CPV kód

39162200-7

Učebné pomôcky a zariadenia

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 15 803 EUR
Obec Lokca 5 135 751 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 3 222 005 EUR
Gymnázium Antona Bernoláka 1 40 000 EUR
Mesto Revúca 1 71 417 EUR
Obec Čierny Balog 1 31 329 EUR
Mesto Poprad 1 190 288 EUR
Mesto Bardejov 3 65 239 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 4 110 EUR
Mesto Žilina 1 2 430 EUR
Obec Breza 4 65 034 EUR
Obec Ivanka pri Dunaji 2 167 184 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 7 179 105 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 10 489 EUR
Mesto Banská Štiavnica 4 102 481 EUR
Mesto Trnava 6 97 572 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 2 089 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 8 231 EUR
Mesto Rožňava 3 4 672 EUR
Mesto Nová Baňa 3 102 333 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 5 5 576 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 167 EUR
Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, 911 05 Trenčín 3 46 354 EUR
Mesto Prievidza 3 24 907 EUR
Mesto Rajec 6 107 294 EUR
Gymnázium 1 48 945 EUR
Obec Liptovská Teplička 3 134 153 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 267 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 1 204 EUR
Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec 2 31 110 EUR
Mesto Krupina 3 125 037 EUR
Mesto Komárno 2 356 EUR
Obec Svinia 3 69 056 EUR
Obec Chminianska Nová Ves 4 97 071 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná - Építöipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo 2 65 957 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 3 1 945 EUR
Metodicko-pedagogické centrum 3 122 660 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 3 2 634 290 EUR
Mesto Humenné 2 3 334 EUR
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 4 129 101 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 3 154 269 EUR
Obec Dunajská Lužná 2 6 356 EUR
Obec Spišská Teplica 3 125 193 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 356 EUR
Mesto Modra 1 34 792 EUR
Mesto Sabinov 7 132 379 EUR
Obec Moravany nad Váhom 3 120 918 EUR
Obec Zuberec 5 71 045 EUR
Mesto Nové Zámky 6 94 774 EUR
Mesto Šaľa 6 231 869 EUR
Obec Nová Ľubovňa 5 46 833 EUR
Mesto Partizánske 2 455 EUR
Obec Dlhé Pole 3 69 260 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 143 336 EUR
Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 1 1 206 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 11 73 462 EUR
Mesto Michalovce 1 24 825 EUR
Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36 7 24 425 EUR
Spojená škola svätých Košických mučeníkov 1 58 595 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 36 732 EUR
Mesto Brezová pod Bradlom 1 19 325 EUR
Mesto Myjava 5 104 096 EUR
Mesto Dubnica nad Váhom 1 63 333 EUR
Mesto Handlová 1 53 333 EUR
Obec Trenčianska Teplá 3 80 003 EUR
Mesto Púchov 1 79 625 EUR
Obec Varín 2 66 123 EUR
Mesto Svit 5 140 545 EUR
Obec Veľké Leváre 1 50 000 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 6 195 EUR
Obec Spišský Štvrtok 4 135 578 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 1 43 153 EUR
SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM KATKIN PARK II 1 35 616 EUR
Súkromné gymnázium FUTURUM 1 80 745 EUR
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 2 140 354 EUR
Obec Bošany 1 87 115 EUR
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 1 1 193 839 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 98 023 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 740 EUR
Mesto Giraltovce 3 134 868 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 3 6 099 EUR
Mesto Tvrdošín 3 84 553 EUR
Obec Zborov 3 107 907 EUR
Mesto Spišská Stará Ves 4 149 867 EUR
Národné športové centrum 1 1 328 000 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 2 6 537 EUR
Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 2 25 000 EUR
Mesto Zlaté Moravce 1 42 543 EUR
Obec Tvrdošovce 1 108 750 EUR
Obec Župkov 3 108 264 EUR
Odborné učilište internátne Mojmírovce 3 22 920 EUR
Mesto Moldava nad Bodvou 4 19 921 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 2 41 414 EUR
Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, 811 02 Bratislava 1 42 740 EUR
Gymnázium Ivana Horvátha 1 51 025 EUR
Gymnázium 1 29 100 EUR
Obchodná akadémia 3 35 450 EUR
Gymnázium 3 63 168 EUR
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 2 75 360 EUR
Obec Slovenská Ľupča 3 107 001 EUR
Gymnázium 2 30 603 EUR
Spojená škola Banská Bystrica 3 88 486 EUR
Základná škola v Jarovniciach 2 12 084 EUR
Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 2 130 740 EUR
Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová 4 47 218 EUR
Obec Chorvátsky Grob 1 0 EUR
Štátny inštitút odborného vzdelávania 6 4 182 031 EUR
Obec Košeca 1 57 500 EUR
Obec Švábovce 3 95 131 EUR
Mesto Bojnice 2 67 146 EUR
Obec Ľubica 4 120 751 EUR
Obec Nitrianske Rudno 6 89 899 EUR
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 12 186 739 EUR
Stredná odborná škola 1 111 101 EUR
Spojená škola 1 330 EUR
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 5 63 791 EUR
