Vyhlásené obstarávanie

Chemický posypový materiál na báze NaCl


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 731 000,00
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34927100-2
Elektronická aukcia:
Áno
Rámcová dohoda:
Áno
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
31. Júl 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
31. August 2020
Dátum otvárania ponúk:
31. August 2020
Ponuka musí platiť do:
31. December 2020
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Otváranie ponúk podľa § 54 ods. 3 zákona je pri použití elektronickej aukcie neverejné, údaje z otvárania ponúk komisia nezverejňuje a neposiela uchádzačom zápisnicu z otváranie ponúk.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 24

Opis obstarávania

Dodanie chemického posypového materiálu na báze chloridu sodného vrátane dopravy pre cestmajsterstvá údržby ciest verejného obstarávateľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja na aplikáciu posypu vozoviek počas zimnej údržby ciest v celkovom objeme cca 68 400 t chloridu sodného, z toho cca 58 200 t návesmi, cca 10 100 t výtlakovými cisternami, cca 100 t vo vreciach.

Doplňujúce informácie

Zábezpeka ponuky sa vyžaduje. Zábezpeka je stanovená vo výške: 100 000,- € (slovom: jednostotisíc eur) Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky a podrobné pokyny sú uvedené v súťažných podkladoch.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×