CPV kód

71200000-0

Architektonické a súvisiace služby

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Mesto Malacky 1 95 468 EUR
Mesto Trnava 1 29 976 EUR
Mesto Martin 1 158 900 EUR
Mesto Nitra 1 152 132 EUR
Trnavský samosprávny kraj 2 67 990 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 198 411 EUR
Košický samosprávny kraj 9 170 800 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 448 065 EUR
Stredná odborná škola 1 354 474 EUR
Mesto Senec 1 143 360 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 75 800 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 39 650 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 19 13 239 054 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 2 577 747 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 206 900 EUR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 1 116 666 EUR
Mesto Trenčín 1 142 000 EUR
Združenie Euroregión Tatry 2 49 650 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 17 760 EUR
Spojená škola 1 294 234 EUR
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 1 1 583 333 EUR
Stredná odborná škola 1 236 880 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 1 239 760 EUR
Reedukačné centrum 1 30 000 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
DELTECH, a.s. - hlavný člen skupiny 1 1 583 333 EUR
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 1 789 998 EUR
Architektonické štúdio Atrium s.r.o. 2 816 666 EUR
Prodosing, s.r.o. 3 79 650 EUR
A-STUDIO, s.r.o. 1 146 067 EUR
Inžinierske združenie AMBERG - BUNG 1 294 234 EUR
Ing. arch. Gabriel Drobniak 2 684 945 EUR
Ing. Vladimír Kapitán - ProkaProjekt 2 105 776 EUR
moravcik-schroner s.r.o. 3 30 960 EUR
Ing. arch. Peter Žalman, CSc. - KOTRIX 1 10 100 EUR
zerozero, s. r. o. 1 700 000 EUR
Útvar dopravného inžinierstva Košice s.r.o. 3 22 000 EUR
Alfa 04 a.s. 2 190 890 EUR
REMING CONSULT a.s. 1 949 056 EUR
Enviroline, s.r.o., Košice 2 23 000 EUR
BOUDA a MASÁR architektonická kancelária s.r.o. 1 198 411 EUR
Ing.arch. Matúš Ivanič 1 239 760 EUR
NOVA INTERIER STUDIO, s.r.o. 821 04 Bratislava 1 431 680 EUR
ENDORFINE, s.r.o. 1 354 474 EUR
Progressum, s.r.o. 2 131 000 EUR
Ing. Alexander Tesár, PhD., DrSc. 1 36 000 EUR
ENERGOPROJEKT BRATISLAVA a.s. 1 22 550 EUR
VÁHOPROJEKT, s.r.o. 1 43 800 EUR
SUDOP Košice a.s. 1 55 800 EUR
STAVING PROJEKT s.r.o. 1 95 900 EUR
Architektonická kancelária Ľuboš Závodný 1 700 000 EUR
Livinark s. r. o. 2 852 132 EUR
DKLN, s. r. o. 1 143 360 EUR
N/A s. r. o. 1 95 468 EUR
ATELIER ART, s.r.o 1 142 000 EUR
PLURAL s.r.o. 1 700 000 EUR
studený architekti s.r.o. 1 700 000 EUR
Mag. arch. Peter Štec, ArtD. 1 700 000 EUR
Terra Florida, v.o.s. 1 700 000 EUR
GUTGUT s.r.o. 1 700 000 EUR
2ka, s.r.o. 1 700 000 EUR
Ing. arch. Štefan Zahatňanský 1 700 000 EUR
arch&crafts s.r.o. 1 700 000 EUR
Diervilla, spol. s r.o. 1 700 000 EUR
MAPA architekti s.r.o. 1 700 000 EUR
Grido architekti, s.r.o. 1 700 000 EUR
Ing. Magdaléna Horňáková - Atelier Duma 1 700 000 EUR
The Büro s.r.o. 1 300 000 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vypracovanie projektovej dokumentácie v rámci projektu: Výstavba cyklistických komunikácií v Euroregióne Tatry Združenie Euroregión Tatry 22 102 22102.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Malometrážne byty na Clementisovej ul. v Trnave, PD Mesto Trnava 33 333 33333.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Centrálny Depozitár hnuteľných archeologických nálezov, Kačerov Majer, Trnava Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 29 000 29000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie Ekonomická univerzita v Bratislave 28 000 28000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Zmena projektovej dokumentácie a súvisiaca inžinierska činnosť. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 198 411 198411.0 EUR 2015 Služby Nie 1
projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru pre investičné projekty Rekonštrukcia objektov SŠ Spojená škola 294 234 294234.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Zabezpečenie montáže, demontáže a odstránenia dočasných exteriérových pavilónov počas predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 146 067 146067.0 EUR 2016 Služby Nie 1
projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru pre investičné projekty „Rekonštrukcia objektov SOŠ GaHS“ Stredná odborná škola 218 160 218160.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Projektové práce pre investičné projekty: Deinštitucionalizácia DSS a ZPS Rača a iné Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 239 760 239760.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Realizácia komplexného návrhu autorského expozičného diela Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 1 583 333 1583333.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Zapracovanie zmien a doplnení do projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie o umiestnení stavby "Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie, 2. časť: Bosákova ulica Janíkov dvor". Hlavné mesto SR Bratislava 949 056 949056.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexné zabezpečenie interiérového vybavenia pre účely konania podujatí počas predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016 v budove Reduty Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 431 680 431680.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Projektové práce – Rekonštrukcia Divadla Aréna Bratislavský samosprávny kraj 448 065 448065.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru pre investičné projekty „Rekonštrukcia objektov SOŠ“ Stredná odborná škola 425 369 425369.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Spracovanie projektových dokumentácií na území Euroregiónu „Tatry“ Združenie Euroregión Tatry 27 548 27548.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Šoporňa - most cez potok Jarčie, km 4,810 - 4,850 - vypracovanie projektovej dokumentácie Trnavský samosprávny kraj 36 000 36000.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Rekonštrukcia cesty II/499 v úseku cesty horského priechodu Havran - vypracovanie projektovej dokumentácie a odborný autorský dohľad Trnavský samosprávny kraj 31 990 31990.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy RC v Košiciach Reedukačné centrum 30 000 30000.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie Ekonomická univerzita v Bratislave 22 550 22550.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie na projekt: Revitalizácia Depozitára VSM v Košiciach-Šaci - II. a III. etapa Košický samosprávny kraj 20 000 20000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre stavebné úpravy ciest KSK: Časť 1 a Časť 2. Košický samosprávny kraj 43 800 43800.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre stavebné úpravy ciest KSK: Časť 1, Časť 2, Časť 3, Časť 4, Časť 5 Košický samosprávny kraj 59 600 59600.0 EUR 2017 Služby Nie 5