Kancelária verejného ochrancu práv 1 1 317 EUR
Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 1 1 833 EUR
Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 1 0 EUR
Základná škola, Seňa 507 2 1 689 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 5 68 897 EUR
Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 2 0 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 1 163 EUR
Základná škola Májové námestie 1, Prešov 1 579 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 1 775 EUR
STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 1 1 250 EUR
Športové gymnázium 1 1 225 EUR
Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin 1 4 582 EUR
Krajské centrum voľného času v Trenčíne 4 46 535 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 5 12 148 EUR
Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 1 1 292 EUR
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 1 000 EUR
Základná škola Bidovce 2 36 441 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica 1 3 519 EUR
Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 2 2 171 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 4 917 EUR
Materská škola 1 43 833 EUR
Krajská hvezdáreň v Žiline 1 58 330 EUR
Obec Nižný Hrabovec 3 75 194 EUR
Obec Kamenín 3 111 074 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza 1 17 179 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 19 3 194 003 EUR
ABB, s.r.o. 1 25 000 EUR
AutoCont SK a.s. 6 107 294 EUR
Tibor Varga TSV PAPIER 2 6 273 EUR
GAMO a.s. 3 78 385 EUR
Daffer spol. s r.o. 19 354 921 EUR
MY DVA Slovakia, s.r.o. 2 249 564 EUR
Gratex International, a.s. 1 839 000 EUR
SOFOS, s r. o. 1 9 917 EUR
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 3 28 274 EUR
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 1 6 638 EUR
CANBERRA - PACKARD, s.r.o. 1 23 490 EUR
MIVASOFT, spol. s r.o. 42 1 202 559 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 5 122 857 EUR
Scholaris, s.r.o. 2 109 041 EUR
PekaStroj, s.r.o. 1 4 190 EUR
Mgr. Jozef Veliký 1 2 000 EUR
Agentúra Harmony v.o.s. 1 0 EUR
ECOTEST spol. s r.o. 2 31 398 EUR
PC SEMA, s.r.o. 5 222 500 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 1 593 EUR
exe, spoločnosť s ručením obmedzeným 1 120 204 EUR
Camea Computer System a.s. 1 58 595 EUR
UNOTECH, spol. s r.o. 1 7 167 EUR
elfa, s.r.o. 1 267 EUR
Asseco Central Europe, a. s. 1 1 945 144 EUR
ESMO Žilina, a.s. 1 26 157 EUR
PSYCHODIAGNOSTIKA, a.s. 1 36 732 EUR
HELAGO-SK, s. r. o. 19 296 076 EUR
OPTOTEAM, s.r.o. 1 3 325 EUR
PMS Delta s.r.o. 3 59 111 EUR
GLOBAL CONTRACT s. r. o. 1 112 270 EUR
ATRIS, spol. s r.o. Snina 1 48 945 EUR
Ing. Ľudovít Koszorús GLOBAL TRADE 2 17 074 EUR
Nussy, s.r.o. 1 9 359 EUR
TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o. 1 6 195 EUR
Terra vydavateľstvo, s. r. o. 1 8 707 EUR
M7 s.r.o. 1 1 193 839 EUR
VAMEL Meditec, spol. s r.o. 1 4 469 EUR
PAPERA s.r.o. 1 56 EUR
GS - SERVIS, s.r.o. 1 1 328 000 EUR
Ing. Ján Buchanec BB TRADE 1 3 980 EUR
SELVIT, spol. s r.o. 1 475 EUR
Complete Solutions, s. r. o. 1 42 192 EUR
MB TECH BB s.r.o. 2 24 332 EUR
CHROMSPEC - SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 1 299 EUR
MERCI, s.r.o. 2 39 585 EUR
Interiéry Riljak, s.r.o. 2 44 517 EUR
DIDACTIC Martin, s.r.o. 1 379 510 EUR
FANG - Dent, s.r.o. 2 6 245 EUR
DREVONA INTERIORS s.r.o. 13 321 392 EUR
SPOJNET s. r. o. 1 605 837 EUR
KP plus, s.r.o. 5 116 330 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 1 280 EUR
Henrich Sonnenschein - ITSK 1 898 EUR
Ing. Ľudovít Paulina MIPA 2 3 114 EUR
PRESTO Co., s.r.o. 5 68 897 EUR
WARGAS s.r.o. 1 3 385 EUR
LINEA SK spol. s r.o. 1 300 EUR
LUKA Centrum s.r.o. 1 1 683 EUR
INSGRAF s.r.o. 1 1 149 EUR
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. 1 1 300 EUR
Doman Servis s. r. o. 1 5 267 EUR
NOMIland s.r.o. 18 77 559 EUR
Učebné pomôcky, s.r.o. 5 24 357 EUR
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT 3 71 525 EUR
Ing. Daniel Krajčovič - INTERPAP 1 330 EUR
CHEIRÓN Cure s. r. o. 1 124 800 EUR
Tamás Lovasz - TL Holding 2 14 583 EUR
Ing. Viera Riljaková - INTERIÉRY 1 1 549 EUR
DASTIN s.r.o. 1 4 208 EUR
STIEFEL EUROCART s.r.o. 2 3 371 EUR
BEPOL, s.r.o. 1 4 387 EUR
E.N.E.S. spol. s r.o. 2 1 989 EUR
Copia Slovakia, s.r.o. 2 2 079 EUR
AZ CHROM s. r. o. 1 620 EUR
Zbazy, s.r.o. 3 3 880 EUR
Mária Vinczeová 1 66 292 EUR
Carpathian-TG, s.r.o. 2 58 330 EUR
MONASTER, s.r.o. 26 977 502 EUR
GOTANA, s. r. o. 4 23 646 EUR
ARKA, a.s. 2 2 163 EUR
Ing. Juraj Halama - UČEBNÉ POMÔCKY SLOVAKIA 7 58 691 EUR
Povex s.r.o. 3 4 194 EUR
Avalon IT s.r.o. 2 36 441 EUR
MAQUITA s.r.o. 1 2 430 EUR
EDUXE Slovensko, s.r.o. 2 1 371 EUR
DYMAS s.r.o. 1 20 429 EUR
K.I.T., spol. s r.o. 1 99 833 EUR
RIZNER s. r. o. 1 8 041 EUR
X logistics, s.r.o. 2 16 118 EUR
GIEGO s.r.o. 1 1 389 EUR
ARTEMIS, společnost s ručením omezeným 1 4 305 EUR
BIOLAHELP s.r.o. 2 5 833 EUR
Škola.sk, s. r. o. 35 1 314 497 EUR
GAVIS, s.r.o. 30 636 752 EUR
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 1 12 696 EUR
COMANDER s.r.o. 1 31 329 EUR
VINMONT s.r.o. 3 178 075 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zariadenie, vybavenie IKT, didaktické pomôcky a školenie Stredná odborná škola podnikania, Veľkomoravská 14, 911 05 Trenčín 62 525 EUR 2015 Tovary Áno 3
