Obstarávanie

Zber, odvoz a zneškodňovanie Biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
6 660,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 818,33
Zaplatené:
57.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90500000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
liter
Množstvo:
70000.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Pravidelné zabezpečovanie zberu, odvozu a zneškodňovania Kuchynských a reštauračných odpadov

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Zabezpečenie čistých uzatvárateľných barelov na tekutý odpad , výmena naplnených nádob za čisté, prázdne pri každom odbere odpadu, Hodnota / charakteristika: Veľkosť barelov 60 Litrov/ min 25 ks; Technické vlastnosti: Frekvencia vývozu: , Hodnota / charakteristika: Pravidelne jedenkrát do týždňa. Deň odberu bude dohodnutý s odberateľom. ; Technické vlastnosti: Možnosť mimoriadneho odberu odpadu: , Hodnota / charakteristika: max. do 3 pracovných dní od nahlásenia objednávateľom; Technické vlastnosti: Podmienkou je predloženie aktuálnych povolení na prepravu a skladovanie predmetného druhu odpadu od príslušných úradov z oblasti odpadového hospodárstva a verejného zdravia, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Zmluva sa uzatvára na obdobie jedného roka , Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, katalógové číslo odpadu 20 01 08, Jednotka: Liter, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 70000

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DF Družstvo, s.r.o. 3 4 582,00 20% EUR 30. Jún 2016 112836

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×