Obstarávanie

OH Latorice – oprava telesa ľavobrežnej ochrannej hrádze hkm 7,200 – 10,000


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
497 845,00
Konečná suma(Bez DPH):
497 845,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45247230-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je utesnenie podzákladia ľavobrežnej Latorickej hrádze v úsekoch s priepustným podložím, v ktorých sa počas povodne vyskytujú priesaky. Jedná sa o realizáciu podzemnej tesniacej steny (ďalej len "PTS") metódou prúdovej injektáže v týchto 4 úsekoch: hkm 7,200 7,300 v dĺžke 100 m realizovanej z koruny hrádze do hĺbky 10,0 m v šírke lamely 0,5 m; hkm 8,188 8,450 v dĺžke 262 m s napojením na už realizovanú PTS z návodnej päty hrádze do hĺbky 10,0 m v šírke lamely 0,5 m; hkm 8,650 8,800 v dĺžke 150 m realizovanej z koruny hrádze do hĺbky 10,0 m v šírke lamely 0,5 m; hkm 9,950 10,000 v dĺžke 50 m realizovanej z koruny hrádze do hĺbky 15,0 m v šírke lamely 0,5 m. PTS bude zriadená zo suspenzie, ktorej receptúru - kvalitatívne parametre predloží zhotoviteľ stavby. Požiadavka na priepustnosť zatvrdnutej suspenzie je k=5.10-7 až 5.10-8 m/s, pričom sa požaduje, aby na preukázaných vzorkách priepustnosť nebola vyššia než 5.10-8 m/s.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 2 497 845,00 Neuvedené EUR 12. Február 2019 239552

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Odkaz na oznámenie Informácia o výsledku verejného obstarávania 18. Február 2019 18. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3025538/content/916858/download","filename":"Informácia o výsledku VO-oznamenie-4081_-_ipp.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 13. Február 2019 13. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024937/content/915471/download","filename":"ZoD č. 117_2019-KE.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. Október 2018 26. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3003362/content/845930/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. Február 2019 13. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024791/content/913951/download","filename":"Správa podľa § 24.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 13. Február 2019 13. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024798/content/913964/download","filename":"Zápisnica z vyhodnocovania ponúk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo 13. Február 2019 13. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024922/content/914674/download","filename":"ZoD č. 117_2019-KE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.2 13. Február 2019 13. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024940/content/915519/download","filename":"Ponuka-BETPRES, s.r.o..pdf"}]
Odkaz na oznámenie VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 13. Február 2019 13. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024941/content/915570/download","filename":"oznamenie-15272_-_wyp.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. December 2018 12. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012930/content/891515/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 13. Február 2019 13. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024795/content/913956/download","filename":"Zápisnica zo splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. Február 2019 13. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024792/content/914436/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 13. Február 2019 13. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024775/content/914396/download","filename":"ZoD č. 117_2019-KE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.1 13. Február 2019 13. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024924/content/915485/download","filename":"Ponuka-KELLER špeciálne zakladanie s.r.o..pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×