Vyhlásené obstarávanie

Zber a likvidácia kuchynského odpadu v obci Sučany


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Sučany
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
142 914,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90510000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Postup:
Dátum vyhlásenia:
12. Január 2021
Lehota na predkladanie ponúk:
25. Január 2021
Dátum otvárania ponúk:
25. Január 2021
Ponuka musí platiť do:
31. December 2021
Miesto otvárania ponúk:
Obecný úrad Sučany, Nám. SNP 31
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Neuvedené
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Neuvedené
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Zber a likvidácia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z 22 stojísk uloženia kontajnerov separovaného zberu v intraviláne obce Sučany

Doplňujúce informácie

Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, krtériá na vyhodnotenie ponúk, alebo podmienky plnenia zmluvy redmetné verejné obstarávanie je zelené verejné obstarávanie

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×