systém monitorovania prevádzky podporných technologických zariadení DC - obnova podpory na obdobie 01.04.2017 – 01.04.2018:• H.1. Podpora pre centralizovaný systém monitorovania prevádzky podporných technologických zariadení DC – MIDS v.2 + Subscription and Support Renewal na obdobie 01.04.2017 – 01.04.2018. Predošlá podpora bola ukončená k 23.11.2015.; • H.2. Práce súvisiace s Upgrade pre centralizovaný systém monitorovania prevádzky podporných technologických zariadení DC na obdobie trvania zakúpenej podpory výrobcu realizované raz ročne: - určenie potrebnej verzie, - nasadenie novej verzie, - overenie funkčnosti po aktualizácií.; • I. Zabezpečenie nevyhnutných prác pre zariadenia na obdobie 01.04.2017 - 31.12.2017:• I.1. Zabezpečenie nevyhnutných prác pre Perimeter Firewall – na obdobie 9 mesiacov vykonávané 1x týždenne: - Identifikácia chýb a zraniteľnosti; Kontrola funkčnosti proxy, ssl, fw, dns, ntp, vpn, identity; Návrhy na zmeny identifikovaných pri činnostiach; Pravidelná kontrola statusu prevádzkových parametrov zariadení (teplota prostredia, napájanie, funkčnosť chladenia). ; • I.2. Zabezpečenie nevyhnutných prác pre DC Firewall - na obdobie 9 mesiacov vykonávané 1x týždenne: - Identifikácia chýb a zraniteľnosti; Kontrola funkčnosti fw, identity; Návrhy na zmeny identifikovaných pri činnostiach; Pravidelná kontrola statusu prevádzkových parametrov zariadení (teplota prostredia, napájanie, funkčnosť chladenia).; • I.3. Zabezpečenie nevyhnutných prác pre Autentizačný systém - na obdobie 9 mesiacov vykonávané 1x týždenne: - Identifikácia chýb a zraniteľnosti; Kontrola funkčnosti autentizácie vpn, wifi, admin, guest; Návrhy na zmeny identifikovaných pri činnostiach; Pravidelná kontrola statusu prevádzkových parametrov zariadení (teplota prostredia, napájanie, funkčnosť chladenia).; • I.4. Zabezpečenie nevyhnutných prác pre Firewall ochrany web služieb SOA - na obdobie 9 mesiacov: - Identifikácia chýb a zraniteľnosti; Kontrola funkčnosti a aktualizácia signatúr, geo-lokačnej databázy; Návrhy na zmeny identifikovaných pri činnostiach; Pravidelná kontrola statusu prevádzkových parametrov zariadení (teplota prostredia, napájanie, funkčnosť chladenia). ; • I.5. Zabezpečenie nevyhnutných prác pre aplikačné servery s nasadením Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager vrátane serverových agentov (vo vlastníctve Objednávateľa) na 18 aplikačných/manažmentových serverov s operačným systémom Microsoft Windows Server 2012 - na obdobie 9 mesiacov vykonávané 1x týždenne: - Pravidelná proaktívna kontrola stavu systémov v centrálnom manažmentovom nastrojí Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager. ; • I.6. Zabezpečenie nevyhnutných prác pre diskové polia a zálohovanie - na obdobie 9 mesiacov vykonávané 1x týždenne: - Pravidelná kontrola statusu prevádzkových parametrov zariadení (teplota prostredia, napájanie, funkčnosť chladenia); Pravidelná proaktívna kontrola stavu a logov na jednotlivých diskových poliach; Pravidelná proaktívna kontrola stavu a logov zálohovacích úloh.• I.7. Zabezpečenie nevyhnutných prác pre centralizovaný systém monitorovania prevádzky podporných technologických zariadení DC - na obdobie 9 mesiacov vykonávané 1x týždenne: ; Pravidelná analýza a výkonnostné ladenie databázy modulu na základe reálnych prevádzkových údajov; Analýza vybraných poplachových udalostí a príprava detailných operatívnych výstupov pre účely expertnej analýzy vybraných alarmov; Optimalizácia štruktúry logických signálov a ich vyhodnocovania na základe prevádzkových údajov; Vykonávanie prevádzkového monitorovania modulov a komponentov centralizovaného systému monitorovania prevádzky podporných technologických zariadení DC;; Pravidelná údržba modulov a komponentov centralizovaného systému monitorovania prevádzky podporných technologických zariadení DC a optimalizácia umiestnenia snímačov; Aktualizácia používateľskej dokumentácie vo vzťahu ku zmenám v centralizovanom systéme monitorovania prevádzky podporných technologických zariadení DC; Nasadzovanie aktualizácii.; • J. Obnova podpory pre virtualizačný nástroj VMware - obnova podpory na obdobie 13.08.2017 - 13.08.2018:• J.1. Podpora typu Basic Support Coverage Academic VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) pre 1ks na obdobie 13.08.2017 - 13.08.2018.