Dodávateľ

AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o.

Dolný Kubín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
1.9

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AUTOCAR- Ťažné zariadenia, s.r.o.

IČO: 36408905

Adresa: Kocmál 460/22, Dolný Kubín

Registračné číslo: 2019/9-PO-F1163

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. September 2019

Záznam platný do: 10. September 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 82 386,83 EUR 4 4
2017 36 109,96 EUR 7 7
2018 82 206,00 EUR 6 6
2020 150,90 EUR 1 1
2021 11 287,40 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 82 386,83 EUR 4 4
2017 37 579,96 EUR 8 8
2018 80 736,00 EUR 5 5
2020 150,90 EUR 1 1
2021 11 287,40 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 5 085,80 5085.80 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 2 960,00 2960.00 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 1 499,00 1499.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 29 250,00 29250.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 7 107 565,99 107565.99 EUR
Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 2 13 698,80 13698.80 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 52 081,50 52081.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Prívesný vozík so signalizačnou nadstavbou (nový) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 25 000,00 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečovacie signalizačné vozíky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 55 000,00 55000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Univerzálny príves s kolesami uloženými pod ložnou plochou (nový) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 3 450,00 3450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prívesný vozík so signalizačnou nadstavbou (nový) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 25 000,00 25000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prívesný vozík na prepravu strojov (nový) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 250,00 4250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prívesný vozík so signalizačnou nadstavbou (nový) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 17 000,00 17000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prívesný vozík Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7 500,00 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prívesný vozík na prepravu snežných skútrov ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prívesný vozík pre kone Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 6 800,00 6800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
náhradné dielce; podloženie prívesného kĺbu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 600,00 600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
náhradné diely na prívesné vozíky WIOLA Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 55,56 55.56 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prívesný vozík Kart 08 s vekom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 470,00 1470.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príves na prepravu strojov (nový) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 22 500,00 22500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prívesný vozík so signalizačnou nadstavbou (nový) Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 27 500,00 27500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Príves na prevoz techniky do 3,5 t Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 300,00 8300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákladný prívesný vozík (príves) na prevoz Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 988,00 20988.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prívesný vozík Kart 08 s vekom LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 490,00 1490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
náhradné diely na prívesné vozíky WIOLA Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 181,17 181.17 EUR 2020 Tovary Nie 1
Príves odťahovací - dvojnápravový nákladný vozík na prepravu automobilov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 388,61 4388.61 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prívesný vozík pre kone Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik 6 900,00 6900.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 119 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Peter Žilinec
Adresa:
355 Veličná 027 54
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Žilinec
Adresa:
Kocmál 460/22 Dolný Kubín 026 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Žilinec
Adresa:
355 Veličná 027 54
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária SLAMKA & Partners s.r.o.
Adresa:
Radlinského 1735/29 Dolný Kubín 02601

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×