Dodávateľ

ROKO gips, s.r.o.

Prievidza
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ROKO gips, s.r.o.

IČO: 36302031

Adresa: G. Švéniho 10A, Prievidza

Registračné číslo: 2019/9-PO-F1291

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. September 2019

Záznam platný do: 26. September 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 575 496,00 EUR 6 6
2016 1 497 200,00 EUR 2 2
2017 265 743,00 EUR 1 1
2018 1 294 635,00 EUR 2 2
2019 1 242 901,00 EUR 2 2
2020 846 627,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 575 496,00 EUR 6 6
2016 1 497 200,00 EUR 2 2
2017 265 743,00 EUR 1 1
2018 1 294 635,00 EUR 2 2
2019 1 242 901,00 EUR 2 2
2020 846 627,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 339 257,00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 1 898 637,00 EUR
Obec Hájske 1 265 975,00 EUR
Mesto Prievidza 1 1 028 660,00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 265 743,00 EUR
Obec Nové Sady 1 495 568,00 EUR
EKO - SALMO s.r.o. 1 250 300,00 EUR
Obec Prusy 1 160 635,00 EUR
Elesko Forest s.r.o. 1 1 171 200,00 EUR
Tanečné divadlo Ifjú Szivek 1 846 627,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
OÚ Žilina, rekonštrukcia výťahu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 65 263,00 EUR 2015 Práce Nie 1
OÚ Trenčín, klientske centrum stavebné úpravy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 241 580,00 EUR 2016 Práce Nie 1
Úprava priestorov pre umiestnenie odbaľovacieho zariadenia pre prevádzku Košice Kokšov Bakša EKO - SALMO s.r.o. 252 211,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Hasičskej stanice vŽiari nad Hronom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 158 116,00 EUR 2015 Práce Áno 1
Zateplenie objektov Kultúrneho domu - materskej školy a Obecného úradu v obci Prusy Obec Prusy 174 377,00 EUR 2015 Práce Nie 1
OÚ Nové Zámky, klientske centrum stavebné úpravy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 560 950,00 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia lesných ciest s požiarnou nádržou v Elesko Forest Elesko Forest s.r.o. 1 417 957,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Nemšová, Horné kasárne - zvýšenie energetickej efektívnosti budov. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 339 257,00 EUR 2015 Práce Nie 1
"Energetická úspora budovy Gymnázia V.B. Nedožerského, Prievidza" Trenčiansky samosprávny kraj 265 743,00 EUR 2017 Práce Nie 1
MŠ s OcÚ Hájske, zníženie energetickej náročnosti Obec Hájske 269 016,00 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia futbalového štadióna v Prievidzi - SO 01 Rekonštrukcia starej tribúny Mesto Prievidza 1 028 660,00 EUR 2018 Práce Nie 1
Prievidza OR PZ a OO PZ, rekonštrukcia a modernizácia objektu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 747 333,00 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Nové Sady Obec Nové Sady 495 568,00 EUR 2019 Práce Nie 1
Obnova a rekonštrukcia budovy Tanečné divadlo Ifjú Szivek 846 627,00 EUR 2020 Práce Nie 1
+421465422272


rokogotzl@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 404 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Roman Götzl
Adresa:
Hornoulická 25/717 Bojnice 97201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Spišák
Adresa:
SNP 14 Zemianske Kostoľany 97243
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
14. Júl 2017
Záznam do:
26. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Anton Hrdý
Adresa:
399 Opatovce nad Nitrou 97202
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
14. Júl 2017
Záznam do:
26. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Roman Götzl
Adresa:
Hornoulická 25/717 Bojnice 97201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Silvia Mečiarová
Adresa:
Andreja Sládkoviča 13 Prievidza 97101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.11.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 14.07.2017 do: 26.11.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×