• J.2. Podpora typu Basic Support Coverage Academic VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor pre 13ks na obdobie 13.08.2017 - 13.08.2018. ; • K. Dodávka 21ks Wifi prístupových bodov Cisco 802.11n Aironet 1830:• K.1. Dodávka 21ks Wifi prístupových bodov Cisco 802.11n Aironet 1830 (PN: AIR-AP1832I-E-K9C)• K.2. Inštalácia dátových rozvodov pre 21ks Wifi prístupových bodov Cisco 802.11n Aironet 1830 2100m kábel UTP, Categorie 5E, LSOH vrátane inštalácie; 2ks patch panel, Category 5E, 24xRJ45 vrátane inštalácie a konektorovania;;  21ks dvojzásuvka 2xRJ45, UTP vrátane inštalácie a konektorovania; upevňovací materiál (hmoždinky, skrutky, sťahovacie pásiky, označovače a iný drobný materiál) v rozsahu pre inštaláciu rozvodov pre 21ks Wifi prístupových bodov Cisco 802.11n Aironet 1830; certifikačné premeranie a vystavenie meracích protokolov pre rozvody pre Wifi prístupových bodov Cisco 802.11n Aironet 1830. ; • K.3. Konfigurácia 21ks Wifi prístupových bodov Cisco 802.11n Aironet 1830: meranie útlmov a rušení v priestoroch; návrh rozmiestnenia pre 21ks Wifi prístupových bodov Cisco 802.11n Aironet 1830; povrchová montáž21ks Wifi prístupových bodov Cisco 802.11n Aironet 1830; návrh riešenia pre integráciu Wifi prístupových bodov do existujúcej infraštruktúry; pripojenie Wifi prístupových bodov do dátovej siete;;  aktivácia portov a konfiguračné nastavenie na aktívnych prvkoch sieťovej infraštruktúry a Wifi prístupových bodov; príprava testov konektivity a pokrytia; realizácia testov; doplnenie a aktualizácia dokumentácie riešenia WiFi infraštruktúry.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: A.1. Podpora typu CON-SNT-C4503E pre zariadenie so sériovým číslom SPE1411015V na obdobie 02.07.2017 - 01.07.2018. , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: A.2. Podpora typu CON-SNT-C4503E pre zariadenie so sériovým číslom SPE1415012M na obdobie 02.07.2017 - 01.07.2018. , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: A.3. Práce súvisiace s Upgrade OS pre Lan Core Switch na obdobie platnosti zakúpenej podpory výrobcu realizované raz ročne: - určenie potrebnej verzie OS, nasadenie a overene verzie v LAB podmienkach, nasadenie verzie na zariadenia, overenie funkčnosti zariadení po aktualizácií OS., Jednotka: osobohodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 32; Technické vlastnosti: B.1. Podpora typu CON-SNT-VS09E2T pre zariadenie so sériovým číslom SMC1650003K na obdobie 30.09.2017 - 29.09.2018. , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: B.2. Podpora typu CON-SNT-VS09E2T pre zariadenie so sériovým číslom SMC1646001G na obdobie 30.09.2017 - 29.09.2018. , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: B.3. Podpora typu CON-SNT-ACE30MOD pre zariadenie so sériovým číslom SAL1652V98W na obdobie 30.09.2017 - 29.09.2018. , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: B.4. Podpora typu CON-SNT-ACE30MOD pre zariadenie so sériovým číslom SAL1647T1BX na obdobie 30.09.2017 - 29.09.2018. , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: B.5. Podpora typu CON-SNT-C4948ES pre zariadenie so sériovým číslom CAT1648S5WY na obdobie 30.09.2017 - 29.09.2018. , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: B.6. Podpora typu CON-SNT-C4948ES pre zariadenie so sériovým číslom CAT1648S5W8 na obdobie 30.09.2017 - 29.09.2018. , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: B.7. Podpora typu CON-SNT-C4948ES pre zariadenie so sériovým číslom CAT1650S1RH na obdobie 30.09.2017 - 29.09.2018. , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: B.8. Podpora typu CON-SNT-C4948ES pre zariadenie so sériovým číslom CAT1650S1U0 na obdobie 30.09.2017 - 29.09.2018., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: