Obstarávateľ

Obec Mad

Mad

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2015 147 671,00 EUR 1
2016 118 417,00 EUR 2
2017 250 585,00 EUR 2
2020 109 838,00 EUR 1

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 158 349,00 EUR 1
2017 3
2018 1
2020 138 200,00 EUR 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
MAXNETWORK, s.r.o. 2 276 712,00 EUR
MEVA-SK s.r.o. Rožňava 1 6 600,00 EUR
Ladislav Szabo s.r.o. 3 273 437,00 EUR
KO-MONT MAD, s.r.o. 1 109 838,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Zberný dvor - Obec Mad 158 349,00 EUR 2016 Práce Áno 0 Nie
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Mad 81 650,00 83 093,33 101.76% EUR 2016 Práce Áno 1 Áno
Multifunkčné ihrisko - Mad 36 767,00 33 916,66 92.24% EUR 2016 Práce Áno 1 Áno
Vybudovanie digitálneho kamerového systému v obci Mad 147 671,00 147 500,00 99.88% EUR 2015 Práce Áno 1 Áno
Zateplenie Obecného úradu 2017 Práce Áno 0 Nie
Zateplenie Obecného úradu – Obec Mad (VO2) 2017 Práce Nie 0 Nie
Rozšírenie komunikácie a návrh chodníka v obci Mad 80 549,00 80 549,00 100.0% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Obstaranie strojno-technologického vybavenia – Obec Mad 2017 Tovary Áno 0 Nie
Zateplenie kultúrneho domu 170 036,00 152 188,00 89.5% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Revitalizácia vodnej plochy na zadržanie dažďových vôd 2018 Práce Áno 0 Nie
Zberný dvor - Obec Mad (VO2) 109 838,00 109 838,00 100.0% EUR 2020 Práce Áno 1 Áno
Obstaranie strojno-technologického vybavenia – Obec Mad (VO2) 138 200,00 6 600,00 EUR 2020 Tovary Áno 1 Niehttp://www.obecmad.sk


+421315513126
+421315513126


obecnyuradmad@mail.t-com.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 110 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×