CPV kód

39162200-7

Učebné pomôcky a zariadenia

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 15 803 EUR
Obec Lokca 5 135 751 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 8 753 920 EUR
Gymnázium Antona Bernoláka 1 40 000 EUR
Mesto Revúca 1 71 417 EUR
Obec Čierny Balog 1 31 329 EUR
Mesto Poprad 1 190 288 EUR
Mesto Bardejov 3 65 239 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 4 110 EUR
Mesto Žilina 1 2 430 EUR
Obec Breza 4 65 034 EUR
Obec Ivanka pri Dunaji 2 167 184 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 7 179 105 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 10 489 EUR
Mesto Levoča 6 150 016 EUR
Mesto Banská Štiavnica 4 102 481 EUR
Mesto Trnava 6 97 572 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 2 089 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 8 231 EUR
Mesto Rožňava 5 20 086 EUR
Mesto Nová Baňa 3 102 333 EUR
Základná škola J. F. Rimavského 1 3 389 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 5 576 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 167 EUR
Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, 911 05 Trenčín 3 46 354 EUR
Mesto Prievidza 3 24 907 EUR
Mesto Rajec 6 107 294 EUR
Obec Beluša 1 45 667 EUR
Gymnázium 1 48 945 EUR
Obec Liptovská Teplička 4 137 693 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 267 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 1 204 EUR
Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec 2 31 110 EUR
Mesto Krupina 3 125 037 EUR
Mesto Lipany 3 74 302 EUR
Mesto Komárno 2 356 EUR
Obec Svinia 3 69 056 EUR
Obec Chminianska Nová Ves 4 97 071 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná - Építöipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo 2 65 957 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 4 2 679 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 3 122 660 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 3 2 634 290 EUR
Mesto Humenné 2 3 334 EUR
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 4 129 101 EUR
Mesto Brezno 5 154 157 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 4 160 248 EUR
Obec Dunajská Lužná 2 6 356 EUR
Obec Spišská Teplica 3 125 193 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 356 EUR
Mesto Modra 1 34 792 EUR
Mesto Sabinov 7 132 379 EUR
Obec Moravany nad Váhom 3 120 918 EUR
Obec Zuberec 5 71 045 EUR
Mesto Nové Zámky 6 94 774 EUR
Mesto Šaľa 6 231 869 EUR
Obec Nová Ľubovňa 5 46 833 EUR
Mesto Partizánske 2 455 EUR
Obec Dlhé Pole 3 69 260 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 143 336 EUR
Mesto Čadca 6 525 190 EUR
Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 1 1 206 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 11 73 462 EUR
Mesto Michalovce 3 37 242 EUR
Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36 7 24 425 EUR
Spojená škola svätých Košických mučeníkov 1 58 595 EUR
Mesto Poltár 4 77 210 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 36 732 EUR
Mesto Brezová pod Bradlom 1 19 325 EUR
Obec Oravská Polhora 5 95 748 EUR
Mesto Myjava 5 104 096 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 1 63 333 EUR
Mesto Handlová 1 53 333 EUR
Obec Štrba 3 72 831 EUR
Obec Trenčianska Teplá 3 80 003 EUR
Mesto Púchov 3 215 792 EUR
Obec Varín 2 66 123 EUR
Mesto Svit 5 140 545 EUR
Obec Veľké Leváre 1 50 000 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 6 195 EUR
Obec Spišský Štvrtok 4 135 578 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 1 43 153 EUR
SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM KATKIN PARK II 1 35 616 EUR
Súkromné gymnázium FUTURUM 1 80 745 EUR
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 2 140 354 EUR
Obec Bošany 1 87 115 EUR
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 1 1 193 839 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 98 023 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 740 EUR
Mesto Giraltovce 3 134 868 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 3 6 099 EUR
Mesto Tvrdošín 4 120 294 EUR
Obec Zborov 3 107 907 EUR
Mesto Spišská Stará Ves 4 149 867 EUR
Národné športové centrum 1 1 328 000 EUR
Obec Ždiar 3 80 705 EUR
Obec Oravské Veselé 6 132 909 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 6 537 EUR
Obec Palín 3 64 750 EUR
Obec Zámutov 3 91 540 EUR
Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 2 25 000 EUR
Obec Bystré 3 51 323 EUR
Obec Soľ 4 147 936 EUR
Mesto Zlaté Moravce 1 42 543 EUR
Obec Višňové 1 78 023 EUR
Obec Tvrdošovce 1 108 750 EUR
Obec Dobrá Niva 1 72 375 EUR
Obec Župkov 3 108 264 EUR
Odborné učilište internátne Mojmírovce 3 22 920 EUR
Obec Borský Svätý Jur 3 93 958 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 4 19 921 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 2 41 414 EUR
Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, 811 02 Bratislava 1 42 740 EUR
Gymnázium Ivana Horvátha 1 51 025 EUR
Gymnázium 1 29 100 EUR
Obchodná akadémia 3 35 450 EUR
Gymnázium 3 63 168 EUR
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 2 75 360 EUR
Obec Slovenská Ľupča 3 107 001 EUR
Gymnázium 2 30 603 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 3 88 486 EUR
Základná škola v Jarovniciach 2 12 084 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 2 130 740 EUR
Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová 4 47 218 EUR
Obec Chorvátsky Grob 1 0 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 6 4 182 031 EUR
Obec Košeca 1 57 500 EUR
Obec Švábovce 3 95 131 EUR
Obec Plavnica 3 104 804 EUR
Mesto Bojnice 2 67 146 EUR
Obec Vrbov 3 41 425 EUR
Obec Ľubica 4 120 751 EUR
Obec Nitrianske Rudno 6 89 899 EUR
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 12 186 739 EUR
Stredná odborná škola 3 190 091 EUR
Spojená škola 1 330 EUR
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 5 63 791 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 1 1 317 EUR
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 1 1 833 EUR
Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 1 0 EUR
Základná škola, Seňa 507 2 1 689 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 5 68 897 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 2 0 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 1 163 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 579 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 1 775 EUR
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 1 1 250 EUR
Športové gymnázium 1 1 225 EUR
Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin 1 4 582 EUR
Krajské centrum voľného času v Trenčíne 4 46 535 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 5 12 148 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 1 1 292 EUR
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 1 000 EUR
Základná škola Bidovce 2 36 441 EUR
Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 2 6 729 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica 1 3 519 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 2 2 171 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 4 917 EUR
Materská škola 1 43 833 EUR
Krajská hvezdáreň v Žiline 1 58 330 EUR
Obchodná akadémia 1 154 166 EUR
Obec Nižný Hrabovec 3 75 194 EUR
Stredná zdravotnícka škola Humenné 2 219 166 EUR
Obec Kamenín 3 111 074 EUR
Obec Divín 3 100 539 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza 1 17 179 EUR
Obec Šarišské Bohdanovce 2 35 687 EUR
Súkromná základná škola Giraltovce 3 105 877 EUR
Gymnázium, Golianova 68, Nitra 2 34 543 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 19 3 194 003 EUR
ABB, s.r.o. 1 25 000 EUR
AutoCont SK a.s. 8 272 824 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 2 6 273 EUR
GAMO a.s. 3 78 385 EUR
Daffer spol. s r.o. 30 680 492 EUR
MY DVA Slovakia, s.r.o. 2 249 564 EUR
Gratex International, a.s. 1 839 000 EUR
NABIMEX, s.r.o. 1 13 790 EUR
SOFOS, s r. o. 1 9 917 EUR
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 3 28 274 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 1 6 638 EUR
CANBERRA - PACKARD, s.r.o. 1 23 490 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 61 2 138 862 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 5 122 857 EUR
Scholaris, s.r.o. 3 139 874 EUR
PekaStroj, s.r.o. 1 4 190 EUR
Mgr. Jozef Veliký 1 2 000 EUR
Agentúra Harmony v.o.s. 1 0 EUR
ECOTEST spol. s r.o. 2 31 398 EUR
PC SEMA, s.r.o. 5 222 500 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 1 593 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 120 204 EUR
Camea Computer System a.s. 1 58 595 EUR
UNOTECH, spol. s r.o. 1 7 167 EUR
elfa, s.r.o. 1 267 EUR
Asseco Central Europe, a. s. 1 1 945 144 EUR
ZOFF spol. s r.o. 1 24 315 EUR
ESMO Žilina, a.s. 1 26 157 EUR
