Obstarávanie

Materská škola Lienka


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Malá Tŕňa
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
139 678,08
Konečná suma(Bez DPH):
88 888,89
Zaplatené:
63.63%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Novovytvorená stavba z modulov bude slúžiť ako funkčne ucelená skupina miestnosti a príslušného zariadenia pre funkčnosť chodu MŠ. .

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Stručný opis navrhovaného objektu:, Hodnota / charakteristika: Stavba modulovej budovy materskej školy. Nový objekt bude pozostávať z jednej herni, jednej lôžkovejčasti - spálni, jedálne a ostatných príslušných miestností; Technické vlastnosti: Pokračovanie:, Hodnota / charakteristika: Objekt bude zastrešený plochou strechou tvorenoujednotlivými modulmi so sklonom 4%; Technické vlastnosti: Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Architektúra, Hodnota / charakteristika: Prílohy č. : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09; Technické vlastnosti: Elektroinštalácia , Hodnota / charakteristika: Prílohy č: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; Technické vlastnosti: Energetické hodnotenie -požiadavky , Hodnota / charakteristika: Príloha č. 21; Technické vlastnosti: Plyn , Hodnota / charakteristika: Prílohy č. 22, 23, 24; Technické vlastnosti: Protipožiarna bezpečnosť stavby , Hodnota / charakteristika: Prílohy č. 25, 26, 26a, 27; Technické vlastnosti: Situačný výkres, Hodnota / charakteristika: Príloha č. 28; Technické vlastnosti: Technické zabezpečenie budovy , Hodnota / charakteristika: Prílohy č.29, 30; Technické vlastnosti: Ústredné kúrenie , Hodnota / charakteristika: Prílohy č. 31, 32; Technické vlastnosti: VÝKAZ VÝMER, Hodnota / charakteristika: Prílohy č. 33, 34, 35, 36,37,38; Technické vlastnosti: Opis jestvujúceho stavu - pozemok:, Hodnota / charakteristika: Objekt sa nachádza v rovinatom pozemku v obci a je umiestnený v zastavanom území; Technické vlastnosti: Pokračovanie:, Hodnota / charakteristika: obce pri spevnenej ceste na voľnom priestranstve a je riešený ako samostatne stojací. Pozemok je vo vlastníctve obce.; Technické vlastnosti: Zemné práce a výkopy, Hodnota / charakteristika: Terén, kde bude postavená novostavba je rovinatý a preto zemné práce pozostávajú z odstránenia krovín a humusu v hrúbke 150mm po celej ploche staveniska. Zemina bude vyvezená na skládku; Technické vlastnosti: Pokračovanie:, Hodnota / charakteristika: a spätne použitá na terénne úpravy okolia objektu a na zásypy.; Technické vlastnosti: Základy, Hodnota / charakteristika: Do stavebných jám, vyhĺbených pri zemných prácach bude nasypaný štrk a následne zhutnený.; Technické vlastnosti: Pokračovanie:, Hodnota / charakteristika: Pod základové pätky a pásy bude realizované štrkové lôžko hrúbky 100 mm a pod modulmi bude násyphrúbky 150 mm; Technické vlastnosti: Pokračovanie:, Hodnota / charakteristika: Základové pásy a pätky budú od úrovne základovej škály po terén realizované z prostého betónu triedy C16/20. Na monolitické základové konštrukcie budú osadené debniace betónové tvárnice; Technické vlastnosti: Pokračovanie:, Hodnota / charakteristika: vyplnené betónovou zmesou ; Technické vlastnosti: Stavebná sústava objektu, Hodnota / charakteristika: Jednopodlažná budova o pôdorysových rozmeroch 24m x 15m. Montovaný objekt pozostáva z 12 kskontajnerových modulov.; Technické vlastnosti: Pokračovanie:, Hodnota / charakteristika: Tieto moduly sú vopred vyhotovené a na mieste stavby sa pomocou spojovacích prvkov vzájomnespájajú, čím vytvoria jeden ucelený objekt; Technické vlastnosti: Pokračovanie, Hodnota / charakteristika: Nosnou konštrukciou montovanej časti je oceľový skelet kontajnerového typu zateplený vo zvislýchstenách, podlahe a strope minerálnou vatou.; Technické vlastnosti: Pokračovanie, Hodnota / charakteristika: Každý modul zostavy má vlastnú nosnú oceľovú konštrukciu, ktorá je staticky navrhnutá akosamostatná jednotka prenášajúca zaťaženie z konštrukcie strechy a podlahy do rohov stĺpov anásledne; Technické vlastnosti: Pokračovanie:, Hodnota / charakteristika: prostredníctvom základovej konštrukcie do podložia. Niektoré kontajneri majú navrhnuté aj bočné stĺpikykvôli statickému riešeniu.; Technické vlastnosti: Pokračovanie:, Hodnota / charakteristika: Tepelná izolácia je na báze minerálnej vlny hr. 220 mm, uložená medzi oceľové nosníky z exteriéruopláštené trapézovým pozinkovaným plechom T8 s hrúbkou 0,5 mm, lakovaný vo farbách RAL.; Technické vlastnosti: Pokračovanie:, Hodnota / charakteristika: Z interiérovej strany sú na oceľové nosníky priskrutkované lamelové drevotrieskové dosky OSB3bez povrchovej úpravy hr. 10 mm, do ktorých budú kotvené sadrokart. protipož. dosky v dvoch vrstvách; Technické vlastnosti: Strešná konštrukcia, Hodnota / charakteristika: Sústava plochých striech s krytinou z pozinkovaného plechu, odvod vody z priečne uložených modulov jecez otvory umiestnené v rohoch plastovým zvodom s priemerom 50 mm; Technické vlastnosti: Nenosné konštrukcie, Hodnota / charakteristika: Delenie priestorov v jednotlivých moduloch: ľahkými priečkami hrúbky 2x70 mm, pórobetónovýmitvárnicami hrúbky 100 mm

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Zastavaná plocha budovy, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 324,00; Technické vlastnosti: Obostavaný priestor, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1056,25; Technické vlastnosti: Podlahová plocha, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300,45; Technické vlastnosti: Úžitková plocha, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 300,45; Technické vlastnosti: Hrúbka obvodových stien , Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 250; Technické vlastnosti: Hrúbka protipožiarnych sadrokartónových dosiek, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: Hrúbka trapézového plechu T35, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0,5

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 5 106 666,67 20% EUR 8. December 2016 126764

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×