Obstarávanie

Hydinové výrobky II


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
12 900,00
Konečná suma(Bez DPH):
8 952,91
Zaplatené:
69.4%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
15131500-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
zákazka
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

na priamu konzumáciu; na varenie

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: trvanlivosť:, Hodnota / charakteristika: minimálne 15 dní od dodania tovaru; Technické vlastnosti: množstvo:, Hodnota / charakteristika: jednotlivé časti uvedené v popise predmetu obstarávania tvoria maximálne predpokladané množstvo plnenia počas trvania Rámcovej dohody.; Technické vlastnosti: Dodávaný tovar musí spĺňať požiadavky na kvalitu tovaru, obaly a označenie určené príslušnými právnymi predpismi:, Hodnota / charakteristika: zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v z. n. p.; Technické vlastnosti: Dodávaný tovar musí spĺňať požiadavky na kvalitu tovaru, obaly a označenie určené príslušnými právnymi predpismi:, Hodnota / charakteristika: Výnosu Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR z 18. augusta 2005 č. 1895/2004-100, ktorým sa vydáva V. hlava tretej časti PK SR upravujúca mäsové výrobky.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: položka č. 1 - hydinové párky - podiel kuracieho mechanicky separovaného mäsa min. 60 %, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: položka č. 2 - hydinová sekaná - podiel kuracieho mechanicky separovaného mäsa min. 30%, kuracieho mäsa min. 20%, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: položka č. 3 - jemná saláma hydinová - podiel kuracieho mechanicky separovaného mäsa min. 45%, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1000; Technické vlastnosti: položka č. 4 - točená kuracia saláma - podiel kuracieho mechanicky separovaného mäsa min. 60%, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600; Technické vlastnosti: položka č. 5 - desiatová kuracia saláma - podiel kuracieho mechanicky separovaného mäsa min. 50%, kuracieho mäsa min. 5%, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600; Technické vlastnosti: položka č. 6 - šalátová saláma hydinová - podiel kuracieho mechanicky separovaného mäsa min. 55%, kuracieho mäsa min. 2%, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600; Technické vlastnosti: položka č. 7 - hydinová tlačenka, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600; Technické vlastnosti: položka č. 8 - kuracia šunka - obsah mäsa min. 50%, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600; Technické vlastnosti: položka č. 9 - kuracia šunka - obsah mäsa min. 90%, Jednotka: kg, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 30

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným 1 10 743,50 20% EUR 26. Október 2017 148607

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×