CPV kód

45210000-2

Stavebné práce na stavbe budov

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 197 490 EUR
Obec Gemerská Ves 1 291 120 EUR
Slovenská správa ciest 3 26 613 825 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 97 145 EUR
Obec Čierny Balog 1 218 747 EUR
Mesto Považská Bystrica 3 1 370 829 EUR
Mesto Prešov 1 236 916 EUR
Mesto Poprad 2 1 160 327 EUR
Mesto Bardejov 1 163 720 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 13 9 232 647 EUR
Mesto Žilina 1 31 518 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 3 2 027 204 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 1 282 086 EUR
Obec Predmier 1 153 839 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 491 499 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 3 244 424 EUR
Mesto Skalica 1 362 260 EUR
Obec Konrádovce 1 178 799 EUR
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno 1 636 051 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 65 116 EUR
SDP "Kremeň", s.r.o. 1 1 993 708 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 46 053 EUR
Prešovský samosprávny kraj 4 1 313 708 EUR
Obec Nová Ves nad Žitavou 1 158 520 EUR
Mestská časť Bratislava - Jarovce 1 539 979 EUR
Obec Slovenský Grob 1 134 209 EUR
Mesto Rožňava 1 152 982 EUR
Mesto Martin 2 245 209 EUR
Mesto Nitra 1 281 003 EUR
Obec Podhorie 1 141 333 EUR
Slovenská agentúra životného prostredia 1 3 433 520 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 264 618 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 89 027 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 1 250 500 EUR
Obec Kecerovce 2 1 934 251 EUR
Záujmové združenie žien MYMAMY 1 426 306 EUR
Mesto Medzilaborce 2 351 768 EUR
Obec Lok 1 186 250 EUR
Obec Dubinné 1 52 162 EUR
Obec Beňadovo 1 183 211 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 2 777 163 EUR
Obec Dúbrava 1 136 833 EUR
Obec Bobrov 1 159 688 EUR
SS-GROUPE, s.r.o. 1 2 114 213 EUR
Košický samosprávny kraj 1 80 470 EUR
Obec Slopná 1 112 300 EUR
Obec Tŕnie 1 44 175 EUR
Obec Lúč na Ostrove 1 197 444 EUR
Obec Lysica 1 89 805 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 2 1 025 671 EUR
Obec Železník 2 515 955 EUR
Mesto Stupava 1 96 201 EUR
Mestské lesy Košice a.s. 1 62 000 EUR
KOMKM, s.r.o. 1 2 974 500 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 1 719 135 EUR
STYLFAN s.r.o. 1 1 993 012 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 297 941 EUR
Poľnohospodárske družstvo Važec 1 1 175 048 EUR
Obec Rajčany 1 38 308 EUR
KRÁĽOVSKÁ s.r.o. 1 664 825 EUR
Obec Dolná Strehová 1 238 059 EUR
Obec Podbrezová 1 127 149 EUR
Mesto Košice 1 163 354 EUR
Mesto Trenčianske Teplice 1 485 167 EUR
Obec Miňovce 1 96 675 EUR
Mesto Senica 3 34 347 EUR
Obec Nové Sady 2 971 667 EUR
Obec Ražňany 1 205 655 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 2 265 198 EUR
Mesto Medzev 1 560 833 EUR
Mesto Partizánske 1 82 934 EUR
Obec Jasov 1 404 846 EUR
EKORAJ ĎURĎOVÉ, s. r. o. 1 551 809 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 2 580 000 EUR
Zámocké vinárstvo, s. r. o. 1 1 998 990 EUR
Mesto Čadca 2 688 900 EUR
Mesto Trebišov 1 515 000 EUR
Obec Dolný Pial 1 200 900 EUR
Obec Švošov 1 341 107 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 4 167 479 EUR
Obec Záskalie 1 76 000 EUR
Obec Horňany 1 88 833 EUR
Mesto Ilava 1 466 666 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 169 517 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 2 722 494 EUR
Mesto Vysoké Tatry 1 2 455 527 EUR
Obec Lodno 1 79 780 EUR
Obec Jasenov 1 523 012 EUR
Obec Hrabovec nad Laborcom 1 332 301 EUR
Obec Liptovská Anna 1 109 764 EUR
Obec Kružlová 2 840 000 EUR
Obec Ulič 1 184 934 EUR
Obec Jablonové 1 104 014 EUR
Obec Pernek 1 58 412 EUR
Obec Veľké Dravce 1 94 165 EUR
Obec Merník 1 176 628 EUR
Obec Motešice 1 89 457 EUR
Obec Štôla 1 196 041 EUR
Obec Lazy pod Makytou 1 83 333 EUR
Obec Belín 1 112 728 EUR
Obec Nýrovce 1 151 879 EUR
Obec Neporadza 1 578 031 EUR
Obec Dolná Breznica 1 116 644 EUR
Obec Kuková 1 519 000 EUR
Obec Lednica 1 75 050 EUR
Mesto Detva 5 1 975 082 EUR
Obec Ležiachov 1 91 879 EUR
Mesto Hlohovec 1 141 735 EUR
Obec Branovo 1 164 246 EUR
Obec Sihelné 1 163 089 EUR
Jaroslav Sivý - SIBA 1 600 269 EUR
KROK, spol. s r.o. 1 1 975 000 EUR
MORUS KALMAY VINOHRADNÍCTVO VINÁRSTVO, s.r.o. 1 1 991 134 EUR
Obec Hodejovec 1 156 505 EUR
Obec Bacúrov 1 83 100 EUR
Obec Dolná Ždaňa 1 179 455 EUR
Obec Kaluža 1 93 598 EUR
Obec Chmeľová 1 119 257 EUR
Mesto Brezová pod Bradlom 1 234 651 EUR
Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov 2 257 408 EUR
Obec Gabčíkovo 1 719 267 EUR
Obec Veľké Ripňany 1 195 885 EUR
ZARA - S, s.r.o. 1 997 115 EUR
VVD - Vinohradnícko vinárske družstvo 1 1 935 350 EUR
VIREX, s.r.o. 1 1 628 162 EUR
DASPET, s.r.o. 1 1 928 264 EUR
Obec Padarovce 1 179 167 EUR
Mesto Zvolen 1 153 847 EUR
Obec Závadka nad Hronom 1 132 366 EUR
Mesto Gbely 1 140 101 EUR
Obec Torysky 1 185 865 EUR
Obec Dlhé Klčovo 1 423 817 EUR
Obec Štrba 1 449 000 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 2 541 191 EUR
Obec Búč 1 193 890 EUR
Obec Nová Dedina 1 180 999 EUR
Agroturistik Ratka s.r.o. 1 456 987 EUR
Domov sociálnych služieb v Sabinove 1 572 932 EUR
Obec Trstené pri Hornáde 1 148 211 EUR
Mesto Svit 1 488 284 EUR
Mincovňa Kremnica, štátny podnik 1 83 333 EUR
Obec Číž 1 412 726 EUR
Obec Rišňovce 1 475 000 EUR
Obec Kiarov 1 172 777 EUR
Obec Čeláre 1 135 419 EUR
Obec Malý Lapáš 1 167 956 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 1 402 900 EUR
Obec Dolná Mariková 1 146 112 EUR
Obec Malinovo 1 166 771 EUR
Obec Očová 3 922 983 EUR
Obec Malá Hradná 1 95 371 EUR
Obec Moravské Lieskové 1 141 141 EUR
Obec Novoť 1 516 960 EUR
Obec Bátovce 1 85 520 EUR
Obec Komárov 1 110 251 EUR
STATOK s. r. o. 1 1 994 036 EUR
Obec Blažice 1 103 474 EUR
Mesto Sobrance 1 309 170 EUR
Obec Domaniža 1 136 653 EUR
Obec Kružlov 1 441 665 EUR
Zoologická záhrada 1 748 305 EUR
Beata Janštová 1 1 980 551 EUR
Obec Borský Mikuláš 1 221 854 EUR
Mesto Giraltovce 2 2 579 457 EUR
SOLAR Real, s.r.o. 1 260 799 EUR
Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť, a.s. 1 1 981 007 EUR
Obec Rudina 1 139 456 EUR
Gymnázium Mikuláša Kováča 1 466 477 EUR
Obec Zborov 1 560 785 EUR
Obec Šamudovce 1 159 182 EUR
ARGIM, spol. s r.o. 1 570 881 EUR
Mesto Sečovce 1 303 908 EUR
Obec Brusno 1 82 162 EUR
Obec Slovany 1 249 039 EUR
Obec Gemerská Poloma 2 938 070 EUR
Obec Podbiel 1 280 000 EUR
Mesto Spišské Podhradie 3 798 959 EUR
Obec Veľké Kozmálovce 1 126 324 EUR
Kamil Mahút STAVOMAT a spol. 1 88 066 EUR
Obec Ipeľský Sokolec 1 154 870 EUR
Obec Tekovské Lužany 2 317 724 EUR
RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo 1 85 179 EUR
Obec Rankovce 1 59 841 EUR
Obec Margecany 1 330 801 EUR
Mesto Rimavská Sobota 1 447 666 EUR
Obec Víťaz 1 87 500 EUR
Obec Zámutov 1 314 157 EUR
Obec Selice 2 291 189 EUR
Obec Bystré 2 271 874 EUR
Obec Rabčice 1 631 233 EUR
Obec Špačince 1 215 110 EUR
Obec Horné Semerovce 1 157 800 EUR
Obec Helcmanovce 1 595 075 EUR
Obec Zamarovce 1 109 562 EUR
Obec Brusnica 1 456 650 EUR
Obec Ľubotín 1 189 998 EUR
Obec Ľubeľa 1 385 295 EUR
Obec Župkov 1 248 291 EUR
Obec Štvrtok na Ostrove 1 631 800 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 1 427 865 EUR
