Dodávateľ

PETRA +, spol. s r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PETRA +, spol. s r. o.

IČO: 35929855

Adresa: Račianska 146, Bratislava

Registračné číslo: 2017/3-PO-E4075

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Marec 2017

Záznam platný do: 10. Marec 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 23 167,00 EUR 1 1
2015 264 246,00 EUR 2 3
2016 623 216,00 EUR 5 5
2017 178 248,00 EUR 3 3
2018 176 739,83 EUR 9 9
2019 438 365,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 23 167,00 EUR 1 1
2015 264 246,00 EUR 2 3
2016 623 216,00 EUR 5 5
2017 178 248,00 EUR 3 3
2018 176 739,83 EUR 9 9
2019 438 365,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 120 134,00 EUR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 23 167,00 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 2 46 929,00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 166 000,00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 19 993,00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 99 995,00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 58 260,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 217 317,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 26 570,00 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 189 296,00 EUR
Obec Marcelová 1 0,00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 239 000,00 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 49 990,00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 4 165,83 EUR
Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA 1 4 800,00 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 1 438 365,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zimný štadión Ondreja Nepelu – vstavba šatní v tréningovej hale Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 189 296,00 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kotolne - ústredie Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 43 000,00 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kotolní MŠ - Óvoda 29. augusta a MŠ Beskydská 7 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 68 517,00 EUR 2015 Práce Nie 2
Rekonštrukcia malej plynovej kotolne a rozvodov ÚK,Botanická záhrada UK Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave 215 000,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Opravy a údržba rozvodov vody a kanalizácie Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 206 608,00 EUR 2017 Práce Nie 1
Stavebné úpravy zázemia plavárne Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 262 361,24 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Plynová kotolňa – plánovaná výmena kotlov v plynovej kotolni Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 24 128,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka plynového parného kotla Univerzitná nemocnica Bratislava 235 275,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Kotol na TÚV Centrum sociálnych služieb - DOMOV JAVORINA 5 783,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Revízie a funkčné skúšky určených plynových zariadení a opakované vonkajšie a vnútorné prehliadky kotlov, servisná prehliadka, nastavenie, meranie spalín s kontrolou a nastavenie spaľovacieho procesu horákov v kotolniach. Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 20 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
(1)Odstraňovanie závad vzniknutých bežným opotrebovaním k zabezpečeniu nepretržitej prevádzky na zariadeniach, sieťach a konštrukciách nehnuteľnosti Rozhlas a televízia Slovenska 100 000,00 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Chemické čistenie ústredného kúrenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 6 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
oprava čerpadla ÚK formou výmeny Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 959,20 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka, montáž a sprevádzkovanie nových plynových kotlov vrátane demontáže starých plynových kotlov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
výmena výmenníka tepla typ JAD X17.217.10FF Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 18 793,20 EUR 2018 Služby Nie 1
Plynové zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 57 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava tlakových zariadení stredotlakej plynovej kotolni Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 55 124,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Chemické čistenie doskových výmenníkov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 800,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Kaskáda s dvoma plynovými kondenzačnými zariadeniami + solárny systém Obec Marcelová 50 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oprava a údržba plynových a tlakových technických zariadení Akadémia Policajného zboru v Bratislave 49 999,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Modernizácia zdroja tepla a vyregulovanie rozvodov tepla SOŠ informačných technológií Stredná odborná škola informačných technológií 438 365,00 EUR 2019 Práce Nie 1

hudak@petraplyn.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 54 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Peter Hudák
Adresa:
Račianská 146 Bratislava 83154
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Hudák
Adresa:
Račianská 146 Bratislava 83154
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Miriam Hroteková, notár
Adresa:
Račianske mýto 1/A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 7.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×