Obstarávanie

Obnova Kostola


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského
Typ obstarávania:
Stavebné práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
714 949,72
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45454100-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Predmetom zákazky je realizácia diela - Práce na reštaurovaní exteriéru a interiéru veže, rekonštrukcii strechy vrátane výmeny krytiny, el. rozvodov, bleskozvodu, inštalácie protipožiarneho systému a sanačné práce. Samotné miesto realizácie možno považovať za dôležitý faktor pre obnovu a reštaurátorské práce na kostole nakoľko objekt je súčasťou konceptu, ktoré sa touto historickou časťou uchádza o zápis do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.; 2. Špecifikácia, technické a funkčné parametre, výkaz-výmer - podľa Príloh č. 001 až 038.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Elektro - Projekt pre stavebné povolenie - Vnútorné elektrické rozvody veže + rekonštrukcia bleskozvodu, Hodnota / charakteristika: Príloha 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010 ; Technické vlastnosti: 2. EPS S (Elektrická požiarna signalizácia) - Sprievodná správa, Hodnota / charakteristika: Príloha 011, 012, 013, 014, 015, 016 ; Technické vlastnosti: 3. POV (Projekt organizačnej výstavby) - Sprievodná správa, Hodnota / charakteristika: Príloha 017, 018 ; Technické vlastnosti: 4. Statika - Sprievodná správa, Hodnota / charakteristika: Príloha 019, 020, 021 ; Technické vlastnosti: 5. Stavebná časť - Sprievodná správa, Hodnota / charakteristika: Príloha 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030 ; Technické vlastnosti: 6. Výkaz - Výmer, Hodnota / charakteristika: Príloha 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×