Dodávateľ

HSH spoločnosť s ručením obmedzeným

Veľké Zálužie
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
1.8

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: HSH spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 31409890

Adresa: Majer 236, Veľké Zálužie

Registračné číslo: 2021/4-PO-E7919

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. Apríl 2021

Záznam platný do: 30. Apríl 2024

Posledná zmena: 1. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 9 278,00 EUR 1 1
2017 23 007,50 EUR 5 5
2018 16 598,00 EUR 3 3
2019 80 515,00 EUR 6 6
2020 127 157,52 EUR 11 11
2021 12 250,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 9 278,00 EUR 1 1
2017 23 007,50 EUR 5 5
2018 43 170,50 EUR 4 4
2019 53 942,50 EUR 6 6
2020 108 162,52 EUR 8 8
2021 31 245,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Psychiatrická nemocnica 6 84 018,00 84018.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 1 6 490,00 6490.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 10 743,50 10743.50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 7 63 221,00 63221.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 2 8 942,85 8942.85 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 0,00 0.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 56 822,50 56822.50 EUR
Ústav na výkon väzby 3 38 568,17 38568.17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Hydinové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 089,00 12089.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydinové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 600,00 9600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydinové výrobky a hydinové mäso mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 22 000,00 22000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydinové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 760,00 14760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydinové výrobky II Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 12 900,00 12900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydinové výrobky a hydinové mäso mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 28 800,00 28800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydinové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 570,00 10570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuracie mäso a hydinové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 25 400,00 25400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydinové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 230,00 11230.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydinové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 10 010,40 10010.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuracie mäso a hydinové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 32 000,00 32000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydinové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 130,00 10130.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydinové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 15 840,00 15840.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydinové výrobky (12-06) Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 250,00 11250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydinové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 21 000,00 21000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydina, chladená Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 17 000,01 17000.01 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hydinové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 760,00 11760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hydinové výrobky Zariadenie pre seniorov a domov socialnych služieb Žilina 15 051,58 15051.58 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín Psychiatrická nemocnica 315 304,00 315304.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín Psychiatrická nemocnica 14 577,00 14577.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hydinové výrobky Ústav na výkon väzby 21 600,00 21600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín Psychiatrická nemocnica 59 051,00 59051.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín Psychiatrická nemocnica 79 950,00 79950.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hydinové výrobky Ústav na výkon väzby 18 000,00 18000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín Psychiatrická nemocnica 76 309,00 76309.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka potravín Psychiatrická nemocnica 67 008,00 67008.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hydinové výrobky Ústav na výkon väzby 14 700,00 14700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

hsh@hsh.sk
husar@hsh.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 65 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Patrícia Husárová
Adresa:
Martinská dolina 36 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Halveland
Adresa:
Dlhý rad 162 Veľké Zálužie 95135
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Halveland
Adresa:
Za humnami 1423/90 Veľké Zálužie 95135
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Henrieta Mikulová
Adresa:
Za humnami 1424/88 Veľké Zálužie 95135
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andrea Križanová
Adresa:
Dlhý rad 229/38 Veľké Zálužie 95135
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Andrej Husár
Adresa:
Hodžova 10 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mária Lašáková
Adresa:
Martinská dolina 36 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Timotej Husár
Adresa:
Nécseyho 9 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Timotej Husár CSc.
Adresa:
Martinská dolina 36 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Timotej Husár CSc.
Adresa:
Martinská dolina 36 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Timotej Husár CSc.
Adresa:
Martinská dolina 36 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Halveland
Adresa:
Dlhý rad 162 Veľké Zálužie 95135
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LEX - AUDIT, spol. s r.o.
Adresa:
Damborského 3 Nitra 94901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×