Zariadenie, vybavenie a didaktické pomôcky Stredná priemyselná škola stavebná - Építöipari Szakközépiskola, Konkolyho 8, Hurbanovo 69 134 EUR 2014 Tovary Áno 2
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky - stroje a zariadenia Stredná odborná škola, Ul. sv. Michala 36 26 412 EUR 2014 Tovary Áno 7
Zariadenie laboratória Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 57 880 EUR 2014 Tovary Áno 1
Žiacke edukačné moduly SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM KATKIN PARK II 35 353 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka didaktických prostriedkov a zariadenia/vybavenia pre súkromné Gymnázium FUTURUM Súkromné gymnázium FUTURUM 75 260 EUR 2014 Tovary Áno 1
IKT zariadenia. Gymnázium Antona Bernoláka 43 314 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup batérii psychdiagnostických testov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 36 732 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pôrodný simulátor Univerzita Komenského v Bratislave 60 000 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zariadenie/vybavenie a didaktické pomôcky Odborné učilište internátne Mojmírovce 26 482 EUR 2015 Tovary Áno 3
Didaktické pomôcky pre Spojenú školu Tilgnerova Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 35 422 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie, vybavenie a didaktické pomôcky. Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A, 811 02 Bratislava 51 070 EUR 2015 Tovary Áno 1
„Dodávka tovarov Laboratórne stoly s vybavením a Učebné pomôcky a zariadenia pre Gymnázium Ivana Horvátha, BA“ Gymnázium Ivana Horvátha 42 680 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácia laboratórií a učební Gymnázia, Šrobárova 1 v Košiciach prístrojovým, didaktickým a interiérovým vybavením Gymnázium 28 611 EUR 2015 Tovary Áno 1
IKT, ostatné vybavenie pre vyučovanie a tablety s multimediálnym SW Obchodná akadémia 76 226 EUR 2015 Tovary Áno 3
Dodávka didaktických prostriedkov a zariadenia / vybavenia pre Gymnázium Giraltovce Gymnázium 53 807 EUR 2015 Tovary Áno 3
Dodávka Učebných pomôcok a zariadení a Laboratórnych stolov pre SOŠT Prešov Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 63 909 EUR 2015 Tovary Áno 2
Modernizácia, vzdelávanie a zameranie sa na prípravu žiakov na trh práce časť: IKT a vybavenie a časť: didaktické pomôcky a zariadenia Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 118 459 EUR 2015 Tovary Áno 2
Didaktické pomôcky na CD a DVD nosičoch Metodicko-pedagogické centrum 96 776 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie laboratória Gymnázium 26 077 EUR 2015 Tovary Áno 2
Zariadenie, vybavenie a didaktické prostriedky Gymnázium - Gimnázium, Horešská 18, Kráľovský Chlmec 27 020 EUR 2015 Tovary Áno 2
Zariadenie a didaktické prostriedky pre inováciu Gymnázium 42 167 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka zariadenia a vybavenia do odborných učební pre projekt s názvom Premieňame Spojenú školu z tradičnej na modernú. Spojená škola Banská Bystrica 73 749 EUR 2015 Tovary Áno 3
Zariadenie, vybavenie a didaktické pomôcky. Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 36 280 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenia IKT. Stredná odborná škola Učňovská 5, Košice Šaca 90 989 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenia IKT Spojená škola svätých Košických mučeníkov 59 833 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová 39 406 EUR 2015 Tovary Áno 4
Kariérové poradenstvo Štátny inštitút odborného vzdelávania 839 000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup oprávnení na používanie pomôcky pre riadenie komplexného poradenského systému Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie 1 193 839 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy – dodávka didaktických a metodických pomôcok Národné športové centrum 1 328 000 EUR 2014 Tovary Áno 1
Didaktické pomôcky Štátny inštitút odborného vzdelávania 33 437 034 EUR 2015 Tovary Áno 5
Didaktická pomôcka - stavebnica Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
učebné pomôcky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 322 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky a interiérové vybavenie pre materskú školu Materská škola, Zuzkin park 2, Košice 12 631 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školská lavica, školská stolička Základná škola, Seňa 507 2 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské potreby a učebné pomôcky Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 12 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa PROMETHEAN ActiveBoard Touch 78, Projektor HITACHI CP-CX301WN Mesto Banská Bystrica 7 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Didaktická pomôcka - stavebnica Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie realizácie umeleckej súťaže - kreativita, ceny pre súťažiacich Spojená škola 428 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské potreby a učebné pomôcky - Mesto Moldava nad Bodvou 8 018 EUR 2016 Tovary Nie 1
