Dodávateľ

CRH (Slovensko), a.s.

Rohožník
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: CRH (Slovensko) a.s.

IČO: 00214973

Adresa: , Rohožník

Registračné číslo: 2019/7-PO-F817

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. Júl 2019

Záznam platný do: 16. Júl 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 245 385,00 EUR 1 1
2018 314 484,00 EUR 1 1
2020 313 671,90 EUR 8 8
2021 61 896,00 EUR 3 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 245 385,00 EUR 1 1
2018 314 484,00 EUR 1 1
2020 313 671,90 EUR 8 8
2021 61 896,00 EUR 3 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 1 472,00 1472.00 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 93 800,00 93800.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 99 324,90 99324.90 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 3 707 069,00 707069.00 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 22 350,00 22350.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 11 421,00 11421.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Cementy Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 455 380,00 455380.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cement puzolánový Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 314 484,00 314484.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál I. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 93 822,50 93822.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kameniva pre 01 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 403,50 6403.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kameniva pre 02 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 776,00 23776.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kameniva pre 05 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 860,90 4860.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Cement zmesový Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 147 200,00 147200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prírodné hutné drvené kamenivo (TO - 2020) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 10 000,00 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sypké stavebné materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 767,30 1767.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kameniva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 898 173,00 7898173.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup kameniva LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 898 173,00 7898173.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Betóny III. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 11 421,00 11421.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Prírodné hutné drvené kamenivo (TO - 2021) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 12 350,00 12350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+421347765102


kontakt@sk.crh.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 98 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Cécile Morenas
Adresa:
Strážna 9H Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Hannes Püschel
Adresa:
Havličková 19 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Jorík
Adresa:
Pezinská Senec 90301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Klaus Födinger
Adresa:
Brunnenweg Gmunden 4810
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Viera Blazsek
Adresa:
Rovinka Rovinka 90041
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
19. Október 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Andrej Csete
Adresa:
Alžbetin Dvor Miloslavov 90042
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
20. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimír Jorík
Adresa:
Pezinská Senec 90301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
20. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Fedja Rojnik
Adresa:
Školské námestie 45 Rohožník 90638
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
20. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Piešťanský
Adresa:
Obchodná 30 Rohožník 906 38
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Február 2019
Záznam do:
20. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Carlos Enrique Alzate Madero
Adresa:
Jelšová 18 Košice - mestská časť Vyšné Opátske 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Marec 2018
Záznam do:
20. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Przemyslaw Bochen
Adresa:
Klenová 15 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
20. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rudolf Mackovič
Adresa:
Na Dieloch 74 Zohor 90051
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
20. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Annamária Marcinová
Adresa:
Suchohrad Suchohrad 900 64
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
20. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Škultéty
Adresa:
Modranská Vinosady 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
20. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Pavol Krivulčík
Adresa:
Brišovka Oravská Lesná 029 57
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
20. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alexander Harviľák
Adresa:
Lidické námestie Košice - mestská časť Dargovských hrdinov 04022
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
20. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Matej Čuha
Adresa:
Oštepová 4 Košice - mestská časť Juh 04079
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
20. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Rusina
Adresa:
Jána Smreka 12 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 84000
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
20. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alexandar Milošević
Adresa:
Adakalska 3/12 Paračin 352 50
Krajina:
Srbská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Január 2019
Záznam do:
20. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
František Ambra
Adresa:
Rohožník Rohožník 906 38
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
11. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Eva Konečná
Adresa:
Dvorní 1 Lužice 69618
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
2. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Lafras Petrus Moolman
Adresa:
Fö utca 71 Budapešť 1027
Krajina:
Maďarsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
2. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Vladimir Kouzmine
Adresa:
Krum Popov 44 Sofia 1000
Krajina:
Bulharská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
1. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Patrick Stapfer
Adresa:
Weidstrasse 9 Unterengstringen 8103
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
1. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Pavlovič
Adresa:
Budatínska 31 Bratislava - mestská časť Petržalka 85105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
1. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Siniša Mauhar
Adresa:
Mlynárska 11 Košice - mestská časť Juh 04001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
1. Marec 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Maeve Catherine Carton
Adresa:
Mountain View Road Ranelagh 56 Dublin D06 P8YO
Krajina:
Írsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Henderikus Eugenio Maria Rottinghuis
Adresa:
Korte Zijiweg 12 Be Overeen 2051
Krajina:
Holandské kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Donald A. McGovern Jr.
Adresa:
Estate Drive 1284 Los Altos CA 94024-6100
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Rebecca McDonald
Adresa:
Kettering Drive 3122 Houston TX 77027
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Nicholas Hartery
Adresa:
Caherass Stud Croom Co Limerick
Krajina:
Írsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Albert Manifold
Adresa:
Spynans House Kiltegan Co Wicklow
Krajina:
Írsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Heather Ann McSharry
Adresa:
"Rathenree" Gordon Avenue Foxrock Dublin D18 R9Y7
Krajina:
Írsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Lucinda Riches
Adresa:
Hazlewell Road 35 London SW15 61s
Krajina:
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ernst Bartschi
Adresa:
Tellenmattstrasse 9 Zug 6317
Krajina:
Švajčiarska konfederácia
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Patrick Joseph Kennedy
Adresa:
Stadhouderskade Amsterdam 17f 1054 Es
Krajina:
Holandské kráľovstvo
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Wiliam J. Teuber Jr.
Adresa:
Forest Avenue 87 West Newton MA 02465
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Senan Joseph Murphy
Adresa:
Woodside Drive 27 Dublin
Krajina:
Írsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mark Towe
Adresa:
250 Finial Avenue SA Richmond VA 23226
Krajina:
Spojené štáty americké
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LG Legal, s.r.o.
Adresa:
Seberíniho 9 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.10.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 20.12.2019 do: 19.10.2020

StiahniZáznam platný od: 11.02.2019 do: 20.12.2019

StiahniZáznam platný od: 2.01.2019 do: 11.02.2019

StiahniZáznam platný od: 1.06.2018 do: 2.01.2019

StiahniZáznam platný od: 21.03.2018 do: 1.06.2018

StiahniZáznam platný od: 1.03.2018 do: 21.03.2018

StiahniZáznam platný od: 11.07.2017 do: 1.03.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×