B.9. Podpora typu CON-SNT-C4948ES pre zariadenie so sériovým číslom CAT1650S1UU na obdobie 30.09.2017 - 29.09.2018., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: B.10. Podpora typu CON-SNT-V248PSS pre zariadenie so sériovým číslom FDO1645Y2FG na obdobie 30.09.2017 - 29.09.2018., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: B.11. Práce súvisiace s Upgrade OS pre DC Infraštruktúra na obdobie platnosti zakúpenej podpory výrobcu realizované raz ročne: - určenie potrebnej verzie OS, - nasadenie a overene verzie v LAB podmienkach, - nasadenie verzie na zariadenia, - overenie funkčnosti zariadení po aktualizácií OS., Jednotka: osobohodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 104; Technické vlastnosti: C.1. Podpora typu CON-SNT-2911 pre zariadenie so sériovým číslom FCZ16337FK1 na obdobie 30.09.2017 - 29.09.2018., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: C.2. Podpora typu CON-SNT-V224PSS pre zariadenie so sériovým číslom FDO1646Y0E1 na obdobie 30.09.2017 - 29.09.2018., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: C.3. Podpora typu CON-SNT-AS4BUNK9 pre zariadenie so sériovým číslom JMX165080VZ na obdobie 30.09.2017 - 30.09.2018., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: C.4. Práce súvisiace s Upgrade OS pre DC Manažment na obdobie platnosti zakúpenej podpory výrobcu realizované raz ročne: - určenie potrebnej verzie OS, - nasadenie a overene verzie v LAB podmienkach, - nasadenie verzie na zariadenia, - overenie funkčnosti zariadení po aktualizácií OS., Jednotka: osobohodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24; Technické vlastnosti: D.1. Podpora typu CON-SNT-A85S2K9 pre zariadenie so sériovým číslom JMX170180LC na obdobie 30.09.2017 - 29.09.2018. , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: D.2. Podpora typu CON-SNT-A85S2K9 pre zariadenie so sériovým číslom JMX170180NW na obdobie 30.09.2017 - 29.09.2018. , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: D.3. Podpora typu CON-SNT-AS5550B pre zariadenie so sériovým číslom JMX165080WC na obdobie 30.09.2017 - 30.09.2018. , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: D.4. Podpora typu CON-SNT-AS5550B pre zariadenie so sériovým číslom JMX165080WD na obdobie 30.09.2017 - 30.09.2018. , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: D.5. Podpora typu CON-SNT-AS4BUNK9 pre zariadenie so sériovým číslom JMX1647X07T na obdobie 30.09.2017 - 30.09.2018. , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: D.6. Práce súvisiace s Upgrade OS pre DC Security na obdobie platnosti zakúpenej podpory výrobcu realizované raz ročne: - určenie potrebnej verzie OS, - nasadenie a overene verzie v LAB podmienkach, - nasadenie verzie na zariadenia, - overenie funkčnosti zariadení po aktualizácií OS., Jednotka: osobohodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24; Technické vlastnosti: E.1. Podpora typu IBM WebSphere WebSphere DataPower Service Gateway XG45 Appliance Install Annual Appliance Maintenance + Subscription and Support Renewal pre zariadenie so sériovým číslom 6804084 na obdobie 01.09.2017 - 01.09.2018. , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: E.2. Podpora typu IBM WebSphere DataPower Service Gateway XG45 Virtual Edition for Non Production Environments Processor Value Unit (PVU) License + SW Subscription & Support pre zariadenie so sériovým číslom 6804084 na obdobie 01.09.2017 - 01.09.2018. , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: E.3. Práce súvisiace s Upgrade OS pre IBM Firewall pre ochranu web služieb SOA na obdobie trvania zakúpenej podpory výrobcu realizované raz ročne: - určenie potrebnej verzie OS, - nasadenie a overene verzie v LAB podmienkach, - nasadenie verzie na zariadenia, - overenie funkčnosti zariadení po aktualizácií OS., Jednotka: osobohodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: F.1. Podpora pre IBM diskové polia DS3512 + Subscription and Support Renewal na obdobie 01.04.2017 – 01.04.2018 so sériovým číslom 13D157D, 