Model resuscitačný výcvikový Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup interaktívnych tabuľ s dataprojektorom a softvérom Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 16 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky pre MŠ Mesto Rožňava 5 630 EUR 2016 Tovary Nie 1
Základná figurína Keri STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA 1 680 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre žiakov 1. ročníka Základná škola, Seňa 507 940 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anatomické modely pre výučbu Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa PROMETHEAN ActiveBoard Touch 78, Projektor EPSON EB-520 Základná škola s materskou školou, Hurbanova 27, Martin 6 796 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pomôcky, výtvarné potreby a hračky do MŠ Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 1 940 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné digitálne planetárium Nitriansky samosprávny kraj 69 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné a didaktické pomôcky, hračky pre MŠ Mesto Humenné 5 713 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracovné náradie Krajské centrum voľného času v Trenčíne 6 640 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrostavebnica Krajské centrum voľného času v Trenčíne 21 432 EUR 2016 Tovary Nie 1
Edukačné pomôcky, výtv. pomôcky a hračky pre MŠ Mesto Moldava nad Bodvou 10 060 EUR 2016 Tovary Nie 1
Interaktívna tabuľa PROMETHEAN ActiveBoard Touch 78, Projektor EPSON EB-520 Športové gymnázium 1 471 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické autíčko Ford Ranger Wildtrak Luxury Technická univerzita v Košiciach 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 830 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - balančná polovičná fit lopta, závesný systém na cvičenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 725 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komplet interaktívnej tabule, projektora a mobilného držiaka Kancelária verejného ochrancu práv 1 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Choking Charlie - model na nácvik Heimlichovho manévra Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fyzioterapeutické pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 5 365 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské potreby a učebné pomôcky Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 12 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup počítačov, tabletov, interaktívneho setu, monitorov a scannera Základná škola Bidovce 14 046 EUR 2016 Tovary Nie 1
Resusci Anne Q CPR dospelý s vyhodnocovacím programom (výukový model) alebo ekvivalent Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 944 EUR 2016 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky pre MŠ, hračky Školské zariadenia mesta Trenčín m.r.o. 2 928 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou 2 576 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - didaktické pomôcky na výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu a pomôcky pre rozvoj pohybových aktivít Mesto Prievidza 11 160 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre základné školy s vyučovacím jazykom maďarským Metodicko-pedagogické centrum 10 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nástenné didaktické pomôcky Metodicko-pedagogické centrum 2 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Didaktická pomôcka - stavebnica Mesto Žilina 2 928 EUR 2016 Tovary Nie 1
Figurína na nácvik resuscitácie. Stredná zdravotnícka škola 2 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné a didaktické pomôcky pre MŠ Mesto Humenné 4 003 EUR 2016 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky pre MŠ Mesto Partizánske 1 011 EUR 2016 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky a zariadenia Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 486 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské pomôcky - stavebnice Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Simulátory na odborné vyučovanie Stredná zdravotnícka škola, Školská 230, Považská Bystrica 4 232 EUR 2016 Tovary Nie 1
Školské potreby pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ Základná škola v Jarovniciach 18 044 EUR 2017 Tovary Nie 1
Optická lavica s laserovým zdrojom svetla Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 420 EUR 2017 Tovary Nie 1
