Vyhlásené obstarávanie

Didaktické prostriedky a učebné pomôcky pre Gymnázium A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
18 473,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39162200-7
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Dátum vyhlásenia:
12. Január 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
20. Január 2021
Dátum otvárania ponúk:
20. Január 2021
Ponuka musí platiť do:
Dátum neuvedený
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Neuvedené
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Neuvedené
Chránené pracovné miesto:
Neuvedené
Elektronické objednanie:
Neuvedené
Elektronická fakturácia:
Neuvedené
Elektronické platby:
Neuvedené

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je dodanie tovarov - zabezpečenie didaktických prostriedkov a školiaceho materiálu pre Gymnázium A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši v rámci projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Gramotnejšie gymnázium, Operačný program Ľudské zdroje. Predmet zákazky bude dodaný podľa požiadaviek verejného obstarávateľa v rozsahu špecifikácie, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 tejto výzvy - Technická špecifikácia a cenová kalkulácia. Súčasťou zákazky sú aj všetky náklady, ktoré priamo aj nepriamo súvisia s predmetom zákazky (doprava na miesto dodania, balné a ďalšie súvisiace náklady uchádzača v zmysle prílohy č. 1 tejto výzvy a v súlade s prílohou č. 2 tejto výzvy - Kúpna zmluva).

Doplňujúce informácie

1. Predmet zákazky je rozdelený na samostatné časti: - Predmet zákazky č. 1 Počítačom podporované laboratórium fyzika - Predmet zákazky č. 2 Počítačom podporované laboratórium chémia - Predmet zákazky č. 3 Učebné pomôcky pre predmet Fyzika - Predmet zákazky č. 4 Sada pomôcok pre výuku fyziky elektronika - Predmet zákazky č. 5 Výukový softvér pre Fyziku - Predmet zákazky č. 6 Učebné pomôcky pre Geograficko-turistický krúžok - Predmet zákazky č. 7 Učebné pomôcky pre Biológiu 2. Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup k podkladom. 3. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×