Obstarávanie

Germicídny žiarič PROLUX GK55W/SP DO, alebo ekvivalent


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 500,00
Zaplatené:
71.42%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33191000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
9.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Germicídny žiarič otvorený, priamo vyžarujúci so zabudovaným invertovaným snímačom pohybu, kĺbové uchytenie a s diaľkovým ovládaním

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Germicídny žiarič otvorený, priamo vyžarujúci , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: požadované technické vlastnosti - , Hodnota / charakteristika: v telese žiariča zabudovaný invertovaný snímač pohybu dosah 12m, so snímacím uhlom 360 st.; Technické vlastnosti: požadované technické vlastnosti - , Hodnota / charakteristika: optická a zvuková signalizácia stavu žiariča; Technické vlastnosti: požadované technické vlastnosti - , Hodnota / charakteristika: optická a zvuková signalizácia počtu prevádzkových hodín; Technické vlastnosti: požadované technické vlastnosti - , Hodnota / charakteristika: optická a zvuková signalizácia poruchového stavu zdroja ultrafialového žiarenia; Technické vlastnosti: požadované technické vlastnosti - , Hodnota / charakteristika: oneskorenie zapnutia typicky jedna minúta (ľubovoľne nastaviteľné) ; Technické vlastnosti: požadované technické vlastnosti - , Hodnota / charakteristika: vnútorné oneskorenie zopnutia typicky 5 minút (ľubovoľne nastaviteľné) ; Technické vlastnosti: požadované technické vlastnosti - , Hodnota / charakteristika: možnosť programovateľného automatického spínania jednotlivo a po skupinách; Technické vlastnosti: požadované technické vlastnosti - , Hodnota / charakteristika: možnosť manuálneho spínania jednotlivo a po skupinách; Technické vlastnosti: požadované technické vlastnosti - , Hodnota / charakteristika: možnosť uzamknutia diaľkového ovládača proti spusteniu; Technické vlastnosti: požadované technické vlastnosti - , Hodnota / charakteristika: možnosť zmeny parametrov akustickej signalizácie; Technické vlastnosti: požadované technické vlastnosti - , Hodnota / charakteristika: možnosť zmeny parametrov optickej signalizácie; Technické vlastnosti: požadované technické vlastnosti - , Hodnota / charakteristika: možnosť odčítania stavu prevádzkových hodín; Technické vlastnosti: požadované technické vlastnosti - , Hodnota / charakteristika: rozmer 1020x85 mm; Technické vlastnosti: požadované technické vlastnosti - , Hodnota / charakteristika: antikórové uchytenie pätíc; Technické vlastnosti: požadované technické vlastnosti - , Hodnota / charakteristika: silikónová káblová prechodka

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: dosah diaľkového ovládača, Jednotka: m, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: životnosť zdroja UVC , Jednotka: hod, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 18000; Technické vlastnosti: výkon žiariča , Jednotka: W, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 55

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PROMOS s.r.o. 2 3 000,00 20% EUR 19. Október 2016 120851

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×