Obstarávanie

Modernizácia strojového vybavenia Družstvo AGRA Litava


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Družstvo AGRA Litava
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
300 070,00
Konečná suma(Bez DPH):
275 467,00
Zaplatené:
91.8%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
16700000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
6

Opis obstarávania

Časť A: Teleskopický manipulátor - 1ks Technická špecifikácia Príloha č. 2a súťažných podkladov Časť B: Kolesový traktor - 1ks Technická špecifikácia Príloha č. 2b súťažných podkladov Časť C: Rozmetadlo priemyselných hnojív - 1ks Technická špecifikácia Príloha č. 2c súťažných podkladov Časť D: Traktorová cisterna na vývoz močovky - 1ks Technická špecifikácia Príloha č. 2d súťažných podkladov Časť E: Traktorové rozmetadlo na maštaľný hnoj - 1ks Technická špecifikácia Príloha č. 2e súťažných podkladov Časť F: Traktorový podvozok na odvoz sypkých hmôt - 1ks Technická špecifikácia Príloha č. 2f súťažných podkladov Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu, dve, tri, štyri, päť alebo na všetky časti predmetu zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MOREAU AGRI, s.r.o. 2 67 500,00 0% EUR 16. September 2014 48300
AGROSERVIS spol. s r.o. 2 90 398,00 0% EUR 17. September 2014 48301
AGROSERVIS spol. s r.o. 3 9 380,00 0% EUR 17. September 2014 48302
AGROPART, s.r.o. 2 20 399,00 0% EUR 16. September 2014 48303
MOREAU AGRI, s.r.o. 3 34 800,00 0% EUR 16. September 2014 48304
MOREAU AGRI, s.r.o. 2 52 990,00 0% EUR 16. September 2014 48305

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/107855/content/52166/download","filename":"AGROSERVIS.pdf"}]
Zmluva Zmluva 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/107852/content/52108/download","filename":"Moreau Agri_1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AGROTRADE GROUP, spol. s r. o. 25. September 2014 25. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/107828/content/51859/download","filename":"Agrotrade_1.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. Jún 2014 16. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/107810/content/52589/download","filename":"2014_0017spuszjeu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/107810/content/52590/download","filename":"Príloha č.1 Kúpna zmluva -AGRA LITAVA .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/107810/content/52591/download","filename":"Príloha č. 2a Teleskopický manipulátor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/107810/content/52592/download","filename":"Príloha č. 2b Kolesový traktor.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/107810/content/52593/download","filename":"Príloha č. 2c Rozmetadlo priemyselných hnojív.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/107810/content/52594/download","filename":"Príloha č. 2d Traktorová cisterna na vývoz močovky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/107810/content/52595/download","filename":"Príloha č. 2e Traktorové rozmetadlo na maštaľný hnoj.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/107810/content/52596/download","filename":"Príloha č. 2f Traktorový podvozok na odvoz sypkých hmôt .pdf"}]
Zmluva Zmluva 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/107816/content/51817/download","filename":"Moreau Agri_3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AGROPART, s.r.o. 25. September 2014 25. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/107819/content/51901/download","filename":"AGROPART_1.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. August 2014 6. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/107840/content/51811/download","filename":"2014_0017zpuvs.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Centex RS, spol. s r.o. 25. September 2014 25. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/107831/content/51966/download","filename":"Centex_1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MOREAU AGRI spol. s r.o. 25. September 2014 25. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/107834/content/52093/download","filename":"MoreauAgri_1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AGROSERVIS spol. s r. o. 25. September 2014 25. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/107825/content/51808/download","filename":"Agroservis_1.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 6. August 2014 6. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/107846/content/51830/download","filename":"2014_0017zvpeax.pdf"}]
Zmluva Zmluva 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/107858/content/52252/download","filename":"AGROPART.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/107849/content/52047/download","filename":"2014_0017nzo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/107849/content/52049/download","filename":"2014_0017nz_h.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Faktura a dodací list 11. August 2017 11. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/862791/content/621573/download","filename":"_Faktura a dodací list.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Agroservis - Stred s.r.o., Prevádzka Vígľaš - Pstruša 25. September 2014 25. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/107822/content/51769/download","filename":"Agroservis stred_1.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. August 2014 6. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/107837/content/52207/download","filename":"2014_0017lipupeax_h.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/107837/content/52208/download","filename":"2014_0017liuupeax_h.pdf"}]
Zmluva Zmluva 23. September 2014 23. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/107813/content/51753/download","filename":"Moreau Agri_2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. August 2014 6. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/107843/content/51828/download","filename":"2014_0017otvxep.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×