Július Zbuška 1 108 192 EUR
Obec Muráň 1 237 154 EUR
Stavomat a spol., s.r.o. 1 221 552 EUR
Obec Slavošovce 1 316 000 EUR
Obec Trsťany 1 103 606 EUR
Obec Čičava 1 169 424 EUR
Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Máťúš, s.r.o. 1 1 226 723 EUR
Agropole, s.r.o. 1 2 980 499 EUR
Kolozsi Ranch, s. r. o. 1 1 483 593 EUR
DÚBRAVY s.r.o. 1 2 980 373 EUR
Obec Hlboké nad Váhom 1 97 995 EUR
Obec Šarišské Dravce 1 194 911 EUR
Obec Budikovany 1 173 916 EUR
Obec Španie Pole 1 173 934 EUR
Obec Jablonov 1 342 105 EUR
Obec Vyšný Hrušov 1 368 000 EUR
Obec Medzibrodie nad Oravou 1 183 333 EUR
Obec Turčok 1 177 169 EUR
Obec Ratkovská Lehota 1 178 223 EUR
Obec Roštár 1 175 695 EUR
Obec Ratkovské Bystré 1 173 870 EUR
GONGO s.r.o. 1 133 709 EUR
Obec Tisinec 1 261 999 EUR
Obec Pohorelá 1 399 636 EUR
Obec Liešťany 1 154 827 EUR
Obec Teplý Vrch 1 110 400 EUR
Obec Petrovany 1 184 166 EUR
Obec Lukovištia 1 174 148 EUR
ITS - Intelligent Transport System, s. r. o. 1 102 963 EUR
Obec Mužla 1 272 089 EUR
Obec Chmeľov 1 214 987 EUR
Obec Lednické Rovne 1 533 606 EUR
Mesto Žarnovica 1 505 977 EUR
M.B.R., s.r.o. 1 1 997 121 EUR
Obec Kostolište 1 181 767 EUR
Obec Králiky 1 82 079 EUR
Obec Šumiac 1 207 955 EUR
Obec Olováry 1 49 993 EUR
Trigonic s.r.o. 1 522 727 EUR
Krajská prokuratúra 1 83 666 EUR
Obec Petrovce 1 259 947 EUR
Obec Doľany 1 163 265 EUR
Danka Vargová 1 189 292 EUR
Obec Haniska 1 446 050 EUR
Obec Kľušov 1 196 208 EUR
Obec Zlatná na Ostrove 1 210 144 EUR
Obec Plevník - Drienové 1 208 018 EUR
Obec Vojka nad Dunajom 1 228 173 EUR
Obec Stredné Plachtince 1 132 900 EUR
Obec Hronský Beňadik 1 446 527 EUR
Obec Parchovany 1 638 186 EUR
Obec Zalužice 1 260 876 EUR
Obec Salka 1 206 008 EUR
Obec Domadice 1 82 375 EUR
Obec Čebovce 1 429 530 EUR
Obec Brvnište 1 207 471 EUR
Obec Kručov 1 349 100 EUR
Obec Rovné 2 1 535 980 EUR
Obec Malá Domaša 1 279 423 EUR
Obec Hronské Kosihy 1 182 208 EUR
Obec Jatov 1 119 381 EUR
Obec Hlinné 2 833 868 EUR
Obec Lenartov 1 256 903 EUR
Obec Chmiňany 1 249 206 EUR
Obec Kráľ 1 199 991 EUR
Obec Fričovce 2 372 009 EUR
Obec Jasenovce 1 405 000 EUR
Obec Dubové 1 81 412 EUR
Špeciálna základná škola Krupina 1 258 060 EUR
Obec Vyšná Olšava 1 340 000 EUR
Obec Hodruša - Hámre 1 468 995 EUR
Obec Kolbovce 1 296 000 EUR
Obec Dravce 2 365 876 EUR
Obec Šarišské Jastrabie 1 327 312 EUR
Gastro DS, s.r.o. 1 908 095 EUR
Obec Vernár 1 32 832 EUR
INSPECT s.r.o. 1 211 329 EUR
PROCAS s. r. o. 1 235 312 EUR
Obec Bzince pod Javorinou 2 49 475 EUR
Mestský podnik služieb spol. s r.o. 2 42 778 EUR
DREVITAL, s.r.o. 1 240 050 EUR
ELYANA, s.r.o. 1 255 705 EUR
Obec Čertižné 1 251 961 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 2 1 645 188 EUR
ECM Systems, s.r.o. 1 223 900 EUR
Obec Sverepec 1 383 381 EUR
VOKUMA, s. r. o. 1 281 100 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 672 052 EUR
Obec Čelovce 1 166 427 EUR
Novohradské múzeum a galéria 1 229 589 EUR
Obec Rokycany 1 235 190 EUR
ODEVA, spol. s r.o. Lipany 3 730 833 EUR
Obec Ivanka pri Nitre 1 769 166 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
CONSTRUO spol. s r.o. 5 1 727 951 EUR
ESIN construction, a.s. 1 1 175 048 EUR
EKOFORM spol. s r.o. 3 627 733 EUR
HOLLSTAV, s. r. o. 2 49 475 EUR
DAG SLOVAKIA, a. s. 3 1 002 643 EUR
Ing. František Jendroľ STAVPOČ 1 516 960 EUR
GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o. 1 15 199 EUR
HASTRA s.r.o. 3 1 136 265 EUR
PROSPECT spol. s r.o. 2 612 089 EUR
ZUS servis, s.r.o. 1 83 333 EUR
DARTON s.r.o. 2 2 571 401 EUR
UNISTAV,s.r.o. Prešov 3 801 268 EUR
STAVPOČ, s.r.o. 4 939 999 EUR
Rikostav Container s.r.o. 1 314 157 EUR
LEMONT-SLOVAKIA ŽILINA, s.r.o. 1 264 618 EUR
GEMMA CONSULTING, a.s. 6 9 615 580 EUR
ROKO gips, s.r.o. 3 1 395 258 EUR
PP INVEST, s.r.o. 1 997 030 EUR
CSM - STAV s.r.o. 1 159 182 EUR
PEhAES, a.s. 5 2 516 041 EUR
Unistav Teplička, s. r. o. 5 1 121 944 EUR
V.I.TRADE, s.r.o 1 83 100 EUR
EURO-BUILDING, a.s. 3 2 888 076 EUR
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 2 776 890 EUR
DÚHA, a.s. 1 704 900 EUR
Ing. Jozef Horniak - VIALLE 1 126 324 EUR
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 8 5 249 429 EUR
EBC group s. r. o. 3 544 350 EUR
PKB invest, s.r.o. 1 631 233 EUR
RISE s.r.o. 1 100 332 EUR
PLYNMONT Humenné, s.r.o. 1 423 817 EUR
STRABAG s.r.o. 2 9 299 140 EUR
GMT development, s.r.o. 4 819 921 EUR
F K L a brat, spol. s r.o. 1 450 000 EUR
STAVFIN, a.s. 1 128 480 EUR
MiPe-Plast, s.r.o. 4 372 431 EUR
SATES, a.s. 1 112 300 EUR
ELINSS, s.r.o. 1 63 166 EUR
I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica, a.s. 2 448 159 EUR
Globbiz, s.r.o. 1 249 039 EUR
AU - STAV, s.r.o 1 669 875 EUR
GMT projekt, spol. s r.o. 4 2 057 200 EUR
IMAO electric, s. r. o. 1 2 974 500 EUR
KOLEK, s.r.o. 3 1 030 486 EUR
MOLDA stavebná firma, s.r.o. 5 10 644 024 EUR
HESTA, spol. s r.o. 1 243 611 EUR
BALA, a.s. 2 1 627 362 EUR
STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. 1 141 141 EUR
MILPEK, s.r.o. 1 38 308 EUR
Liptovská stavebná spoločnosť, s.r.o. skrátene LSS, s.r.o. 1 341 107 EUR
Lechstav, s. r. o. 1 82 162 EUR
HDS Bratislava, s. r. o. 1 96 201 EUR
HESTON s.r.o. 1 153 839 EUR
ULTRASTAV s.r.o. 4 680 813 EUR
SOAR, spol. s r.o. 3 878 623 EUR
ELVEA Holding a. s. 1 223 900 EUR
RISS Plus, s.r.o. 1 139 456 EUR
MIGI, spol. s r.o. 1 595 075 EUR
CONSTRUCT, s.r.o. 1 229 589 EUR
Rafix s. r. o. 1 476 099 EUR
Adifex, a. s. 2 1 187 990 EUR
MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 1 3 433 520 EUR
TetraStav, s.r.o. 1 183 333 EUR
ENTITA live s. r. o. 2 545 605 EUR
RV stav, s. r. o. 1 221 854 EUR
SimKor s.r.o. 4 1 421 873 EUR
KE-stav, s.r.o. 1 84 590 EUR
JAMTES PLUS, s.r.o. 2 89 027 EUR
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 10 7 021 350 EUR
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 2 9 442 156 EUR
UNIRES - Bau s.r.o. 1 404 846 EUR
OMOSS spol. s r. o. 2 764 418 EUR
HORNEX, a.s. 1 2 580 000 EUR
STABAC spol. s r. o. 2 2 185 024 EUR
ERPOS, spol. s r.o. 1 280 000 EUR
Metrostav a.s. 1 2 618 274 EUR
BOMAStav s.r.o. 1 62 000 EUR
STAVBA A INŽINIERING, s.r.o. 2 157 410 EUR
SCHOTT, s.r.o. 1 194 226 EUR
MAZAD s. r. o. 1 232 880 EUR
CESTNÉ STAVBY Považská Bystrica, s. r. o. 1 208 018 EUR
STRABAG Property and Facility Services s. r. o. 1 240 050 EUR
ADVIS, s.r.o. 6 1 150 066 EUR
BETPRES, s.r.o. 1 1 402 900 EUR
FEROSTA, s.r.o. 2 301 332 EUR
Štefan Tipary EKOLSTAV 3 835 397 EUR
TLM INVESTMENT s. r. o. 1 97 600 EUR
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 1 153 847 EUR
PALKOVIČ - SK, s.r.o. 2 198 513 EUR
Sayrus s.r.o. 1 94 165 EUR
Jozef Šaranko STEAM 2 404 486 EUR
PŠP s.r.o. 2 636 482 EUR
Topreco s.r.o. 1 239 964 EUR
JOMA Slovakia, spol. s r.o. 1 158 889 EUR
MATEP spol. s r.o. 1 367 858 EUR
PATROL& GUARD s.r.o. 1 112 728 EUR
WOLIMEX, s.r.o. 1 330 801 EUR
LK real Building, s.r.o. 4 510 068 EUR
EKO SVIP, s.r.o. 2 722 494 EUR
OPL s.r.o. 1 148 211 EUR
HBH, a.s. 3 267 694 EUR
HYDROS Bánovce, spol. s r.o. 1 485 167 EUR
VÁHOSTAV - SK, a.s. 1 163 720 EUR
INTER STAVING spol. s r.o. 1 78 325 EUR
CASON CONSULTING a.s. 8 1 615 904 EUR
IMAXX, s.r.o. 3 2 221 366 EUR
KANGO, spol. s r.o. 1 195 885 EUR
OB-BELSTAV,s.r.o. 1 82 934 EUR
C.E.I. consulting a.s. 3 5 952 614 EUR
REMOPEL, s.r.o. 2 449 266 EUR
PETRUS s.r.o. 1 282 086 EUR