Geigerov-Müllerov počítač s integrovanou trubicou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 445 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup interaktívnych tabuľ s dataprojektorom a softvérom Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 20 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ Základná škola Májové námestie 1, Prešov 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a inštalácia výpočtovej techniky Základná škola Bidovce 35 309 EUR 2017 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky pre MŠ Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské potreby pre žiakov I. a II. stupňa ZŠ Základná škola v Jarovniciach 6 813 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fyzioterapeutické pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fyzioterapeutické pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 275 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracovné náradie Krajské centrum voľného času v Trenčíne 6 570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrostavebnice Krajské centrum voľného času v Trenčíne 20 430 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské potreby a učebné pomôcky Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 20 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky-anatomické obrazy Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 310 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky a zariadenia Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 20 996 EUR 2017 Tovary Nie 1
Optický set Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 375 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské potreby a učebné pomôcky - Mesto Moldava nad Bodvou 8 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interaktívna učebná pomôcka pre vybavenie technických laboratórií IM4PLC alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 120 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Didaktická pomôcka - stavebnica Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 216 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné a didaktické pomôcky Mesto Partizánske 546 EUR 2017 Tovary Nie 1
náhradné diely do fantómových hláv KaVo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 660 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky-Klip rámik so závesnými klipami Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 74 EUR 2017 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky pre MŠ, hračky Mesto Rožňava 11 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sady pre simuláciu zranení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada líčidiel a doplnkov pre simuláciu zranení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 740 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup figurín pacienta k ošetrovaniu Stredná zdravotnícka škola 7 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pomôcky na pracovné vyučovanie - dievčat a chlapcov Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 1 448 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky-magnetická keramická tabuľa Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 383 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre laboratórne cvičenia z fyziky Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 930 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie tried elokovaného pracoviska Materská škola 52 697 EUR 2017 Tovary Nie 1
Modernizácia prístrojov a zariadení určených na výchovnovzdelávaciu činnosť pre študijný odbor mechanik-mechatronik Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 13 168 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - dlahy Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 280 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské - učebné pomôcky UNIVERZITA J. SELYEHO 1 069 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre biologickú katedru UNIVERZITA J. SELYEHO 4 916 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky UNIVERZITA J. SELYEHO 1 404 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - zdravotnícke vybavenie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anatomické modely Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 189 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské potreby a učebné pomôcky - Mesto Moldava nad Bodvou 5 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Model resuscitačný výukový s príslušenstvom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 650 EUR 2017 Tovary Nie 1
Simulátor krikotyreotomie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 911 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výcvikový model - nácvik koniotómie Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 791 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maskovacia úrazová sada - ruka s extrémnym zranením Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 481 EUR 2017 Tovary Nie 1
Maskovacia úrazová sada - vojnových zranení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 515 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nábytok, didaktické pomôcky pre MŠ, hračky Mesto Trnava 6 806 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup interaktívnych tabuľ s dataprojektorom a softvérom Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 22 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Intubačný model Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 121 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anatomické modely - učebné pomôcky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 6 050 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné a didaktické pomôcky pre výchovu a vzdelávanie detí v materských školách Mesto Prievidza 3 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky - maliarske stojany Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho 1 620 EUR 2017 Tovary Nie 1