PSYCHODIAGNOSTIKA, a.s. 1 36 732 EUR
HELAGO-SK, s. r. o. 22 532 312 EUR
OPTOTEAM, s.r.o. 1 3 325 EUR
PMS Delta s.r.o. 3 59 111 EUR
GLOBAL CONTRACT s. r. o. 1 112 270 EUR
ATRIS, spol. s r.o. Snina 1 48 945 EUR
Ing. Ľudovít Koszorús GLOBAL TRADE 2 17 074 EUR
Nussy, s.r.o. 1 9 359 EUR
TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o. 1 6 195 EUR
Terra vydavateľstvo, s. r. o. 1 8 707 EUR
M7 s.r.o. 1 1 193 839 EUR
VAMEL Meditec, spol. s r.o. 1 4 469 EUR
PAPERA s.r.o. 1 56 EUR
GS - SERVIS, s.r.o. 1 1 328 000 EUR
Ing. Ján Buchanec BB TRADE 1 3 980 EUR
SELVIT, spol. s r.o. 1 475 EUR
Complete Solutions, s. r. o. 1 42 192 EUR
MB TECH BB s.r.o. 2 24 332 EUR
CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 1 299 EUR
MERCI, s.r.o. 2 39 585 EUR
Interiéry Riljak, s.r.o. 5 90 998 EUR
DIDACTIC Martin, s.r.o. 1 379 510 EUR
FANG - Dent, s.r.o. 3 12 224 EUR
DREVONA INTERIORS s.r.o. 19 433 797 EUR
SPOJNET s. r. o. 1 605 837 EUR
KOPRETINA TN s.r.o. 1 120 100 EUR
KP plus, s.r.o. 12 240 173 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 1 280 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 1 898 EUR
Ing. Ľudovít Paulina MIPA 2 3 114 EUR
PRESTO Co., s.r.o. 5 68 897 EUR
WARGAS s.r.o. 1 3 385 EUR
LINEA SK spol. s r.o. 1 300 EUR
LUKA Centrum s.r.o. 1 1 683 EUR
INSGRAF s.r.o. 1 1 149 EUR
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 1 1 300 EUR
Doman Servis s. r. o. 1 5 267 EUR
NOMIland s.r.o. 18 77 559 EUR
UniKnihy.sk, s.r.o. 1 6 335 EUR
Učebné pomôcky, s.r.o. 5 24 357 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 3 71 525 EUR
Ing. Daniel Krajčovič - INTERPAP 1 330 EUR
CHEIRÓN Cure s. r. o. 1 124 800 EUR
Tamás Lovasz - TL Holding 2 14 583 EUR
Ing. Viera Riljaková - INTERIÉRY 1 1 549 EUR
DASTIN s.r.o. 1 4 208 EUR
STIEFEL EUROCART s.r.o. 2 3 371 EUR
BEPOL, s.r.o. 1 4 387 EUR
E.N.E.S. spol. s r.o. 2 1 989 EUR
Copia Slovakia, s.r.o. 2 2 079 EUR
AZ CHROM s. r. o. 1 620 EUR
Zbazy, s.r.o. 3 3 880 EUR
Mária Vinczeová 1 66 292 EUR
Carpathian-TG, s.r.o. 2 58 330 EUR
MONASTER, s.r.o. 33 1 330 201 EUR
GOTANA, s. r. o. 4 23 646 EUR
ARKA, a.s. 2 2 163 EUR
Ing. Juraj Halama - UČEBNÉ POMÔCKY SLOVAKIA 8 59 424 EUR
Povex s.r.o. 3 4 194 EUR
Avalon IT s.r.o. 2 36 441 EUR
MAQUITA s.r.o. 1 2 430 EUR
EDUXE Slovensko, s.r.o. 2 1 371 EUR
DYMAS s.r.o. 1 20 429 EUR
K.I.T., spol. s r.o. 1 99 833 EUR
RIZNER s. r. o. 1 8 041 EUR
X logistics, s.r.o. 2 16 118 EUR
GIEGO s.r.o. 1 1 389 EUR
ARTEMIS, společnost s ručením omezeným 1 4 305 EUR
BIOLAHELP s.r.o. 2 5 833 EUR
Europe Media House s.r.o. 1 3 710 EUR
Škola.sk, s. r. o. 51 1 944 866 EUR
GAVIS, s.r.o. 40 968 291 EUR
HS technology s.r.o. 1 19 437 EUR
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 1 12 696 EUR
COMANDER s.r.o. 1 31 329 EUR
VINMONT s.r.o. 6 309 021 EUR
Domisoft s.r.o. 2 15 414 EUR
Tomáš Sádovský 1 3 292 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zariadenie, vybavenie IKT, didaktické pomôcky a školenie Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, 911 05 Trenčín 62 525 62525.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Zariadenie, vybavenie a didaktické pomôcky Stredná priemyselná škola stavebná - Építöipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo 69 134 69134.0 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky - stroje a zariadenia Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36 26 412 26412.0 EUR 2014 Tovary Áno 7
Zariadenie laboratória Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 57 880 57880.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Žiacke edukačné moduly SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM KATKIN PARK II 35 353 35353.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka didaktických prostriedkov a zariadenia/vybavenia pre súkromné Gymnázium FUTURUM Súkromné gymnázium FUTURUM 75 260 75260.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
IKT zariadenia. Gymnázium Antona Bernoláka 43 314 43314.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup batérii psychdiagnostických testov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 36 732 36732.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pôrodný simulátor Univerzita Komenského v Bratislave 60 000 60000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zariadenie/vybavenie a didaktické pomôcky Odborné učilište internátne Mojmírovce 26 482 26482.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Didaktické pomôcky pre Spojenú školu Tilgnerova Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 35 422 35422.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie, vybavenie a didaktické pomôcky. Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, 811 02 Bratislava 51 070 51070.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
„Dodávka tovarov Laboratórne stoly s vybavením a Učebné pomôcky a zariadenia pre Gymnázium Ivana Horvátha, BA“ Gymnázium Ivana Horvátha 42 680 42680.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia laboratórií a učební Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach prístrojovým, didaktickým a interiérovým vybavením Gymnázium 28 611 28611.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
IKT, ostatné vybavenie pre vyučovanie a tablety s multimediálnym SW Obchodná akadémia 76 226 76226.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Dodávka didaktických prostriedkov a zariadenia / vybavenia pre Gymnázium Giraltovce Gymnázium 53 807 53807.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Dodávka Učebných pomôcok a zariadení a Laboratórnych stolov pre SOŠT Prešov Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 63 909 63909.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Modernizácia, vzdelávanie a zameranie sa na prípravu žiakov na trh práce časť: IKT a vybavenie a časť: didaktické pomôcky a zariadenia Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 118 459 118459.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Didaktické pomôcky na CD a DVD nosičoch Metodicko-pedagogické centrum 96 776 96776.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie laboratória Gymnázium 26 077 26077.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Zariadenie, vybavenie a didaktické prostriedky Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec 27 020 27020.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Zariadenie a didaktické prostriedky pre inováciu Gymnázium 42 167 42167.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka zariadenia a vybavenia do odborných učební pre projekt s názvom Premieňame Spojenú školu z tradičnej na modernú. Spojená škola Banská Bystrica 73 749 73749.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Zariadenie, vybavenie a didaktické pomôcky. Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 36 280 36280.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenia IKT. Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 90 989 90989.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenia IKT Spojená škola svätých Košických mučeníkov 59 833 59833.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová 39 406 39406.0 EUR 2015 Tovary Áno 4
Kariérové poradenstvo Štátny inštitút odborného vzdelávania 839 000 839000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup oprávnení na používanie pomôcky pre riadenie komplexného poradenského systému Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 1 193 839 1193839.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy – dodávka didaktických a metodických pomôcok Národné športové centrum 1 328 000 1328000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Didaktické pomôcky Štátny inštitút odborného vzdelávania 33 437 034 33437034.0 EUR 2015 Tovary Áno 5
Didaktická pomôcka - stavebnica Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