13D1584, 13D15C2, 13D15C4, 13D15CH, 13D1868, 13D186L. Predošlá podpora bola ukončená k 23.11.2015. Rozsah podpory v režime 11x5 NBD, oprava on-site certifikovaným technikom., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: F.2. Práce súvisiace s Upgrade pre IBM diskové polia na obdobie trvania zakúpenej podpory výrobcu realizované raz ročne: - určenie potrebnej verzie OS, - nasadenie a overene verzie v LAB podmienkach, - nasadenie verzie na zariadenia, - overenie funkčnosti zariadení po aktualizácií OS., Jednotka: osobohodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 144; Technické vlastnosti: G.1. Podpora pre IBM Streams Resource Value Unit SW Subscription & Support Reinstatement na obdobie 01.04.2017 – 01.04.2018. Predošlá podpora bola ukončená k 30.09.2016., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: G.2. Práce súvisiace s Upgrade pre IBM Streams Resource na obdobie trvania zakúpenej podpory výrobcu realizované raz ročne: - určenie potrebnej verzie, - nasadenie novej verzie, - overenie funkčnosti po aktualizácií., Jednotka: osobohodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8; Technické vlastnosti: H.1. Podpora pre centralizovaný systém monitorovania prevádzky podporných technologických zariadení DC – MIDS v.2 + Subscription and Support Renewal na obdobie 01.04.2017 – 01.04.2018. Predošlá podpora bola ukončená k 23.11.2015., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: H.2. Práce súvisiace s Upgrade pre centralizovaný systém monitorovania prevádzky podporných technologických zariadení DC na obdobie trvania zakúpenej podpory výrobcu realizované raz ročne: - určenie potrebnej verzie, - nasadenie novej verzie, - overenie funkčnosti po aktualizácií., Jednotka: osobohodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 48; Technické vlastnosti: I.1. Zabezpečenie nevyhnutných prác pre Perimeter Firewall – na obdobie 9 mesiacov vykonávané 1x týždenne: - Identifikácia chýb a zraniteľnosti; Kontrola funkčnosti fw, ntp, vpn, identity; Návrhy na zmeny identifikovaných pri činnostiach; Pravidelná kontrola statusu prevádzkových parametrov zariadení (teplota prostredia, napájanie, funkčnosť chladenia)., Jednotka: osobohodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 32; Technické vlastnosti: I.2. Zabezpečenie nevyhnutných prác pre DC Firewall - na obdobie 9 mesiacov vykonávané 1x týždenne: - Identifikácia chýb a zraniteľnosti; Kontrola funkčnosti fw, identity; Návrhy na zmeny identifikovaných pri činnostiach; Pravidelná kontrola statusu prevádzkových parametrov zariadení (teplota prostredia, napájanie, funkčnosť chladenia)., Jednotka: osobohodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 132; Technické vlastnosti: I.3. Zabezpečenie nevyhnutných prác pre Autentizačný systém - na obdobie 9 mesiacov vykonávané 1x týždenne: - Identifikácia chýb a zraniteľnosti; Kontrola funkčnosti fw, ntp, vpn, identity; Návrhy na zmeny identifikovaných pri činnostiach; Pravidelná kontrola statusu prevádzkových parametrov zariadení (teplota prostredia, napájanie, funkčnosť chladenia)., Jednotka: osobohodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 55; Technické vlastnosti: I.4. Zabezpečenie nevyhnutných prác pre Firewall ochrany web služieb SOA - na obdobie 9 mesiacov: - Identifikácia chýb a zraniteľnosti; Kontrola funkčnosti a aktualizácia signatúr, geo-lokačnej databázy; Návrhy na zmeny identifikovaných pri činnostiach; Pravidelná kontrola statusu prevádzkových parametrov zariadení (teplota prostredia, napájanie, funkčnosť chladenia)., Jednotka: osobohodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 132; Technické vlastnosti: I.5. Zabezpečenie nevyhnutných prác pre aplikačné servery s nasadením Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager vrátane serverových agentov (vo vlastníctve Objednávateľa) na 18 aplikačných/manažmentových serverov s operačným systémom Microsoft Windows Server 2012 - na obdobie 9 mesiacov vykonávané 1x týždenne: - Pravidelná proaktívna kontrola stavu systémov v