Didaktické pomôcky pre MŠ Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 7 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup interaktívnych tabuľ s dataprojektorom a softvérom Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 23 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Didaktická pomôcka Bee-Bot nabíjateľná včielka vrátane Bee-Bot priesvitnej transparentnej podložky Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Školské pomôcky - stavebnice Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Školské potreby a učebné pomôcky Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 22 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Súprava na experimentálne meranie expozičných príkonov a aktivity fotónových žiaričov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 23 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Súprava pre experimentálnu demonštráciu Franck-Hertzovho experimentu Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 330 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebná pomôcka - Krvinkový hematologický analyzátor Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 5 759 EUR 2018 Tovary Nie 1
Učebná pomôcka - Spektrofotometer - 2 ks Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 8 994 EUR 2018 Tovary Nie 1
ANATOMY 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 520 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie MŠ -učebné pomôcky Obec Chorvátsky Grob 51 770 EUR 2018 Tovary Áno 1
Didaktické pomôcky pre MŠ, hračky Mesto Rožňava 13 003 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie biologicko-chemickej učebne ZŠ - didaktické pomôcky Obec Trenčianska Teplá 32 378 EUR 2018 Tovary Áno 1
Spektrofotometer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
zuby do fantómových hláv KaVo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 610 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sférické kino Krajská hvezdáreň v Žiline 70 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zariadenie/vybavenie projektu a didaktické prostriedky Centrum vedecko-technických informácií SR 2 791 726 EUR 2018 Služby Áno 3
Vybudovanie učební pre ZŠ ......- pomôcky Mesto Zlaté Moravce 57 595 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vnútorné vybavenie ZŠ -nábytok Mesto Nové Zámky 15 538 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vnútorné vybavenie ZŠ - interaktívna tabuľa, PC set Mesto Nové Zámky 2 339 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vnútorné vybavenie ZŠ -učebné pomôcky Mesto Nové Zámky 46 480 EUR 2018 Tovary Áno 1
Modernizácia odborných učební Mesto Poprad 239 001 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vnútorné vybavenie ZŠ -učebné pomôcky Mesto Nové Zámky 46 506 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie ZŠ -PC set, dataprojektor, školská keramická tabuľa Mesto Nové Zámky 2 421 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie ZŠ -nábytok Mesto Nové Zámky 15 858 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie učební pre Základnú školu - didaktické pomôcky Obec Tvrdošovce 135 078 EUR 2018 Tovary Áno 1
Programovateľný skladový systém - elektronické stavebnice Merkúr, Boffin, Voltík Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 1 667 EUR 2018 Tovary Nie 1
Didaktické vybavenie učební Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 12 041 EUR 2018 Tovary Áno 1
Didaktické vybavenie Mesto Brezová pod Bradlom 23 227 EUR 2018 Tovary Áno 1
Učebné a didaktické pomôcky pre výchovu a vzdelávania detí v materských školách Mesto Prievidza 15 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie biologicko-chemickej učebne ZŠ - didaktické pomôcky Obec Trenčianska Teplá 32 378 EUR 2018 Tovary Áno 1
ANATOMY 5 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 15 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zázemie pre učiteľa Mesto Bojnice 1 234 EUR 2018 Tovary Áno 1
Učebná pomôcka - Dentálna figurína pre nácvik RTG techník Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 3 590 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Obec Dunajská Lužná 4 146 EUR 2018 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ Základná škola s materskou školou Nové Sady 176 940 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vybavenie biologicko-chemickej učebne ZŠ - didaktické pomôcky Obec Trenčianska Teplá 32 378 EUR 2018 Tovary Áno 1
Didaktické vybavanie Obec Dunajská Lužná 3 532 EUR 2018 Tovary Áno 1
VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZŠ MYJAVA - VIESTOVA Mesto Myjava 117 075 EUR 2018 Tovary Áno 5
Didaktické pomôcky Mesto Bojnice 80 963 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie učebne ZŠ - didaktické pomôcky Mesto Púchov 97 113 EUR 2019 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky, prístroje a zariadenia pre odbornú učebňu Mesto Michalovce 30 332 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie didaktických pomôcok Obec Čierny Balog 37 643 EUR 2019 Tovary Áno 1
Školské potreby a učebné pomôcky Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 22 777 EUR 2019 Tovary Nie 1
