Obstarávanie

Nákup a dodávka potravín


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Psychiatrická nemocnica
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
76 309,00
Konečná suma(Bez DPH):
76 305,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
15800000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Áno
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
6

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky, ktorej súčasťou sú aj súvisiace služby spojené s dopravou na miesto dodania, naloženie a vyloženie dodávaného tovaru do skladu na miesto dodania, je dodávka jednotlivých druhov potravín realizovaná na základe pravidelných objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa a v súlade so zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými právnymi predpismi SR a EÚ a taktiež s príslušnými platnými predpismi týkajúcimi sa hygienických požiadaviek podľa osobitných predpisov na skladovanie, manipuláciu a dopravu potravín najmä rastlinného a živočíšneho pôvodu. Všetky druhy potravín požadované verejným obstarávateľom, ich balenie, označovanie, preprava atď. musia spĺňať požiadavky Potravinového kódexu SR.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
INMEDIA, spol. s r.o. Neuvedený celkový počet ponúk 12 724,00 Neuvedené EUR 4. Marec 2020 295678
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ Neuvedený celkový počet ponúk 11 922,00 Neuvedené EUR 4. Marec 2020 295677
Topoľčianske pekárne a cukrárne a.s. skrátený názov TOPEC a.s. Neuvedený celkový počet ponúk 10 182,00 Neuvedené EUR 4. Marec 2020 295676
INMEDIA, spol. s r.o. Neuvedený celkový počet ponúk 11 508,00 Neuvedené EUR 4. Marec 2020 295675
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným Neuvedený celkový počet ponúk 10 085,00 Neuvedené EUR 12. Marec 2020 295674
MIK, s.r.o. Neuvedený celkový počet ponúk 19 884,00 Neuvedené EUR 4. Marec 2020 295673