Rekonštrukcia strechy na Továrenskej ulici Košický samosprávny kraj 6 200 6200.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť pre stavebné úpravy ciest KSK: Stavebné úpravy cesty II/552 Košice-Veľké Kapušany-hranica UA v úseku o celkovej dĺžke 74,6 km Košický samosprávny kraj 55 800 55800.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Vypracovanie projekt. dokumentácie pre realizáciu stavby, výkon inžinierskej činnosti, výkon autorského dohľadu, spolupráca a účasť v procese verejného obstarávania, zmena dispozičného riešenia budovy zdrav. zariadenia a vypracovanie návrhu interiéru budovy zdrav. zariadenia vrátane jeho nacenenia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 170 400 170400.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Vypracovanie projekt. dokumentácie pre realizáciu stavby, výkon inžinierskej činnosti, výkon autorského dohľadu, spolupráca a účasť v procese verejného obstarávania, zmena dispozičného riešenia budovy zdrav. zariadenia a vypracovanie návrhu interiéru budovy zdrav. zariadenia vrátane jeho nacenenia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 170 400 170400.0 EUR 2016 Služby Áno 1
realizačný projekt kotolne Ekonomická univerzita v Bratislave 10 440 10440.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Zhotovenie projektovej dokumentácie za účelom realizácie slovenskej expozície na Svetovej výstave Expo 2020 Dubaj a poskytnutie inžinierskej činnosti súvisiacej so stavbou Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 116 666 116666.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Kino Palace v Nitre - PRK Mesto Nitra 152 132 152132.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Projektová dokumentácie a autorský dohľad diela "Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách" Mesto Malacky 95 468 95468.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie „Martin –Východný mestský okruh – I. etapa“ Mesto Martin 158 900 158900.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Modernizácia električkových tratí Vajnorská radiala - Projektová dokumentácia Hlavné mesto SR Bratislava 1 231 646 1231646.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Revitalizácia pešej zóny ul. Hviezdoslavova– Jaselská – Vajanského – Sládkovičova Mesto Trenčín 142 000 142000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Rekonštrukcia objektu s dostavbou: Lôžkový pavilón s bezpečnostnou jednotkou, Psychiatrická nemocnica Hronovce - príprava projektovej dokumentácie Psychiatrická nemocnica Hronovce 118 000 118000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu Hlavné mesto SR Bratislava 700 000 700000.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Rozšírenie mestského úradu v Senci - PRK Mesto Senec 143 360 143360.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Bytový súbor Terchovská - priame rokovacie konanie Hlavné mesto SR Bratislava 300 000 300000.0 EUR 2021 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
NÁMESTIE SNP V MARTINE - Verejná anonymná kombinovaná urbanisticko-architektonická súťaž návrhov Mesto Martin od do 13. Október 2020 9. December 2020 Nie 2020-10-13 00:00:00 UTC 2020-12-09 16:00:00 UTC
Bytový súbor Parková Hlavné mesto SR Bratislava od do 14. Október 2020 7. December 2020 Nie 2020-10-14 00:00:00 UTC 2020-12-07 17:00:00 UTC
Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail – projektová dokumentácia Prešovský samosprávny kraj 484 055 484055.0 EUR 22. Október 2020 19. November 2020 Nie 2020-10-22 00:00:00 UTC 2020-11-19 09:00:00 UTC
Vybudovanie a výmena autobusovej stanice a parkoviska pred železničnou stanicou v Trnave, PD Mesto Trnava 28 028 28028.3 EUR 10. November 2020 23. November 2020 Neuvedené 2020-11-10 00:00:00 UTC 2020-11-23 10:00:00 UTC
Športovo plavecký a regeneračný areál Brezno - Mazorníkovo - 2 Mesto Brezno 94 227 94227.2 EUR 10. November 2020 7. December 2020 Neuvedené 2020-11-10 00:00:00 UTC 2020-12-07 10:00:00 UTC
Projektová dokumentácia modernizácie a rekonštrukcie interiérových priestorov Banskobystrický samosprávny kraj 25 000 25000.0 EUR 16. November 2020 24. November 2020 Neuvedené 2020-11-16 00:00:00 UTC 2020-11-24 09:00:00 UTC
