Obstarávanie

Mobilné hlasové a dátové služby + mobilné telefóny


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
80 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
50 000,00
Zaplatené:
62.5%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
32250000-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Celá zákazka na 24 mesiacov
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Poskytovanie a prevádzkovanie mobilných telekomunikačných služieb (hlasové služby, internetové služby, doplnkové služby) a dodanie mobilných telefónov pre vybrané SIM karty

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: TYP PROGRAMU-, Hodnota / charakteristika: ZAHRNUTÉ V CENE PAUŠÁLU-; Technické vlastnosti: PRODUKT 1:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Volania, Hodnota / charakteristika: neobmedzené volania do všetkých mobilných a pevných sietí na Slovensku; Technické vlastnosti: SMS, MMS v SR, Hodnota / charakteristika: neobmedzené; Technické vlastnosti: DÁTA, Hodnota / charakteristika: neobmedzený internet v mobile min. 5 GB, minimálna rýchlosť 3G (po prečerpaní sa rýchlosť obmedzí na min. - 256 kbit/s); Technické vlastnosti: PRODUKT 2:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Volania, Hodnota / charakteristika: neobmedzené volania do všetkých mobilných a pevných sietí na Slovensku; Technické vlastnosti: SMS, MMS v SR, Hodnota / charakteristika: minimálne 70; Technické vlastnosti: DÁTA, Hodnota / charakteristika: neobmedzený internet v mobile min. 4 GB, minimálna rýchlosť 3G (po prečerpaní sa rýchlosť obmedzí na min - 256 kbit/s); Technické vlastnosti: PRODUKT 3: , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Volania, Hodnota / charakteristika: neobmedzené volania do všetkých mobilných a pevných sietí na Slovensku; Technické vlastnosti: SMS, MMS v SR, Hodnota / charakteristika: minimálne 70; Technické vlastnosti: DÁTA, Hodnota / charakteristika: neobmedzený internet v mobile min. 2 GB, minimálna rýchlosť 3G (po prečerpaní sa rýchlosť obmedzí na min - 256 kbit/s); Technické vlastnosti: PRODUKT 4:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: DÁTA , Hodnota / charakteristika: Mesačný objem voľných prenesených dát minimálne 5 GB (po prečerpaní sa rýchlosť obmedzí na min - 256 kbit/s); Technické vlastnosti: PRODUKT 5:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: DÁTA , Hodnota / charakteristika: Mesačný objem voľných prenesených dát minimálne 15 GB (po prečerpaní sa rýchlosť obmedzí na min - 256 kbit/s); Technické vlastnosti: Doba viazanosti podľa trvania zmluvy, Hodnota / charakteristika: 24 mesiacov; Technické vlastnosti: Úroveň pokrytia sieťou mobilných hlasových služieb, Hodnota / charakteristika: minimálne 95% územia SR; Technické vlastnosti: Úroveň pokrytia sieťou mobilných dátových služieb a Internetu technológiou minimálne 3G, Hodnota / charakteristika: minimálne 70% územia SR; Technické vlastnosti: Fakturácia, Hodnota / charakteristika: mesačne; Technické vlastnosti: Súhrnná elektronická fakturácia vo formáte programu Microsoft Office Excel za jednotlivé SIM, Hodnota / charakteristika: áno, zdarma; Technické vlastnosti: Elektronický nástroj na kontrolu spotreby jednotlivých užívateľov, Hodnota / charakteristika: áno, zdarma; Technické vlastnosti: Bezplatný výpis hovorov v elektronickej forme (podrobný prehľad hovorov a nákladov na každú SIM kartu), Hodnota / charakteristika: áno, zdarma; Technické vlastnosti: Aktivácia a výmena SIM karty pri strate, poškodení, Hodnota / charakteristika: áno, zdarma; Technické vlastnosti: Záručný servis mobilných telefónov, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Služba odkazová schránka, Hodnota / charakteristika: áno, zdarma; Technické vlastnosti: Poskytnutie PUK a PIN kódu, Hodnota / charakteristika: áno, zdarma; Technické vlastnosti: Zmena telefónneho čísla, Hodnota / charakteristika: áno, zdarma; Technické vlastnosti: Elektronická faktúra (faktúra so zúčtovacím obdobím za jeden mesiac so splatnosťou 30 dní od vystavenia faktúry), Hodnota / charakteristika: áno, zdarma; Technické vlastnosti: CLIP, CLIR, Roaming; ponechanie vybraných existujúcich telefónnych čísel s aktívnou hlasovou službou, nulové poplatky za prenos telefónneho čísla v prípade zmeny operátora, bezodplatná aktivácia nových SIM kariet a TWIN SIM kariet, nulový manipulačný poplatok, Hodnota / charakteristika: áno, zdarma; Technické vlastnosti: Zmena programu služieb častejšie ako 2x ročne, Hodnota / charakteristika: áno, zdarma; Technické vlastnosti: Mobilný telefón TYP 1 a TYP 2: Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Operačný systém - Android, Hodnota / charakteristika: áno

