Obstarávanie

Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov Slovenskej republiky v


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
135 850,00
Konečná suma(Bez DPH):
135 850,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72200000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vytvorenie informačného systému Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ďalej len IS MZVaEZ SR), ktorý bude poskytovať elektronické služby ako pre žiadateľov (občanov, obyvateľov a podnikateľov) tak aj pre pracovníkov MZVaEZ SR v oblastiach služieb podpory exportných zámerov podnikateľských subjektov SR, pomoci občanom SR a riešenie krízových situácií s cieľom ochrany ich zdravia ako aj majetku SR, pomoci a podpory konzulárnych činností a sprostredkovanie služieb iných inštitúcií verejnej správy. Vytvorenie IS MZVaEZ SR zahŕňa vykonanie analýzy, návrhu architektúry a komplexnej implementácie vrátane testovania IS a nasadenia IS do produkčnej prevádzky vrátane nasadenia potrebnej hardvérovej a softvérovej infraštruktúry. Súčasťou procesu realizácie predmetu zákazky bude aj integrácia s existujúcou IT infraštruktúrou.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MICROCOMP - Computersystém s r. o. 2 135 850,00 Neuvedené EUR 16. Máj 2014 98289

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 23. Február 2015 23. Február 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. August 2015 11. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196021/content/278942/download","filename":"faktury za jul 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196033/content/279145/download","filename":"faktury za november 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Január 2015 12. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195997/content/279043/download","filename":"faktury za december 2014.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. Máj 2014 23. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196051/content/279095/download","filename":"Správa.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 23. Máj 2014 23. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195985/content/278856/download","filename":"Príloha č. 5 k RD.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 5. August 2014 5. August 2014 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 23. Máj 2014 23. Máj 2014 []
Zmluva Zmluva 23. Máj 2014 23. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195982/content/275068/download","filename":"zverejnena zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195982/content/278783/download","filename":"zverejnena zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195982/content/393496/download","filename":"zverejnena zmluva.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutocne uhradeneho plnenia 28. Január 2016 28. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196036/content/278921/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Elektronizácia služieb na úseku ochrany práv a záujmov občanov a podnikateľov SR v pôsobnosti MZVaEZ SR.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 23. Február 2015 23. Február 2015 []
Zmluva Zmluva 19. Jún 2015 19. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196009/content/278976/download","filename":"dodatok č. 2 k RD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Beset, spol. s r.o. 3. Júl 2014 3. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195988/content/278886/download","filename":"kopia ponuky_Beset.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 23. Máj 2014 23. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196045/content/278964/download","filename":"zapisnica z otvarania ponuk č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196045/content/278965/download","filename":"zapisnica z otvarania ponuk č 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o splnení povinnosti podľa § 41 ods. 1 11. Marec 2014 11. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195976/content/275034/download","filename":"formular § 41_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195976/content/278781/download","filename":"formular § 41_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195976/content/393494/download","filename":"formular § 41_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195976/content/275035/download","filename":"formular § 41_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195976/content/278782/download","filename":"formular § 41_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195976/content/393495/download","filename":"formular § 41_2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 23. Máj 2014 23. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196042/content/278935/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia PÚ č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196042/content/278936/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia PÚ č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196042/content/278937/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia PÚ č.3.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 23. Máj 2014 23. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196048/content/279044/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia ponuk č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196048/content/279045/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia ponuk č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196048/content/279046/download","filename":"zapisnica z celkoveho vyhodnotenia ponuk pred aukciou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196048/content/279047/download","filename":"zapisnica z celkoveho vyhodnotenia ponuk po aukcii.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 11. Marec 2014 11. Marec 2014 []
Zmluva Zmluva 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196024/content/279008/download","filename":"Zmluva 1210000017_000003 - scan.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. Marec 2014 11. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196012/content/279050/download","filename":"INFORMACIA O VYSLDEKU VYHODNOTENIA PONUK_pre profil.pdf"}]
Zmluva Zmluva 5. August 2014 5. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/195994/content/278982/download","filename":"Zmluva o analýze.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. August 2015 11. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196018/content/278890/download","filename":"faktury za marec 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. November 2015 27. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196030/content/279108/download","filename":"faktura za oktober 2015.pdf"}]
Zmluva Zmluva 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196027/content/279060/download","filename":"Zmluva 1110000167_000001 - scan.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MICROCOMP – Computersystém s.r.o. 3. Júl 2014 3. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196057/content/274945/download","filename":"kopia ponuky_MICROCOMP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196057/content/279131/download","filename":"kopia ponuky_MICROCOMP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/196057/content/393497/download","filename":"kopia ponuky_MICROCOMP.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 23. Február 2015 23. Február 2015 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×