CPV kód

50312600-1

Údržba a opravy zariadení informačných technológií

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 2 914 572 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 198 000 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 47 102 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 21 970 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 137 448 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 176 616 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 4 71 470 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 27 847 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 2 1 089 998 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 5 524 999 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 4 4 341 788 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 0 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 50 000 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 22 052 608 EUR
Bratislavská teplárenská, a.s. 1 2 365 753 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DATALAN, a.s. 1 47 102 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 3 9 518 337 EUR
ANeT Sovakia s.r.o. 1 50 000 EUR
SOITRON, s.r.o. 1 2 760 000 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 5 1 287 998 EUR
ALCASYS, a.s. 1 27 847 EUR
TEMPEST a.s. 3 19 292 608 EUR
TREND SLOVAKIA, s.r.o. 1 133 200 EUR
MK alarm, s.r.o. 3 28 990 EUR
WEGA LH, s.r.o. 1 42 480 EUR
TRACO SYSTEMS a.s. 1 21 970 EUR
eGroup Solutions, a. s. 1 215 250 EUR
DATAMEDICAL s. r. o. 1 176 616 EUR
Telegrafia, a.s. 2 2 914 572 EUR
Profi - NETWORK, s.r.o. 1 2 365 753 EUR
IXPERTA s. r. o., organizačná zložka 1 137 448 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dochádzkový systém ANeT- Profylaktická kontrola a pozáručný servis automatizovaného systému evidencie dochádzky zamestnancov Ministerstva financií SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 50 000 EUR 2015 Služby Nie 1
Profylaktika (údržba) a aktualizácia dochádzkového/návštevného a stravovacieho systému Kredit Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 42 480 EUR 2015 Služby Nie 1
Servis archivovaného riešenia pre uchovávanie a zdieľanie dát získaných z digitálnych RTG modalít prevádzkovaných vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 147 180 EUR 2015 Služby Nie 1
Pozáručný autorizovaný servis pre Centrálny Dátový Archív Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 6 905 275 EUR 2016 Služby Nie 1
Pozáručný autorizovaný servis pre IKT infraštruktúru NP Digitálna knižnica a Digitálny archív Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 8 876 500 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Technická podpora hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj Centrum vedecko-technických informácií SR 5 524 999 EUR 2016 Služby Áno 1
Pozáručný autorizovaný servis pre centralizované zariadenia výpočtovej techniky značky IBM Sociálna poisťovňa, ústredie 2 396 720 EUR 2016 Služby Nie 1
Pozáručný autorizovaný servis formou komplexných služieb podpory HW a SW pre NP Digitálne pramene Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 3 510 833 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie servisných služieb pre Digitalizačné technológie a IT infraštruktúru Slovenského filmového ústavu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 760 000 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Rozširovanie a upgrade monitorovacieho a odpočtového systému ProCop, poskytovanie servisných a telekomunikačných služieb k tomuto systému Bratislavská teplárenská, a.s. 2 365 753 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Obnova podpory pre informačné technologie Slovenský hydrometeorologický ústav 544 999 EUR 2017 Služby Nie 1
Servis a údržba softvéru a hardvéru Avid Rozhlas a televízia Slovenska 22 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Upgrade komunikačného servera a dodávka telefónnych prístrojov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 36 000 EUR 2016 Služby Nie 1
Kalibrácia a meranie bezpečnostných systémov siete TITAN Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 11 700 EUR 2016 Služby Nie 1
Obnova podpory pre informačné technológie. Slovenský hydrometeorologický ústav 547 759 EUR 2017 Služby Nie 1
Obnova podpory pre aktívne prvky sieťovej infraštruktúry pre zabezpečenie regulárnej, efektívnej a bezpečnej komunikácie vrátane centralizovaného systému monitorovania prevádzky a nevyhnutných prác. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 248 952 EUR 2017 Služby Nie 1
Zakúpenie podpory HPE Foundation Care pre servery HP Proliant NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 47 102 EUR 2017 Služby Nie 1
Kalibrácia a meranie bezpečnostných systémov siete TITAN Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 11 700 EUR 2017 Služby Nie 1
Obnova podpory pre informačné technológie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 151 566 EUR 2017 Služby Nie 1
Pozáručný autorizovaný servis produkčných rýchlotlačiarní RICOH Sociálna poisťovňa, ústredie 181 800 EUR 2018 Služby Nie 1
Obnova podpory pre informačné technológie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 172 564 EUR 2018 Služby Nie 1
Kalibrácia a meranie bezpečnostných systémov siete TITAN Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 11 700 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisná podpora pre diskové polia HP Sociálna poisťovňa, ústredie 262 800 EUR 2018 Služby Nie 1
Vykonanie pozáručneho servisu technických zariadení informačného systému civilnej ochrany II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 750 000 EUR 2019 Služby Nie 1
Podpora telefónnych ústrední Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 137 448 EUR 2019 Služby Nie 1
Pozáručný autorizovaný servis pre centralizované zariadenia výpočtovej techniky IBM Sociálna poisťovňa, ústredie 1 996 072 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pozáručneho servisu technických zariadení informačného systému civilnej ochrany II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 164 572 EUR 2019 Služby Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×