Obstarávanie

Asfaltový pásový finišér (nový)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
125 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
103 166,65
Zaplatené:
82.53%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
43315000-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Rok výroby, Hodnota / charakteristika: 2016; Technické vlastnosti: Motor , Hodnota / charakteristika: vznetový; Technické vlastnosti: Kĺb lišty, Hodnota / charakteristika: lámací, umožňujúci klásť strechovitý profil; Technické vlastnosti: Mostík obsluhy, Hodnota / charakteristika: vybavený vodovzdorným panelom; Technické vlastnosti: Bočné steny násypky finišéra na živicu, Hodnota / charakteristika: vzájomne aj nezávisle vyklápané; Technické vlastnosti: Hladiaca výsuvná lišta, Hodnota / charakteristika: s hutniacimi lištami (tampermi) a vibráciou; Technické vlastnosti: Vyhrievanie hladiacej lišty, Hodnota / charakteristika: elektrické s elektronickou kontrolou; Technické vlastnosti: Zamykanie výšky lišty pri zastavení stroja, Hodnota / charakteristika: automatické; Technické vlastnosti: Hydrostatický pohon podavačov a šnekov, Hodnota / charakteristika: nezávislý; Technické vlastnosti: Regulácia podávacích šnekov, Hodnota / charakteristika: plynulá s možnosťou reverzu a nastaviteľnou výškou s ultrazvukovým ovládaním; Technické vlastnosti: Podávací pás v spodnej časti násypky, Hodnota / charakteristika: hydraulicky poháňaný a čiastočne aj s reverzom, s plynule nastaviteľnou rýchlosťou; Technické vlastnosti: Držiaky na diaľkové ovládanie, Hodnota / charakteristika: umiestnené na lište; Technické vlastnosti: Pracovné osvetlenie, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Výstražný maják, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Akustický signál cúvania, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Montážne prípravky a náradie, Hodnota / charakteristika: základné; Technické vlastnosti: Zabezpečenie proti vandalizmu, Hodnota / charakteristika: zamknuteľná nádrž PHM, hydrauliky a ovládacieho panelu; Technické vlastnosti: Čistiace zariadenie, Hodnota / charakteristika: s nádržou a navíjaním hadice; Technické vlastnosti: Možnosť dodatočného vybavenia pozdĺžnym aj priečnym nivelačným systémom s dvomi ovládacími panelmi, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Obhliadka stroja servisným technikom - servisný zásah, Hodnota / charakteristika: do 4 hodín od telefonického nahlásenia; Technické vlastnosti: Odstránenie poruchy, Hodnota / charakteristika: do 48 hodín, v opačnom prípade bezodplatné zapožičanie adekvátneho finišéra; Technické vlastnosti: Návod na obsluhu a katalóg náhradných dielov, Hodnota / charakteristika: áno v slovenskom jazyku

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Základný rozsah pokládky živičných zmesí, Jednotka: m, Minimum: 1,7, Maximum: 3,4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Možnosť redukcie pre zúženú šírku pokládky - menej ako - viď hodnota v cm, Jednotka: cm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80; Technické vlastnosti: Objem násypky finišéra na živicu, Jednotka: m3, Minimum: 4,0, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Hmotnosť hladiacej výsuvnej listy, Jednotka: kg, Minimum: 1300, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o. 2 123 799,99 20% EUR 5. Apríl 2016 105923

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×