Dodávateľ

PROMOS s.r.o.

Vrbové
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PROMOS s.r.o.

IČO: 34130730

Adresa: Jantauscha 15, Vrbové

Registračné číslo: 2018/6-PO-E8369

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Jún 2018

Záznam platný do: 28. Jún 2021

Posledná zmena: 29. Jún 2018


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 20 838,33 EUR 17 17
2017 2 756,13 EUR 8 8
2018 3 329,83 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 20 838,33 EUR 17 17
2017 2 756,13 EUR 8 8
2018 3 329,83 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 2 909,00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 1 194,00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 7 12 195,00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 423,33 EUR
Národná transfúzna služba SR 1 3 329,83 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 255,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 147,00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 0,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 890,80 EUR
Národný onkologický ústav 1 4 500,00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 1 272,00 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 1 350,00 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 458,33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Germicidné žiariče Národný onkologický ústav 5 590,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priamy germicídny žiarič - (použitie bez prítomnosti ľudí v miestnosti) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 552,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič priamo vyžarujúci, bez prítomnosti ľudí, mobilný s počítadlom prevádzkových hodín na sterilizáciu vzduchu. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 408,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 593,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priamy germicídny žiarič - (použitie bez prítomnosti ľudí v miestnosti) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 262,92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič PROLUX GK55W/SPS, alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič PROLUX GK55W/SP DO, alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič PROLUX GM55W/SP SPH 01M, alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič PROLUX G30WA/SPH 02, alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič PROLUX GIP6536W/SPS, alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič PROLUX GIP6536W/SP DO, alebo ekvivalent Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prolux GM55W germicídny žiarič mobilný Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 452,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 480,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 201,75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídne žiariče pre oddelenie klinickej onkológie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 892,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič nepriamo vyžarujúci, za prítomnosti ľudí, mobilný, so spínacími hodinami Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 295,83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič mobilný a germicídne trubice Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 492,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič mobilný Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline 327,60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 548,30 EUR 2017 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič so spínacími hodinami Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 099,99 EUR 2017 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 295,83 EUR 2017 Tovary Nie 1
Germicídne žiariče Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 320,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Germicídne žiariče pre pracovisko v Banskej Bystrici Národná transfúzna služba SR 4 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 0 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Viliam Horvát
Adresa:
Pavla Jantauscha 664/15 Vrbové 92203
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×