učebné pomôcky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 322 322.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky a interiérové vybavenie pre materskú školu Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 12 631 12631.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školská lavica, školská stolička Základná škola, Seňa 507 2 100 2100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské potreby a učebné pomôcky Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 12 700 12700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa PROMETHEAN ActiveBoard Touch 78, Projektor HITACHI CP-CX301WN Mesto Banská Bystrica 7 680 7680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Didaktická pomôcka - stavebnica Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie realizácie umeleckej súťaže - kreativita, ceny pre súťažiacich Spojená škola 428 428.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské potreby a učebné pomôcky - Mesto Moldava nad Bodvou 8 018 8017.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Model resuscitačný výcvikový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup interaktívnych tabuľ s dataprojektorom a softvérom Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 16 600 16600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky pre MŠ Mesto Rožňava 5 630 5630.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základná figurína Keri STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 1 680 1680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre žiakov 1. ročníka Základná škola, Seňa 507 940 940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anatomické modely pre výučbu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 180 7180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa PROMETHEAN ActiveBoard Touch 78, Projektor EPSON EB-520 Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin 6 796 6796.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pomôcky, výtvarné potreby a hračky do MŠ Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 1 940 1940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné digitálne planetárium Nitriansky samosprávny kraj 69 000 69000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné a didaktické pomôcky, hračky pre MŠ Mesto Humenné 5 713 5713.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné náradie Krajské centrum voľného času v Trenčíne 6 640 6640.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrostavebnica Krajské centrum voľného času v Trenčíne 21 432 21432.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Edukačné pomôcky, výtv. pomôcky a hračky pre MŠ Mesto Moldava nad Bodvou 10 060 10060.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa PROMETHEAN ActiveBoard Touch 78, Projektor EPSON EB-520 Športové gymnázium 1 471 1471.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické autíčko Ford Ranger Wildtrak Luxury Technická univerzita v Košiciach 320 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 830 830.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - balančná polovičná fit lopta, závesný systém na cvičenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 725 1725.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komplet interaktívnej tabule, projektora a mobilného držiaka Kancelária verejného ochrancu práv 1 750 1750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Choking Charlie - model na nácvik Heimlichovho manévra Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 850 850.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fyzioterapeutické pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 365 5365.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské potreby a učebné pomôcky Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 12 400 12400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup počítačov, tabletov, interaktívneho setu, monitorov a scannera Základná škola Bidovce 14 046 14046.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Resusci Anne Q CPR dospelý s vyhodnocovacím programom (výukový model) alebo ekvivalent Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 944 5943.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky pre MŠ, hračky Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 2 928 2928.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 2 576 2575.7 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - didaktické pomôcky na výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu a pomôcky pre rozvoj pohybových aktivít Mesto Prievidza 11 160 11160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre základné školy s vyučovacím jazykom maďarským Metodicko-pedagogické centrum 10 450 10450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nástenné didaktické pomôcky Metodicko-pedagogické centrum 2 170 2170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Didaktická pomôcka - stavebnica Mesto Žilina 2 928 2928.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Figurína na nácvik resuscitácie. Stredná zdravotnícka škola 2 240 2240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné a didaktické pomôcky pre MŠ Mesto Humenné 4 003 4002.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky pre MŠ Mesto Partizánske 1 011 1010.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky a zariadenia Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 486 1485.61 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské pomôcky - stavebnice Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 000 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Simulátory na odborné vyučovanie Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica 4 232 4232.38 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské potreby pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ Základná škola v Jarovniciach 18 044 18044.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Optická lavica s laserovým zdrojom svetla Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 420 420.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Geigerov-Müllerov počítač s integrovanou trubicou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 445 1444.65 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup interaktívnych tabuľ s dataprojektorom a softvérom Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 20 000 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ Základná škola Májové námestie 1, Prešov 800 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a inštalácia výpočtovej techniky Základná škola Bidovce 35 309 35309.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky pre MŠ Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 400 399.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské potreby pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ Základná škola v Jarovniciach 6 813 6813.23 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fyzioterapeutické pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 380 380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fyzioterapeutické pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 275 275.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné náradie Krajské centrum voľného času v Trenčíne 6 570 6570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrostavebnice Krajské centrum voľného času v Trenčíne 20 430 20430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské potreby a učebné pomôcky Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 20 800 20800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky-anatomické obrazy Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 310 309.87 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky a zariadenia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 20 996 20996.37 EUR 2017 Tovary Nie 1
Optický set Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 375 375.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské potreby a učebné pomôcky - Mesto Moldava nad Bodvou 8 540 8540.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna učebná pomôcka pre vybavenie technických laboratórií IM4PLC alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 120 000 120000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Didaktická pomôcka - stavebnica Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 216 216.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné a didaktické pomôcky Mesto Partizánske 546 546.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
náhradné diely do fantómových hláv KaVo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 660 660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky-Klip rámik so závesnými klipami Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 74 74.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky pre MŠ, hračky Mesto Rožňava 11 280 11280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sady pre simuláciu zranení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 800 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada líčidiel a doplnkov pre simuláciu zranení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 740 2740.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup figurín pacienta k ošetrovaniu Stredná zdravotnícka škola 7 230 7230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pomôcky na pracovné vyučovanie - dievčat a chlapcov Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 1 448 1447.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky-magnetická keramická tabuľa Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 383 383.48 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre laboratórne cvičenia z fyziky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 930 930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie tried elokovaného pracoviska Materská škola 52 697 52697.1 EUR 2017 Tovary Nie 1
