Obstarávanie

OH Latorice – oprava telesa ľavobrežnej ochrannej hrádze hkm 7,200 – 10,000


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
497 845,00
Konečná suma(Bez DPH):
497 845,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45247230-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je utesnenie podzákladia ľavobrežnej Latorickej hrádze v úsekoch s priepustným podložím, v ktorých sa počas povodne vyskytujú priesaky. Jedná sa o realizáciu podzemnej tesniacej steny (ďalej len "PTS") metódou prúdovej injektáže v týchto 4 úsekoch: hkm 7,200 7,300 v dĺžke 100 m realizovanej z koruny hrádze do hĺbky 10,0 m v šírke lamely 0,5 m; hkm 8,188 8,450 v dĺžke 262 m s napojením na už realizovanú PTS z návodnej päty hrádze do hĺbky 10,0 m v šírke lamely 0,5 m; hkm 8,650 8,800 v dĺžke 150 m realizovanej z koruny hrádze do hĺbky 10,0 m v šírke lamely 0,5 m; hkm 9,950 10,000 v dĺžke 50 m realizovanej z koruny hrádze do hĺbky 15,0 m v šírke lamely 0,5 m. PTS bude zriadená zo suspenzie, ktorej receptúru - kvalitatívne parametre predloží zhotoviteľ stavby. Požiadavka na priepustnosť zatvrdnutej suspenzie je k=5.10-7 až 5.10-8 m/s, pričom sa požaduje, aby na preukázaných vzorkách priepustnosť nebola vyššia než 5.10-8 m/s.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 2 497 845,00 Neuvedené EUR 12. Február 2019 239552

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Odkaz na oznámenie Informácia o výsledku verejného obstarávania 18. Február 2019 18. Február 2019
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 13. Február 2019 13. Február 2019
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. Október 2018 26. Október 2018
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. Február 2019 13. Február 2019
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 13. Február 2019 13. Február 2019
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo 13. Február 2019 13. Február 2019
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.2 13. Február 2019 13. Február 2019
Odkaz na oznámenie VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 13. Február 2019 13. Február 2019
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. December 2018 12. December 2018
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 13. Február 2019 13. Február 2019
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. Február 2019 13. Február 2019
Zmluva Zmluva o dielo 13. Február 2019 13. Február 2019
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č.1 13. Február 2019 13. Február 2019

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×