centrálnom manažmentovom nastrojí Microsoft System Center 2012 R2 Operations Manager., Jednotka: osobohodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 232; Technické vlastnosti: I.6. Zabezpečenie nevyhnutných prác pre diskové polia a zálohovanie - na obdobie 9 mesiacov vykonávané 1x týždenne: - Pravidelná kontrola statusu prevádzkových parametrov zariadení (teplota prostredia, napájanie, funkčnosť chladenia); Pravidelná proaktívna kontrola stavu a logov na jednotlivých diskových poliach; Pravidelná proaktívna kontrola stavu a logov zálohovacích úloh., Jednotka: osobohodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 144; Technické vlastnosti: I.7. Zabezpečenie nevyhnutných prác pre centralizovaný systém monitorovania prevádzky podporných technologických zariadení DC - na obdobie 9 mesiacov vykonávané 1x týždenne: Pravidelná analýza a výkonnostné ladenie databázy modulu na základe reálnych prevádzkových údajov; Analýza vybraných poplachových udalostí a príprava detailných operatívnych výstupov pre účely expertnej analýzy vybraných alarmov; Optimalizácia štruktúry logických signálov a ich vyhodnocovania na základe prevádzkových údajov; , Jednotka: osobohodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: Vykonávanie prevádzkového monitorovania modulov a komponentov centralizovaného systému monitorovania prevádzky podporných technologických zariadení DC; Pravidelná údržba modulov a komponentov centralizovaného systému monitorovania prevádzky podporných technologických zariadení DC a optimalizácia umiestnenia snímačov; Aktualizácia používateľskej dokumentácie vo vzťahu ku zmenám v centralizovanom systéme monitorovania prevádzky podporných technologických zariadení DC; Nasadzovanie aktualizácii., Jednotka: osobohodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100; Technické vlastnosti: J.1. Podpora typu Basic Support Coverage Academic VMware vCenter Server 6 Standard for vSphere 6 (Per Instance) pre 1ks na obdobie 13.08.2017 - 13.08.2018., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: J.2. Podpora typu Basic Support Coverage Academic VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor pre 13ks na obdobie 13.08.2017 - 13.08.2018., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: K.1. Dodávka 21ks Wifi prístupových bodov Cisco 802.11n Aironet 1830 (PN: AIR-AP1832I-E-K9C)., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 21; Technické vlastnosti: K.2. Inštalácia dátových rozvodov pre 21ks Wifi prístupových bodov Cisco 802.11n Aironet 1830• 2100m kábel UTP, Categorie 5E, LSOH vrátane inštalácie;• 2ks patch panel, Category 5E, 24xRJ45 vrátane inštalácie a konektorovania;• 21ks dvojzásuvka 2xRJ45, UTP vrátane inštalácie a konektorovania;• upevňovací materiál (hmoždinky, skrutky, sťahovacie pásiky, označovače a iný drobný materiál) v rozsahu pre inštaláciu rozvodov pre 21ks Wifi prístupových bodov Cisco 802.11n Aironet 1830;, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: • certifikačné premeranie a vystavenie meracích protokolov pre rozvody pre Wifi prístupových bodov Cisco 802.11n Aironet 1830., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: K.3. Konfigurácia 21ks Wifi prístupových bodov Cisco 802.11n Aironet 1830:• meranie útlmov a rušení v priestoroch;• návrh rozmiestnenia pre 21ks Wifi prístupových bodov Cisco 802.11n Aironet 1830;• povrchová montáž21ks Wifi prístupových bodov Cisco 802.11n Aironet 1830;• návrh riešenia pre integráciu Wifi prístupových bodov do existujúcej infraštruktúry;, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: • pripojenie Wifi prístupových bodov do dátovej siete;• aktivácia portov a konfiguračné nastavenie na aktívnych prvkoch sieťovej infraštruktúry a Wifi prístupových bodov;• príprava testov konektivity a pokrytia;• realizácia testov;• doplnenie a aktualizácia dokumentácie riešenia WiFi infraštruktúry, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 2 198 000,00 20% EUR 28. Marec 2017 134453

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×