Obstarávanie

REkonštrukcia mostov ciest I. triedy II. fáza v Nitrianskom a Trnavskom kraji


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská správa ciest
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
8 871 275,00
Konečná suma(Bez DPH):
8 871 275,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45210000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia mostov ciest I. triedy v Nitrianskom a Trnavskom kraji pozostávajúca z nasledovných mostových objektov, ktoré verejný obstarávateľ zadáva ako jeden celok: -Cesta I/51 Holíč most nad potokom Chvojnica, ev. č. 51-050 -Cesta I/51 Levice most ev. č. 51-146 -Cesta I/64 Nitra, most ev. č. 64-019 -Cesta I/75 Nové Zámky, most ev. č. 75-016 -Cesta I/75 Slatina most ev. č. 75-042 Rekonštrukčné práce na všetkých mostoch spočívajú najmä v kompletnej výmene mostného zvršku t. j. vozovky, izolácie, odvodnenia, chodníkov, ríms, zábradlia, mostných záverov, zo zosilnenia hornej stavby vybudovaním spriahajúcej dosky a v oprave a zosilnení spodnej stavby mosta.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 6 8 871 275,00 Neuvedené EUR 20. Február 2019 240044

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. Júl 2018 19. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010411/content/849789/download","filename":"Informácia o výsledku_profil.docx.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 4. September 2017 4. September 2017 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - STRABAG 18. Február 2019 18. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3025337/content/916312/download","filename":"Strabag - ponuka-.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zmluvné podmienky zvláštne_2.3 19. Máj 2017 19. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/823237/content/564708/download","filename":"Zmluvné podmienky zvláštne_2.3.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Máj 2017 19. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/823226/content/564685/download","filename":"súťažné podklady 19052017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/823226/content/564686/download","filename":"súťažné podklady 19052017.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zmluva o dielo 19. Máj 2017 19. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/823230/content/564693/download","filename":"zmluvy o dielo 19052017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - HOCHTIEF SK s.r.o 18. Február 2019 18. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3025335/content/916309/download","filename":"Hochtief - ponuka-.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk_2 18. Apríl 2018 18. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971842/content/683809/download","filename":"Predlženie lehoty viazanosti ponúk_2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zrušení opätovného výsledku vyhodnotenia ponúk 28. September 2018 28. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038429/content/865667/download","filename":"Oznámenie o zrušení výsledku vyhodnotenia ponúk II. námietka Profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Prehľad prijatých otázok a odpovedí 7. Jún 2017 7. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830413/content/606953/download","filename":"Prehľad prijatých otázok a odpovedí.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk 19. December 2017 19. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914142/content/765520/download","filename":"predlženie lehoty viazanosti ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Náprava_oznámenie o výsledku vyvavenia žiadosti 8. Jún 2017 8. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/830896/content/608588/download","filename":"Náprava_PDF.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady _aktualizované(08062017) 8. Jún 2017 8. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831245/content/611269/download","filename":"súťažné podklady -08062017.doc.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 26. Júl 2017 26. Júl 2017 []
Iný dokument k zákazke Cenová časť_výkaz výmer 19. Máj 2017 19. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/823344/content/565845/download","filename":"Cenová časť_ výkaz výmer.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Projektová dokumentácia 19. Máj 2017 19. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/823324/content/565662/download","filename":"Projektová dokumentácia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zmluvné podmienky všeobecné_2.2 19. Máj 2017 19. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/823235/content/564703/download","filename":"Zmluvné podmienky všeobecné_ 2.2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie k súťažným podkladom 19. Máj 2017 19. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/823355/content/565885/download","filename":"Platné súťažné podklady sú na profile uverejnené pod ID 119 4865.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. Október 2018 1. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1039040/content/814516/download","filename":"informacia o vysledku vyhodnotenia ponúk_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Prehľad prijatých otázok a odpovedí_pokračoanie2 21. Jún 2017 21. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836212/content/641732/download","filename":"Prehľad prijatých otázok a odpoved_pokračovanie2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836212/content/641733/download","filename":"Prehľad prijatých otázok a odpoved_pokračovanie2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke TKP všeobecné 19. Máj 2017 19. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/823261/content/564794/download","filename":"TKP všeobecné_3.1.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - kritéria 27. Február 2019 27. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026682/content/921952/download","filename":"Zápisnica z otvárania kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. Február 2019 25. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026314/content/921153/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - Metrostav 18. Február 2019 18. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3025326/content/916803/download","filename":"Metrostav - ponuka 1-.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica zo splnenia podmienok účasti č. 1 27. Február 2019 27. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026683/content/921953/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti č. 1.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnoteneho vyhodnotenia ponúk II - po námietke 27. Február 2019 27. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026694/content/921975/download","filename":"Zápisnica z výsledného vyhodnotenia ponúk II_ po námietke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rekonštrukcia mostov ciest I.triedy, II. fáza v Nitrianskom a Trnavskom kraji 21. Február 2019 21. Február 2019 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača - Doprastav 18. Február 2019 18. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3025327/content/916289/download","filename":"Doprastav - ponuka-.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica zo splnenia podmienok účasti č. 2 27. Február 2019 27. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026686/content/921956/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti č.2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača -ISK- FIRESTA - Inžinierske stavby, a.s. 18. Február 2019 18. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3025329/content/916293/download","filename":"Isk Firesta - ponuka-.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o výsledku verejného obstarávania 27. Február 2019 27. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3027077/content/922693/download","filename":"Oznámenie o výsledku VO.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk - Ostatné 27. Február 2019 27. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026316/content/921154/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov - Eurovia 18. Február 2019 18. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3025323/content/916802/download","filename":"Eurovia -ponuka 1-.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×