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: PRODUKT 1 - paušál do mobilu , Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: PRODUKT 2 - paušál do mobilu , Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: PRODUKT 3 - paušál do mobilu , Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 71; Technické vlastnosti: PRODUKT 4 – mobilný internet , Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: PRODUKT 5 – mobilný internet , Jednotka: kus, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: Mobilný telefón TYP1 s PRODUKTOM 2, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 15; Technické vlastnosti: Mobilný telefón TYP2 s PRODUKTOM 3, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 65; Technické vlastnosti: Mobilný telefón TYP 1- rozlíšenie displeja, Jednotka: pixel, Minimum: 1280 x 720, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Mobilný telefón TYP 1 - typ displeja, Jednotka: typ, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: dotykový; Technické vlastnosti: Mobilný telefón TYP 1- hmotnosť , Jednotka: gram, Minimum: , Maximum: 125, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Mobilný telefón TYP 1- procesor , Jednotka: jadrá, Minimum: 4, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Mobilný telefón TYP 1- taktovacia frekvencia, Jednotka: GHz, Minimum: 1,2, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Mobilný telefón TYP 1- rozmery d x š x h, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: 140 x 71 x 7, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Mobilný telefón TYP 1- uhlopriečka displeja , Jednotka: palce, Minimum: 5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Mobilný telefón TYP 1- fotoaparát, Jednotka: Mpix, Minimum: 13, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Mobilný telefón TYP 1- pamäťová karta/typ, Jednotka: typ, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: micro-SD; Technické vlastnosti: Mobilný telefón TYP 1- interná pamäť , Jednotka: GB, Minimum: 16, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Mobilný telefón TYP 1 - RAM, Jednotka: GB, Minimum: 2, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Mobilný telefón TYP 1- kapacita baterky , Jednotka: mAh, Minimum: 2300, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Mobilný telefón TYP 2- rozlíšenie displeja, Jednotka: pixel, Minimum: 1280 x 720, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Mobilný telefón TYP 2- typ displeja, Jednotka: typ, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: dotykový; Technické vlastnosti: Mobilný telefón TYP 2- hmotnosť , Jednotka: gram, Minimum: , Maximum: 140, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Mobilný telefón TYP 2- procesor , Jednotka: jadrá, Minimum: 4, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Mobilný telefón TYP 2- taktovacia frekvencia, Jednotka: GHz, Minimum: 1,2, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Mobilný telefón TYP 2- rozmery d x š x h, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: 143 x 73 x 8, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Mobilný telefón TYP 2- uhlopriečka displeja, Jednotka: palce, Minimum: 5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Mobilný telefón TYP 2- fotoaparát, Jednotka: Mpix, Minimum: 8, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Mobilný telefón TYP 2- pamäťová karta/typ, Jednotka: typ, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: micro-SD; Technické vlastnosti: Mobilný telefón TYP 2- interná pamäť , Jednotka: GB, Minimum: 8, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Mobilný telefón TYP 2 - RAM, Jednotka: MB, Minimum: 1500, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Mobilný telefón TYP 2- kapacita baterky , Jednotka: mAh, Minimum: 2300, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Slovak Telekom, a.s. 4 60 000,00 20% EUR 13. Máj 2016 108263

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×