Modernizácia prístrojov a zariadení určených na výchovnovzdelávaciu činnosť pre študijný odbor mechanik-mechatronik Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 13 168 13167.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - dlahy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 280 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské - učebné pomôcky UNIVERZITA J. SELYEHO 1 069 1069.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre biologickú katedru UNIVERZITA J. SELYEHO 4 916 4916.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky UNIVERZITA J. SELYEHO 1 404 1404.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - zdravotnícke vybavenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 570 570.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anatomické modely Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 189 2189.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské potreby a učebné pomôcky - Mesto Moldava nad Bodvou 5 400 5400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Model resuscitačný výukový s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 650 8649.89 EUR 2017 Tovary Nie 1
Simulátor krikotyreotomie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 911 911.39 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výcvikový model - nácvik koniotómie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 791 790.64 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maskovacia úrazová sada - ruka s extrémnym zranením Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 481 481.01 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maskovacia úrazová sada - vojnových zranení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 515 1515.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok, didaktické pomôcky pre MŠ, hračky Mesto Trnava 6 806 6805.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup interaktívnych tabuľ s dataprojektorom a softvérom Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 22 400 22400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Intubačný model Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 121 3121.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anatomické modely - učebné pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 050 6050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné a didaktické pomôcky pre výchovu a vzdelávanie detí v materských školách Mesto Prievidza 3 500 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - maliarske stojany Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 1 620 1620.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky pre MŠ Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 7 500 7500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup interaktívnych tabuľ s dataprojektorom a softvérom Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 23 800 23800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Didaktická pomôcka Bee-Bot nabíjateľná včielka vrátane Bee-Bot priesvitnej transparentnej podložky Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 350 350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské pomôcky - stavebnice Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské potreby a učebné pomôcky Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 22 100 22100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Súprava na experimentálne meranie expozičných príkonov a aktivity fotónových žiaričov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 23 500 23500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Súprava pre experimentálnu demonštráciu Franck-Hertzovho experimentu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 330 4330.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebná pomôcka - Krvinkový hematologický analyzátor Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 5 759 5759.42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebná pomôcka - Spektrofotometer - 2 ks Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 8 994 8994.24 EUR 2018 Tovary Nie 1
ANATOMY 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 520 1520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie MŠ -učebné pomôcky Obec Chorvátsky Grob 51 770 51769.86 EUR 2018 Tovary Áno 1
Didaktické pomôcky pre MŠ, hračky Mesto Rožňava 13 003 13003.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie biologicko-chemickej učebne ZŠ - didaktické pomôcky Obec Trenčianska Teplá 32 378 32378.37 EUR 2018 Tovary Áno 1
Spektrofotometer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 300 1300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
zuby do fantómových hláv KaVo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 610 5610.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sférické kino Krajská hvezdáreň v Žiline 70 000 70000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky Centrum vedecko-technických informácií SR 2 791 726 2791726.0 EUR 2018 Služby Áno 3
Vybudovanie učební pre ZŠ ......- pomôcky Mesto Zlaté Moravce 57 595 57594.97 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vnútorné vybavenie ZŠ -nábytok Mesto Nové Zámky 15 538 15537.59 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vnútorné vybavenie ZŠ - interaktívna tabuľa, PC set Mesto Nové Zámky 2 339 2338.87 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vnútorné vybavenie ZŠ -učebné pomôcky Mesto Nové Zámky 46 480 46479.57 EUR 2018 Tovary Áno 1
Modernizácia odborných učební Mesto Poprad 239 001 239000.79 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vnútorné vybavenie ZŠ -učebné pomôcky Mesto Nové Zámky 46 506 46505.81 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie ZŠ -PC set, dataprojektor, školská keramická tabuľa Mesto Nové Zámky 2 421 2421.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie ZŠ -nábytok Mesto Nové Zámky 15 858 15857.58 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie učební pre Základnú školu - didaktické pomôcky Obec Tvrdošovce 135 078 135078.22 EUR 2018 Tovary Áno 1
Programovateľný skladový systém - elektronické stavebnice Merkúr, Boffin, Voltík Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 667 1667.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Didaktické vybavenie učební Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 12 041 12041.4 EUR 2018 Tovary Áno 1
Didaktické vybavenie Mesto Brezová pod Bradlom 23 227 23227.07 EUR 2018 Tovary Áno 1
Učebné a didaktické pomôcky pre výchovu a vzdelávania detí v materských školách Mesto Prievidza 15 600 15600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie biologicko-chemickej učebne ZŠ - didaktické pomôcky Obec Trenčianska Teplá 32 378 32378.37 EUR 2018 Tovary Áno 1
ANATOMY 5 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 15 900 15900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zázemie pre učiteľa Mesto Bojnice 1 234 1234.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Učebná pomôcka - Dentálna figurína pre nácvik RTG techník Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 3 590 3589.92 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Obec Dunajská Lužná 4 146 4146.24 EUR 2018 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 940 940.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie biologicko-chemickej učebne ZŠ - didaktické pomôcky Obec Trenčianska Teplá 32 378 32378.37 EUR 2018 Tovary Áno 1
Didaktické vybavanie Obec Dunajská Lužná 3 532 3532.08 EUR 2018 Tovary Áno 1
VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZŠ MYJAVA - VIESTOVA Mesto Myjava 117 075 117075.0 EUR 2018 Tovary Áno 5
Didaktické pomôcky Mesto Bojnice 80 963 80963.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie učebne ZŠ - didaktické pomôcky Mesto Púchov 97 113 97112.56 EUR 2019 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky, prístroje a zariadenia pre odbornú učebňu Mesto Michalovce 30 332 30332.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie didaktických pomôcok Obec Čierny Balog 37 643 37643.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Školské potreby a učebné pomôcky Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 22 777 22777.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ANATOMY 6 Univerzita Komenského v Bratislave 51 891 51891.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre MŠ Mesto Komárno 246 246.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup interaktívnych tabuľ s dataprojektorom a softvérom Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 14 200 14200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C.Hronského, Šaľa - vybavenie Mesto Šaľa 53 795 53795.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej, biologickej, polytechnickej a IKT učebne ZŠ v Moravanoch nad Váhom Obec Moravany nad Váhom 120 919 120919.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Obstaranie didaktických učebných pomôcok Mesto Modra 42 085 42085.1 EUR 2019 Tovary Áno 1
