Dodávateľ

SERVIS MDD s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SERVIS MDD s.r.o.

IČO: 51193817

Adresa: Mokrohájska cesta 3665/10, Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Registračné číslo: 2018/6-PO-E8172

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. Jún 2018

Záznam platný do: 4. Jún 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 598 919,99 EUR 14 14
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 598 919,99 EUR 14 14

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Rajec 1 0,00 0.00 EUR
Obec Lisková 2 103 257,50 103257.50 EUR
Obec Vysoká pri Morave 1 0,00 0.00 EUR
Obec Teplička nad Váhom 1 0,00 0.00 EUR
Obec Lendak 1 0,00 0.00 EUR
Obec Štrba 1 50 000,00 50000.00 EUR
Mesto Stará Turá 1 79 583,33 79583.33 EUR
Obec Častá 1 83 582,49 83582.49 EUR
Obec Oščadnica 1 0,00 0.00 EUR
Obec Trenčianske Jastrabie 1 70 030,00 70030.00 EUR
Obec Zlatná na Ostrove 1 83 300,00 83300.00 EUR
Združenie rozvoja cestovného ruchu "Čierna hora" 1 0,00 0.00 EUR
Haľagoš 1 129 166,67 129166.67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Obec Častá 131 594,00 131594.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry Obec Štrba 106 548,30 106548.3 EUR 2018 Tovary Áno 1
Dodanie kompostérov Obec Lendak 181 536,56 181536.56 EUR 2018 Tovary Áno 1
kompostér min 903 l - max 1000 l - 800 ks a min 1008 l - 40 ks Obec Oščadnica 85 500,00 85500.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
kompostér min 1050 l - 480 ks a min 675 l - max 800 l - 677 ks Obec Teplička nad Váhom 118 100,00 118100.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
kompostér min 1050 l - 631 ks a min 700 l - max 800 l - 296 ks Mesto Rajec 104 000,00 104000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kompostéry Združenie rozvoja cestovného ruchu "Čierna hora" 204 516,00 204516.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie kompostérov Mesto Stará Turá 116 340,00 116340.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Záhradné kompostery Obec Trenčianske Jastrabie 84 039,00 84039.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Záhradné kompostéry Obec Vysoká pri Morave 101 560,30 101560.3 EUR 2018 Tovary Áno 1
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Obec Lisková 83 192,45 83192.45 EUR 2018 Tovary Áno 1
Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Obec Lisková 83 192,45 83192.45 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kompostéry na BRKO Obec Zlatná na Ostrove 100 184,00 100184.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v združení obcí Haľagoš 181 757,64 181757.64 EUR 2018 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 15 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Adam Danáč
Adresa:
Karpatská 15 Hlohovec 92001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Andrej Gunár
Adresa:
Panenská 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.06.2018 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×