Výstavba mestských nájomných bytov na Jesenského 4 v Košiciach Mesto Košice od do 23. November 2020 1. Február 2021 Nie 2020-11-23 00:00:00 UTC 2021-02-01 12:00:00 UTC
Obnova parku pri Kalvárii – prezentácia archeologických nálezov, spracovanie PD Mesto Trnava 68 492 68492.0 EUR 21. December 2020 30. Marec 2021 Neuvedené 2020-12-21 00:00:00 UTC 2021-03-30 10:00:00 UTC
Plavecká hala v Piešťanoch – vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia Mesto Piešťany 119 758 119758.09 EUR 18. Január 2021 9. Február 2021 Neuvedené 2021-01-18 00:00:00 UTC 2021-02-09 12:00:00 UTC
REKONŠTRUKCIA HOTELA ĎUMBIER - Verejná anonymná architektonická súťaž návrhov Mesto Brezno od do 22. Február 2021 16. Apríl 2021 Nie 2021-02-22 00:00:00 UTC 2021-04-16 14:00:00 UTC
Projektová dokumentácia - Cyklotrasa Autobusová stanica -Šalková, ALT2 Mesto Banská Bystrica 39 938 39937.7 EUR 23. December 2015 25. Január 2016 Nie 2015-12-23 00:00:00 UTC 2016-01-25 09:00:00 UTC
Art Campus Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, 2018 Vysoká škola výtvarných umení od do 26. Október 2018 21. Január 2019 Nie 2018-10-26 00:00:00 UTC 2019-01-21 15:00:00 UTC
Architektonický návrh slovenskej expozície na Svetovej výstave Expo 2020 Dubaj Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky od do 10. Október 2018 14. November 2018 Nie 2018-10-10 00:00:00 UTC 2018-11-14 10:00:00 UTC
Projektová dokumentácia - „Cyklotrasa Hušták - Kráľová“ Mesto Banská Bystrica 26 601 26600.55 EUR 23. December 2015 25. Január 2016 Nie 2015-12-23 00:00:00 UTC 2016-01-25 09:00:00 UTC
Revitalizácia budovy a areálu bývalého Gymnázia Mateja Bela vo Zvolene Banskobystrický samosprávny kraj od do 14. Apríl 2020 8. Júl 2020 Nie 2020-04-14 00:00:00 UTC 2020-07-08 15:00:00 UTC
Obnova Námestia sv. Michala v Hlohovci Mesto Hlohovec od do 12. Jún 2020 18. September 2020 Nie 2020-06-12 00:00:00 UTC 2020-09-18 15:00:00 UTC
Troyerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave Mesto Stupava od do 12. Marec 2020 11. Máj 2020 Nie 2020-03-12 00:00:00 UTC 2020-05-11 15:00:00 UTC
Dostavba areálu letného kúpaliska Sihoť s celoročným využitím Mesto Nitra od do 29. Apríl 2016 13. Júl 2016 Nie 2016-04-29 00:00:00 UTC 2016-07-13 12:00:00 UTC
projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru pre investičné projekty „Rekonštrukcia objektov SŠ“ Spojená škola 494 420 494420.0 EUR 17. August 2015 28. September 2015 Áno 2015-08-17 00:00:00 UTC 2015-09-28 10:00:00 UTC
"Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách" Mesto Malacky od do 24. Apríl 2018 27. Jún 2018 Nie 2018-04-24 00:00:00 UTC 2018-06-27 15:00:00 UTC
Parkovisko Ulica generála Goliana 12, parkovisko Ulica generála Goliana 28 - 42, parkovisko Nerudova ulica 4 - 5, parkovisko Nerudova ulica 12 - 13, PD I Mesto Trnava 20 128 20128.0 EUR 9. Júl 2019 30. Júl 2019 Neuvedené 2019-07-09 00:00:00 UTC 2019-07-30 10:00:00 UTC
ZŠ s MŠ I. Krasku – novostavba telocvične, PD Mesto Trnava 34 019 34019.0 EUR 26. November 2019 10. December 2019 Neuvedené 2019-11-26 00:00:00 UTC 2019-12-10 14:00:00 UTC
2.1 Projektová dokumentácia - „Cyklotrasa Hušták - Senica Mesto Banská Bystrica 26 376 26376.0 EUR 1. December 2015 11. Január 2016 Nie 2015-12-01 00:00:00 UTC 2016-01-11 09:00:00 UTC
Premena slovenského literárneho gymnázia Revúca. Banskobystrický samosprávny kraj od do 10. Júl 2020 25. August 2020 Nie 2020-07-10 00:00:00 UTC 2020-08-25 15:00:00 UTC
Projektová dokumentácia pre Stredisko triedeného zberu a zberného dvora Dubnica nad Váhom Mesto Dubnica nad Váhom 44 333 44333.33 EUR 12. August 2020 19. August 2020 Neuvedené 2020-08-12 00:00:00 UTC 2020-08-19 15:00:00 UTC