SLOVDACH, s.r.o. 1 250 500 EUR
Milan Mantič IZO TREND 1 128 704 EUR
TERA-STAV Invest EU, s.r.o. 1 128 704 EUR
MOPAX, spol. s r.o. 1 32 832 EUR
P.S. in, a.s. 1 197 490 EUR
KUL Slovakia s. r. o. 2 2 580 820 EUR
KOVIL, s.r.o. 1 206 008 EUR
Agro Building s.r.o. 1 158 520 EUR
M-Silnice SK, s.r.o. 2 477 764 EUR
MEDIDERMA spol. s r.o. 1 152 982 EUR
Štefan Gavlíder- GAGAKO-STAV 1 197 444 EUR
Ing. Anton Poliček 6 797 276 EUR
NN invest, s.r.o. 1 228 173 EUR
PLEX s.r.o. 4 880 567 EUR
ELLIO s.r.o. 1 167 956 EUR
AB-STAV s.r.o. 1 769 166 EUR
AKTIV PRO, s.r.o. 1 146 112 EUR
KAPA Stavebná spoločnosť, s.r.o. 2 516 021 EUR
IZOTECH Group, spol. s r.o. 3 413 373 EUR
STAV-MAJO s.r.o. 1 243 611 EUR
INPEK, s.r.o. 1 1 226 723 EUR
GARBICO s. r. o 1 103 474 EUR
TONEX, spol. s r.o. 1 210 144 EUR
STROJSTAV spol. s r.o. 1 258 166 EUR
merga s.r.o. 1 352 494 EUR
Assist Solutions s.r.o. 1 261 999 EUR
CHRANENEPRACOVISKO.eu, s.r.o. 2 1 187 990 EUR
Spektrum družstvo 1 79 970 EUR
M - SILNICE a.s. 2 924 000 EUR
NOVSTAV SL s.r.o. 1 97 145 EUR
M- STAV Ján Macík 1 260 876 EUR
PAMSTAV, s.r.o. 1 31 518 EUR
STAVA - KE, s.r.o. 1 163 354 EUR
PS STAVBY, s.r.o 1 362 260 EUR
Dušan Ondrišík 1 551 809 EUR
FRITECH s.r.o. 1 664 825 EUR
Jaroslav Kvaššay s.r.o. 1 46 053 EUR
KRAJČA - BEHÚL, spol. s r.o. 1 85 179 EUR
MENERT spol. s r.o. 1 631 800 EUR
REKO-JO, s.r.o. 1 59 841 EUR
FORA - STAV, s.r.o. 1 148 750 EUR
PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. 2 42 778 EUR
TECHKLIMA, s.r.o. 1 93 842 EUR
STAVANT s.r.o. 2 1 294 328 EUR
MGM, s.r.o. 1 136 653 EUR
SIROŇ plus s.r.o. 2 601 997 EUR
HEATING PRO, s.r.o. 1 173 333 EUR
KAMI PROFIT, s.r.o. 2 682 418 EUR
STAVIMAT s.r.o. 2 818 908 EUR
OHL ŽS, a.s., organizačná zložka 1 169 517 EUR
GAROMI s.r.o. 1 182 043 EUR
Jozef Mačuga - DOMOSO 1 108 192 EUR
Elaut BauMont s.r.o. 1 251 961 EUR
ENERGOTRADING, s. r. o. 1 332 301 EUR
Alkon SV, s.r.o. 2 436 460 EUR
Ing. Pavel Korol - KG-STAV 1 184 934 EUR
ZLATNER, spol. s r.o. 1 82 375 EUR
Pavol Žák ŽÁK STAV 1 133 709 EUR
ENEX GROUP, s.r.o. 1 102 963 EUR
IBEG, a.s. 2 526 758 EUR
Treetherm s.r.o. 1 82 079 EUR
ENERGIA M + M, s.r.o. 1 83 666 EUR
IRBIS SLOVAKIA, s.r.o. 6 1 976 515 EUR
VIENNA INVEST, spol. s r.o. 1 5 201 469 EUR
BLOCK a.s. - organizačná zložka 1 1 049 179 EUR
SOAR sk, a.s. 3 1 038 145 EUR
DOP - KONT, s.r.o. 1 181 767 EUR
UNISA, s.r.o. 1 80 470 EUR
INPEK HOLDING, a.s. 1 8 871 275 EUR
Sokol trade spol. s r.o. 1 12 800 EUR
PŠP s.r.o. Michalovce 1 93 598 EUR
JASES s.r.o. 1 207 471 EUR
TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o. 1 81 412 EUR
EKOSTAV a.s. 2 426 316 EUR
SP PLUS s.r.o. 1 215 110 EUR
STACON s.r.o. 1 578 031 EUR
PLQ DEVELOPMENT s.r.o. 1 119 381 EUR
IZOLEX BAU s.r.o. 1 65 116 EUR
Stanislav Zúbek 1 350 477 EUR
CONTEST, a.s. 1 369 154 EUR
Ing. František Víťazka - STAVIT 1 505 977 EUR
MLO s.r.o. 2 1 104 852 EUR
EKO-FBB s.r.o. 1 260 799 EUR
GRUND VRANOV N.T., s.r.o. 1 169 424 EUR
VINOGOLD s.r.o. 1 469 035 EUR
M-INOX, s.r.o. 1 488 284 EUR
Cykloprojekt s. r. o. 1 236 916 EUR
Balkar, s. r. o. 1 11 000 EUR
Miroslav Včelka - TASTE 1 4 830 EUR
PB bau, s.r.o. 1 339 826 EUR
STELL s.r.o. 1 171 542 EUR
SBD, spol. s r.o. 1 163 089 EUR
TPC Group, s.r.o. 1 349 100 EUR
SMM s.r.o. 2 515 654 EUR
NanoGT.sk, a. s. 1 332 226 EUR
EUROINVESTING SLOVAKIA s.r.o. 1 187 111 EUR
STAV-KOMPT, s.r.o. 1 235 190 EUR
DARUS stav s.r.o. 1 245 877 EUR
DOD – ART, s.r.o. 1 196 208 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
SPRACOVANIE MLIEKA A VÝROBA MLIEČNYCH PRODUKTOV SDP "Kremeň", s.r.o. 1 993 708 EUR 2016 Práce Áno 1
Obecný úrad Slovenský Grob – prestavba a nadstavba Obec Slovenský Grob 123 639 EUR 2015 Práce Nie 1
Obecný úrad Podhorie Obec Podhorie 150 683 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia amodernizácia Spojenej školy v Poprade Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 819 500 EUR 2015 Práce Áno 1
Bezpečný ženský dom MyMamy (BŽD MyMamy) Záujmové združenie žien MYMAMY 391 600 EUR 2015 Práce Áno 1
OÚ Košice, klientske centrum II. Etapa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 90 261 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Slopná Obec Slopná 112 300 EUR 2016 Práce Áno 1
Prestavba nevyužívaných priestorov obecného úradu na materskú školu Obec Tŕnie 44 175 EUR 2016 Práce Nie 1
Oprava fasády budovy Úradu PSK v Prešove – havarijný stav Prešovský samosprávny kraj 320 787 EUR 2014 Práce Nie 1
Bioplynová stanica Tisinec KOMKM, s.r.o. 2 997 700 EUR 2014 Práce Áno 1
Dom smútku - modernizácia Obec Rajčany 49 794 EUR 2014 Práce Nie 1
Komunitné centrum Kecerovce Obec Kecerovce 95 960 EUR 2015 Práce Nie 1
Bezpečnostný priepust a stavebné úpravy na 1.NP - dodatočné práce NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 14 800 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia nízkoprahového denného centra v Jasove Obec Jasov 396 043 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia priestorov bývalých Vinárskych závodov Pezinok Zámocké vinárstvo, s. r. o. 1 999 464 EUR 2016 Práce Áno 1
Zariadenie pre nakladanie s IRAO a ZRAM - realizácia Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 964 347 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia pekárne STYLFAN s.r.o. 1 996 988 EUR 2016 Práce Áno 1
Prístavba a prestavba domu smútku v obci Lodno Obec Lodno 79 780 EUR 2016 Práce Áno 1
Zateplenie kultúrneho domu Obec Jablonové 125 000 EUR 2016 Práce Áno 1
Dom smútku - stavebné úpravy a prístavba Obec Pernek 59 547 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia domu smútku Veľké Dravce Obec Veľké Dravce 105 000 EUR 2016 Práce Áno 1
NADSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY NAD OBECNÝ ÚRAD ŠTÔLA Obec Štôla 198 937 EUR 2016 Práce Áno 1
Dom smútku Belín Obec Belín 112 728 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia obecných budov Nýrovce Obec Nýrovce 155 529 EUR 2016 Práce Áno 1
Novostavba domu smútku,k.ú. Dolná Breznica Obec Dolná Breznica 116 644 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy Lesníckeho skanzenu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 99 272 EUR 2014 Práce Nie 1
Výstavba domu smútku, obec Ležiachov Obec Ležiachov 91 879 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia OcÚ a kultúrneho domu - Obec Branovo Obec Branovo 164 246 EUR 2016 Práce Áno 1
Úprava priestorov sýpky a technologická modernizácia za účelom výroby vysokokvalitných vín MORUS KALMAY VINOHRADNÍCTVO VINÁRSTVO, s.r.o. 1 999 608 EUR 2016 Práce Áno 1
OÚ Trenčín, klientske centrum stavebné úpravy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 241 580 EUR 2016 Práce Nie 1
Spoločensko – relaxačný objekt s priľahlou ihriskovou plochou v Chmeľovej Obec Chmeľová 99 717 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia zariadenia pre obete domáceho násilia Slovenský Červený kríž, územný spolok Trebišov 128 704 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia skladu ovocia ZARA - S, s.r.o. 1 003 200 EUR 2016 Práce Áno 1
Mäsovýroba - rozrábka SS-GROUPE, s.r.o. 1 933 884 EUR 2016 Práce Áno 1
Investície do výrobných priestorov a technológie Vinohradnícko vinárskeho družstva Dvory nad Žitavou VVD - Vinohradnícko vinárske družstvo 1 960 207 EUR 2016 Práce Áno 1
REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV SLÚŽIACICH NA SPRACOVANIE HROZNA A VÝROBU VÍNA – VIREX s.r.o. VIREX, s.r.o. 1 960 207 EUR 2016 Práce Áno 1
Pivovar Kremnica DASPET, s.r.o. 1 932 479 EUR 2016 Práce Áno 1
Úprava priestorov sýpky na pálenicu KROK, spol. s r.o. 1 975 000 EUR 2016 Práce Áno 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTU PRE SPRACOVANIE MLIEKA – RODINNÁ FARMA MYSLINA Jaroslav Sivý - SIBA 600 269 EUR 2016 Práce Áno 1
HASIČSKÁ ZBROJNICA-PRESTAVBA Obec Záskalie 76 000 EUR 2016 Práce Áno 1
REKONŠTRUKCIA RODINNÉHO DOMU NA PENZIÓN A PRIDRUŽENÉ OBJEKTY, RATKA, Agroturistik Ratka s.r.o. 456 987 EUR 2016 Práce Áno 1
Obnova a rekonštrukcia MŠ na Štítnickej ul. v Rožňave Mesto Rožňava 151 219 EUR 2016 Práce Nie 1
DSS Petrovany - Rekonštrukcia a dostavba DSS Orkucany Domov sociálnych služieb v Sabinove 572 932 EUR 2016 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu – Trstené pri Hornáde Obec Trstené pri Hornáde 148 211 EUR 2016 Práce Áno 1
Doplňujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy - Prestavba a prístavba prevádzkového objektu. Mincovňa Kremnica, štátny podnik 83 330 EUR 2014 Práce Nie 1
Obnova obalových konštrukcií obecného úradu v obci Číž – zníženie energetickej náročnosti Obec Číž 402 786 EUR 2016 Práce Áno 1
OÚ Sobrance, klientske centrum stavebné úpravy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 167 857 EUR 2016 Práce Nie 1
Zateplenie kultúrneho domu v obci Kiarov Obec Kiarov 190 401 EUR 2016 Práce Áno 1
Prístavba a čiastočná rekonštrukcia kultúrneho domu Obec Čeláre 139 964 EUR 2016 Práce Áno 1
Materská škola, zníženie energetickej náročnosti objektu Obec Dolná Mariková 146 112 EUR 2016 Práce Nie 1
Dom smútku - Motešice Obec Motešice 107 349 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia - LYSICA Obec Lysica 89 805 EUR 2016 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti, Kutúrny dom v Očovej Obec Očová 130 726 EUR 2016 Práce Nie 1
Domy smútku - Malá Hradná Obec Malá Hradná 95 371 EUR 2016 Práce Áno 1
Dom smútku - prístavba a prestavba - Horňany Obec Horňany 88 833 EUR 2016 Práce Áno 1
Výstavba tržnice pre podporu predaja miestnych produktov Obec Lednica 75 050 EUR 2016 Práce Áno 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY KULTÚRNO-SPRÁVNEJ BUDOVY V KOMÁROVE Obec Komárov 110 251 EUR 2016 Práce Áno 1
MULTIFUNKČNÉ IHRISKO A DETSKÉ IHRISKO - MIŇOVCE Obec Miňovce 96 675 EUR 2016 Práce Áno 1
Zateplenie a obnova obalových konštrukcií obecného úradu s kultúrnym domom, Blažice Obec Blažice 131 368 EUR 2014 Práce Áno 1
Prestrešenie plochej strechy SD Obec Závadka nad Hronom 133 041 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia administratívnej budovy SÚC PSK Poprad - 1.etapa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 127 386 EUR 2014 Práce Nie 1
Pošta Šimonovany - stavebné úpravy III.etapa Mesto Partizánske 80 000 EUR 2014 Práce Nie 1
Novostavba Domu smútku Obec Rudina 184 282 EUR 2014 Práce Nie 1
Rozšírenie priestorov nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu - Komunitné centrum Luník IX Mesto Košice 134 934 EUR 2014 Práce Áno 1
Stavebné úpravy maštale na farme v Ďurďovom EKORAJ ĎURĎOVÉ, s. r. o. 582 953 EUR 2014 Práce Áno 1
Úprava priestorov pre technológiu spracovania mäsa Kamil Mahút STAVOMAT a spol. 68 451 EUR 2014 Práce Áno 1
Sklad na zeleninu KRÁĽOVSKÁ s.r.o. 1 027 013 EUR 2014 Práce Áno 1
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÝCH BUDOV IPEĽSKÝ SOKOLEC Obec Ipeľský Sokolec 190 102 EUR 2014 Práce Nie 1
KOMUNITNÉ CENTRUM BÁTOVCE Obec Bátovce 136 750 EUR 2014 Práce Áno 1
Komunitné centrum Tekovské Lužany Obec Tekovské Lužany 137 850 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia objektu na uskladnenie a pozberovú úpravu hrozna - ŠALGOČKA RaVOD Pata roľnícke a výrobnoobchodné družstvo 87 338 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia materskej škôlky Obec Rankovce 68 421 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia objektov poľnohospodárskej prvovýroby – PD Važec Poľnohospodárske družstvo Važec 1 171 547 EUR 2015 Práce Áno 1
Stavebné úpravy interiérov. Geodetický a kartografický ústav Bratislava 335 803 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia vzduchotechniky v ÚVTOS Nitra Chrenová a v ÚVV a ÚVTOS Nitra Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 91 600 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia objektu č. 2 v areáli GR ZVJS Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 038 710 EUR 2015 Práce Nie 1
Prestavba a prístavba domu smútku v Obci Moravské Lieskové Obec Moravské Lieskové 155 650 EUR 2015 Práce Nie 1
Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Rabčice – rekonštrukcia obecnej kotolne Obec Rabčice 549 299 EUR 2015 Práce Áno 1
Inštalácia nízkoemisných zdrojov pre výrobu tepla v obci Novoť rekonštrukcia kotolne v objekte OÚ a KD Obec Novoť 495 373 EUR 2015 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Geodetický a kartografický ústav Bratislava 175 098 EUR 2015 Práce Nie 1
MES ZÁKAMENNÉ - SOCIÁLNO PREVÁDZKOVÁ BUDOVA LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 143 257 EUR 2015 Práce Nie 1
Chata Hlinné - stavebné úpravy, obnova a udržiavacie práce Mestské lesy Košice a.s. 90 000 EUR 2015 Práce Nie 1
Prestavba objektu na účely Registratúry mesta Mesto Martin 73 000 EUR 2015 Práce Nie 1
OÚ Považská Bystrica, klientske centrum stavebné úpravy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 325 000 EUR 2015 Práce Nie 1
Prestavba domu č. 263 na Zdravotné stredisko, lekáreň a prevádzkové priestory Obec Rišňovce 625 046 EUR 2015 Práce Nie 1
Oprava sociálnych zariadení a priestorov ZŠ a MŠ ul. Dolná Trnovská 36, Žilina - Trnové Mesto Žilina 39 716 EUR 2015 Práce Nie 1
Doplňujúce stavebné práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy na zhotovenie diela Dostavba areálu MZV a EZ SR na Pražskej č. 7 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 258 399 EUR 2015 Práce Nie 1
Spojená škola internátna, modernizácia a zateplenie obvodového plášťa Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 199 988 EUR 2015 Práce Áno 1
Moldava nad Bodvou - Regenerácia rómskeho osídlenia Mesto Moldava nad Bodvou 451 944 EUR 2015 Práce Áno 1
Komunitné centrum Martin - Bambusky Mesto Martin 208 311 EUR 2015 Práce Áno 1
Zvýšenie energetickej efektívnosti prevádzky výrobného objektu spoločnosti ARGIM, spol. s r.o. ARGIM, spol. s r.o. 446 566 EUR 2015 Práce Áno 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY PENZIÓN „Z“, VYŠNÉ RUŽBACHY Július Zbuška 116 679 EUR 2015 Práce Áno 1
OÚ Nové Zámky, klientske centrum stavebné úpravy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 560 950 EUR 2015 Práce Nie 1
Komunitné centrum v Muráni Obec Muráň 199 706 EUR 2015 Práce Áno 1
OÚ Banská Štiavnica, klientske centrum - stavebné úpravy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 294 526 EUR 2015 Práce Nie 1
ZVERNICA SOCHOŇ – CHLADIACI BOX LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 71 503 EUR 2015 Práce Nie 1
Obnova priemyselného objektu v bývalom areáli PCHZ - zateplenie ( zlepšenie energetickej efektívnosti) Stavomat a spol., s.r.o. 219 379 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia administratívnej budovy Milhostov Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 100 035 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia komunitného centra Ulič - 1. etapa Obec Ulič 221 793 EUR 2015 Práce Áno 1
