Obstarávanie

Nákup novej kosacej techniky s nižším výkonom.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
286 200,00
Konečná suma(Bez DPH):
286 200,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
16310000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup novej kosacej techniky s nižším výkonom, ktorý pozostáva z nákupu novej parkovej kosačky so zberným košom v počte 15 ks a z nákupu novej svahovej kosačky s diaľkovým ovládaním v počte 15 ks. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MERKUR SLOVAKIA s.r.o. 1 286 200,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2018 97954

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576222/content/209636/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0095 č. 84150033_podpísaná verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. - časť Kritériá 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576204/content/209191/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0095 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795585/content/671242/download","filename":"ZM_2015_0095_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. Február 2015 19. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576228/content/861329/download","filename":"Ozn. o výsledku vyhodnotenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ADACOM progatec, s.r.o. - časť Kritériá 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576210/content/209215/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ADACOM progatec, s.r.o. - časť Ostatné 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576207/content/209479/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576207/content/209480/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576207/content/209481/download","filename":"Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576207/content/209482/download","filename":"Osvedčenie zástupcu výrobcu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576207/content/209483/download","filename":"Prehlásenie o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576207/content/209484/download","filename":"Prehlásenie o výkonovej a časovej doby životnosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576207/content/209485/download","filename":"Rozsah a popis servisných činností.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576207/content/209486/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576207/content/209487/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576207/content/209488/download","filename":"Zmluvy o obchodnom zastúpení.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576237/content/209245/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 1..pdf"}]
Ponuky uchádzačov MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. - časť Ostatné 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576246/content/209996/download","filename":"Čestné vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576246/content/209997/download","filename":"Návrh kúpnej zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576246/content/209998/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576246/content/209999/download","filename":"Položkový zoznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576246/content/210000/download","filename":"Potvrdenie banky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576246/content/210001/download","filename":"Potvrdenie o odbornej a technickej spôsobilosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576246/content/210002/download","filename":"Rozsah a bližší popis servisných činností strojov Roba flail ONE,GZD 15 HD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576246/content/210003/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576246/content/210004/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576246/content/210005/download","filename":"Vyhlásenie o zhode stroja Kubota GZD 15 HD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576246/content/210006/download","filename":"Vyhlásenie o zhode stroja Robo flail ONE.pdf"}]
Zmluva Zmluva 11. Marec 2015 11. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576231/content/209238/download","filename":"ZM_2015_0095_podpisana verzia.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576240/content/209308/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk č. Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576240/content/209309/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk č. Kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576234/content/861333/download","filename":"SpravaOzakazkach.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576234/content/861334/download","filename":"SpravaOzakazkach.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Marian Šupa - časť Kritériá 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576216/content/209543/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0095-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958017/content/747124/download","filename":"ZM_2015_0095_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0095-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638400/content/649734/download","filename":"ZM_2015_0095_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 21. Apríl 2015 21. Apríl 2015 []
Ponuky uchádzačov Marian Šupa - časť Ostatné 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576213/content/209455/download","filename":"Banková záruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576213/content/209456/download","filename":"Čestné vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576213/content/209457/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576213/content/209458/download","filename":"Osvedčenie o autorizácii výrobcom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576213/content/209459/download","filename":"Prehlásenie o zhode.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576213/content/209460/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576213/content/209461/download","filename":"Servisné strediská.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576213/content/209462/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576213/content/209463/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie SP 28. Október 2014 28. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576225/content/861322/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie SP_kosačky_web.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 1. Október 2014 1. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576201/content/861319/download","filename":"SP final_Kosacia technika_nižší výkon.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576201/content/861320/download","filename":"Príloha č. 1 k SP - Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576201/content/861321/download","filename":"Príloha č. 2 k SP Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576243/content/209371/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk pred EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576243/content/209372/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576243/content/209373/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×