Obstarávanie

PCR Diagnostika


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 800,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 454,54
Zaplatené:
90.9%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141625-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
balenie
Množstvo:
6.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

A/ Diagnostické súpravy určené pre detekciu respiračných patogénov u ľudí, založená na princípe real-time PCR. Jedná sa o spektrum: Adenovírus, Respiratórny syncytiálny vírus, Bocavírus, Metapneumovírus, Parainfluenza 1 až 4, Rhinovírus, Coronavírus s aplikáciou na prístroji Rotorgene 3000.; B/ Diagnostická súprava pre detekciu VZV na prístroji Multi ALA 1/4. ; C/ Diagnostická súprava pre detekciu HSV1/2 na prístroji Multi ALA 1/4.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: A/ RT PCR diagnostická súprava pre detekciu respiračných vírusov: Adenovírus, Respiratórny syncytiálny vírus, Bocavírus, Metapneumovírus, Parainfluenza 1 až 4, Rhinovírus, Coronavírus. Musí byť určená pre cykler Rotorgene 3000. Diagnostická súprava musí detekovať všetky uvedené vírusy, musí obsahovať reagencie pre priame použitie: reakčnú zmes, zmes primerov, vhodné fluorescenčné sondy, pozitívne kontroly, negatívne kontroly a návod na použitie a kritériá vyhodnotenia. Jedno balenie musí obsahovať 110 analýz., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: B/ PCR diagnostická súprava pre detekciu VZV. Amplikon musí byť hodnotiteľný na analyzátore Multi ALA 1/4. Jedno balenie musí obsahovať 60 analýz., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: C/ PCR diagnostická súprava pre detekciu HSV1/2. Amplikon musí byť hodnotiteľný na analyzátore Multi ALA 1/4.Jedno balenie musí obsahovať 110 analýz., Jednotka: balenie, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Ecoli s.r.o. 1 3 800,00 10% EUR 16. December 2016 128166

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×