ANATOMY 6 Univerzita Komenského v Bratislave 51 891 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky pre MŠ Mesto Komárno 246 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup interaktívnych tabuľ s dataprojektorom a softvérom Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 14 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C.Hronského, Šaľa - vybavenie Mesto Šaľa 53 795 EUR 2019 Tovary Áno 3
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykovej, biologickej, polytechnickej a IKT učebne ZŠ v Moravanoch nad Váhom Obec Moravany nad Váhom 120 919 EUR 2019 Tovary Áno 3
Obstaranie didaktických učebných pomôcok Mesto Modra 42 085 EUR 2019 Tovary Áno 1
Materiálne vybavenie odborných učební Bratislava-Staré Mesto Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 188 740 EUR 2019 Tovary Áno 7
Anatomické modely Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výučbový program pre materskú školu Mesto Komárno 184 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie prírodovedných učební – zariadenie (vybavenie) biologickej/chemickej učebne Obec Nová Ľubovňa 15 427 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie polytechnických učební – zariadenie (vybavenie) polytechnickej učebne Obec Nová Ľubovňa 14 495 EUR 2019 Tovary Áno 1
Náradie do dielne Obec Varín 13 554 EUR 2019 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky prírodovedných predmetov Obec Varín 73 201 EUR 2019 Tovary Áno 1
Modernizácia technického vybavenia základnej školy sv. Augustína Považská Bystrica Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 69 147 EUR 2019 Tovary Áno 5
VYBAVENIE UČEBNÍ Mesto Rajec 107 295 EUR 2019 Tovary Áno 6
Modernizácia učební na vyučovanie programovania CNC strojov Spojená škola, Rastislavova 332, Nováky s organizačnými zložkami Stredná odborná škola, Rastislavova 332, Nováky a Gymnázium, Rastislavova 332, Nováky 30 376 EUR 2019 Tovary Nie 1
Didaktické prostriedky Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 082 EUR 2019 Tovary Áno 1
Didaktické pomôcky Obec Bošany 87 115 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy Márie Medveckej Tvrdošín Mesto Tvrdošín 30 611 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie učební v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani Mesto Nová Baňa 102 334 EUR 2019 Tovary Áno 3
Digitálny kamerový systém - mikroskop Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 4 012 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie nových učební na 3 ZŠ v Šali Mesto Šaľa 178 076 EUR 2019 Tovary Áno 3
VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZŠ ZUBEREC Obec Zuberec 71 047 EUR 2019 Tovary Áno 5
VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZŠ V BREZE Obec Breza 65 035 EUR 2019 Tovary Áno 4
Modernizácia odborových učební ZŠ Kamenín Obec Kamenín 111 075 EUR 2019 Tovary Áno 3
Vybavenie odborných učební v ZŠ Budovateľská v Giraltovciach Mesto Giraltovce 140 007 EUR 2019 Tovary Áno 3
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy s MŠ Svinia, Záhradnícka 83/19 Obec Svinia 71 095 EUR 2019 Tovary Áno 3
Vybavenie odborných učební – ZŠ 17. Novembra a ZŠ Komenského 13 v Sabinove Mesto Sabinov 136 190 EUR 2019 Tovary Áno 7
VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZŠ NITRIANSKE RUDNO Obec Nitrianske Rudno 89 891 EUR 2019 Tovary Áno 6
Učebne pre základnú školu v obci Liptovská Teplička Obec Liptovská Teplička 135 414 EUR 2019 Tovary Áno 3
Modernizácia odborných učební základných škôl v meste Krupina - nákup tovarov Mesto Krupina 107 011 EUR 2019 Tovary Áno 3
VYBAVENIE UČEBNÍ Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 66 126 EUR 2019 Tovary Áno 5
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy – ZŠ s MŠ v Zborove, Školská 478 Obec Zborov 111 322 EUR 2019 Tovary Áno 3
ZŠ Spišský Štvrtok – vybavenie odborných učební Obec Spišský Štvrtok 135 367 EUR 2019 Tovary Áno 4
Odborne a moderne- ZŠ v Spišskej Teplici Obec Spišská Teplica 127 482 EUR 2019 Tovary Áno 3
Zlepšenie technického vybavenia učební a knižnice ZŠ Jozefa Horáka Mesto Banská Štiavnica 112 284 EUR 2019 Tovary Áno 4
Vybavenie odborných učební Základnej školy v Nižnom Hrabovci Obec Nižný Hrabovec 79 652 EUR 2019 Tovary Áno 3
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov – Základná škola Mierová 134 a Základná škola Komenského vo Svite- didaktické pomôcky, IKT Mesto Svit 45 298 EUR 2019 Tovary Áno 2
Vybudovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební rôzneho druhu v základnej škole M.R.Štefánika v Ivanke pri Dunaji – nákup tovarov. Obec Ivanka pri Dunaji 143 090 EUR 2019 Tovary Áno 2
Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ P. Horova 16 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 123 758 EUR 2019 Tovary Áno 2
SKVALITNENIE TECHNICKÉHO VYBAVENIA ODBORNÝCH UČEBNÍ ZŠ I. BUKOVČANA 3 Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 75 902 EUR 2019 Tovary Áno 2
Modernizácia odborných učební s cieľom zvyšovania kľúčových kompetencií žiakov Mesto Bardejov 68 479 EUR 2019 Tovary Áno 3
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Sama Cambela Slovenská Ľupča obstaraním odborných učební Obec Slovenská Ľupča 110 986 EUR 2019 Tovary Áno 3
