CPV kód

34927100-2

Soľ na posyp ciest

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 20 282 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 3 4 296 678 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 7 3 052 EUR
Žilinský samosprávny kraj 24 17 044 937 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 3 000 000 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 4 1 010 202 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 20 220 EUR
Mesto Nitra 1 0 EUR
Trnavský samosprávny kraj 4 3 913 412 EUR
Mesto Medzilaborce 3 10 224 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 1 270 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 63 8 054 680 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 952 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 4 4 095 443 EUR
Centrum výcviku Lešť 2 5 463 EUR
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 3 30 141 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 4 14 824 EUR
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 4 30 109 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 32 1 642 366 EUR
Banskobystrický samosprávny kraj 7 2 363 110 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 3 416 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 9 675 EUR
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 1 599 EUR
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 1 16 500 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 4 9 931 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 578 806 EUR
Mesto Sereď 2 15 400 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 1 7 050 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 124 000 EUR
Správa mestských komunikácií Poprad 1 135 000 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 5 76 940 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 7 245 EUR
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 1 85 EUR
Technické služby mesta Galanta 1 19 824 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 1 081 EUR
Technické služby Brezno 2 15 000 EUR
Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 6 63 646 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 6 499 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 1 23 600 EUR
Technické služby, príspevková organizácia mesta 2 4 386 EUR
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 4 101 620 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 400 EUR
Technické služby mesta Humenné 4 41 194 EUR
Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 1 0 EUR
Obec Omšenie 1 54 EUR
Mestský podnik služieb s.r.o. 3 10 463 EUR
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 1 5 455 EUR
ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto 4 25 217 EUR
Verejnoprospešné služby Karlova Ves 6 65 588 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Solivary Trade, s. r. o. 8 59 792 EUR
EUROMAR spol. s r.o. 32 14 409 223 EUR
KOSEC plus s. r. o. 1 124 000 EUR
MoneXy s.r.o. 9 560 873 EUR
TOBIX, s.r.o. 47 13 832 060 EUR
SILICON, a.s. 8 1 440 000 EUR
DAVICOR a.s. 1 808 064 EUR
Alfasol, s. r. o. 1 2 975 EUR
LAPERR spol. s r.o. 31 13 737 278 EUR
OBCHOD S PALIVOM, s.r.o. 14 174 375 EUR
Pasz s. r. o. 6 395 602 EUR
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. 1 82 EUR
Ing. Iveta Janíková 17 12 025 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 2 1 208 EUR
SOLMO, s.r.o. 9 26 281 EUR
K+S Czech Republic a.s. 10 326 065 EUR
Slavka Ivanová-Štýl 1 325 EUR
SBL Europe, s.r.o. 26 728 713 EUR
FEAST s.r.o. 12 103 912 EUR
EXPRES Real, s.r.o. 2 14 984 EUR
KADAS s.r.o. 2 27 156 EUR
AGRI - WELL, s.r.o. 8 109 778 EUR
SANION s. r. o. 1 432 EUR
NEUmag s.r.o. 1 511 EUR
OBCHOD S PALIVOM BB s.r.o. 3 21 323 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vákuová vrecovaná soľ na soľanku a rozmrazovací prostriedok na báze chloridu horečnatého Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 59 832 EUR 2014 Tovary Nie 1
Vákuová vrecovaná soľ na soľanku a rozmrazovací prostriedok na báze chloridu horečnatého Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 59 832 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál - priemyselná posypová soľ s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 808 064 EUR 2014 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 469 142 EUR 2015 Tovary Nie 2
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 7 435 413 EUR 2015 Tovary Nie 3
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 380 133 EUR 2015 Tovary Nie 2
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 246 090 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 260 595 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 200 886 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Chemický posypový materiál NaCl Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 000 000 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 436 154 EUR 2015 Tovary Neuvedené 3
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 244 957 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 197 225 EUR 2015 Tovary Nie 2
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 450 542 EUR 2015 Tovary Nie 3
Chemický posypový materiál na posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 3 075 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 857 400 EUR 2018 Tovary Nie 8
Chemický posypový materiál na posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 107 976 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál 2 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 543 300 EUR 2018 Tovary Nie 4
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 070 146 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 4 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Mesto Bánovce nad Bebravou 2 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup priemyselnej posypovej soli Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 8 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 12 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 12 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 6 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 30 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 16 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 58 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 15 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 45 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Mesto Bánovce nad Bebravou 5 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Technické služby mesta Humenné 7 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 32 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ do miešacích centier ( soľankové hospodárstvo ) – vrecovaná Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka posypovej soli na zimnú údržbu ciest Centrum výcviku Lešť 4 990 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Mesto Nitra 48 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB TURZOVKA 8 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ kamenná priemyselná Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 30 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 3 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto 8 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka posypovej soli na zimnú údržbu ciest a chodníkov Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 19 681 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Mestský podnik služieb s.r.o. 3 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ posypová technická Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 999 