Oprava fasády budovy Úradu PSK v Prešove – havarijný stav Prešovský samosprávny kraj 320 787 EUR 2014 Práce Nie 1
Bezpečnostný priepust a stavebné úpravy na 1.NP NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 100 700 EUR 2014 Práce Nie 1
Rodinný hrozno spracovateľský objekt - Miloš Máťúš Vinohradníctvo a vinárstvo Miloš Máťúš, s.r.o. 1 286 614 EUR 2014 Práce Áno 1
Prístavba jedálne – MŠ Ružová Mesto Stupava 109 649 EUR 2014 Práce Nie 1
PD DOBUDOVANIA OBČIANSKEJ INFR. V OBCI DUBINNÉ Obec Dubinné 43 589 EUR 2016 Práce Nie 1
Hotel BUTORKY Agropole, s.r.o. 2 984 763 EUR 2016 Práce Áno 1
Zázemie záprahového klubu s vidieckym turizmom Kolozsi Ranch, s. r. o. 1 486 569 EUR 2016 Práce Áno 1
Penzión DÚBRAVY s.r.o. 2 983 647 EUR 2016 Práce Áno 1
Zateplenie a stavebné úpravy kultúrneho domu Obec Hlboké nad Váhom 98 134 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia obecného domu Obec Liptovská Anna 124 921 EUR 2016 Práce Áno 1
ŠARIŠSKÉ DRAVCE – OBNOVA OBECNÉHO ÚRADU Obec Šarišské Dravce 188 658 EUR 2016 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcU a KD obce Veľké Kozmálovce s využitím OZE Obec Veľké Kozmálovce 165 750 EUR 2016 Práce Áno 1
Výroba ovocných destilátov a brandy a vybudovanie objektu pálenice Malokarpatská vinohradnícka spoločnosť, a.s. 1 985 081 EUR 2016 Práce Áno 1
Obnova obalových konštrukcií Obecného úradu v obci Padarovce Obec Padarovce 177 234 EUR 2016 Práce Áno 1
Obnova obalových konštrukcií obecného úradu v obci Budikovany Obec Budikovany 174 844 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia objektu OcÚ a kultúrneho domu v obci Španie Pole Obec Španie Pole 159 711 EUR 2016 Práce Áno 1
OÚ Tvrdošín, klientske centrum stavebné úpravy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 280 438 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia viacúčelového objektu v obci Turčok Obec Turčok 178 033 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia obecného úradu v obci Ratkovská Lehota Obec Ratkovská Lehota 178 517 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia objektu Kultúrneho domu v obci Roštár Obec Roštár 175 365 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia obecného úradu v obci Ratkovské Bystré Obec Ratkovské Bystré 175 888 EUR 2016 Práce Áno 1
Obnova obalových konštrukcií a zvýšenie energetickej účinnosti Obecného úradu v obci Konrádovce Obec Konrádovce 198 694 EUR 2016 Práce Áno 1
Hala na pozberovú úpravu zeleniny a konzumných zemiakov a hala na skladovanie zeleniny a konzumných zemiakov GONGO s.r.o. 131 437 EUR 2014 Práce Áno 1
ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI BUDOVY, OBECNÝ ÚRAD a KULTÚRNY DOM SPOLU s PRÍSTAVBOU KUCHYNE, LIEŠŤANY Obec Liešťany 129 271 EUR 2016 Práce Nie 1
Dom smútku Teplý Vrch Obec Teplý Vrch 94 654 EUR 2016 Práce Áno 1
Opravy stavebných konštrukcií Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 240 995 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia nevyužívaného objektu zdravotného strediska pre spolkovú činnosť seniorov v obci Lukovištia Obec Lukovištia 172 639 EUR 2016 Práce Áno 1
Zateplenie budovy obecného úradu Obec Víťaz 87 500 EUR 2016 Práce Áno 1
Stavebné úpravy obecného úradu obec Selice Obec Selice 142 439 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Základnej školy Bratislava - Jarovce Mestská časť Bratislava - Jarovce 700 356 EUR 2016 Práce Nie 1
Založenie ovocného sadu – Považie ITS - Intelligent Transport System, s. r. o. 102 963 EUR 2016 Práce Áno 1
Prestavba priestorov 1 NP v objekte Mestského úradu v Hlohovci pre klientske centrum Mesto Hlohovec 141 735 EUR 2016 Práce Nie 1
Rozšírenie Materskej škôlky v Zamarovciach Obec Zamarovce 109 562 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia strechy administratívnej budovy ŠOP SR – Správy CHKO Malé Karpaty Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 46 053 EUR 2016 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy - budova Obecného úradu Bystré Obec Bystré 100 332 EUR 2016 Práce Áno 1
SUCHÝ SKLAD POTRAVÍN STATOK s. r. o. 1 994 036 EUR 2016 Práce Áno 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTOV NA SPRACOVANIE A SKLADOVANIE OVOCIA A TECHNOLÓGIA SPRACOVANIA OVOCIA Beata Janštová 1 980 551 EUR 2016 Práce Áno 1
ZNIŽOVANIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V PETROVANOCH Obec Petrovany 184 166 EUR 2016 Práce Áno 1
REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA SPRACOVANIE VÍNA M.B.R., s.r.o. 1 997 121 EUR 2016 Práce Áno 1
Zvýšenie energetickej efektivity budovy Obecného úradu Králiky Obec Králiky 82 079 EUR 2016 Práce Nie 1
STAVEBNÉ ÚPRAVY BUDOVY KULTÚRNO-SPOLOČENSKO-SOCIÁLNEHO CENTRA Obec Olováry 52 049 EUR 2016 Práce Áno 1
Novostavba výrobnej haly pre spracovanie a balenie mäsa a mäsových výrobkov Trigonic s.r.o. 524 184 EUR 2014 Práce Áno 1
Mestský hnedý priemyselný park Bardejov - doplňujúce stavebné práce Mesto Bardejov 163 726 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kotolne vo Vzdelávacom a rehabilitačnom centre prokuratúry Krpačovo zo súčasnej elektro kotolne na kotolňu s použitím pevného paliva „pelety“ so solárnym ohrevom TÚV Krajská prokuratúra 80 496 EUR 2016 Práce Nie 1
OÚ Bratislava – Klientske centrum Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 201 469 EUR 2015 Práce Nie 1
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Mestského úradu v Skalici - stavebné práce Mesto Skalica 362 260 EUR 2016 Práce Áno 1
MATERSKÁ ŠKOLA DOĽANY - ROZŠÍRENIE A UDRŽANIE KAPACÍT FORMOU PRÍSTAVBY,VÝSTAVBY A REKONŠTRUKCIE PRIESTOROV PRE POTREBY MATERSKEJ ŠKOLY Obec Doľany 166 336 EUR 2016 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Obec Búč 193 890 EUR 2016 Práce Áno 1
Cukrárska výroba a cukráreň Ratka Danka Vargová 189 292 EUR 2016 Práce Áno 1
„Spoločenský dom – prestavba a rekonštrukcia“ v Zlatnej na Ostrove Obec Zlatná na Ostrove 210 144 EUR 2016 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského domu v Čadci Mesto Čadca 627 389 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy, Obchodná 26, Sečovce Mesto Sečovce od 303 908 do 366 514 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia obecného úradu s kultúrnym domom Šamudovce za účelom zvýšenia energetickej účinnosti Obec Šamudovce 159 182 EUR 2017 Práce Áno 1
OÚ Poprad, klientske centrum – stavebné úpravy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 536 998 EUR 2017 Práce Nie 1
Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecného úradu – Vojka nad Dunajom Obec Vojka nad Dunajom 236 173 EUR 2016 Práce Áno 1
OÚ Kysucké Nové Mesto, klientske centrum – stavebné úpravy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 271 279 EUR 2017 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Detve, J. G. Tajovského 7, Detva Mesto Detva 384 207 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia časti strechy AS Zvolen na vegetačnú plochu strechy Mesto Zvolen 153 847 EUR 2017 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Hronský Beňadik Obec Hronský Beňadik 446 527 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti MŠ M.R. Štefánika č. 908/40, Detva Mesto Detva 403 984 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti MŠ A. Bernoláka 19, Detva Mesto Detva 383 250 EUR 2017 Práce Áno 1
