Obstarávanie

Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
882 237,00
Konečná suma(Bez DPH):
882 237,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce, ktorými sa zrealizujú : Výmena obrusnej vrstvy vozovky a výmena ložných (podkladných) vrstiev vozovky frézovaním a následnou pokládkou hutnenej(ých) asfaltovej(ých) vrstvy(iev) pričom hlavné technológie sú doplnené o súvisiace práce, ktoré sú ich nevyhnutnou súčasťou podľa STN 73 6121, ako je spájací postrek, vystuženie, utesnenie technologických spojov, sanácia trhlín a pod.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
STRABAG s.r.o. 1 882 237,00 Neuvedené EUR 31. December 2018 239082

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571112/content/205314/download","filename":"Zápisnica z OO časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571112/content/205315/download","filename":"Zápisnica z OO Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0380-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957254/content/743889/download","filename":"ZM_2014_0380_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Zmluva Zmluva 30. September 2014 30. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571100/content/205558/download","filename":"ZM_2014_0380_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - časť Ostatné 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571088/content/207247/download","filename":"Banková zábezpeka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571088/content/207248/download","filename":"Identifikačné údaje uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571088/content/207249/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571088/content/207250/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571088/content/207251/download","filename":"Subdodávatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571088/content/207252/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571088/content/207253/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode č. ZM/2014/0380 - Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky 14. August 2018 14. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1021644/content/807571/download","filename":"DZM_2014_0380_0003_podpisana verzia.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. September 2014 12. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571097/content/205463/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571097/content/205464/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571097/content/205465/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571097/content/205466/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571097/content/205467/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení5.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav, a.s. - časť Kritériá 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571073/content/205040/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0380 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795842/content/672242/download","filename":"ZM_2014_0380_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CESTY NITRA, a.s. - časť Ostatné 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571076/content/205366/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571076/content/205367/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571076/content/205368/download","filename":"Subdodávatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571076/content/205369/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571076/content/205370/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571076/content/205371/download","filename":"Zábezpeka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. - časť Kritériá 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571091/content/205061/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Október 2014 1. Október 2014 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 31. Marec 2014 31. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571061/content/205701/download","filename":"SP_finál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571061/content/205702/download","filename":"Príloha č 1 Všeobecné informácie o uchádzačovi k časti A 1 týchto SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571061/content/205703/download","filename":"Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky_Príloha č. 1 k A.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571061/content/205704/download","filename":"Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky_Príloha č. 1 k B.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571061/content/205706/download","filename":"Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky_Príloha č. 2 k B.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571061/content/205707/download","filename":"Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky_Príloha č. 3 k B.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571061/content/205708/download","filename":"Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky_Príloha č. 4 k B.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571061/content/205709/download","filename":"Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky_Príloha č. 1 k B.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571061/content/205710/download","filename":"Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky_Príloha č. 2 k B.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571061/content/205711/download","filename":"Opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky_Príloha č. 3 k B.3.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571109/content/205184/download","filename":"Záp z KPU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571109/content/205185/download","filename":"Záp z KPU-2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skanska SK a.s. - časť Ostatné 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571064/content/206480/download","filename":"Banková zábezpeka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571064/content/206481/download","filename":"Obchodné podmienky dodania predmetu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571064/content/206482/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571064/content/206483/download","filename":"Poverenia na podpisovanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571064/content/206484/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571064/content/206485/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571064/content/206486/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571064/content/206487/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571106/content/205071/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Apríl 2014 15. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571094/content/205119/download","filename":"Vysvetlenie SP_finál.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. - časť Kritériá 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571085/content/206335/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. ZM/2014/0380 - opravy vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky 13. Apríl 2016 13. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645139/content/399845/download","filename":"DZM_2014_0380_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Skanska SK a.s. - časť Kritériá 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571067/content/206618/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571115/content/205077/download","filename":"Zápisnica z VP.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0380-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638451/content/650701/download","filename":"ZM_2014_0380_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav, a.s. - časť Ostatné 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571070/content/207474/download","filename":"Banková záruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571070/content/207475/download","filename":"Čestné vyhlásenie - subdodávatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571070/content/207476/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571070/content/207477/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571070/content/207478/download","filename":"Splnomocnenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571070/content/207479/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571070/content/207480/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi - Doprastav , a. s..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571070/content/207481/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi - M-SILNICE, a.s..pdf"}]
Ponuky uchádzačov CESTY NITRA, a.s. - časť Kritériá 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571079/content/205472/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 2 Rámcovej dohode č. ZM/2014/0380 - Oprava vozovky diaľnice D2 v správe SSÚD 1 Malacky 12. Apríl 2017 12. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/805891/content/613205/download","filename":"DZM_2014_0380_0002_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. - časť Ostatné 8. Október 2014 8. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571082/content/206257/download","filename":"Čestné vyhlásenie - subdodávatelia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571082/content/206258/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571082/content/206259/download","filename":"Identifikačné údaje uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571082/content/206260/download","filename":"Návrh Rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571082/content/206261/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571082/content/206262/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571082/content/206263/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/571082/content/206264/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×