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 550 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup ekologického posypového materiálu Správa ciest Košického samosprávneho kraja 36 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená alebo ekvivalent Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 5 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 458 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prostriedky na čistenie Centrum sociálnych služieb - SLOVEN 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 8 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 30 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 22 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 6 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 22 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 30 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 6 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 34 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 34 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 34 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 34 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 34 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 34 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 100 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 19 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posypová soľ 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Mesto Bánovce nad Bebravou 4 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyseľná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Technické služby Brezno 7 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 32 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 22 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 202 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posypová soľ Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hl.mesta SR Bratislavy 920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 550 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 202 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná varená (vákuovaná) posypová soľ s protispekacou prísadou - v 25 kg vákuovaných vreciach Verejnoprospešné služby Karlova Ves 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 73 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup priemyselnej posypovej soli Technické služby mesta Galanta 27 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (NZ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 22 110 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (TO) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 18 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (LV) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 37 520 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (NR) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 40 870 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (KN_3) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 15 075 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyseľná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená 2017 Správa mestských komunikácií Poprad 192 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná varená (vákuovaná) posypová soľ s protispekacou prísadou - v 25 kg vákuovaných vreciach Verejnoprospešné služby Karlova Ves 13 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 21 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 30 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Technické služby, príspevková organizácia mesta 2 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ posypová technická Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ekologická posypová soľ v pevnej forme šupín/vločiek na báze chloridu horečnatého - v 25 kg vákuovaných vreciach Verejnoprospešné služby Karlova Ves 33 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Technické služby mesta Humenné 12 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Mesto Medzilaborce 3 283 EUR 2017 Tovary Nie 1
Balená posypová soľ Obec Omšenie 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrecovaná soľ na soľanku a a chlorid horečnatý Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 118 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (TO_2) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 7 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ ekologická posypová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 810 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 6 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Mesto Bánovce nad Bebravou 1 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto 8 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 384 EUR 2017 Tovary Nie 1
Balená posypová soľ Mesto Sereď 16 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posypová soľ Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 480 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (TO_3) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 6 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technická posypová soľ Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Ústav na výkon trestu odňatia slobody 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 124 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 84 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 17 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná varená (vákuovaná) posypová soľ s protispekacou prísadou - v 25 kg vákuovaných vreciach Verejnoprospešné služby Karlova Ves 13 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 28 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Posypová soľ 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 250 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyseľná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Technické služby Brezno 9 240 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (LV 2018) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 33 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (NZ 2018) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 10 050 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 64 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 144 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 26 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (NZ_2/2018) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 33 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup chemického posypového materiálu s rozmrazovacou účinnosťou do - 6 °C Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 570 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (KN_2018) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 13 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ do miešacích centier 2018 NR ( soľankové hospodárstvo ) – vrecovaná Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (LV 2018 (2)) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 32 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka posypovej soli Centrum výcviku Lešť 6 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 26 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 7 236 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál Trnavský samosprávny kraj 100 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 21 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 5 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ posypová technická Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 708 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 27 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Technické služby mesta Humenné 15 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 5 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
