Dodávateľ

MOREAU AGRI, s.r.o.

Madunice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
1.8

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MOREAU AGRI, spol. s r.o.

IČO: 34126759

Adresa: Družstevná 616/13, Madunice

Registračné číslo: 2017/6-PO-E5305

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 9. Jún 2017

Záznam platný do: 9. Jún 2020

Posledná zmena: 9. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 577 970,00 EUR 16 20
2015 2 263 608,00 EUR 19 19
2016 1 081 930,00 EUR 5 7
2017 233 400,00 EUR 2 2
2018 0,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 577 970,00 EUR 16 20
2015 2 263 608,00 EUR 19 19
2016 1 081 930,00 EUR 5 7
2017 233 400,00 EUR 2 2
2018 0,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Zdenek Černay 1 110 950,00 110950.00 EUR
KOVACS AGRO spol. s r.o. 2 159 900,00 159900.00 EUR
SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s. 3 685 900,00 685900.00 EUR
Nová Bodva družstvo 1 147 950,00 147950.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Mestečko 1 75 000,00 75000.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch 2 157 620,00 157620.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Slatina na Bebravou 1 108 000,00 108000.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Špačince, družstvo 1 50 120,00 50120.00 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 1 0,00 0.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch 1 82 150,00 82150.00 EUR
Obec Strelníky 1 63 190,00 63190.00 EUR
LÚČNICA, spol. s r.o. 1 147 600,00 147600.00 EUR
Združenie agropodnikateľov, družstvo 1 635 780,00 635780.00 EUR
Ing. Robert K o v á c s 2 159 900,00 159900.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Trenčín-Soblahov 1 21 210,00 21210.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Radošinka Veľké Ripňany 1 345 050,00 345050.00 EUR
Vladimír Vičík - Záhradníctvo 1 42 400,00 42400.00 EUR
Csank Štefan SHR 1 107 600,00 107600.00 EUR
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 2 60 630,00 60630.00 EUR
Ing. Ľuboš Miklovič - LM FARM 1 3 920,00 3920.00 EUR
Družstvo AGRA Litava 3 155 290,00 155290.00 EUR
Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo 4 236 040,00 236040.00 EUR
AGROITAL PLUS s. r. o. 1 190 700,00 190700.00 EUR
AGRO Voderady - Slovenská Nová Ves a.s. 2 249 648,00 249648.00 EUR
ŽIAREC,poľnohospodárske družstvo 2 164 750,00 164750.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Čachtice, skrátene PD Čachtice 1 74 000,00 74000.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Inovec Trenčianske Stankovce 1 90 720,00 90720.00 EUR
Roľnícke družstvo Liptovská Kokava 1 38 200,00 38200.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Borský Mikuláš 1 80 280,00 80280.00 EUR
Podielnické družstvo Gočaltovo 1 98 760,00 98760.00 EUR
Roľnícke družstvo podielníkov 1 87 400,00 87400.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Bošáca 1 82 000,00 82000.00 EUR
ĎUMBIER - Brezno s.r.o. 1 118 200,00 118200.00 EUR
Poľnohospodárske družstvo Žlkovce-Ratkovce 1 92 650,00 92650.00 EUR
Podnik služieb Opatovce nad Nitrou, s.r.o. 1 149 400,00 149400.00 EUR
Agrodružstvo OPZ 1 84 000,00 84000.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Sejačky Zdenek Černay 110 950,00 110950.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Ťahaný postrekovač a diskový podmietač KOVACS AGRO spol. s r.o. 89 000,00 89000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Teleskopický manipulátor KOVACS AGRO spol. s r.o. 71 000,00 71000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zvýšenie konkurencieschopnosti - Nová Bodva, družstvo - modernizáciou farmy dojníc Stroje Nová Bodva družstvo 158 950,00 158950.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodanie úžitkového vozidla s izotermickou skriňovou nadstavbou na mäso vo vise s chladiarenským agregátom a/alebo dodanie prepravníka zvierat Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch 69 000,00 69000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup strojov do živočíšnej výroby PD Slatina nad Bebravou Poľnohospodárske družstvo Slatina na Bebravou 134 950,00 134950.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kŕmneho voza pre PD Špačince Poľnohospodárske družstvo Špačince, družstvo 49 120,00 49120.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia a zvýšenie efektívnosti živočíšnej výroby – Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch Poľnohospodárske družstvo Liptovské Hole so sídlom v Kvačanoch 139 900,00 139900.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Komunálna technika pre odpadové hospodárstvo Obec Strelníky 85 000,00 85000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Poľnohospodárska technika LÚČNICA, spol. s r.o. 147 600,00 147600.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Ťahaný postrekovač a diskový podmietač Ing. Robert K o v á c s 89 000,00 89000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Teleskopický manipulátor Ing. Robert K o v á c s 71 000,00 71000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie techniky do ovocných sadov Poľnohospodárske družstvo Trenčín-Soblahov 78 600,00 78600.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Technika do vinohradov Poľnohospodárske družstvo Radošinka Veľké Ripňany 613 000,00 613000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Obstaranie poľnohospodárskej techniky Vladimír Vičík - Záhradníctvo 41 000,00 41000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Technika na pestovanie a zber zeleniny Csank Štefan SHR 217 218,00 217218.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Diskový podmietač AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 42 300,00 42300.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Ing. Ľuboš Miklovič - LM Farm - Dodávka strojov. Ing. Ľuboš Miklovič - LM FARM 159 269,00 159269.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Modernizácia strojového vybavenia Družstvo AGRA Litava Družstvo AGRA Litava 300 070,00 300070.0 EUR 2014 Tovary Áno 3
