CPV kód

50312600-1

Údržba a opravy zariadení informačných technológií

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 4 110 920 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 198 000 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 47 102 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 21 970 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 137 448 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 176 616 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 90 970 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 27 847 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 2 1 089 998 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 5 524 999 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 5 4 471 748 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 4 282 956 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 50 000 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 4 22 052 608 EUR
Bratislavská teplárenská, a.s. 1 2 365 753 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DATALAN, a.s. 1 47 102 EUR
Atos IT Solutions and Services s.r.o. 3 9 518 337 EUR
ANeT Sovakia s.r.o. 1 50 000 EUR
SOITRON, s.r.o. 1 2 760 000 EUR
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 7 1 570 954 EUR
ALCASYS, a.s. 1 27 847 EUR
TEMPEST a.s. 3 19 292 608 EUR
TREND SLOVAKIA, s.r.o. 2 263 160 EUR
MK alarm, s.r.o. 5 48 490 EUR
WEGA LH, s.r.o. 1 42 480 EUR
TRACO SYSTEMS a.s. 1 21 970 EUR
eGroup Solutions, a. s. 1 215 250 EUR
DATAMEDICAL s. r. o. 1 176 616 EUR
Telegrafia, a.s. 4 4 110 920 EUR
Profi - NETWORK, s.r.o. 1 2 365 753 EUR
IXPERTA s. r. o., organizačná zložka 1 137 448 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dochádzkový systém ANeT- Profylaktická kontrola a pozáručný servis automatizovaného systému evidencie dochádzky zamestnancov Ministerstva financií SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 50 000 50000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Profylaktika (údržba) a aktualizácia dochádzkového/návštevného a stravovacieho systému Kredit Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 42 480 42480.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Servis archivovaného riešenia pre uchovávanie a zdieľanie dát získaných z digitálnych RTG modalít prevádzkovaných vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 147 180 147180.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Pozáručný autorizovaný servis pre Centrálny Dátový Archív Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 6 905 275 6905275.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pozáručný autorizovaný servis pre IKT infraštruktúru NP Digitálna knižnica a Digitálny archív Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 8 876 500 8876500.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Technická podpora hardvérového a softvérového vybavenia pre Dátové centrum pre výskum a vývoj Centrum vedecko-technických informácií SR 5 524 999 5524999.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Pozáručný autorizovaný servis pre centralizované zariadenia výpočtovej techniky značky IBM Sociálna poisťovňa, ústredie 2 396 720 2396720.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pozáručný autorizovaný servis formou komplexných služieb podpory HW a SW pre NP Digitálne pramene Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 3 510 833 3510833.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poskytovanie servisných služieb pre Digitalizačné technológie a IT infraštruktúru Slovenského filmového ústavu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 760 000 2760000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Rozširovanie a upgrade monitorovacieho a odpočtového systému ProCop, poskytovanie servisných a telekomunikačných služieb k tomuto systému Bratislavská teplárenská, a.s. 2 365 753 2365753.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Obnova podpory pre informačné technologie Slovenský hydrometeorologický ústav 544 999 544999.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Servis a údržba softvéru a hardvéru Avid Rozhlas a televízia Slovenska 22 000 22000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upgrade komunikačného servera a dodávka telefónnych prístrojov Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 36 000 36000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Kalibrácia a meranie bezpečnostných systémov siete TITAN Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 11 700 11700.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Obnova podpory pre informačné technológie. Slovenský hydrometeorologický ústav 547 759 547758.74 EUR 2017 Služby Nie 1
Obnova podpory pre aktívne prvky sieťovej infraštruktúry pre zabezpečenie regulárnej, efektívnej a bezpečnej komunikácie vrátane centralizovaného systému monitorovania prevádzky a nevyhnutných prác. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 248 952 248952.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zakúpenie podpory HPE Foundation Care pre servery HP Proliant NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 47 102 47101.67 EUR 2017 Služby Nie 1
Kalibrácia a meranie bezpečnostných systémov siete TITAN Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 11 700 11700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Obnova podpory pre informačné technológie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 151 566 151566.36 EUR 2017 Služby Nie 1
Pozáručný autorizovaný servis produkčných rýchlotlačiarní RICOH Sociálna poisťovňa, ústredie 181 800 181800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obnova podpory pre informačné technológie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 172 564 172563.63 EUR 2018 Služby Nie 1
Kalibrácia a meranie bezpečnostných systémov siete TITAN Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 11 700 11700.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Servisná podpora pre diskové polia HP Sociálna poisťovňa, ústredie 262 800 262800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vykonanie pozáručneho servisu technických zariadení informačného systému civilnej ochrany II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 750 000 2750000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Podpora telefónnych ústrední Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 137 448 137448.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pozáručný autorizovaný servis pre centralizované zariadenia výpočtovej techniky IBM Sociálna poisťovňa, ústredie 1 996 072 1996072.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vykonanie pozáručneho servisu technických zariadení informačného systému civilnej ochrany II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 164 572 164572.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Obnova podpory pre informačné technológie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 172 766 172765.76 EUR 2019 Služby Nie 1
Kalibrácia a meranie bezpečnostných systémov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 11 700 11700.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Obnova podpory pre informačné technológie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 166 786 166785.54 EUR 2020 Služby Nie 1
Kalibrácia a meranie bezpečnostných systémov Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 11 700 11700.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Vykonanie pozáručneho servisu technických zariadení informačného systému civilnej ochrany II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 260 990 260990.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Pozáručný autorizovaný servis pre rýchlotlačiarne Sociálna poisťovňa, ústredie 158 640 158640.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Vykonanie pozáručneho servisu technických zariadení informačného systému civilnej ochrany II Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 935 358 935358.0 EUR 2019 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Servisné práce pre systém TXS Slovenské elektrárne, a.s. 755 732 755732.0 EUR 3. Apríl 2020 5. Máj 2020 Nie 2020-04-03 00:00:00 UTC 2020-05-05 00:00:00 UTC
Servisné práce pre riadiaci systém T2000 Slovenské elektrárne, a.s. 1 233 651 1233651.0 EUR 10. August 2020 14. September 2020 Nie 2020-08-10 00:00:00 UTC 2020-09-14 00:00:00 UTC
Zabezpečenie prevádzky, servisu a rozvoja technickej infraštruktúry IT - 2014 Slovenská správa ciest 206 999 206999.0 EUR 25. November 2014 15. December 2014 Nie 2014-11-25 00:00:00 UTC 2014-12-15 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×