Obstarávanie

Inovatívne technológie spoločnosti Tlačiareň Kubík, s.r.o.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Tlačiareň Kubík s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
392 983,00
Konečná suma(Bez DPH):
332 350,00
Zaplatené:
84.57%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42991000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky troch samostatných logických celkov - technologických zariadení: 1. Potlačový stroj na textil 2. Osvitový stroj 3. Linka na väzbu Podrobne v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 3 115 000,00 Neuvedené EUR 8. August 2018 99003
KASI a.s. 3 167 800,00 Neuvedené EUR 8. August 2018 99004
M&P, spol. s r.o. 2 49 550,00 Neuvedené EUR 8. August 2018 99005

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 15. August 2018 15. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022048/content/856288/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponúk KUBÍK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022048/content/856289/download","filename":"Zápisnica predmet a náležitosti KUBÍK.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva (1) 15. August 2018 15. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022067/content/856312/download","filename":"Sken KZ 1.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 26. Júl 2017 26. Júl 2017 []
Súťažné podklady Súťažné podklady, úprava 5. Apríl 2017 5. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/801723/content/601439/download","filename":"Súťažné podklady_Tlačiareň Kubík úprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/801723/content/601440/download","filename":"CORRIGENDUM-1 Kubík.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 1 15. August 2018 15. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022055/content/856291/download","filename":"Ponuka 1 Konica Minolta Slovakia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady, úprava 2 21. Apríl 2017 21. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/809806/content/627187/download","filename":"Súťažné podklady_Tlačiareň Kubík úprava_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/809806/content/627188/download","filename":"Súťažné podklady_Tlačiareň Kubík úprava 2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania 15. August 2018 15. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022043/content/856278/download","filename":"Zápisnica Ostatné KUBÍK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022043/content/856279/download","filename":"Zápisnica Krirériá KUBÍK.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 3 15. August 2018 15. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022059/content/856300/download","filename":"Ponuka 3 FORMICA.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 15. August 2018 15. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022075/content/856324/download","filename":"Správa o zákazke Tlačiareň Kubík.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 21. Máj 2017 21. Máj 2017 []
Súťažné podklady Súťažné podklady a JED 7. Marec 2017 7. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786809/content/628168/download","filename":"Súťažné podklady_Tlačiareň Kubík.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786809/content/628169/download","filename":"JED-formular_Kubík.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov 8. December 2017 8. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/909892/content/745320/download","filename":"Výsledok vyhodnotenia vrátane poradia Kubík.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica - SPÚ 15. August 2018 15. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022046/content/856283/download","filename":"Zápisnica SPÚ KUBÍK.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov - časti 1 a 3 zákazky 8. November 2018 8. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006105/content/877248/download","filename":"Zoznam subdodavatelov 1 a 3.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva (2) 15. August 2018 15. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022069/content/856318/download","filename":"Sken KZ 2.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva (3) 15. August 2018 15. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022071/content/856321/download","filename":"Sken KZ 3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 2 15. August 2018 15. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022057/content/856294/download","filename":"Ponuka 2 CPO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 5 15. August 2018 15. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022064/content/856308/download","filename":"Ponuka 5 M\u0026P.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 4 15. August 2018 15. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1022061/content/856301/download","filename":"Ponuka 4 KASI.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočné plnenie - časť 1 a 3 zákazky 8. November 2018 8. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006106/content/877249/download","filename":"Plnenie predmetu zmluvy 1 a 3.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×