Materiálne vybavenie odborných učební Bratislava-Staré Mesto Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 188 740 188740.0 EUR 2019 Tovary Áno 7
Anatomické modely Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 200 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výučbový program pre materskú školu Mesto Komárno 184 184.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie prírodovedných učební – zariadenie (vybavenie) biologickej/chemickej učebne Obec Nová Ľubovňa 15 427 15427.24 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie polytechnických učební – zariadenie (vybavenie) polytechnickej učebne Obec Nová Ľubovňa 14 495 14494.88 EUR 2019 Tovary Áno 1
Náradie do dielne Obec Varín 13 554 13554.42 EUR 2019 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky prírodovedných predmetov Obec Varín 73 201 73200.54 EUR 2019 Tovary Áno 1
Modernizácia technického vybavenia základnej školy sv. Augustína Považská Bystrica Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 69 147 69147.0 EUR 2019 Tovary Áno 5
VYBAVENIE UČEBNÍ Mesto Rajec 107 295 107295.0 EUR 2019 Tovary Áno 6
Modernizácia učební na vyučovanie programovania CNC strojov Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 30 376 30375.6 EUR 2019 Tovary Nie 1
Didaktické prostriedky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 082 7082.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Didaktické pomôcky Obec Bošany 87 115 87115.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy Márie Medveckej Tvrdošín Mesto Tvrdošín 30 611 30611.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani Mesto Nová Baňa 102 334 102334.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Digitálny kamerový systém - mikroskop Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 4 012 4012.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie nových učební na 3 ZŠ v Šali Mesto Šaľa 178 076 178076.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZŠ ZUBEREC Obec Zuberec 71 047 71047.0 EUR 2019 Tovary Áno 5
VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZŠ V BREZE Obec Breza 65 035 65035.0 EUR 2019 Tovary Áno 4
Modernizácia odborových učební ZŠ Kamenín Obec Kamenín 111 075 111075.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Vybavenie odborných učební v ZŠ Budovateľská v Giraltovciach Mesto Giraltovce 140 007 140007.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy s MŠ Svinia, Záhradnícka 83/19 Obec Svinia 71 095 71095.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Vybavenie odborných učební – ZŠ 17. Novembra a ZŠ Komenského 13 v Sabinove Mesto Sabinov 136 190 136190.0 EUR 2019 Tovary Áno 7
VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZŠ NITRIANSKE RUDNO Obec Nitrianske Rudno 89 891 89891.0 EUR 2019 Tovary Áno 6
Učebne pre základnú školu v obci Liptovská Teplička Obec Liptovská Teplička 135 414 135414.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Krupina - nákup tovarov Mesto Krupina 107 011 107011.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
VYBAVENIE UČEBNÍ Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 66 126 66126.0 EUR 2019 Tovary Áno 5
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy – ZŠ s MŠ v Zborove, Školská 478 Obec Zborov 111 322 111322.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
ZŠ Spišský Štvrtok – vybavenie odborných učební Obec Spišský Štvrtok 135 367 135367.0 EUR 2019 Tovary Áno 4
Odborne a moderne- ZŠ v Spišskej Teplici Obec Spišská Teplica 127 482 127482.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Zlepšenie technického vybavenia učební a knižnice ZŠ Jozefa Horáka Mesto Banská Štiavnica 112 284 112284.0 EUR 2019 Tovary Áno 4
Vybavenie odborných učební Základnej školy v Nižnom Hrabovci Obec Nižný Hrabovec 79 652 79652.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov – Základná škola Mierová 134 a Základná škola Komenského vo Svite- didaktické pomôcky, IKT Mesto Svit 45 298 45298.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební rôzneho druhu v základnej škole M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji – nákup tovarov. Obec Ivanka pri Dunaji 143 090 143090.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ P. Horova 16 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 123 758 123758.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
SKVALITNENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ ZŠ I. BUKOVČANA 3 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 75 902 75902.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Modernizácia odborných učební s cieľom zvyšovania kľúčových kompetencií žiakov Mesto Bardejov 68 479 68479.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Sama Cambela Slovenská Ľupča obstaraním odborných učební Obec Slovenská Ľupča 110 986 110986.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov – Základná škola Mierová 134 a Základná škola Komenského vo Svite Mesto Svit 144 221 144221.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Švábovce Obec Švábovce 97 175 97175.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Vybudovaním odborných učební v ZŠ Župkov zlepšiť kompetencie žiakov. Obec Župkov 109 654 109654.0 EUR 2019 Tovary Áno 3
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy Márie Medveckej Tvrdošín Mesto Tvrdošín 53 942 53942.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Vybavenie učební ZŠ Chminianska Nová Ves Obec Chminianska Nová Ves 101 983 101983.0 EUR 2020 Tovary Áno 4
Vybavenie odborných učební v ZŠ Spišská Nová Ves Mesto Spišská Stará Ves 154 066 154066.0 EUR 2020 Tovary Áno 4
Vybavenie odborných učební – ZŠ Ľubica Obec Ľubica 125 754 125754.0 EUR 2020 Tovary Áno 4
Nákup technologických zariadení do odborných dielní a laboratórií pre SOŠ polytechnickú Zlaté Moravce Nitriansky samosprávny kraj 122 172 122172.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obstaranie učebných pomôcok (3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov - stavebníctvo, geodézia a kartografia) Stredná odborná škola 122 513 122513.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZŠ LOKCA Obec Lokca 135 752 135752.0 EUR 2020 Tovary Áno 5
Obstaranie učebných pomôcok (3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov - základy ošetrovania a asistencie, anatómia) Stredná zdravotnícka škola 98 026 98026.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Didaktické vybavenie učební Obec Košeca 77 924 77924.06 EUR 2019 Tovary Áno 1
Didaktické vybavenie učební Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 50 184 50184.04 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií – didaktické pomôcky Mesto Handlová 79 000 79000.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kufríkové laboratórium na výskum pôdy I. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 870 870.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosné laboratórium na výskum pôdy s pomocou kolorimetrie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 880 880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Duálny EC meter (Kufríkový) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 750 750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky do prírodovednej a polytechnickej učebne základnej školy Mesto Revúca 85 839 85838.52 EUR 2019 Tovary Áno 1
Modely - učebné pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 330 10330.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky do odborných učební Mesto Dubnica nad Váhom 93 989 93988.64 EUR 2019 Tovary Áno 1
Elektroforetický systém Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 5 276 5276.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie prírodovedných učební – zariadenie (vybavenie) biologickej/chemickej učebne - IKT Obec Nová Ľubovňa 2 698 2698.36 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie prírodovedných a polytechnických učební – zariadenie (vybavenie) biologickej/chemickej a polytechnickej učebne - nábytok Obec Nová Ľubovňa 23 087 23087.4 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie polytechnických učební – zariadenie (vybavenie) polytechnickej učebne - didaktické pomôcky Obec Nová Ľubovňa 2 826 2825.76 EUR 2019 Tovary Áno 1
