Obstarávanie

Rekonštrukcia a dostavba materskej škôlky v obci Slavošovce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Slavošovce
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
368 458,00
Konečná suma(Bez DPH):
365 722,00
Zaplatené:
99.25%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214100-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou a dostavbou materskej škôlky v obci Slavošovce. Rozsah je definovaný projektovou dokumentáciou.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
EKO SVIP, s.r.o. 3 365 722,00 Neuvedené EUR 23. August 2018 99165

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 5. Október 2018 5. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1041607/content/835872/download","filename":"sprava o zakazke.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 24. August 2018 24. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025227/content/835865/download","filename":"4036_001.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 16. Máj 2018 16. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984137/content/739387/download","filename":"informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OMOSS spol. s r.o. 5. Október 2018 5. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1041590/content/835869/download","filename":"OMOSS s.r.o..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklay 15. Marec 2018 15. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733242/download","filename":"Súťažné podklady - Slavosovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733243/download","filename":"Priloha 1 - Identifikacne udaje uchadzaca - formular.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733244/download","filename":"Priloha 2 - Etický kódex uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733245/download","filename":"Priloha 3 - Informácie o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733246/download","filename":"Priloha 4 - Jednotný Európsky Dokument - formulár.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733247/download","filename":"Priloha 5 - Prirucka na vyplnenie JEDu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733248/download","filename":"Priloha 8 - Navrh uchadzaca na plnenie kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733249/download","filename":"Priloha 9 - Zmluva o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733250/download","filename":"05 - Rekonštrukcia a dostavba materskej škôlky v obci Slavošovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733251/download","filename":"MŠ Slavošovce UK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733252/download","filename":"Rozpočet - EL MŠ Slavošovce - DOSTAVBA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733253/download","filename":"Rozpočet - EL MŠ Slavošovce - REKONšTRUKCIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733254/download","filename":"SO 02-dostavba_Slavosovce_zdravotechnika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733255/download","filename":"SO 02-rekonstrukcia_Slavosovce_zdravotechnika.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733256/download","filename":"SO 03-kanalizacia_Slavosovce_kanalizacna pripopojka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733257/download","filename":"SO 04-vodovod_Slavosovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733258/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733259/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733260/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733261/download","filename":"4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733262/download","filename":"5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733263/download","filename":"6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733264/download","filename":"7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733265/download","filename":"8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733266/download","filename":"9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733267/download","filename":"10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733268/download","filename":"11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733269/download","filename":"12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733270/download","filename":"13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733271/download","filename":"14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733272/download","filename":"15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733273/download","filename":"16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733274/download","filename":"17.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733275/download","filename":"18.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733276/download","filename":"19.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733277/download","filename":"20.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733278/download","filename":"21.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733279/download","filename":"22.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733280/download","filename":"23.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733281/download","filename":"EL _ MŠ Slavošovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733282/download","filename":"EL_MŠ Slavošovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733283/download","filename":"MŠ Slavošovce ÚK-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733284/download","filename":"MŠ Slavošovce ÚK-Model1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733285/download","filename":"MŠ Slavošovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733286/download","filename":"PROTOKOL_MŠ sLAVOšOVCE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733287/download","filename":"SO-02_V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733288/download","filename":"SO-02_V2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733289/download","filename":"SO-02_V3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733290/download","filename":"SO-02_V4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733291/download","filename":"SO-03_V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733292/download","filename":"SO-03_V2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733293/download","filename":"SO-03_V3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733294/download","filename":"SO-04_V1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733295/download","filename":"SO-04_V2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733296/download","filename":"SO-04_V3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733297/download","filename":"SO-04_V4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733298/download","filename":"sprava materska skola.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733299/download","filename":"TS_DSP_SO-02_Slavosovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733300/download","filename":"TS_DSP_SO-03_Slavosovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/954617/content/733301/download","filename":"TS_DSP_SO-04_Slavosovce.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MILANKO spol. s r.o. 5. Október 2018 5. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1041593/content/835870/download","filename":"MILANKO spol. s r.o..pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 5. Október 2018 5. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1041577/content/835868/download","filename":"Príloha_č._8_Zápisnica_z_vyhodnotenia_ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EKO SVIP, s.r.o. 5. Október 2018 5. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1041595/content/835871/download","filename":"EKO SVIP s.r.o..pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 5. Október 2018 5. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1041567/content/835866/download","filename":"Príloha č. 7 Zápis.z vyhodn.splnenia podm.účasti.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 5. Október 2018 5. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1041573/content/835867/download","filename":"zapisnica z otvárania ponúk.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×