Obstarávanie

Rekonštrukcia asfaltového povrchu parkoviska a komunikácie.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Rudňany
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
60 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
33 333,33
Zaplatené:
55.55%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233223-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
celé dielo
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Súvislá povrchová oprava asfaltového povrchu parkoviska a miestnej komunikácie.; Realizácia vodorovného dopravného značenia na parkovisku.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Prvá časť (parkovisko) v obytnej časti a pri zdravotnom stredisku., Hodnota / charakteristika: nepravidelný tvar - 1 680 m2; Technické vlastnosti: Druhá časť(obojsmerná miestna komunikácia) v obytnej časti., Hodnota / charakteristika: šírka je rôzna, (od 2 do 4 m) - 2 561 m2

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Zarezať kryt vozovky z asfaltového betónu na všetkých prípojných komunikáciách hr. cca 50 mm , Jednotka: m, Minimum: 17,4, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Odfrézovať existujúcu asfaltobetónovú vrstvu hr. 50 mm, Jednotka: m2, Minimum: 4 241, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Odstrániť asfaltobetónovú vrstvu pri všetkých šachtách, poklopoch, vpustiach a iných zariadeniach na vozovke, Jednotka: ks, Minimum: 5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Očistiť plochu zametacím vozidlom (strojom), Jednotka: m2, Minimum: 4 241, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Naniesť penetračný náter pod obrusnú vrstvu - spojovací postrek PS, CBP 0,5 - 0,7 kg/m2 (aj na boky existujúceho zarezaného asfaltu), Jednotka: m2, Minimum: 4 241, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Položiť obrusnú asfaltobetónovú vrstvu ACo 11, PMB 45/80-75, I, 50 hr. 50 mm a jej uvalcovanie na predpísanú mieru zhutnenia, Jednotka: m2, Minimum: 4 241, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Aplikácia pružnej asfaltovej zálievky v miestach napojení ako aj pri poklopoch, vpustiach a ostatných zariadeniach., Jednotka: m, Minimum: 17,4, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok a pod. v asfalt.krytoch do 2 m2, Jednotka: ks, Minimum: 1, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Realizácia vodorovného dopravného značenia: V10a - Parkovacie miesta s kolmým státím., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: Realizácia vodorovného dopravného značenia: V10d - Vyhradené parkovisko (parkovacie miesta s vyhradeným státím)., Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: Dočasné dopravné značenie počas výstavby, Jednotka: súprava, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 5 40 000,00 20% EUR 6. Júl 2016 113283

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×