Virtuálny pitevný stôl Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 125 000 125000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upgrade 3D tlačiarne s náhradným príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 898 897.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie odborných učební v ZŠ - polytechnika OF 2.10.2019 Mesto Trnava 64 016 64016.15 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zabezpečenie odborných učební v ZŠ - počítače OF 2.10.2019 Mesto Trnava 8 007 8006.54 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zabezpečenie odborných učební v ZŠ - knihy a DVD OF 2.10.2019 Mesto Trnava 4 064 4063.57 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zabezpečenie odborných učební v ZŠ - chémia OF 2.10.2019 Mesto Trnava 4 052 4051.66 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zabezpečenie odborných učební v ZŠ - biológia OF 2.10.2019 Mesto Trnava 43 016 43015.87 EUR 2019 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky do učební základnej školy Obec Veľké Leváre 85 642 85642.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky - anatómia, odborné zdravotnícke a prvá pomoc Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza 20 616 20615.85 EUR 2019 Tovary Nie 1
Body interact Univerzita Komenského v Bratislave 35 350 35350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie didaktických pomôcok a vybavenia učební (jazyková učebňa; chemicko-biologická učebňa; fyzikálna učebňa; polytechnická učebňa) - Interiérové vybavenie Obec Dlhé Pole 5 772 5772.39 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obstaranie didaktických pomôcok a vybavenia učební (jazyková učebňa; chemicko-biologická učebňa; fyzikálna učebňa; polytechnická učebňa) - IKT vybavenie Obec Dlhé Pole 17 233 17233.2 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obstaranie didaktických pomôcok a vybavenia učební (jazyková učebňa; chemicko-biologická učebňa; fyzikálna učebňa; polytechnická učebňa) - Didaktické pomôcky Obec Dlhé Pole 61 135 61135.2 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obstaranie učebných pomôcok (učebne anatómie, fyziológie, ošetrovanie, prvá pomoc) Stredná zdravotnícka škola Humenné 120 207 120207.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZŠ ORAVSKÉ VESELÉ Obec Oravské Veselé 132 910 132910.0 EUR 2020 Tovary Áno 6
Obstaranie didaktických pomôcok pre Základnú školu Obec Beluša 71 475 71475.01 EUR 2020 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky do učební základnej školy Základná škola J. F. Rimavského 4 067 4066.81 EUR 2020 Tovary Áno 1
Učebne pre základnú školu v obci Liptovská Teplička Obec Liptovská Teplička 3 540 3540.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nákup vybavenia odborných učební - učebné pomôcky Nitriansky samosprávny kraj 20 486 20486.38 EUR 2020 Tovary Áno 1
BSJ-3_ZLEPŠENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU BORSKÝ SVÄTÝ JUR Obec Borský Svätý Jur 136 185 136185.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Skvalitnenie vzdelávania v ZŠ Hviezdoslavova 1 Lipany Mesto Lipany 127 761 127761.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Vnútorné vybavenie ZŠ v Oravskej Polhore Obec Oravská Polhora 95 749 95749.0 EUR 2020 Tovary Áno 5
Obstaranie učebného vybavenie pre SOŠ remesiel a služieb Poprad Stredná odborná škola 79 513 79513.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Učebné pomôcky, prístroje a zariadenia_4 Mesto Michalovce 23 099 23099.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie školskej knižnice_5 Mesto Michalovce 38 111 38111.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Materiálno-technické vybavenie odborných učební v ZŠ Divín Obec Divín 150 094 150094.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Zariadenie odborných učební a dielní pre SOŠ technickú Zlaté Moravce Nitriansky samosprávny kraj 398 380 398380.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ MPČĽ 35, Brezno Mesto Brezno 161 662 161662.0 EUR 2020 Tovary Áno 4
Učebné pomôcky do učební základnej školy Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 4 125 4125.12 EUR 2020 Tovary Áno 1
DIDAKTICKÉ VYBAVENIE UČEBNÍ Mesto Tvrdošín 35 741 35741.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zlepšenie kompetencií žiakov ZŠ MPČĽ 35, Brezno Mesto Brezno 161 662 161662.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
VYBAVENIE UČEBNÍ Mesto Čadca 525 193 525193.0 EUR 2020 Tovary Áno 6
Učebné pomôcky do učební základnej školy Základná škola Klokočova 742 Hnúšťa 4 125 4125.12 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obstaranie učebných pomôcok (3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov - základy ošetrovania a asistencie, anatómia) Stredná zdravotnícka škola Humenné 99 736 99736.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Kufríkové laboratórium na výskum pôdy Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 880 880.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie polytechnickej učebne a učebne IKT ZŠ vo Vrbove Obec Vrbov 42 668 42668.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Vybavenie odborných učební Základnej školy v obci Štrba Obec Štrba 75 262 75262.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Vybavenie odborných učební – ZŠ, Gašpara Haina 37 a ZŠ, Nám. Štefana Kluberta 10 v Levoči Mesto Levoča 154 215 154215.0 EUR 2020 Tovary Áno 6
Vybavenie učební ZŠ - didaktické pomôcky Mesto Púchov 100 094 100093.5 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obstaranie IKT vybavenia - OA Humenné. Obchodná akadémia 169 460 169460.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov v ZŠ s MŠ v Ždiari Obec Ždiar 83 349 83349.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Obstaranie IKT učebne a jazykovej učebne - IKT Obec Šarišské Bohdanovce 23 324 23324.1 EUR 2020 Tovary Áno 1
Modernizácia odborných učební v ZŠ a MŠ Višňové 446 - Didaktické pomôcky Obec Višňové 78 023 78023.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obstaranie IKT učebne a jazykovej učebne - IKT Obec Šarišské Bohdanovce 23 324 23324.1 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Bystré 347 Obec Bystré 86 672 86672.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziu - Didaktické pomôcky - 1. časť - Didaktické pomôcky - chémia/biológia/fyzika/príroda Gymnázium, Golianova 68, Nitra 39 773 39773.08 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziu - Didaktické pomôcky - 2. časť - Didaktické pomôcky - príroda Gymnázium, Golianova 68, Nitra 3 711 3710.95 EUR 2020 Tovary Áno 1
Didaktické pomôcky pre MŠ, hračky Mesto Rožňava 9 600 9600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie odborných učební v SZŠ Giraltovce Súkromná základná škola Giraltovce 112 262 112262.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Vybavenie učebne ZŠ - didaktické pomôcky Mesto Púchov 95 425 95424.7 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Zámutov 531 Obec Zámutov 92 982 92982.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Soľ 53 Obec Soľ 152 068 152068.0 EUR 2020 Tovary Áno 4
Rozšírenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Plavnica Obec Plavnica 109 618 109618.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
"Vybavenie dielní a odborných učební TV" SOŠ techniky, služieb a obchodu Štúrovo Nitriansky samosprávny kraj 118 389 118389.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Didaktické pomôcky pre MŠ, hračky Mesto Rožňava 8 900 8900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Modernizácia technického vybavenie Základnej školy, Školská 3, Poltár Mesto Poltár 77 211 77211.0 EUR 2020 Tovary Áno 4
PA-1_ZLEPŠENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU ŠTEFANA ĎUROVČÍKA PALÍN Obec Palín 64 750 64750.0 EUR 2020 Tovary Áno 3
zuby do fantómových hláv KaVo + náhradné diely Univerzita Komenského v Bratislave 5 980 5980.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky a zariadenia ZŠ Dobrá Niva Obec Dobrá Niva 73 374 73374.0 EUR 2020 Tovary Áno 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
IKT zariadenia. Gymnázium Antona Bernoláka 43 314 43314.0 EUR 20. Jún 2014 10. Júl 2014 Áno 2014-06-20 00:00:00 UTC 2014-07-10 09:00:00 UTC
Zariadenie, vybavenie IKT a didaktické pomôcky Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, 911 05 Trenčín 63 268 63267.64 EUR 23. Jún 2014 10. Júl 2014 Áno 2014-06-23 00:00:00 UTC 2014-07-10 09:00:00 UTC
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Sološnica – nákup tovarov. Obec Sološnica 90 147 90146.78 EUR 21. September 2018 15. Október 2018 Áno 2018-09-21 00:00:00 UTC 2018-10-15 12:00:00 UTC
