Obstarávanie

ELISA


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
8 200,00
Konečná suma(Bez DPH):
6 258,18
Zaplatené:
76.31%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33141625-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
súb.
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Detekcia ľudských imunoglobulínov triedy IgG, IgM, IgA v sére pacienta proti antigénom: ; Mycoplasma pneumoniae (IgM, IgG, IgA), Chlamydophila (Chlamydia), pneumoniae (IgM, IgG, IgA), Adenovírus (IgM), Respiratórny syncytiálny vírus (IgM), Epstein-Barrovej vírus (IgM, IgG), Cytomegalovírus (IgG, IgM), Bordetella pertussis (IgM, IgG)

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Súprava musí obsahovať: Mikrotitračnú platničku zloženú z 12 stripov po 8 detekčných jamiek, negatívnu kontrolu, pozitívnu kontrolu, Cutt-off kontrolu, Conjugát, Substrát, premývací roztok, riediaci roztok, zastavovací roztok, návod na použitie, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Reagencie musia byť určené na priame použitie bez predchádzajúceho rozpúšťania alebo riedenia., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Súpravy musia byť konštruované tak, aby nebolo nutné používať vyväzovací roztok., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Súpravy musia byť použiteľné pre analyzátor ALISEI (Radim)., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Výsledná hodnota zastavenej ELISA reakcie musí byť zmeraná pri vlnovej dĺžke 450 nm., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Mycoplasma pneumoniae (IgA), Jednotka: počet testov, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 288; Technické vlastnosti: Mycoplasma pneumoniae (IgG), Jednotka: počet testov, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1056; Technické vlastnosti: Mycoplasma pneumoniae (IgM), Jednotka: počet testov, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1056; Technické vlastnosti: Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae (IgA), Jednotka: počet testov, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 288; Technické vlastnosti: Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae (IgG), Jednotka: počet testov, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1056; Technické vlastnosti: Chlamydophila (Chlamydia) pneumoniae (IgM), Jednotka: počet testov, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1056; Technické vlastnosti: Epstein-Barrovej vírus (IgG), Jednotka: počet testov, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 288; Technické vlastnosti: Epstein-Barrovej vírus (IgM), Jednotka: počet testov, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 288; Technické vlastnosti: Cytomegalovírus (IgG), Jednotka: počet testov, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 288; Technické vlastnosti: Cytomegalovírus (IgM), Jednotka: počet testov, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 288; Technické vlastnosti: Bordetella pertussis (IgG), Jednotka: počet testov, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 288; Technické vlastnosti: Bordetella pertussis (IgM), Jednotka: počet testov, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 288; Technické vlastnosti: Adenovírus (IgM), Jednotka: počet testov, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 384; Technické vlastnosti: Respiratórny syncytiálny vírus (IgM), Jednotka: počet testov, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 384

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Agentúra Harmony v.o.s. 3 6 884,00 10% EUR 20. Január 2016 100093

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×