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Rámcová dohoda o dodávke mlieka a mliečnych výrobkov 5. Marec 2020 21. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082689/content/1044643/download","filename":"Rámcová dohoda o dodávke mlieka a mliečnych výrobkov - text.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 21. Marec 2020 21. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084895/content/1044647/download","filename":"ponuka TPC.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. Február 2020 6. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078598/content/1031556/download","filename":"informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk cast1 - neúspešní.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078598/content/1031557/download","filename":"informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk cast1 - úspešný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078598/content/1031558/download","filename":"informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk cast2 - úspešný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078598/content/1031559/download","filename":"informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk cast3 - neúspešní.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078598/content/1031560/download","filename":"informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk cast3 - úspešný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078598/content/1031561/download","filename":"informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk cast4 - neúspešní.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078598/content/1031562/download","filename":"informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk cast4 - úspešný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078598/content/1031563/download","filename":"informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk cast5 - úspešný.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078598/content/1031564/download","filename":"informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk cast6 - neúspešní.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3078598/content/1031565/download","filename":"informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk cast6 - úspešný.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 21. Marec 2020 21. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084894/content/1044646/download","filename":"ponuka MIK.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 21. Marec 2020 21. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084900/content/1044656/download","filename":"ponuka LAPIN.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda o dodávke hydiny, hydinových výrobkov a vajec 21. Marec 2020 21. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084892/content/1044639/download","filename":"Rámcová dohoda o dodávke hydiny, hydinových výrobkov a vajec - text (1).pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 21. Marec 2020 21. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084897/content/1044650/download","filename":"ponuka Krizanova ovocie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084897/content/1044651/download","filename":"ponuka KrizanovaII.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084897/content/1044652/download","filename":"ponuka Križanová 1.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda o dodávke pekárenskych výrobkov 5. Marec 2020 21. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082685/content/1044641/download","filename":"Rámcová dohoda o dodávke pekárenskych výrobkov - text (2).pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. Marec 2020 16. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084212/content/1043208/download","filename":"zapisnica z otvarania Časť č. 1 Mäso a mäsové výrobky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084212/content/1043209/download","filename":"zapisnica z otvarania Časť č. 2 Hydina, hydinové výrobky a vajcia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084212/content/1043210/download","filename":"zapisnica z otvarania Časť č. 3 Mlieko a mliečne výrobky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084212/content/1043211/download","filename":"zapisnica z otvarania Časť č. 4 Pekárenské výrobky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084212/content/1043212/download","filename":"zapisnica z otvarania Časť č. 5 Čerstvá zelenina a ovocie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084212/content/1043213/download","filename":"zapisnica z otvarania Časť č. 6 Rôzne potravinové výrobky.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda o dodávke mäsa a mäsovych výrobkov 5. Marec 2020 21. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082683/content/1044640/download","filename":"Rámcová dohoda o dodávke mäsa a mäsovych výrobkov - text.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 21. Marec 2020 21. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084899/content/1044655/download","filename":"ponuka Granfood.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 5. Marec 2020 5. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082692/content/1040032/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia postupu verejného obstarávania.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 16. Marec 2020 16. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084214/content/1043215/download","filename":"zapisnica o vyhodnoteni ponuk na základe kritérii na hodnotenie ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084214/content/1043216/download","filename":"zapisnica o vyhodnoteni ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 21. Marec 2020 21. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084902/content/1044658/download","filename":"ponuka PATA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 21. Marec 2020 21. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084898/content/1044653/download","filename":"ponuka Comida II.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084898/content/1044654/download","filename":"ponuka Comida.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda o dodávke ovocia a zeleniny 5. Marec 2020 21. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082691/content/1044644/download","filename":"Rámcová dohoda o dodávke ovocia a zeleniny - text.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 16. Marec 2020 16. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084213/content/1043214/download","filename":"zapisnica z kontroly splnenia podmienok ucasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 21. Marec 2020 21. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084893/content/1044645/download","filename":"ponuka HSH.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 21. Marec 2020 21. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084901/content/1044657/download","filename":"ponuka Oremus.PDF"}]
Zmluva Rámcová dohoda o dodávke rôznych potravinových výrobkov 5. Marec 2020 21. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082686/content/1044642/download","filename":"Rámcová dohoda o dodávke rôznych potravinoých výrobkov - text.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 21. Marec 2020 21. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084896/content/1044648/download","filename":"ponuka INMEDIA I..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084896/content/1044649/download","filename":"ponuka INMEDIA II.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. Marec 2020 24. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085167/content/1045152/download","filename":"sprava o zakazke.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. November 2019 29. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067809/content/1008200/download","filename":"Súťažné podklady - Nákup a dodávka potravín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067809/content/1008202/download","filename":"Súťažné podklady PRÍLOHY v editovateľnej forme.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067809/content/1008203/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria časť 1 Čerstvé mäso a mäsové výrobky.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067809/content/1008204/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria časť 2 Hydina, hydinové výrobky a vajcia.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067809/content/1008205/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria časť 3 Mlieko a mliečne výrobky.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067809/content/1008206/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria časť 4 Pekárenské výrobky.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067809/content/1008207/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria časť 5 Čerstvá zelenina a ovocie.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067809/content/1008208/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria časť 6 Rôzne potravinové výrobky.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067809/content/1008209/download","filename":"RÁMCOVÁ DOHODA Časť 1 Čerstvé mäso a mäsové výrobky.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067809/content/1008210/download","filename":"RÁMCOVÁ DOHODA Časť 2 Hydina, hydinové výrobky a vajcia.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067809/content/1008211/download","filename":"RÁMCOVÁ DOHODA Časť 3 Mlieko a mliečne výrobky.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067809/content/1008212/download","filename":"RÁMCOVÁ DOHODA Časť 4 Pekárenske výrobky.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067809/content/1008213/download","filename":"RÁMCOVÁ DOHODA Časť 5 Čerstvá zelenina a ovocie.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067809/content/1008214/download","filename":"RÁMCOVÁ DOHODA Časť 6 Rôzne potravinové výrobky.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067809/content/1008215/download","filename":"špecifikácia a kalkulácia tovarov Časť 1 Čerstvé mäso a mäsové výrobky.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067809/content/1008216/download","filename":"špecifikácia a kalkulácia tovarov časť 5 Čerstvá zelenina a ovocie.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067809/content/1008218/download","filename":"špecifikácia a kalkulácia tovarov časť. 2 Hydina, hydinové výrobky, vajcia.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067809/content/1008219/download","filename":"špecifikácia a kalkulácia tovarov časť. 3 Mlieko a mliečne výrobky.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067809/content/1008220/download","filename":"špecifikácia a kalkulácia tovarov časť. 4 Pekárenské výrobky.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067809/content/1008221/download","filename":"špecifikácia a kalkulácia tovarov časť. 6 Rôzne potravinové výrobky.xlsx"}]
Ponuky uchádzačov ponuka 21. Marec 2020 21. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084903/content/1044659/download","filename":"ponuka Podvihorlat.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×