Dodávateľ

HSH spoločnosť s ručením obmedzeným

Veľké Zálužie
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: HSH spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 31409890

Adresa: Majer 236, Veľké Zálužie

Registračné číslo: 2018/4-PO-E7919

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. Apríl 2018

Záznam platný do: 30. Apríl 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 9 278,00 EUR 1 1
2017 23 007,50 EUR 5 5
2018 16 598,00 EUR 3 3
2019 41 107,50 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 9 278,00 EUR 1 1
2017 23 007,50 EUR 5 5
2018 43 170,50 EUR 4 4
2019 14 535,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 1 6 490,00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 10 743,50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 46 185,00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 0,00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 26 572,50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Hydinové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 12 089,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hydinové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydinové výrobky a hydinové mäso mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 22 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydinové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 14 760,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydinové výrobky II Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 12 900,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydinové výrobky a hydinové mäso mrazené Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 28 800,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydinové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 570,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kuracie mäso a hydinové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 25 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydinové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 11 230,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hydinové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom 10 010,40 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kuracie mäso a hydinové výrobky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 32 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydinové výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 130,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 7 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Andrea Križanová
Adresa:
Dlhý rad 229/38 Veľké Zálužie 95135
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Henrieta Mikulová
Adresa:
Za humnami 1424/88 Veľké Zálužie 95135
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mária Lašáková
Adresa:
Martinská dolina 36 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Halveland
Adresa:
Za humnami 1423/90 Veľké Zálužie 95135
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Timotej Husár CSc.
Adresa:
Martinská dolina 36 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Timotej Husár CSc.
Adresa:
Martinská dolina 36 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Andrej Husár
Adresa:
Hodžova 10 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Patrícia Husárová
Adresa:
Martinská dolina 36 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Halveland
Adresa:
Dlhý rad 162 Veľké Zálužie 95135
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jozef Halveland
Adresa:
Dlhý rad 162 Veľké Zálužie 95135
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Timotej Husár CSc.
Adresa:
Martinská dolina 36 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LEX - AUDIT, spol. s r.o.
Adresa:
Damborského 3 Nitra 94901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×