Zateplenie budovy obecného úradu v obci Margecany Obec Margecany 331 838 EUR 2017 Práce Áno 1
Prestavba objektu materskej školy na obecný úrad Obec Zalužice 260 876 EUR 2017 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Borský Mikuláš Obec Borský Mikuláš 289 226 EUR 2017 Práce Áno 1
Ražňany, Materská škola, Obnova hospodárského pavilónu Obec Ražňany 215 062 EUR 2017 Práce Áno 1
Modernizácia a zateplenie MŠ Medzibrodie Obec Medzibrodie nad Oravou 194 715 EUR 2017 Práce Áno 1
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU DOMADICE Obec Domadice 130 326 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy Obecného úradu v Kaluži vrátane zateplenia Obec Kaluža 93 598 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrucia budovy obecného úradu Čebovce. Obec Čebovce 429 530 EUR 2017 Práce Áno 1
Miestne kultúrne stredisko Brusno - zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy vrátane zateplenia Obec Brusno 82 162 EUR 2017 Práce Nie 1
Stavebné úpravy obecného úradu obec Selice. Obec Selice 148 750 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - Materská škola v obci Brvnište. Bližšie informácie v súťažných podkladoch. Obec Brvnište 207 471 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budov MSÚ Rimavská Sobota Mesto Rimavská Sobota 448 038 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu, Hodejovec Obec Hodejovec 159 658 EUR 2017 Práce Nie 1
OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ POLYFUNKČNÉHO OBJEKTU V OBCI ŠUMIAC - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI Obec Šumiac 210 281 EUR 2017 Práce Áno 1
Mestský úrad Gbely – zníženie spotreby energie v objekte Mesto Gbely 140 101 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti spoločenského domu v Malej Lúči Obec Lúč na Ostrove 198 572 EUR 2017 Práce Nie 1
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Plevník - Drienové - stavba Obec Plevník - Drienové 208 018 EUR 2017 Práce Áno 1
Predmier - Zariadenie opatrovateľskej služby, prístavba a stavebné úpravy Obec Predmier 153 839 EUR 2017 Práce Nie 1
ZATEPLENIE OBVODOVÝCH KONŠTRUKCIÍ A REKONŠTRUKCIA VYKUROVANIA OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU NOVÁ VES NAD ŽITAVOU Obec Nová Ves nad Žitavou 158 520 EUR 2017 Práce Nie 1
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OBJEKTU OcÚ PODBREZOVÁ ZA ÚČELOM ZNÍŽENIA ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI Obec Podbrezová 128 200 EUR 2017 Práce Áno 1
Obecný úrad Nové Sady - zníženie energetickej náročnosti Obec Nové Sady 476 099 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia zasadačky v budove PSK Prešovský samosprávny kraj 342 592 EUR 2017 Práce Nie 1
Zmena existujúceho objektu kultúrneho domu znížením energetickej náročnosti - Lok Obec Lok 186 250 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvýšenie energetickej účinnosti existujúceho objektu spoločenského domu v Dolnej Ždani Obec Dolná Ždaňa 179 455 EUR 2017 Práce Nie 1
Zateplenie Obecného úradu v Špačinciach Obec Špačince 217 845 EUR 2017 Práce Áno 1
Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy materskej školy Stredné Plachtince Obec Stredné Plachtince 132 900 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy SO01 Obecný úrad, Torysky Obec Torysky 187 078 EUR 2017 Práce Nie 1
Prestavba základnej školy na OÚ Kostolište Obec Kostolište 181 767 EUR 2017 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu Neporadza Obec Neporadza 578 031 EUR 2017 Práce Áno 1
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI ZÁKLADNEJ ŠKOLY Obec Horné Semerovce 157 800 EUR 2017 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Obec Dúbrava 136 833 EUR 2017 Práce Áno 1
Zvýšenie energetickej účinnosti a modernizácia MŠ v obci Dolný Pial Obec Dolný Pial 200 900 EUR 2017 Práce Nie 1
ZLEPŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI OBJEKTU KULTÚRNEHO DOMU A OBECNÉHO ÚRADU HRONSKÉ KOSIHY, Rekonštrukcia vykurovania Obec Hronské Kosihy 182 208 EUR 2017 Práce Nie 1
Nájomné bytové domy D – Jelša a E – Osika v Tatranskej Lomnici Mesto Vysoké Tatry 2 455 527 EUR 2017 Práce Nie 1
Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Rovné Obec Rovné 767 990 EUR 2017 Práce Áno 1
Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kuková Obec Kuková 519 000 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia obchodu a služieb na komunitné centrum v obci Jatov Obec Jatov 119 381 EUR 2017 Práce Áno 1
Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Železník Obec Železník 256 403 EUR 2017 Práce Áno 1
PRESTAVBA VIACÚČELOVEJ ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY, OBEC POHORELÁ Obec Pohorelá 402 154 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy súp.č. 64 v obci Fričovce Obec Fričovce 184 898 EUR 2017 Práce Áno 1
Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Jasenovce Obec Jasenovce 405 000 EUR 2017 Práce Áno 1
Stavebné úpravy Obecného úradu Dubové Obec Dubové 81 412 EUR 2017 Práce Áno 1
SPOLOČENSKÝ DOM MALÝ LAPÁŠ Obec Malý Lapáš 167 956 EUR 2017 Práce Áno 1
Novostavba objektu archívu a knižnice vrátane prípojok inžinierskych sietí Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 719 135 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia Obecného úradu v obci Bacúrov Obec Bacúrov 83 100 EUR 2017 Práce Áno 1
Materská škola Čierny Balog - nadstavba a zateplenie Obec Čierny Balog 218 747 EUR 2017 Práce Áno 1
Stavebné úpravy pracoviska Národnej transfúznej služby SR - Odberové centrum Žilina Národná transfúzna služba SR 366 881 EUR 2017 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Župkov Obec Župkov 248 291 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia Komunitného centra Kráľovský Chlmec Mesto Kráľovský Chlmec 232 201 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Špeciálnej základnej školy v Krupine Špeciálna základná škola Krupina 258 060 EUR 2017 Práce Áno 1
Komunitné centrum Obec Gemerská Ves 291 120 EUR 2018 Práce Áno 1
Prestavba domu služieb na bytový dom spolu s technickou vybavenosťou Obec Očová 423 103 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia administratívneho objektu športového areálu, Hodruša - Hámre Obec Hodruša - Hámre 468 995 EUR 2018 Práce Áno 1
Obnova administratívnej budovy areálu SÚC PSK 789, Bardejov Prešovský samosprávny kraj 194 226 EUR 2018 Práce Áno 1
Znižovanie energetickej náročnosti OcU Kolbovce Obec Kolbovce 296 000 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti objektu – Administratívna budova obecného úradu v obci Slavošovce Obec Slavošovce 316 000 EUR 2018 Práce Áno 1
Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kružlová Obec Kružlová 420 000 EUR 2018 Práce Áno 1
Úrad ŽSK – komplexná rekonštrukcia blok C – I. etapa Žilinský samosprávny kraj 491 499 EUR 2018 Práce Nie 1
Zdravotné stredisko Malinovo Obec Malinovo 166 771 EUR 2018 Práce Nie 1
Novostavba bytového domu 6.b.j., Hrabovec nad Laborcom I. Obec Hrabovec nad Laborcom 368 423 EUR 2018 Práce Nie 1
Bytové domy nižšieho štandardu Kecerovce Obec Kecerovce 1 849 661 EUR 2018 Práce Nie 1
Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Tisinec Obec Tisinec 261 999 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy mestského úradu v Spišskom Podhradí Mesto Spišské Podhradie 362 499 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Komunitného centra Mesto Medzilaborce 266 440 EUR 2018 Práce Áno 1
Nadstavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy Kráľovský Chlmec Mesto Kráľovský Chlmec 526 831 EUR 2018 Práce Áno 1
Školská jedáleň pri Základnej škole Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede Gastro DS, s.r.o. 908 095 EUR 2018 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy NPPC – objekt Lužianky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 074 345 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia turisticky zaujímavého objektu Obec Vernár 33 163 EUR 2016 Práce Áno 1
Byty nižšieho štandardu, 12 b. j. - Zámutov Obec Zámutov 314 157 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia spoločenského domu pre komunitnú činnosť v obci Kráľ Obec Kráľ 199 991 EUR 2018 Práce Áno 1
Komunitné centrum v obci Malá Domaša Obec Malá Domaša 279 423 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti výrobného areálu spoločnosti SOLAR Real, s.r.o. Sabinov SOLAR Real, s.r.o. 260 799 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy - obecný úrad v Očovej Obec Očová 369 154 EUR 2018 Práce Áno 1
Obecný úrad Nová Dedina - stavebné úpravy Obec Nová Dedina 164 118 EUR 2018 Práce Áno 1
PRÍSTAVBA A PRESTAVBA OBJEKTU MATERSKEJ ŠKOLY NA TRANOVSKÉHO UL. 3497/7 V SPRÁVE ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU, UL. FRANA KRÁLA 2086/2, POPRAD - VELKÁ. Mesto Poprad 755 327 EUR 2018 Práce Áno 1
Výstavba novej telocvične v ZŠ Šarišské Jastrabie Obec Šarišské Jastrabie 370 166 EUR 2018 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Obecný úrad v obci Lazy pod Makytou Obec Lazy pod Makytou 83 333 EUR 2018 Práce Áno 1
Centrum kultúrneho dedičstva Oravy Obec Bobrov 159 688 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – Materská škola Slovany Obec Slovany 249 039 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Domaniža Obec Domaniža 136 653 EUR 2018 Práce Áno 1
ZNÍŽENIE ENERGETCKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI ČIČAVA 2 Obec Čičava 173 980 EUR 2018 Práce Nie 1
Stavebné úpravy a nadstavba MŠ ul. Komenského Liptovský Mikuláš Mesto Liptovský Mikuláš 282 086 EUR 2018 Práce Áno 1
Zefektívnenie energetickej prevádzky budovy obecného úradu v Ľubotíne Obec Ľubotín 189 998 EUR 2018 Práce Áno 1
Infraštruktúra pre zber vybraných druhov odpadov v obci Gemerská Poloma Obec Gemerská Poloma 471 974 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Hurbanova v Čadci - stavebné práce Mesto Čadca 238 900 EUR 2018 Práce Áno 1
Zateplenie budovy MsÚ vo Svite Mesto Svit 488 284 EUR 2018 Práce Áno 1
Komunitné centrum Lenartov Obec Lenartov 256 903 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Materskej školy, ul. A. Sládkoviča 1130, 966 81 Žarnovica Mesto Žarnovica 505 977 EUR 2018 Práce Áno 1
Komunitné centrum v obci Chmiňany Obec Chmiňany 249 206 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov- Materská škola a Obecný úrad v obci Podbiel Obec Podbiel 280 000 EUR 2018 Práce Áno 1
Kryté parkovacie zariadenia pre bicykle v meste Prešov Mesto Prešov 236 916 EUR 2018 Práce Áno 1
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy OcÚ a Kultúrneho domu v obci Hlinné Obec Hlinné 198 839 EUR 2018 Práce Áno 1
Zateplenie Obecného úradu a výmena vykurovacieho systému Mužla Obec Mužla 272 089 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia domu kultúry alebo ekvivalent Obec Dravce 228 903 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrno spoločenského centra alebo ekvivalent Obec Trsťany 179 398 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
výmena okien Ekonomická univerzita v Bratislave 166 974 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
oprava sociálnych zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 17 509 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
oprava sociálnych zariadení Ekonomická univerzita v Bratislave 17 509 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výmena okien a dverí vrátane vonkajších a vnútorných parapetov Mesto Senica 5 855 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výmena okien a hliníkových dverí Mestský podnik služieb spol. s r.o. 68 992 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
rekonštrukcia predajne Ekonomická univerzita v Bratislave 19 919 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Výmena okien a hliníkových dverí Mestský podnik služieb spol. s r.o. 25 552 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Výmena okien a dverí vrátane vonkajších a vnútorných parapetov Mesto Senica 23 338 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Výmena okien a dverí vrátane vonkajších a vnútorných parapetov Mesto Senica 28 018 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Prístavba garáže DHZ Obec Bzince pod Javorinou 29 847 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice DHZ Obec Bzince pod Javorinou 29 941 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budov v oblasti predškolskej výchovy – MŠ Dukelská Mesto Považská Bystrica 669 875 EUR 2018 Práce Áno 1
Zvyšovanie energetickej účinnosti polyfunkčnej budovy obecného úradu Obec Dolná Strehová 250 993 EUR 2018 Práce Áno 1
Prístavba k ZŠ s MŠ v obci Jablonov Obec Jablonov 342 105 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budov spoločnosti DREVITAL DREVITAL, s.r.o. 260 050 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budov v oblasti predškolskej výchovy – MŠ Grznára 1441 Mesto Považská Bystrica 350 477 EUR 2018 Práce Áno 1
Stavebné úpravy obecného úradu s kultúrnym domom Obec Beňadovo 208 911 EUR 2018 Práce Áno 1
Znižovanie energetickej náročnosti OcU Vyšná Olšava (2) Obec Vyšná Olšava 340 000 EUR 2018 Práce Áno 1
Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Brusnica (2) Obec Brusnica 456 650 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti výrobnej budovy v spoločnosti Elyana s.r.o. ELYANA, s.r.o. 255 705 EUR 2018 Práce Áno 1
OÚ Skalica, klientske centrum – stavebné úpravy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 258 166 EUR 2018 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Salka Obec Salka 206 008 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy – administratívno-prevádzková budova obce Bystré Obec Bystré 171 542 EUR 2018 Práce Áno 1
PRÍSTAVBA A STAVEBNÉ ÚPRAVY MŠ OKRUŽNÁ 53/5, ILAVA-KLOBUŠICE 2 Mesto Ilava 466 666 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ Merník Obec Merník 176 628 EUR 2018 Práce Áno 1
Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Kručov (2) Obec Kručov 349 100 EUR 2018 Práce Áno 1
Prestavba a prístavba časti MŠ Spišské Podhradie Mesto Spišské Podhradie 436 461 EUR 2018 Práce Áno 2
Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Vyšný Hrušov (2) Obec Vyšný Hrušov 368 000 EUR 2018 Práce Áno 1
Modernizácia kultúrneho a spoločenského centra Dlhé Klčovo Obec Dlhé Klčovo 423 817 EUR 2018 Práce Áno 1
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - stavebné práce Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 1 718 098 EUR 2018 Práce Áno 2