Modernizácia strojového vybavenia RD Cerovan, družstvo Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo 883 980,00 883980.0 EUR 2014 Tovary Áno 3
Obstaranie poľnohospodárskeho strojového vybavenia na pestovanie zeleniny a zemiakov AGROITAL PLUS s. r. o. 197 422,00 197422.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač AGRO Voderady - Slovenská Nová Ves a.s. 119 090,00 119090.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje a búdky pre teľatá Združenie agropodnikateľov, družstvo 635 780,00 635780.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technika do živočíšnej výroby ŽIAREC,poľnohospodárske družstvo 124 000,00 124000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie teleskopických nakladačov Poľnohospodárske družstvo v Chynoranoch 147 000,00 147000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technika pre špecializovanú rastlinnú a živočíšnu výrobu ŽIAREC,poľnohospodárske družstvo 574 803,00 574803.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodanie poľnohospodárskych strojov Poľnohospodárske družstvo Čachtice, skrátene PD Čachtice 74 000,00 74000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie strojov do živočíšnej výroby - Cerovan. Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo 102 733,00 102733.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač AGRO Voderady - Slovenská Nová Ves a.s. 88 950,00 88950.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup strojov do živočíšnej výroby PD Inovec Trenčianske Stankovce Poľnohospodárske družstvo Inovec Trenčianske Stankovce 226 560,00 226560.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie kŕmneho voza Roľnícke družstvo Liptovská Kokava 36 500,00 36500.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač Poľnohospodárske družstvo Mestečko 75 000,00 75000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač Poľnohospodárske družstvo Borský Mikuláš 66 900,00 66900.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický manipulátor s príslušenstvami Podielnické družstvo Gočaltovo 100 000,00 100000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický nakladač Roľnícke družstvo podielníkov 87 400,00 87400.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie teleskopického nakladača PD Bošáca Poľnohospodárske družstvo Bošáca 82 000,00 82000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie poľnohospodárskej techniky ĎUMBIER - Brezno s.r.o. 118 000,00 118000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje pre ŽV Poľnohospodárske družstvo Žlkovce-Ratkovce 92 650,00 92650.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Obstaranie strojných zariadení na pestovanie hrachu siateho SELEKT VÝSKUMNÝ A ŠĽACHTITEĽSKÝ ÚSTAV, a.s. 945 555,00 945555.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Technika na farmu Agrodružstvo OPZ 124 000,00 124000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Rozmetadlo priemyselných hnojív AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 18 330,00 18330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie technológie pre zberný dvor Podnik služieb Opatovce nad Nitrou, s.r.o. 156 813,33 156813.33 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kolesový traktor Mesto Bánovce nad Bebravou 61 772,40 61772.4 EUR 2018 Tovary Áno 1

blahova@moreaugri.sk
strapacova@moreauagri.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 53 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Květoslav Třetina
Adresa:
Vétrná 410 Uherské Hradiště 68602
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Etienne Jette
Adresa:
4 Rue de la gare Marcoing 59159
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Catherine Marie Jeanne Marguerité Jette
Adresa:
4 Rue de la gare Marcoing 59159
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Agnes Genevieve Marcelle Therese Potie
Adresa:
8 Pl. de la Porte Notre Dame Cambrai 59400
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Andre Jette
Adresa:
10 Rue Lambert Ligny-en-Cambrésis 59191
Krajina:
Francúzska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Domorák
Adresa:
Hviezdoslavova 28 Cífer 91943
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Květoslav Třetina
Adresa:
Věterná 410 Staré Město (Okres Uherské Hradište) 68605
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Ivana Lacková LL.M.
Adresa:
J.Fabu 9 Trenčín 91101
Meno:
JUDr. Alexander Floriš
Adresa:
Paulínska 24 Trnava 91701

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 6.07.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 7.08.2017 do: 6.07.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×