Obstarávanie

Dodávka zemného plynu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Sabinov
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
180 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
57 261,10
Zaplatené:
31.81%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09123000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
MWh
Množstvo:
2800.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Dodávka zemného plynu maloodber počas 24 mesačnej platnosti zmluvy na odberné miesta verejného obstarávateľa, za podmienok dohodnutých v zmluve, v požadovanej kvalite a s garanciou dodávky zemného plynu po celú dobu platnosti zmluvy, vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Predmetom obstarávania je dodanie maximálne predpokladaného množstva zemného plynu 2.800,000 MWh maloodber počas 24 mesačnej platnosti zmluvy na odberné miesta verejného obstarávateľa, za podmienok dohodnutých v zmluve, v požadovanej kvalite a s garanciou dodávky zemného plynu po celú dobu platnosti zmluvy, vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou plynu vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku. , Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Kvalita zemného plynu musí za bežných okolností zodpovedať špecifikácii uvedenej v Technických podmienkach PDS. Pre určenie akostných znakov plynu sú záväzné údaje zistené PDS v uzlových bodoch kontroly a kvality distribučnej siete. , Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Celkové predpokladané množstvo odberu za 14 odberných miest spolu za obdobie platnosti zmluvy 24 mesiacov, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 2800, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.1. OM 1: SKSPPDIS000910801284, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 88,466, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.2. OM 2: SKSPPDIS000910801578, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 99,198, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.3. OM 3: SKSPPDIS000910800602, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 0,780, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.4. OM 4: SKSPPDIS000910804261, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 525,886, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.5. OM 5: SKSPPDIS000910804262, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 19,206, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.6. OM 6: SKSPPDIS000910804263, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 538,536, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.7. OM 7: SKSPPDIS000910804294, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 226,964, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.8. OM 8: SKSPPDIS000910804393, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 561,980, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.9. OM 9: SKSPPDIS000910806889, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 172,420, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.10. OM 10: SKSPPDIS000910804860, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 33,586, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.11. OM 11: SKSPPDIS000922793497, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 30,866, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.12. OM 12: SKSPPDIS000910000833, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 105,038, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.13. OM 13: SKSPPDIS000910010944, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 45,732, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.14. OM 14: SKSPPDIS000910011378, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: 125,060, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MAGNA ENERGIA a.s. 7 68 713,33 20% EUR 1. Apríl 2016 105653

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×