CPV kód

45454100-5

Reštaurovanie

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 613 664 EUR
Slovenská národná knižnica 3 168 960 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 449 831 EUR
Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava 1 64 330 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 109 366 EUR
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 1 624 307 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 1 646 989 EUR
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR 1 451 013 EUR
Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 1 47 000 EUR
Dominikánsky konvent 1 420 344 EUR
Rehoľa menších bratov Františkánov 5 1 091 102 EUR
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovský Ján 1 475 206 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
SOAR, spol. s r.o. 1 646 989 EUR
akad. soch. Vladimír Višvader - VILLARD - reštaurovanie a obnova pamiatok 4 1 237 971 EUR
Restauro s.r.o. 1 451 013 EUR
terra m, s.r.o. 1 47 000 EUR
TAVROS a.s. 1 64 330 EUR
OMEGATEC, spol. s r.o. 1 420 344 EUR
Chameleo, s.r.o. 1 109 366 EUR
RENON s.r.o. 1 228 500 EUR
Tibor Kováč 2 144 460 EUR
Mgr. art. Miroslav Janšto 1 142 700 EUR
akad. mal. Vojtech Mýtnik 2 491 402 EUR
ART RESTAURO SK, s.r.o. 1 228 500 EUR
Akad. mal. Mária Bidelnicová ArtD 1 24 500 EUR
Akad. soch. Ľubomír Sabo 1 449 831 EUR
PAMARCH, s.r.o. 1 475 206 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia hradného Paláca - Doplnenie rokajovej výzdoby v miestnosti č. 207.1. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 233 227 EUR 2015 Práce Nie 1
Bardejovské Suburbium – záchrana, obnova a reštaurovanie Starej synagógy Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR 458 651 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia poľa okna č. 9 Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Spišské Podhradie 47 000 EUR 2015 Práce Nie 1
Reštaurátorské práce na archeologických nálezoch rímskych mozaík Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 98 796 EUR 2015 Práce Nie 1
Reštaurovanie a obnova historickej parnej lokomotívy Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava 60 000 EUR 2015 Práce Nie 1
Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie – dominikánsky kostol v Košiciach – reštaurovanie fasády Dominikánsky konvent 358 210 EUR 2015 Práce Nie 1
Reštaurovanie súsošia Golgoty na Kalvárii v Trnave Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 109 366 EUR 2016 Práce Nie 1
Prístupový most – Kaštieľ Stupava – rekonštrukcia Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 646 989 EUR 2017 Práce Nie 1
Reštaurátorské práce pri obnove archeologických nálezov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 269 361 EUR 2018 Práce Nie 1
REŠTAUROVANIE OBRAZOV Slovenská národná knižnica 72 230 EUR 2018 Služby Nie 1
REŠTAUROVANIE MOBILIÁRU Slovenská národná knižnica 72 230 EUR 2018 Služby Nie 1
Reštaurovanie výmaľby františkánskeho kostola vo Fiľakove Rehoľa menších bratov Františkánov 154 700 EUR 2018 Práce Áno 1
Reštaurovanie veže františkánskeho kostola Rehoľa menších bratov Františkánov 281 416 EUR 2018 Práce Áno 1
Reštaurovanie oltára františkánskeho kostola vo Fiľakove Rehoľa menších bratov Františkánov 228 500 EUR 2018 Práce Áno 1
Obnova Kostola Kňazský seminár sv. Karola Boromejského 750 697 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
REŠTAUROVANIE OBRAZOV Slovenská národná knižnica 24 500 EUR 2018 Služby Nie 1
OBNOVA A REŠTAUROVANIE ATIKY PRIMACIÁLNEHO PALÁCA A JEJ SOCHÁRSKEJ VÝZDOBY Hlavné mesto SR Bratislava 489 950 EUR 2018 Práce Nie 1
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa – obnova a reštaurovanie pamiatky Rímskokatolícka cirkev, farnosť Liptovský Ján 475 206 EUR 2019 Práce Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×