Zariadenie laboratória Gymnázium 26 077 26077.41 EUR 24. Jún 2014 10. Júl 2014 Áno 2014-06-24 00:00:00 UTC 2014-07-10 13:30:00 UTC
Zlepšenie technického vybavenia učební v Katolíckej spojenej škole sv. Františka Assiského v Banskej Štiavnici. “ a „Zlepšenie technického vybavenia Odborných učební v ZŠ s MŠ Štefana Moysesa Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica 126 893 126892.6 EUR 3. December 2018 11. Január 2019 Áno 2018-12-03 00:00:00 UTC 2019-01-11 12:00:00 UTC
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Marhaň 115 Obec Marhaň 123 632 123631.76 EUR 4. December 2018 19. December 2018 Áno 2018-12-04 00:00:00 UTC 2018-12-19 09:00:00 UTC
„Nákup materiálno-technického vybavenia do odborných učební, laboratórií a školských dielní Strednej priemyselnej školy – Ipari Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno“ Nitriansky samosprávny kraj 760 246 760245.67 EUR 22. Jún 2020 16. Júl 2020 Áno 2020-06-22 00:00:00 UTC 2020-07-16 09:00:00 UTC
Didaktické pomôcky na inováciu učební a laboratórií pre projekt s názvom Učíme a učíme sa inovatívne a moderne. Stredná priemyselná škola, U. SNP 413/8, Myjava 60 288 60288.33 EUR 17. November 2014 3. December 2014 Áno 2014-11-17 00:00:00 UTC 2014-12-03 09:00:00 UTC
„Vybudovanie odborných učební - Mestská časť Bratislava–Vrakuňa“ Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 290 522 290521.87 EUR 14. August 2019 17. September 2019 Áno 2019-08-14 00:00:00 UTC 2019-09-17 14:00:00 UTC
Materiálno –technické vybavenie učební ZŠ v Detve Mesto Detva 274 619 274618.63 EUR 1. Apríl 2020 12. Máj 2020 Áno 2020-04-01 00:00:00 UTC 2020-05-12 10:00:00 UTC
Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského, ZŠ Levočská, ZŠ Podsadek a ZŠ Za vodou v Starej Ľubovni. Mesto Stará Ľubovňa 399 390 399390.34 EUR 4. December 2019 7. Január 2020 Áno 2019-12-04 00:00:00 UTC 2020-01-07 09:00:00 UTC
Zriadenie odborných učební ZŠ J. M. Petzvala a ZŠ M. R. Štefánika v Spišskej Belej Mesto Spišská Belá 304 049 304048.66 EUR 21. Február 2020 20. Marec 2020 Áno 2020-02-21 00:00:00 UTC 2020-03-20 10:00:00 UTC
Materiálno-technické vybavenie Žilinský samosprávny kraj 542 847 542846.67 EUR 13. Máj 2020 10. Jún 2020 Áno 2020-05-13 00:00:00 UTC 2020-06-10 10:00:00 UTC
DIDAKTICKÉ POMÔCKY PRE ODBORNÉ ÚČEBNE Mesto Žilina 397 123 397123.41 EUR 15. Máj 2020 30. Jún 2020 Áno 2020-05-15 00:00:00 UTC 2020-06-30 10:00:00 UTC
Vybavenie odborných učební Základných škôl vo Svidníku Mesto Svidník 280 020 280020.34 EUR 15. Jún 2020 13. Júl 2020 Áno 2020-06-15 00:00:00 UTC 2020-07-13 09:30:00 UTC
"Obstaranie a modernizácia materiálno - technického vybavenia priestorov praktického vyučovania v COVaP" - SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Levice Nitriansky samosprávny kraj 428 718 428718.32 EUR 12. Marec 2020 14. Apríl 2020 Áno 2020-03-12 00:00:00 UTC 2020-04-14 09:00:00 UTC
Vybavenie odborných učební Základnej školy, Slnečná 422, Spišský Štiavnik Obec Spišský Štiavnik 80 064 80064.0 EUR 3. Apríl 2019 16. Apríl 2019 Neuvedené 2019-04-03 00:00:00 UTC 2019-04-16 09:00:00 UTC
Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Plaveč Obec Plaveč 114 784 114784.25 EUR 25. September 2018 11. Október 2018 Áno 2018-09-25 00:00:00 UTC 2018-10-11 09:00:00 UTC
Modernizácia technického vybavenia na ZŠ v Kráľovskom Chlmci Mesto Kráľovský Chlmec 152 169 152169.27 EUR 4. Október 2019 28. Október 2019 Neuvedené 2019-10-04 00:00:00 UTC 2019-10-28 08:30:00 UTC
Vybavenie pre Základnú školu v Liesku – Didaktické pomôcky Obec Liesek 36 638 36638.0 EUR 27. December 2018 29. Január 2019 Áno 2018-12-27 00:00:00 UTC 2019-01-29 11:00:00 UTC
Vybavenie pre Základnú školu v Chynoranoch – Didaktické pomôcky Obec Chynorany 34 267 34267.0 EUR 27. December 2018 30. Január 2019 Áno 2018-12-27 00:00:00 UTC 2019-01-30 11:00:00 UTC
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Pliešovciach Obec Pliešovce 137 620 137619.97 EUR 12. Marec 2019 25. Marec 2019 Áno 2019-03-12 00:00:00 UTC 2019-03-25 09:00:00 UTC
Modernizácia odborných učební Základnej školy s MŠ Spišské Bystré Obec Spišské Bystré 126 083 126082.98 EUR 2. Apríl 2019 15. Apríl 2019 Áno 2019-04-02 00:00:00 UTC 2019-04-15 08:30:00 UTC
Vybavenie odborných učební Základnej školy s materskou školou Vikartovce Obec Vikartovce 84 013 84013.2 EUR 1. Apríl 2019 11. Apríl 2019 Áno 2019-04-01 00:00:00 UTC 2019-04-11 09:00:00 UTC
Vybavene odborných učební – ZŠ s MŠ Šarišské Dravce Obec Šarišské Dravce 108 387 108387.38 EUR 9. Apríl 2019 23. Apríl 2019 Neuvedené 2019-04-09 00:00:00 UTC 2019-04-23 09:00:00 UTC
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Sološnica – nákup tovarov. Obec Sološnica 79 497 79497.0 EUR 17. Jún 2019 2. Júl 2019 Neuvedené 2019-06-17 00:00:00 UTC 2019-07-02 12:00:00 UTC
Obstaranie učebných pomôcok - Vybavenie učebne mechatroniky Stredná priemyselná škola strojnícka 85 854 85854.0 EUR 10. Júl 2019 26. Júl 2019 Neuvedené 2019-07-10 00:00:00 UTC 2019-07-26 09:00:00 UTC
Učebné pomôcky a zariadenia – CNC Spojená škola 80 333 80333.27 EUR 4. Jún 2020 18. Jún 2020 Neuvedené 2020-06-04 00:00:00 UTC 2020-06-18 09:00:00 UTC
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Sološnica – nákup tovarov Obec Sološnica 81 239 81239.3 EUR 18. December 2019 8. Január 2020 Neuvedené 2019-12-18 00:00:00 UTC 2020-01-08 12:00:00 UTC
Zariadenie, vybavenie a didaktické pomôcky. Gymnázium Pavla Horova 76 590 76589.67 EUR 16. Júl 2014 5. August 2014 Áno 2014-07-16 00:00:00 UTC 2014-08-05 09:00:00 UTC
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Slovenská Kajňa 54 Obec Slovenská Kajňa 84 414 84413.85 EUR 16. December 2019 3. Január 2020 Neuvedené 2019-12-16 00:00:00 UTC 2020-01-03 09:30:00 UTC
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy, Bystré 347 – Didaktické pomôcky_nový postup Obec Bystré 34 121 34120.61 EUR 23. December 2019 17. Január 2020 Neuvedené 2019-12-23 00:00:00 UTC 2020-01-17 09:00:00 UTC
Vybavenie učební Základnej školy v Smoleniciach Obec Smolenice 73 614 73614.43 EUR 18. Február 2020 12. Marec 2020 Neuvedené 2020-02-18 00:00:00 UTC 2020-03-12 10:00:00 UTC
Vybudovanie a modernizácie odborných učební v ZŠ s MŠ Budmerice Obec Budmerice 169 390 169390.38 EUR 3. Jún 2019 13. Jún 2019 Neuvedené 2019-06-03 00:00:00 UTC 2019-06-13 09:00:00 UTC
Materiálno-technické vybavenie polytechnickej, biologickej a jazykovej učebne v ZŠ s MŠ Svätý Kríž Obec Svätý Kríž 126 536 126535.77 EUR 11. Marec 2020 26. Marec 2020 Neuvedené 2020-03-11 00:00:00 UTC 2020-03-26 13:00:00 UTC
Modernizácia učební v ZŠ s MŠ Koperníkova v Hlohovci Mesto Hlohovec 118 365 118365.26 EUR 3. Marec 2020 20. Marec 2020 Neuvedené 2020-03-03 00:00:00 UTC 2020-03-20 12:00:00 UTC
Budovanie a modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Ľubotín Obec Ľubotín 107 059 107059.39 EUR 16. Apríl 2020 28. Apríl 2020 Neuvedené 2020-04-16 00:00:00 UTC 2020-04-28 10:00:00 UTC
Učebné pomôcky technického zabezpečenia budov Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 184 424 184424.15 EUR 11. Máj 2020 10. Jún 2020 Neuvedené 2020-05-11 00:00:00 UTC 2020-06-10 12:00:00 UTC
Učebné pomôcky pre oblasť potrubí, montáže, kontrolu, detekciu únikov, ... Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, Košice 124 761 124760.6 EUR 11. Máj 2020 10. Jún 2020 Neuvedené 2020-05-11 00:00:00 UTC 2020-06-10 10:00:00 UTC
Obstaranie učebných pomôcok – tréningové centrum Stredná odborná škola 161 303 161302.67 EUR 22. Apríl 2020 11. Máj 2020 Neuvedené 2020-04-22 00:00:00 UTC 2020-05-11 09:00:00 UTC
„Zlepšenie vybavenia odborných učební“ Mesto Gbely 126 615 126615.39 EUR 22. Apríl 2020 8. Jún 2020 Neuvedené 2020-04-22 00:00:00 UTC 2020-06-08 08:00:00 UTC
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Tomášov Obec Tomášov 149 645 149644.95 EUR 10. Jún 2020 22. Jún 2020 Neuvedené 2020-06-10 00:00:00 UTC 2020-06-22 09:00:00 UTC
Vybavenie cvičební pre ZŠ s MŠ Lemešany Obec Lemešany 136 854 136854.41 EUR 11. Jún 2020 25. Jún 2020 Neuvedené 2020-06-11 00:00:00 UTC 2020-06-25 10:00:00 UTC
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy, Jána Francisciho 11, Levoča Mesto Levoča 96 882 96882.33 EUR 15. November 2019 1. December 2019 Neuvedené 2019-11-15 00:00:00 UTC 2019-12-01 09:00:00 UTC
Materiálne vybavenie odborných učební Mesto Senec 131 054 131053.68 EUR 30. August 2018 17. September 2018 Áno 2018-08-30 00:00:00 UTC 2018-09-17 09:00:00 UTC
Vybudovanie a skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Tomášov Obec Tomášov 142 581 142580.61 EUR 12. November 2018 27. November 2018 Áno 2018-11-12 00:00:00 UTC 2018-11-27 12:00:00 UTC
Zvýšenie kvality vzdelávacích procesov v ZŠ Raslavice Obec Raslavice 1 547 124 1547123.8 EUR 20. September 2018 4. Október 2018 Áno 2018-09-20 00:00:00 UTC 2018-10-04 08:00:00 UTC
