Obstarávanie

Digitálna flexibilná Fluroskopická stena s elevačným stolom


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
200 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
166 666,50
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33124000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
súb.
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Digitálna Fluroskopická stena s elevačným stolom pre klasické rádiografické aj skiaskopické aplikácie; Certifikovaný digitálny archív PACS pre pripojenie digitálnej Fluroskopickej steny a distribúciu štúdií s licenciou pre diagnostické prehliadače; PC s diagnostickým monitorom pre rádiológiu s 3MPx rozlíšením; Vyberateľná mriežka; Možnosť rozšírenia o RTG stropný záves pripojený do toho istého generátora fluoroskopickej steny; Generátor s možnosťou pripojenia dvoch rentgentiek naraz; Pulzná fluoroskopia; Rádiografické vyšetrenia; Vyberateľný detektor pre snímkovanie mimo bucky stola; Rotačná "bucky" v stole pre otáčanie detektora o 90° bez nutnosti jeho vybratia von zo stola; Možnosť dokúpenia rotačnej podpery pre nohy v stojacej polohe bez nutnosti zakúpenia nového prístroja; Možnosť pohybu RTG trubice zľava do prava aj naopak pre vyšetrovanie pacientov v ľahu s hlavou na oboch stranách

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Rozmer stola, Jednotka: cm, Minimum: 210x65, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: SID 1, Jednotka: cm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 110; Technické vlastnosti: SID 2, Jednotka: cm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 150; Technické vlastnosti: Veľkosť detektora, Jednotka: inch, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 14x17; Technické vlastnosti: Bitová hĺbka získavaného obrazu, Jednotka: bit, Minimum: 14, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Nastaviteľná výška stola, Jednotka: cm, Minimum: 69-95, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Nastaviteľnosť sklonu stola, Jednotka: °, Minimum: -30 až 90, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Výkon generátora, Jednotka: kW, Minimum: 80, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Vysokofrekvenčný generátor s frekvenciou, Jednotka: kHz, Minimum: 45, Maximum: 50, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozsah nastaviteľného napätia s krokom 1kV pre skiagrafiu, Jednotka: kV, Minimum: 40-150, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozsah nastaviteľného napätia s krokom 1kV pre fluoroskopiu, Jednotka: kv, Minimum: 50-125, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Veľkosť malého ohniska rentgentky, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: 0,7, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Veľkosť veľkého ohniska rentgentky, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1,2; Technické vlastnosti: Maximálny rádiografický prúd, Jednotka: mA, Minimum: 1000, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozsah fluoroskopického prúdu, Jednotka: mA, Minimum: 0,3-9, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tepelná kapacita anódy, Jednotka: kHU, Minimum: 600, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Náhľadový monitor s DICOM zobrazovacím módom, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 8

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FUJIFILM Europe GmbH - organizačná zložka 2 199 999,80 20% EUR 19. Február 2016 102269

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×