Obstarávanie

profistat


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
MC support s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
134 666,00
Konečná suma(Bez DPH):
133 499,00
Zaplatené:
99.13%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
48000000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Jedná sa o nákup softveru. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
JUMP soft, a.s. 2 133 499,00 Neuvedené EUR 17. December 2018 239199

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 24. Január 2019 24. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020598/content/906213/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 24. Január 2019 24. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020606/content/906224/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva 18. Január 2019 24. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019450/content/904097/download","filename":"Dodatok c.1 _ podpis_MC _JS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019450/content/904098/download","filename":"Plnomocensto Vladimir Dóša_anonymizovane.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019450/content/904099/download","filename":"Plnomocenstvo Vladimir Dosa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019450/content/906139/download","filename":"Kúpna zmluva MC - JS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019450/content/906140/download","filename":"Príloha č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019450/content/906141/download","filename":"Príloha č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019450/content/906142/download","filename":"Príloha č. 3.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Marec 2018 14. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954370/content/731748/download","filename":"Súťažné podklady MC support s.r.o..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. September 2018 11. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030719/content/835351/download","filename":"Informácia o výsledku - zverejnenie v profile.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. Január 2019 24. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020579/content/906194/download","filename":"9 a. Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 24. Január 2019 24. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020590/content/906205/download","filename":"jump soft.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 24. Január 2019 24. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020585/content/906201/download","filename":"11. Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 24. Január 2019 24. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020593/content/906209/download","filename":"isdd plus s.r.o. .pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 24. Január 2019 24. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020587/content/906202/download","filename":"12. Zápisnica z uplneho vyhodnotenia.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×