Posypová technická soľ Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 20 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest. Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 11 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou-voľne ložená Mestský podnik služieb s.r.o. 3 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Mesto Medzilaborce 6 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ ekologická posypová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 720 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 576 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka rozmrazovacích materiálov na zimnú údržbu komunikácií Trnavský samosprávny kraj 3 000 123 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kúpa a dodanie chemického posypového materiálu – zimné sezóny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022. Banskobystrický samosprávny kraj 1 378 000 EUR 2018 Tovary Nie 3
Posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 8 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná varená (vákuovaná) posypová soľ s protispekacou prísadou - v 25 kg vákuovaných vreciach Verejnoprospešné služby Karlova Ves 14 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto 8 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ekologická posypová soľ v pevnej forme šupín/vločiek na báze chloridu horečnatého - v 25 kg vákuovaných vreciach Verejnoprospešné služby Karlova Ves 8 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
SILPO -15, rozmrazovací prostriedok na zimnú údržbu ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Soľ posypová Ústav na výkon trestu odňatia slobody 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál 3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 473 155 EUR 2018 Tovary Nie 4
priemyselná posypová soľ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 120 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ do miešacích centier 2018 NR ( soľankové hospodárstvo ) – vrecovaná Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 975 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka CC road® - 77%, chlorid vápenatý - vločky Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál na posyp ciest Správa ciest Košického samosprávneho kraja 879 267 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál 3 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 334 300 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dodávka rozmrazovacích materiálov na zimnú údržbu komunikácií Trnavský samosprávny kraj 369 685 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 700 428 EUR 2019 Tovary Nie 1
Posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 8 700 EUR 2019 Tovary Nie 1
SILPO -15, rozmrazovací prostriedok na zimnú údržbu ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ do miešacích centier 2018 NR ( soľankové hospodárstvo ) – vrecovaná Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 975 EUR 2019 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 150 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest. Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 16 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ do miešacích centier 2018 NR ( soľankové hospodárstvo ) – vrecovaná Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 975 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ posypová Ústav na výkon trestu odňatia slobody 460 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 563 333 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál 5 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 993 500 EUR 2019 Tovary Nie 5
Chemický posypový materiál 4 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 993 500 EUR 2019 Tovary Nie 4
Chemický posypový materiál 6 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 045 000 EUR 2019 Tovary Nie 3
Dodávka rozmrazovacích materiálov na zimnú údržbu komunikácií Trnavský samosprávny kraj 462 604 EUR 2008 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál 7 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 120 000 EUR 2019 Tovary Nie 5
Chemický posypový materiál na báze NaCl Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 733 345 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kúpa a dodanie chemického posypového materiálu – zimné sezóny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022. Banskobystrický samosprávny kraj 1 215 171 EUR 2019 Tovary Nie 4
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy Žilinský samosprávny kraj 6 723 800 EUR 2019 Tovary Nie 3
Balená posypová soľ Mesto Sereď 8 640 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 5 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Balená posypová soľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 472 EUR 2019 Tovary Nie 1
Balená posypová soľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 75 EUR 2019 Tovary Nie 1
Balená posypová soľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 35 EUR 2019 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Technické služby, príspevková organizácia mesta 2 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Mestský podnik služieb s.r.o. 4 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Technické služby mesta Humenné 13 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ ekologická posypová Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 614 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ posypová Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ posypová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 540 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce 27 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená EKO - podnik verejnoprospešných služieb 7 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Mesto Medzilaborce 5 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 13 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ posypová Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 652 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselná varená (vákuovaná) posypová soľ s protispekacou prísadou - v 25 kg vákuovaných vreciach Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 13 248 EUR 2019 Tovary Nie 1
Posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 11 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto 8 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chlorid horečnatý (MgCl2) na zimnú údržbu komunikácii v 25 kg vákuovaných vreciach Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 15 456 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselná varená (vákuovaná) posypová soľ s protispekacou prísadou - v 25 kg vákuovaných vreciach Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 9 522 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest. Verejnoprospešné služby Snina, s.r.o. 23 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zimná údržba Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 150 000 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 576 EUR 2019 Tovary Nie 1
priemyselná posypová soľ Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 158 EUR 2019 Tovary Nie 1
Soľ posypová Ústav na výkon trestu odňatia slobody 510 EUR 2019 Tovary Nie 1
Technická posypová soľ Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ do miešacích centier 2019 NR ( soľankové hospodárstvo ) – vrecovaná Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 2 750 EUR 2019 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×