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI PARCHOVANY 2 Obec Parchovany 739 996 EUR 2018 Práce Áno 1
Stavebné úpravy na budove obecného úradu v Haniske Obec Haniska 446 050 EUR 2018 Práce Áno 1
Zlepšenie energetickej hospodárnosti verejnoprospešnej budovy obce Štvrtok na Ostrove Obec Štvrtok na Ostrove 631 800 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a dobudovanie vstupného areálu NZOO Bojnice - objekt SO 01 Predajňa suvenírov a ubytovanie Zoologická záhrada 748 305 EUR 2019 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti ECM Systems, s.r.o. ECM Systems, s.r.o. 223 900 EUR 2019 Práce Áno 1
Bytový dom A, B (19+19bj) Mesto Giraltovce 1 929 707 EUR 2019 Práce Nie 1
REkonštrukcia mostov ciest I. triedy II. fáza v Nitrianskom a Trnavskom kraji Slovenská správa ciest 8 871 275 EUR 2019 Práce Áno 1
Rozšírenie kapacity materskej školy, ul. Podtatranská 136/4, Poprad Mesto Poprad 405 000 EUR 2019 Práce Áno 1
Znižovanie energetickej náročnosti budovy OcÚ Železník (2) Obec Železník 259 552 EUR 2019 Práce Áno 1
Komunitné centrum v obci Hlinné Obec Hlinné 635 029 EUR 2019 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Ľubeľa Obec Ľubeľa 385 295 EUR 2019 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti VOKUMA s.r.o. VOKUMA, s. r. o. 281 100 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia administratívnej budovy, Bukurešťská 4, Bratislava Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 2 269 243 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia vychádzkových dvorcov a priestorov psinca ÚVV a ÚVTOS Prešov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 332 226 EUR 2019 Práce Nie 1
Prestavba sociálno administratívnej budovy na komunitné centrum Čelovce Obec Čelovce 166 427 EUR 2019 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Švošov Obec Švošov 341 107 EUR 2019 Práce Áno 1
Modernizácia budovy – výmena okien, dverí, rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno 636 051 EUR 2019 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy súp. č. 64 v obci Fričovce (2) Obec Fričovce 187 111 EUR 2019 Práce Áno 1
Znižovanie energetickej náročnosti OcÚ Jasenov (2) Obec Jasenov 523 012 EUR 2019 Práce Áno 1
Rozšírenie kapacity materskej školy v obci Sihelné Obec Sihelné 163 089 EUR 2019 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Veľké Ripňany, časť Behynce Obec Veľké Ripňany 195 885 EUR 2019 Práce Áno 1
VYBUDOVANIE LABORATÓRIA INVÁZNYCH DRUHOV VO VÄZBE NA REKONŠTRUKCIU PODKROVIA BUDOVY LOS A PRIPOJENIE OBJEKTU NA NET OPTICKÝM KÁBLOM (II) Národné lesnícke centrum (NLC) 297 941 EUR 2019 Práce Nie 1
Komunitné centrum Sobrance Mesto Sobrance 309 170 EUR 2019 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu Petrovce - časť stavebné práce Obec Petrovce 261 768 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia depozitu a prístavba k depozitu Novohradské múzeum a galéria 229 589 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia strechy budovy č. VII na Strojárenskej ul. č. 3 v Košiciach Košický samosprávny kraj 100 741 EUR 2019 Práce Nie 1
Zateplenie budovy OcÚ a DSaK Helcmanovce Obec Helcmanovce 596 815 EUR 2019 Práce Áno 1
Komunitné centrum Orechov dvor Mesto Nitra 281 140 EUR 2019 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti INSPECT s.r.o. INSPECT s.r.o. 211 329 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Nové Sady Obec Nové Sady 495 568 EUR 2019 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy NPPC – objekt Lužianky 2 Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 200 572 EUR 2019 Práce Áno 1
Zdravotné stredisko - Gabčíkovo Obec Gabčíkovo 719 267 EUR 2019 Práce Áno 1
Komunitné centrum Podsadek - zmena dokončenej stavby Mesto Stará Ľubovňa 251 262 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky Detva na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Mesto Detva 419 434 EUR 2019 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici Gymnázium Mikuláša Kováča 466 477 EUR 2019 Práce Áno 1
Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Rokycany - stavebné práce Obec Rokycany 235 990 EUR 2019 Práce Áno 1
Obnova Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach Mesto Trenčianske Teplice 485 167 EUR 2019 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budov v správe ÚVV a ÚVTOS Prešov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 339 826 EUR 2019 Práce Áno 1
Stavebné úpravy časti suterénu Ústavu anatómie LF UPJŠ Šrobárova 2, Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 65 116 EUR 2019 Práce Nie 1
Vybudovanie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Lednické Rovne Obec Lednické Rovne 533 606 EUR 2019 Práce Áno 1
Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Košice-Šaca Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 402 900 EUR 2019 Práce Áno 1
Trenčín, KaMC OS SR – rekonštrukcia strešného plášťa - R Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 197 490 EUR 2019 Práce Nie 1
Oprava a obnova objektov SNM v Seredi Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 2 580 000 EUR 2019 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti na objekte PROCAS s.r.o., prevádzka Svinná PROCAS s. r. o. 235 312 EUR 2020 Práce Áno 1
Prestavba existujúceho objektu za účelom zriadenia a fungovania komunitného centra v obci Chmeľov - časť stavebné práce Obec Chmeľov 224 627 EUR 2020 Práce Áno 1
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti ZBOROV Obec Zborov 562 975 EUR 2020 Práce Áno 1
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti MEDZEV Mesto Medzev 563 047 EUR 2020 Práce Áno 1
OcÚ Čertižné - Zníženie energetickej náročnosti budovy Obec Čertižné 253 711 EUR 2020 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v obci Sverepec Obec Sverepec 383 381 EUR 2020 Práce Áno 1
Výstavba novej budovy materskej školy v Štrbe Obec Štrba 484 723 EUR 2020 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly ODEVA, spol. s r. o. Lipany ODEVA, spol. s r.o. Lipany 243 713 EUR 2020 Práce Áno 1
Modernizácia a rozšírenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka Pri Nitre Obec Ivanka pri Nitre 769 166 EUR 2020 Práce Áno 1
Slovensko-poľský dom Giraltovce Mesto Giraltovce 649 750 EUR 2020 Práce Áno 1
Rozšírenie kapacít materskej školy v obci Tekovské Lužany Obec Tekovské Lužany 245 834 EUR 2020 Práce Áno 1
INFOBOD NA BRADLE Mesto Brezová pod Bradlom 237 938 EUR 2020 Práce Nie 1
Stredisko environmentálnej výchovy (SEV) SAŽP v chránenom areály Dropie Slovenská agentúra životného prostredia 3 433 520 EUR 2020 Práce Áno 1
ZHOTOVITEĽ STAVBY – ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ PRI POLÍCII, TREBIŠOV Mesto Trebišov 618 000 EUR 2020 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Dravce Obec Dravce 245 877 EUR 2020 Práce Áno 1
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti KRUŽLOV Obec Kružlov 532 476 EUR 2020 Práce Áno 1
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Kľušov Obec Kľušov 212 731 EUR 2020 Práce Áno 1
Rekonštrukcia komunitného centra – II. etapa stavebných prác Mesto Medzilaborce 122 887 EUR 2020 Práce Áno 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×