Obstarávanie

Obnova a rekonštrukcia budovy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Tanečné divadlo Ifjú Szivek
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
846 627,00
Konečná suma(Bez DPH):
846 627,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude záväzok úspešného uchádzača vykonať pre obstarávateľskú organizáciu riadne a včas dielo, ktoré je potrebné zhotoviť v rámci obnovy a rekonštrukcie budovy, v ktorej sídli Ifjú Szivek a záväzok obstarávateľskej organizácie dielo zhotovené v súlade so stanovenými podmienkami v súťažných podkladoch prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú zmluvnú cenu. Predmetom zákazky je najmä vykonanie stavebných prác, spočívajúcich najmä v rekonštrukcii strechy, obvodového plášťa a prvkov interiéru. Bližšie informácie, projekt i výkaz výmer sú súčasťou súťažných podkladov, ktoré sú k dispozícii nepretržite v profile verejného obstarávateľa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ROKO gips, s.r.o. 5 846 627,00 Neuvedené EUR 2. Marec 2020 274128

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×