ZŠ s MŠ SUT – rekonštrukcia areálu, PD Mesto Trnava 28 442 28442.0 EUR 13. August 2020 24. August 2020 Neuvedené 2020-08-13 00:00:00 UTC 2020-08-24 09:00:00 UTC
Vpracovanie projektovej dokumentácie na obnovu fasád objektov NKP Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 79 371 79371.33 EUR 28. August 2015 22. September 2015 Nie 2015-08-28 00:00:00 UTC 2015-09-22 09:30:00 UTC
Parkovisko Ulica generála Goliána 12, Parkovisko Ulica generála Goliána 28-42, Parkovisko Nerudova ulica 4 – 5, Parkovisko Nerudova ulica 12 – 13, PD Mesto Trnava 20 128 20128.0 EUR 29. Máj 2019 6. Jún 2019 Neuvedené 2019-05-29 00:00:00 UTC 2019-06-06 10:00:00 UTC
Revitalizácia Nemeckého kultúrneho domu v Rači Mestská časť Bratislava - Rača od do 4. September 2017 30. November 2017 Nie 2017-09-04 00:00:00 UTC 2017-11-30 13:00:00 UTC
Parkovisko pri cintoríne na Kamennej ceste, PD Mesto Trnava 25 112 25112.0 EUR 24. Jún 2020 6. Júl 2020 Neuvedené 2020-06-24 00:00:00 UTC 2020-07-06 10:00:00 UTC
2.1 Projektová dokumentácia – Cyklotrasa „Námestie Ľudovíta Štúra – Fončorda, Internátna, Tulská Mesto Banská Bystrica 24 360 24359.7 EUR 8. December 2015 13. Január 2016 Nie 2015-12-08 00:00:00 UTC 2016-01-13 09:00:00 UTC
2.1 Projektová dokumentácia - „Cyklotrasa Námestie Slobody - Sásová Mesto Banská Bystrica 28 888 28888.2 EUR 8. December 2015 13. Január 2016 Nie 2015-12-08 00:00:00 UTC 2016-01-13 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia kina na kultúrne centrum v Leopoldove. Mesto Leopoldov od do 24. Marec 2017 6. Júl 2017 Nie 2017-03-24 00:00:00 UTC 2017-07-06 15:00:00 UTC
Prírodné kúpalisko Delňa Mesto Prešov od do 3. Apríl 2019 31. Máj 2019 Nie 2019-04-03 00:00:00 UTC 2019-05-31 15:00:00 UTC
Rozšírenie Mestského úradu v Senci Mesto Senec od do 30. Júl 2018 10. Október 2018 Nie 2018-07-30 00:00:00 UTC 2018-10-10 16:00:00 UTC
Grössling Hlavné mesto SR Bratislava od do 19. Marec 2020 12. Jún 2020 Nie 2020-03-19 00:00:00 UTC 2020-06-12 17:00:00 UTC
Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava - Dúbravka Športové centrum polície od do 29. Máj 2019 30. August 2019 Nie 2019-05-29 00:00:00 UTC 2019-08-30 12:00:00 UTC
Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiala - Projektová dokumentácia Hlavné mesto SR Bratislava 850 793 850793.33 EUR 17. Júl 2018 10. September 2018 Áno 2018-07-17 00:00:00 UTC 2018-09-10 10:00:00 UTC
projektové práce vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru pre investičné projekty „Rekonštrukcia objektov SOŠ“ Stredná odborná škola 380 560 380560.0 EUR 14. August 2015 24. September 2015 Áno 2015-08-14 00:00:00 UTC 2015-09-24 10:00:00 UTC
Verejná súťaž na architektonickú a výtvarnícku koncepciu slovenskej expozície Expo Astana 2017, Kazachstan Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky od do 23. December 2016 30. Január 2017 Nie 2016-12-23 00:00:00 UTC 2017-01-30 10:00:00 UTC
Kino Palace v Nitre Mesto Nitra od do 24. Jún 2019 3. September 2019 Nie 2019-06-24 00:00:00 UTC 2019-09-03 15:00:00 UTC
Bytový súbor Terchovská Hlavné mesto SR Bratislava od do 22. Október 2019 21. Január 2020 Nie 2019-10-22 00:00:00 UTC 2020-01-21 17:00:00 UTC
Nová mestská plaváreň v Ružomberku_architektonická súťaž návrhov Mesto Ružomberok od do 30. Apríl 2018 5. September 2018 Nie 2018-04-30 00:00:00 UTC 2018-09-05 15:30:00 UTC
Úprava povodia Trnávky – hate, PD Mesto Trnava 20 982 20982.08 EUR 3. September 2020 16. September 2020 Neuvedené 2020-09-03 00:00:00 UTC 2020-09-16 10:00:00 UTC
Trenčín - revitalizácia pešej zóny: Hviezdoslavova - Jaselská - Vajanského - Sládkovičova Mesto Trenčín od do 17. Jún 2019 23. September 2019 Nie 2019-06-17 00:00:00 UTC 2019-09-23 15:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×