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov – Základná škola Mierová 134 a Základná škola Komenského vo Svite Mesto Svit 144 221 EUR 2019 Tovary Áno 3
Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Švábovce Obec Švábovce 97 175 EUR 2019 Tovary Áno 3
Vybudovaním odborných učební v ZŠ Župkov zlepšiť kompetencie žiakov. Obec Župkov 109 654 EUR 2019 Tovary Áno 3
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základnej školy Márie Medveckej Tvrdošín Mesto Tvrdošín 53 942 EUR 2020 Tovary Áno 2
Vybavenie učební ZŠ Chminianska Nová Ves Obec Chminianska Nová Ves 101 983 EUR 2020 Tovary Áno 4
Vybavenie odborných učební v ZŠ Spišská Nová Ves Mesto Spišská Stará Ves 154 066 EUR 2020 Tovary Áno 4
Vybavenie odborných učební – ZŠ Ľubica Obec Ľubica 125 754 EUR 2020 Tovary Áno 4
Nákup technologických zariadení do odborných dielní a laboratórií pre SOŠ polytechnickú Zlaté Moravce Nitriansky samosprávny kraj 122 172 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obstaranie učebných pomôcok (3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov - stavebníctvo, geodézia a kartografia) Stredná odborná škola 122 513 EUR 2020 Tovary Áno 1
VNÚTORNÉ VYBAVENIE ZŠ LOKCA Obec Lokca 135 752 EUR 2020 Tovary Áno 5
Obstaranie učebných pomôcok (3D technológia a virtuálna realita pri výučbe odborných predmetov - základy ošetrovania a asistencie, anatómia) Stredná zdravotnícka škola 98 026 EUR 2020 Tovary Áno 1
Didaktické vybavenie učební Obec Košeca 77 924 EUR 2019 Tovary Áno 1
Didaktické vybavenie učební Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza 50 184 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zlepšenie kľúčových kompetencií – didaktické pomôcky Mesto Handlová 79 000 EUR 2019 Tovary Áno 1
Kufríkové laboratórium na výskum pôdy I. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 870 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenosné laboratórium na výskum pôdy s pomocou kolorimetrie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 880 EUR 2019 Tovary Nie 1
Duálny EC meter (Kufríkový) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky do prírodovednej a polytechnickej učebne základnej školy Mesto Revúca 85 839 EUR 2019 Tovary Áno 1
Modely - učebné pomôcky Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 10 330 EUR 2019 Tovary Nie 1
Učebné pomôcky do odborných učební Mesto Dubnica nad Váhom 93 989 EUR 2019 Tovary Áno 1
Elektroforetický systém Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 5 276 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obstaranie prírodovedných učební – zariadenie (vybavenie) biologickej/chemickej učebne - IKT Obec Nová Ľubovňa 2 698 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie prírodovedných a polytechnických učební – zariadenie (vybavenie) biologickej/chemickej a polytechnickej učebne - nábytok Obec Nová Ľubovňa 23 087 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obstaranie polytechnických učební – zariadenie (vybavenie) polytechnickej učebne - didaktické pomôcky Obec Nová Ľubovňa 2 826 EUR 2019 Tovary Áno 1
Virtuálny pitevný stôl Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 125 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upgrade 3D tlačiarne s náhradným príslušenstvom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 898 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie odborných učební v ZŠ - polytechnika OF 2.10.2019 Mesto Trnava 64 016 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zabezpečenie odborných učební v ZŠ - počítače OF 2.10.2019 Mesto Trnava 8 007 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zabezpečenie odborných učební v ZŠ - knihy a DVD OF 2.10.2019 Mesto Trnava 4 064 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zabezpečenie odborných učební v ZŠ - chémia OF 2.10.2019 Mesto Trnava 4 052 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zabezpečenie odborných učební v ZŠ - biológia OF 2.10.2019 Mesto Trnava 43 016 EUR 2019 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky do učební základnej školy Obec Veľké Leváre 85 642 EUR 2019 Tovary Áno 1
Učebné pomôcky - anatómia, odborné zdravotnícke a prvá pomoc Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza 20 616 EUR 2019 Tovary Nie 1
Body interact Univerzita Komenského v Bratislave 35 350 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obstaranie didaktických pomôcok a vybavenia učební (jazyková učebňa; chemicko-biologická učebňa; fyzikálna učebňa; polytechnická učebňa) - Interiérové vybavenie Obec Dlhé Pole 5 772 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obstaranie didaktických pomôcok a vybavenia učební (jazyková učebňa; chemicko-biologická učebňa; fyzikálna učebňa; polytechnická učebňa) - IKT vybavenie Obec Dlhé Pole 17 233 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obstaranie didaktických pomôcok a vybavenia učební (jazyková učebňa; chemicko-biologická učebňa; fyzikálna učebňa; polytechnická učebňa) - Didaktické pomôcky Obec Dlhé Pole 61 135 EUR 2020 Tovary Áno 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×