Obstarávanie

Nákup zvodidlového systému Kremsbarrier systém 2


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
9 497,00
Konečná suma(Bez DPH):
9 497,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34920000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup, demontáž a montáž zvodidlového systému Kremsbarrier systém 2 pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. jednotlivých stredísk správy a údržby diaľnic (ďalej len SSÚD), stredísk správy a údržby rýchlostných ciest (ďalej len SSÚR) a strediska špecializovaných činností (ďalej len SŠČ) v špecifikácii podľa prílohy č. 2 Jednotkové ceny k časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
RAVEN a.s. 1 9 497,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2018 98065

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2017/0111-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958491/content/748739/download","filename":"ZM_2017_0111_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635280/content/568208/download","filename":"Vysvetlenie SP_KrbS 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 11. Apríl 2017 11. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/805047/content/611258/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796350/content/551780/download","filename":"Zápisnica z VP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona o VO 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635282/content/568218/download","filename":"INO - § 41 - Ostatne.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda - Nákup zvodidlového systému Kremsbarrier systém 2 27. Marec 2017 27. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795022/content/668687/download","filename":"ZM_2017_0111_podpisana verzia.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796348/content/551766/download","filename":"Zapisnica z KPU.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Marec 2017 28. Marec 2017 []
Súťažné podklady Nákup zvodidlového systému Kremsbarrier systém 2 25. Február 2016 25. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626573/content/451232/download","filename":"SP_KBS2-final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626573/content/451233/download","filename":"Priloha c. 1 k A.1 SP - Vseobecne informacie o uchadzacovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626573/content/451234/download","filename":"Priloha c. 1 k B.3 SP - Odberné miesta a kontaktné osoby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626573/content/451235/download","filename":"Priloha k A.2, B.2, B.3 SP.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796345/content/551757/download","filename":"Zapisnica z OP-O.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796345/content/551758/download","filename":"Zapisnica z OP-K.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 11. Apríl 2017 11. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/805050/content/611300/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/805050/content/611301/download","filename":"Návod na montáž.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/805050/content/611302/download","filename":"Technické podmienky výrobcu.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 11. Apríl 2017 11. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/805044/content/611249/download","filename":"časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/805044/content/611250/download","filename":"Návod na montáž.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/805044/content/611251/download","filename":"Technické podmienky výrobcu.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 20. Jún 2016 20. Jún 2016 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. August 2016 24. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/706588/content/457433/download","filename":"OOVP.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 29. Marec 2017 29. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/796368/content/551863/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×