ZŠ Československej armády- zriadenie špecializovaných učební Mesto Prešov 41 160 41159.53 EUR 10. Január 2019 24. Január 2019 Áno 2019-01-10 00:00:00 UTC 2019-01-24 09:00:00 UTC
Obstaranie odborných učební pre žiakov a žiačky ZŠ Kračúnovce Obec Kračúnovce 104 994 104993.77 EUR 20. September 2018 8. Október 2018 Áno 2018-09-20 00:00:00 UTC 2018-10-08 10:00:00 UTC
ZŠ v Prešove- zriadenie špecializovaných učební Mesto Prešov 211 774 211774.09 EUR 2. Júl 2020 30. Júl 2020 Áno 2020-07-02 00:00:00 UTC 2020-07-30 09:30:00 UTC
Obstaranie IKT vybavenia pre SZŠ Humenné Stredná zdravotnícka škola Humenné 135 236 135236.2 EUR 8. Júl 2020 20. Júl 2020 Neuvedené 2020-07-08 00:00:00 UTC 2020-07-20 09:00:00 UTC
Obstaranie učebných pomôcok - programovacie stanice frézovanie Spojená škola Juraja Henischa 134 300 134300.07 EUR 14. Júl 2020 24. Júl 2020 Neuvedené 2020-07-14 00:00:00 UTC 2020-07-24 09:00:00 UTC
Autoservisná technika Stredná odborná škola 267 579 267579.0 EUR 22. Júl 2020 27. August 2020 Áno 2020-07-22 00:00:00 UTC 2020-08-27 15:00:00 UTC
"Zlepšenie materiálno - technického vybavenia odborných učební a dielní" - SOŠ Šurany Nitriansky samosprávny kraj 1 144 285 1144285.33 EUR 24. Júl 2020 20. August 2020 Áno 2020-07-24 00:00:00 UTC 2020-08-20 09:00:00 UTC
Školiaci materiál a potreby Obchodná akadémia 60 042 60042.08 EUR 4. Február 2015 24. Február 2015 Áno 2015-02-04 00:00:00 UTC 2015-02-24 10:00:00 UTC
Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Slovenský Grob – nákup tovarov. Obec Slovenský Grob 112 873 112873.29 EUR 31. Október 2018 29. November 2018 Áno 2018-10-31 00:00:00 UTC 2018-11-29 12:00:00 UTC
OBSTARANIE MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ Žilinský samosprávny kraj 723 352 723351.76 EUR 19. August 2020 16. September 2020 Áno 2020-08-19 00:00:00 UTC 2020-09-16 12:00:00 UTC
Didaktické pomôcky pre projekt "Balík zlepšení kvality TUKE prostredníctvom sietí " - výučbový softvér Technická univerzita v Košiciach 69 388 69388.0 EUR 9. Júl 2014 28. Júl 2014 Áno 2014-07-09 00:00:00 UTC 2014-07-28 08:30:00 UTC
Vybavenie odborných učební Základnej školy Kysak Obec Kysak 157 503 157502.93 EUR 27. Marec 2020 10. Apríl 2020 Neuvedené 2020-03-27 00:00:00 UTC 2020-04-10 10:00:00 UTC
Materiálno technické vybavenie – školské pomôcky Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 157 082 157081.75 EUR 28. Apríl 2020 28. Máj 2020 Neuvedené 2020-04-28 00:00:00 UTC 2020-05-28 14:00:00 UTC
Zručnosťami k úspechu - modernizácia odborných učební ZŠ s MŠ Józsefa Kossányiho s vyučovacím jazykom maďarským Obec Svätý Peter 66 890 66890.17 EUR 13. Máj 2020 27. Máj 2020 Neuvedené 2020-05-13 00:00:00 UTC 2020-05-27 09:00:00 UTC
Obstaranie učebných pomôcok – CNC sústruh Spojená škola Juraja Henischa 80 222 80222.22 EUR 29. Máj 2020 15. Jún 2020 Neuvedené 2020-05-29 00:00:00 UTC 2020-06-15 09:00:00 UTC
Učebné pomôcky Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 32 988 32987.58 EUR 10. Jún 2014 30. Jún 2014 Áno 2014-06-10 00:00:00 UTC 2014-06-30 09:00:00 UTC
Nákup vybavenia do odborných učební a dielní SOŠ stavebná Nitra Nitriansky samosprávny kraj 220 902 220901.97 EUR 26. Jún 2020 23. Júl 2020 Áno 2020-06-26 00:00:00 UTC 2020-07-23 10:00:00 UTC
Didaktické pomôcky Spojená škola 50 818 50818.0 EUR 3. December 2014 22. December 2014 Áno 2014-12-03 00:00:00 UTC 2014-12-22 12:00:00 UTC
Nákup oprávnení na používanie diagnostických nástrojov pre vybrané oblasti pre potreby realizácie národného projektu. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 791 655 791655.0 EUR 13. Apríl 2015 18. Máj 2015 Áno 2015-04-13 00:00:00 UTC 2015-05-18 10:00:00 UTC
Súbor didaktických pomôcok pre projekty Zlepšenie technického vybavenia odborných učební 8 ZŠ, Košice Mesto Košice 386 211 386211.05 EUR 19. Február 2020 19. Marec 2020 Áno 2020-02-19 00:00:00 UTC 2020-03-19 10:00:00 UTC
Modernizácia materiálno technického vybavenia odborných pracovísk praktického vyučovania a odborný výcvik - SOŠ technická, Kozmálovská cesta 9, Tlmače Nitriansky samosprávny kraj 921 758 921758.0 EUR 4. Marec 2020 31. Marec 2020 Áno 2020-03-04 00:00:00 UTC 2020-03-31 10:00:00 UTC
Učebné pomôcky - mechatronika STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA 109 167 109166.67 EUR 7. Máj 2019 20. Máj 2019 Neuvedené 2019-05-07 00:00:00 UTC 2019-05-20 09:00:00 UTC
Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Podolínec Mesto Podolínec 93 162 93162.07 EUR 14. Máj 2019 24. Máj 2019 Neuvedené 2019-05-14 00:00:00 UTC 2019-05-24 09:00:00 UTC
Dodanie vybavenia učební základných škôl v Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto - nákup tovarov Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 131 246 131246.11 EUR 22. Máj 2019 4. Jún 2019 Neuvedené 2019-05-22 00:00:00 UTC 2019-06-04 12:00:00 UTC
Vybavenie odborných učební Základných škôl vo Vranove nad Topľou Mesto Vranov nad Topľou 585 982 585982.44 EUR 6. December 2019 10. Január 2020 Áno 2019-12-06 00:00:00 UTC 2020-01-10 09:00:00 UTC
Vybavenie odborných učební a knižníc Mestská časť Bratislava - Petržalka 524 548 524547.85 EUR 27. December 2019 29. Január 2020 Áno 2019-12-27 00:00:00 UTC 2020-01-29 10:00:00 UTC
Vybavenie odborných učební – ZŠ Dr. Daniela Fischera 2, ZŠ Grundschule Hradné námestie 38 a ZŠ Nižná brána 8 v Kežmarku Mesto Kežmarok 416 669 416669.04 EUR 27. December 2019 22. Január 2020 Áno 2019-12-27 00:00:00 UTC 2020-01-22 09:00:00 UTC
VYBAVENIE UČEBNÍ Mesto Rajecké Teplice 124 060 124059.5 EUR 26. November 2018 10. December 2018 Áno 2018-11-26 00:00:00 UTC 2018-12-10 12:00:00 UTC
VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZŠ MYJAVA - ŠTÚROVA Mesto Myjava 102 796 102795.53 EUR 5. September 2018 20. September 2018 Áno 2018-09-05 00:00:00 UTC 2018-09-20 12:00:00 UTC
PS-6_MODERNIZÁCIA TECHNICKÉHO VYBAVENIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY PLAVECKÝ ŠTVRTOK Obec Plavecký Štvrtok 70 535 70534.5 EUR 27. November 2018 3. Január 2019 Áno 2018-11-27 00:00:00 UTC 2019-01-03 12:00:00 UTC
Didaktické pomôcky pre projekt s názvom Inovatívna stredná škola. Stredná odborná škola 38 686 38686.47 EUR 22. December 2014 8. Január 2015 Áno 2014-12-22 00:00:00 UTC 2015-01-08 09:00:00 UTC
Dodávka didaktických pomôcok pre projekt s názvom Kvalitné odborné vzdelávanie požiadavka praxe. Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica 73 017 73017.35 EUR 10. November 2014 26. November 2014 Áno 2014-11-10 00:00:00 UTC 2014-11-26 09:00:00 UTC
Dodávka didaktických pomôcok pre projekt s názvom Nové trendy odbornej prípravy. Spojená škola 33 263 33263.16 EUR 10. November 2014 26. November 2014 Áno 2014-11-10 00:00:00 UTC 2014-11-26 09:00:00 UTC
IKT VYBAVENIE A ZARIADENIE PRE ODBORNÚ REALIZÁCIU PROJEKTU Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 38 568 38568.17 EUR 13. November 2014 2. December 2014 Áno 2014-11-13 00:00:00 UTC 2014-12-02 12:00:00 UTC
Nákup učebných pomôcok a didaktickej techniky. Gymnázium sv. Františka Assiského 22 065 22065.32 EUR 2. Marec 2015 20. Marec 2015 Áno 2015-03-02 00:00:00 UTC 2015-03-20 14:00:00 UTC
Zariadenie, vybavenie a didaktické pomôcky. Stredná odborná škola strojnícka 78 410 78409.92 EUR 13. Október 2014 31. Október 2014 Áno 2014-10-13 00:00:00 UTC 2014-10-31 09:00:00 UTC
Aktivita 2 - Obstaranie moderného MTV SOŠt v Čadci Žilinský samosprávny kraj 511 643 511643.49 EUR 10. Jún 2020 30. Júl 2020 Áno 2020-06-10 00:00:00 UTC 2020-07-30 10:00:00 UTC
Zariadenie, vybavenie a didaktické pomôcky. Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, 811 02 Bratislava 51 070 51070.0 EUR 14. Október 2014 3. November 2014 Áno 2014-10-14 00:00:00 UTC 2014-11-03 09:00:00 UTC
VYBAVENIE A ZARIADENIE PRE TECHNICKÉ ODBORY Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 37 866 37865.98 EUR 14. November 2014 4. December 2014 Áno 2014-11-14 00:00:00 UTC 2014-12-04 12:00:00 UTC
Školiaci materiál a potreby Obchodná akadémia 60 042 60042.08 EUR 13. Október 2014 3. November 2014 Áno 2014-10-13 00:00:00 UTC 2014-11-03 10:00:00 UTC
Didaktické pomôcky pre projekt s názvom Inováciou ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu. Spojená škola 27 780 27779.95 EUR 8. December 2014 29. December 2014 Áno 2014-12-08 00:00:00 UTC 2014-12-29 09:00:00 UTC
Zlepšenie technického vybavenia jazykovej, polytechnickej a IKT učebne v ZŠ v obci Topoľčianky Obec Topoľčianky 66 943 66943.43 EUR 17. December 2018 11. Január 2019 Áno 2018-12-17 00:00:00 UTC 2019-01-11 11:00:00 UTC
VYBAVENIE UČEBNÍ Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 81 197 81196.87 EUR 31. December 2018 25. Január 2019 Áno 2018-12-31 00:00:00 UTC 2019-01-25 12:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×