Obstarávanie

Odborné oboznamovanie a informovanie (školenie) zamestnancov a praktický výcvik v používaní izolačných dýchacích prístrojov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
395,00
Konečná suma(Bez DPH):
329,16
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
80510000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
osôb
Množstvo:
15.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Cieľ školenia , Hodnota / charakteristika: Práca v prostredí s výskytom škodlivých látok (CO, NOX) – TUNEL.; Technické vlastnosti: 2. Cieľ školenia 2, Hodnota / charakteristika: Praktický výcvik zamestnancov v používaní izolačných dýchacích prístrojov značky Auer BD 96.; Technické vlastnosti: 3. Obsah školenia - NV SR č. 393/2006 Z.z., NV SR č. 355/2006 Z.z., Zákon č.154/2013 , Hodnota / charakteristika: ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z., o bezp. a ochrane zdravia pri práci a iné doplnenie zákonov potrebných na výkon uvedených činností, podľa platnej legislatívy.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Opakované oboznamovanie, informovanie (školenie) zamestnancov a praktický výcvik, Jednotka: osôb, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AJ, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 395,00 20% EUR 10. Február 2017 131052

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×