Obstarávanie

Nákup novej kosacej techniky s nižším výkonom.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
286 200,00
Konečná suma(Bez DPH):
286 200,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
16310000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup novej kosacej techniky s nižším výkonom, ktorý pozostáva z nákupu novej parkovej kosačky so zberným košom v počte 15 ks a z nákupu novej svahovej kosačky s diaľkovým ovládaním v počte 15 ks. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MERKUR SLOVAKIA s.r.o. 1 286 200,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2018 97954

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. August 2015 12. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576222/content/209636/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0095 č. 84150033_podpísaná verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. - časť Kritériá 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576204/content/209191/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0095 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795585/content/671242/download","filename":"ZM_2015_0095_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 19. Február 2015 19. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576228/content/861329/download","filename":"Ozn. o výsledku vyhodnotenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ADACOM progatec, s.r.o. - časť Kritériá 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576210/content/209215/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ADACOM progatec, s.r.o. - časť Ostatné 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576207/content/209479/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576207/content/209480/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576207/content/209481/download","filename":"Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576207/content/209482/download","filename":"Osvedčenie zástupcu výrobcu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576207/content/209483/download","filename":"Prehlásenie o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576207/content/209484/download","filename":"Prehlásenie o výkonovej a časovej doby životnosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576207/content/209485/download","filename":"Rozsah a popis servisných činností.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576207/content/209486/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576207/content/209487/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576207/content/209488/download","filename":"Zmluvy o obchodnom zastúpení.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576237/content/209245/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 1..pdf"}]
Ponuky uchádzačov MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. - časť Ostatné 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576246/content/209996/download","filename":"Čestné vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576246/content/209997/download","filename":"Návrh kúpnej zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576246/content/209998/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576246/content/209999/download","filename":"Položkový zoznam.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576246/content/210000/download","filename":"Potvrdenie banky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576246/content/210001/download","filename":"Potvrdenie o odbornej a technickej spôsobilosti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576246/content/210002/download","filename":"Rozsah a bližší popis servisných činností strojov Roba flail ONE,GZD 15 HD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576246/content/210003/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576246/content/210004/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576246/content/210005/download","filename":"Vyhlásenie o zhode stroja Kubota GZD 15 HD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576246/content/210006/download","filename":"Vyhlásenie o zhode stroja Robo flail ONE.pdf"}]
Zmluva Zmluva 11. Marec 2015 11. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576231/content/209238/download","filename":"ZM_2015_0095_podpisana verzia.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576240/content/209308/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk č. Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576240/content/209309/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk č. Kritériá.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576234/content/861333/download","filename":"SpravaOzakazkach.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576234/content/861334/download","filename":"SpravaOzakazkach.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Marian Šupa - časť Kritériá 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576216/content/209543/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0095-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958017/content/747124/download","filename":"ZM_2015_0095_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0095-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638400/content/649734/download","filename":"ZM_2015_0095_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 21. Apríl 2015 21. Apríl 2015 []
Ponuky uchádzačov Marian Šupa - časť Ostatné 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576213/content/209455/download","filename":"Banková záruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576213/content/209456/download","filename":"Čestné vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576213/content/209457/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576213/content/209458/download","filename":"Osvedčenie o autorizácii výrobcom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576213/content/209459/download","filename":"Prehlásenie o zhode.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576213/content/209460/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576213/content/209461/download","filename":"Servisné strediská.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576213/content/209462/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576213/content/209463/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie SP 28. Október 2014 28. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576225/content/861322/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie SP_kosačky_web.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 1. Október 2014 1. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576201/content/861319/download","filename":"SP final_Kosacia technika_nižší výkon.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576201/content/861320/download","filename":"Príloha č. 1 k SP - Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576201/content/861321/download","filename":"Príloha č. 2 k SP Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 12. Marec 2015 12. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576243/content/209371/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk pred EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576243/content/209372/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576243/content/209373/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×