Vyhlásené obstarávanie

Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej školy informačných technológií, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica - IKT


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Stredná odborná škola informačných technológií
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
522 990,40
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30200000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Postup:
Verejná súťaž
Dátum vyhlásenia:
31. Júl 2020
Lehota na predkladanie ponúk:
2. September 2020
Dátum otvárania ponúk:
2. September 2020
Ponuka musí platiť do:
30. Jún 2021
Miesto otvárania ponúk:
Ďalšie info ku otváraniu ponúk:
Na otváraní ponúk, t.j. sprístupnení elektronických ponúk v systéme EVO sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Bližšie informácie sa nachádzajú v Súťažných podkladoch.
Rozdelenie na časti:
Nie
Zrýchlený postup:
Nie
Dohoda o vládnom obstarávaní:
Neuvedené
Opakované obstarávanie:
Nie
Chránená dielňa:
Nie
Chránené pracovné miesto:
Nie
Elektronické objednanie:
Áno
Elektronická fakturácia:
Áno
Elektronické platby:
Áno

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Doba trvania

Od zadania zákazky:
v mesiacoch (od zadania zákazky) : 12

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka rôzneho IKT tovaru v rozsahu a špecifikácii uvedenej v Súťažných podkladoch.

Doplňujúce informácie

1. Postup zadávania nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-i-sevo/prirucky-5f7.html a vo videonávodoch na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-i-sevo/videonavody-5f9.html . 2.Záujemca môže v časti IV. JED uviesť tzv. globálny údaj pre preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní, bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV.. Postačuje, keď záujemca uvedie nasledovné: - "Spĺňa požadované podmienky účasti Áno".

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×