Obstarávanie

Laboratórne prístroje


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
31 410,00
Konečná suma(Bez DPH):
26 163,33
Zaplatené:
83.29%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38000000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Kompletný predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Atómový absorpčný spektrometer - 1 súprava; a) VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA: - atómový absorpčný spektrometer s atomizáciou vzorky v grafitovej kyvete a s možnosťou rozšírenia o atomizáciu vzorky plameňom,- zariadenie s deutériovou Hyper-Pulse (frekvencia vzorkovania min. 200 Hz) korekciou pozadia s min. korekciou 2,5 Abs, - automatický dávkovač vzoriek pre grafitovú kyvetu, ; - zariadenie s garantovanou citlivosťou a presnosťou (5ppm Cu musí mať garantovanú odozvu signálu minimálne 0,8 Abs a zároveň presnosť min. 0,45%RSD), tieto hodnoty musia deklarované z bežne dostupných firemných materiálov (prospekt, brožúra).; b) OPTICKÝ SYSTÉM: - minimálny rozsah vlnových dĺžok 175 nm - 900 nm, - ohnisková vzdialenosť monochromátora minimálne 330 mm, mriežka s min. 1800 vrypmi/mm,- automatické nastavovanie vlnovej dĺžky a skenovanie vlnovej dĺžky,- kontinuálne nastavovanie šírky štrbiny v minimálnom rozsahu od 0,1 nm do 2,0 nm s krokom 0,1 nm alebo menším, - redukovaná výška štrbiny pre celý vlnový rozsah,- minimálne 6-miestny automatický karusel HCL lámp, lampy musia byť umiestnené horizontálne,; - maximálny priemer HCL lampy nesmie byť väčší ako 37 mm.; c) ATOMIZÁCIA VZORKY:- teplotný rozsah min. do 3000°C,- rýchlosť nárastu teploty min. 2000°C/sekundu,- Neobmedzený počet krokov teplotného programu (nárast a držanie v každom kroku),- meranie teploty výkonovou spätnou väzbou.; d) KOREKCIA POZADIA:- systém s Hyper-Pulse korekciou pozadia (rýchlosť vzorkovania min. 200 Hz) s korekciou min. do 2,5 Abs v minimálnom rozsahu od 175 do 425 nm. e) AUTOMATICKÝ DÁVKOVAČ VZORIEK: - automatizovaný systém umožňujúci riedenie vzoriek a prípravu kalibračných štandardov riedením, - rozsah dávkovania min. 1 µl až 100 µl,- automatický dávkovač vzoriek plne ovládaný softvérom AAS spektrometra.; f) SOFTVÉR: - softvér pracujúci pod OS Windows 7 a vyšším (alebo ekvivalent), umožňujúci ovládanie a automatizáciu všetkých procesov, umožňujúci výpočet validačných charakteristík s chybovým hlásením, - softvér musí ovládať všetky príslušenstvá, umožňovať rôzne typy kalibrácií, spracovanie a archivovanie dát a ich exportovanie, ; - softvér musí obsahovať "sprievodcu", ktorý uľahčuje prácu užívateľa a zhrnuje v sebe všetky základné typy pracovných činností pri práci s atómovým spektrometrom (tvorba metód, analýza, práca s výsledkami, optimalizácia spektrometra atď.).; g) ĎALŠIE VYBAVENIE:- PC s horeuvedeným softvérom, s operačným systémom Windows, s LCD monitorom a tlačiarňou,- redukčný ventil na argón,- súprava 6 HCL lámp pre analýzy kovov: Cd, Pb, Cr, Mn, Cu, Al,- doprava, colné odbavenie, inštalácia a zaškolenie obsluhy,- záruka na 24 mesiacov. ; 2. Laboratórna chladnička – 1 kus; Objem: min. 300 litrov.Teplotný rozsah: min. 0 až +15°C. Teplotné rozlíšenie: 0,1 °C alebo lepšie.Teplotná fluktuácia pri +4°C: ±0,5°C alebo menšia.Maximálne vonkajšie pôdorysné rozmery (šírka x hĺbka): 650 x 650 mm. Počet políc: min. 4.Nosnosť police: min. 10 kg.Cirkulácia vzduchu: ventilátor.Prevedenie komory: nerezová oceľ.Vnútorné LED osvetlenie.; Ochrana proti prehriatiu.Alarm otvorenia dverí a zámok dverí.USB a RDS port pre prenos dát.Ovládací panel s LCD displejom, s možnosťou digitálneho nastavovania teploty a času,so zobrazením nastavenej a skutočnej teploty v chladničke, dátumu, času, chybového hlásenia.; 3. Laboratórna sušiareň – 1 kus; Objem: min. 53 litrov.Teplotný rozsah: min. od +5°C nad teplotu okolia do min. +300°C.Teplotná fluktuácia pri +105°C: ±0,2°C alebo menšia.Prevedenie komory: nerez.Cirkulácia vzduchu: ventilátor.Regulácia otáčok ventilátora v rozsahu 0 až 100%.Drôtené police z nerezu, min. 2 ks.; Nosnosť police: min. 10 kg.Max. vonkajšie rozmery(š x v x hl): 650 x 720 x 650 mm.Rozhranie RS 232 a USB, otvor (priemer 30 mm) pre externé čidlo.Mikroprocesorové riadenie s LCD displejom a s funkciami: programovanie teplotného profilu sušenia, ukladanie výsledkov merania, signalizácia poruchy snímača teploty, kontrola výpadku napájania, hodiny reálneho času, akustický alarm, signalizácia otvorených dverí.; 4. Ultrazvukový kúpeľ – 1 kus; Užitočný objem: min. 5 litrov, rozmery vaničky (dĺžka x šírka x hĺbka): min. 300 x min. 150 x min. 150 mm, výkon ultrazvuku: min. 100 W, pracovná frekvencia: min. 33 kHz a max. 37 kHz, výkon ohrevu: min. 180 W, rozsah termostatu: min. 0 -77 °C, výpustný ventil, časovač: min. 1-60 minút, napájanie:230V/50Hz, výpustný ventil, drôtený košík, veko. ; 5. Zahrievacia platňa – 1 kus; Ovládanie: analógové, platňa: keramická, min. rozmery platne: 15 x 15 cm, max. teplota: min. 450°C, výkon: min. 500 W, stupnica: °C.; 6. Laboratórny kahan – 1 kus; Plynový, s elektrickým zapaľovaním, bezpečnostný: automatické zapálenie po náhodnom zhasnutí a v prípade nezapálenia automatické zastavenie plynu. Hadica na prívod plynu, dl. 1 m.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
INTERTEC s.r.o. 2 31 396,00 20% EUR 21. Jún 2016 112193

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×