Dodávateľ

KriMus spol. s r.o.

Bratislava
Index úspešnosti
3.2

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KriMus spol. s r.o.

IČO: 31351166

Adresa: Žitavská 5, Bratislava

Registračné číslo: 2017/12-PO-E6838

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. December 2017

Záznam platný do: 1. December 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 33 503,13 EUR 14 14
2017 45 970,72 EUR 16 16
2018 5 108,58 EUR 4 4
2019 38 616,55 EUR 5 5
2020 3 432,50 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 33 503,13 EUR 14 14
2017 45 970,72 EUR 16 16
2018 5 108,58 EUR 4 4
2019 38 616,55 EUR 5 5
2020 3 432,50 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 11 157,50 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 657,50 EUR
Domov pri kríži 1 1 770,83 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 1 217,80 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 18 63 071,03 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 8 958,33 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 14 983,50 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 3 600,00 EUR
Národný onkologický ústav 4 8 745,00 EUR
Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 1 4 625,00 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 1 115,00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 5 1 406,66 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 6 323,33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vodoinštalačný materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 116,67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný a zámočnicky materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 95,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Železiarsky tovar Hlavné mesto SR Bratislava 74 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
vodoinštalačný materiál Domov pri kríži 2 446,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodovodná batéria Ekonomická univerzita v Bratislave 27,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodoinštaláčný materiál, hutný materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 1 590,97 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný a zámočnícky materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 5 294,60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodovodné batérie a príslušenstvo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 14 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný, hutný material Ekonomická univerzita v Bratislave 993,60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodoinštaláčný materiál, hutný materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 3 111,78 EUR 2016 Tovary Nie 1
Materiál na oplotenie ihriska Ekonomická univerzita v Bratislave 321,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodoinštaláčný materiál, hutný materiál 4 ob Ekonomická univerzita v Bratislave 2 726,03 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný a zámočnicky materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 650,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný a zámočnicky materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 274,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodoinštaláčný materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 1 447,80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 230,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodoinštaláčný materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 189,35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný, zámočnícky a hutný materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 659,16 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 4 873,68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný, zámočnícky a hutný materiál - RD Ekonomická univerzita v Bratislave 14 293,41 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiaál Národný onkologický ústav 1 300,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
vodovodné batérie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 350,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 229,31 EUR 2017 Tovary Nie 1
vodovodné batérie, sprchové hadice a hlavice Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 650,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sanitárne výrobky a príslušenstvo Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska 6 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
vodovodné batérie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 400,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zámočnícky materiál - zámkové vložky Národný onkologický ústav 3 630,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál 8/2017 Národný onkologický ústav 1 752,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný, zámočnícky a hutný materiál - RD Ekonomická univerzita v Bratislave 24 042,48 EUR 2017 Tovary Nie 1
zámočnícky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 960,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
vodovodné batérie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 950,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Základné cylindrické vložky Štátny inštitút odborného vzdelávania 140,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
zámočnícky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 250,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodovodné batérie Národný onkologický ústav 2 416,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný, zámočnícky, hutný materiál Ekonomická univerzita v Bratislave 35 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 980,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodovodné batérie, výtokové ramienka Univerzitná nemocnica Bratislava 14 520,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
vodovodné batérie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 322,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
zámočnícky materiál Univerzita Komenského v Bratislave 1 250,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodoinštalačný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 179,00 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 78 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Vladimír Krištín
Adresa:
Kunerádska 25 Bratislava 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ladislav Musil
Adresa:
Dlhá 582/16 Zálesie 90028
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×