Obstarávanie

Asfaltový pásový finišér (nový)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
125 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
103 166,65
Zaplatené:
82.53%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
43315000-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Rok výroby, Hodnota / charakteristika: 2016; Technické vlastnosti: Motor , Hodnota / charakteristika: vznetový; Technické vlastnosti: Kĺb lišty, Hodnota / charakteristika: lámací, umožňujúci klásť strechovitý profil; Technické vlastnosti: Mostík obsluhy, Hodnota / charakteristika: vybavený vodovzdorným panelom; Technické vlastnosti: Bočné steny násypky finišéra na živicu, Hodnota / charakteristika: vzájomne aj nezávisle vyklápané; Technické vlastnosti: Hladiaca výsuvná lišta, Hodnota / charakteristika: s hutniacimi lištami (tampermi) a vibráciou; Technické vlastnosti: Vyhrievanie hladiacej lišty, Hodnota / charakteristika: elektrické s elektronickou kontrolou; Technické vlastnosti: Zamykanie výšky lišty pri zastavení stroja, Hodnota / charakteristika: automatické; Technické vlastnosti: Hydrostatický pohon podavačov a šnekov, Hodnota / charakteristika: nezávislý; Technické vlastnosti: Regulácia podávacích šnekov, Hodnota / charakteristika: plynulá s možnosťou reverzu a nastaviteľnou výškou s ultrazvukovým ovládaním; Technické vlastnosti: Podávací pás v spodnej časti násypky, Hodnota / charakteristika: hydraulicky poháňaný a čiastočne aj s reverzom, s plynule nastaviteľnou rýchlosťou; Technické vlastnosti: Držiaky na diaľkové ovládanie, Hodnota / charakteristika: umiestnené na lište; Technické vlastnosti: Pracovné osvetlenie, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Výstražný maják, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Akustický signál cúvania, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Montážne prípravky a náradie, Hodnota / charakteristika: základné; Technické vlastnosti: Zabezpečenie proti vandalizmu, Hodnota / charakteristika: zamknuteľná nádrž PHM, hydrauliky a ovládacieho panelu; Technické vlastnosti: Čistiace zariadenie, Hodnota / charakteristika: s nádržou a navíjaním hadice; Technické vlastnosti: Možnosť dodatočného vybavenia pozdĺžnym aj priečnym nivelačným systémom s dvomi ovládacími panelmi, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Obhliadka stroja servisným technikom - servisný zásah, Hodnota / charakteristika: do 4 hodín od telefonického nahlásenia; Technické vlastnosti: Odstránenie poruchy, Hodnota / charakteristika: do 48 hodín, v opačnom prípade bezodplatné zapožičanie adekvátneho finišéra; Technické vlastnosti: Návod na obsluhu a katalóg náhradných dielov, Hodnota / charakteristika: áno v slovenskom jazyku

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Základný rozsah pokládky živičných zmesí, Jednotka: m, Minimum: 1,7, Maximum: 3,4, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Možnosť redukcie pre zúženú šírku pokládky - menej ako - viď hodnota v cm, Jednotka: cm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 80; Technické vlastnosti: Objem násypky finišéra na živicu, Jednotka: m3, Minimum: 4,0, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Hmotnosť hladiacej výsuvnej listy, Jednotka: kg, Minimum: 1300, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
NORWIT SLOVAKIA, spol. s r. o. 2 123 799,99 20% EUR 5. Apríl 2016 105923

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×