Obstarávanie

Vykonanie odbornej opakovanej úradnej skúšky tlakových zariadení a nádob.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ekonomická univerzita v Bratislave
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 700,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 700,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
65200000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
kpl
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Vykonanie odbornej opakovanej úradnej skúšky tlakových zariadení a nádob vo výmenníkovej stanici v zmysle technickej revíznej správy a Vyhlášky 508/2009 Z.z.; -vypracovanie Osvedčenia o vykonaní úradnej skúšky.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Vykonanie odbornej opakovanej úradnej skúšky tlakových zariadení a nádob vo výmenníkových staniciach, Hodnota / charakteristika: v dvoch prevádzkach; Technické vlastnosti: Prevádzka číslo 1., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1. ohrievač vody, Hodnota / charakteristika: 2 ks; Technické vlastnosti: typ: OVL, r.výroby 1988, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: prac.látka: voda/para, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: max.prac.pretlak v bar: plášť 10/výmenník 16, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: prev.teplota.v °C: plášť 110/výmenník 200, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: vnút.objem v litroch: plášť 2500/výmenník 8, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2. výmenník tepla, Hodnota / charakteristika: 2 ks; Technické vlastnosti: typ: PV 2 OH, r.výroby 1989, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: prac.látka: voda/para, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: max.prac.pretlak v bar: plášť 16/výmenník 16, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: prev.teplota. plášť v °C: 200/výmenník 200, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: vnút. objem v litroch: plášť 173/výmenník 79, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 3. výmenník tepla chladič kondenzátu, Hodnota / charakteristika: 1 ks; Technické vlastnosti: typ: VV 4SU, r.výroby 1994, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: prac.látka: voda/para, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: max.prac.pretlak v bar: plášť 25/výmenník 25, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: prev.teplota v °C: plášť 200/výmenník 200, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: vnút.objem v litroch: plášť 15,5/výmenník 10, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 4. expanzná nádoba, Hodnota / charakteristika: 1 ks; Technické vlastnosti: typ: VSE, r.výroby 1997, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: prac.látka: voda/vzduch, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: max.prac.pretlak v bar: 1.priestor 6/2.priestor 2,4, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: prev.teplota v °C:. 200, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: vnút.objem v litroch:1500, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5. vzdušník kompresora , Hodnota / charakteristika: 2 ks; Technické vlastnosti: typ: ORLÍK, r.výroby 1997, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: prac.látka: vzduch, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: max.prac.pretlak v bar: plášť 10 , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: prev.teplota v °C: plášť 10, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: vnút.objem v litroch: plášť 40, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Prevádzka č.2, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: tlaková expanzná nádoba, Hodnota / charakteristika: 1 ks; Technické vlastnosti: typ: OTTO HEAT, Wenden, Nemecko, r.výroby 2001, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: prac.látka: voda/vzduch, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: max.prac.pretlak: 1 priestor 3 BAR 2.priestor: 1,5 BAR, Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: počet miest plnení v rámci mesta Bratislavy. , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Ing. Juraj Šustek, s.r.o. 1 2 700,00 0% EUR 21. Júl 2016 114168

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×