Vyhlásené obstarávanie

REKONŠTRUKCIA HOTELA ĎUMBIER - Verejná anonymná architektonická súťaž návrhov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Brezno
Typ obstarávania:
Súťaž návrhov
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Neuvedená
Mena:
Hlavný CPV kód:
71200000-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Postup:
Otvorená
Dátum vyhlásenia:
22. Február 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
16. Apríl 2021
Dátum otvárania ponúk:
16. Apríl 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Opis obstarávania

Účelom súťaže je nájsť návrh pre komplexnú rekonštrukciu hotela Ďumbier spojenú s modernizáciou ubytovacej časti, optimalizáciou prevádzkovo-dispozičného riešenia a revitalizáciou dvorovej časti, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.

Doplňujúce informácie

1. Po súťaži návrhov, zrealizuje vyhlasovateľ priame rokovacie konanie v zmysle ustanovení § 81 písm. h) ZVO. 2. Vyhlasovateľ vyzve na rokovanie účastníka, ktorého návrh vyhodnotila porota ako víťazný. 3. Súťaž návrhov je vypísaná ako podlimitná. 4. PHZ: 152 000 €, z toho na ceny a odmeny udelené v súťaži: 15 000 €

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×