CPV kód

16310000-1

Kosačky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 8 125 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 4 11 801 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 3 864 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 10 400 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 16 506 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 297 750 EUR
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 1 2 000 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 3 800 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 36 900 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 485 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 18 108 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 18 5 021 659 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 13 692 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 221 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 5 500 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 738 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 1 109 000 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 3 1 392 EUR
Mesto Nové Zámky 4 5 602 EUR
Slovenské národné múzeum 3 1 257 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 6 2 947 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 3 203 494 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 1 285 245 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 1 16 000 EUR
Obec Šarišská Trstená 1 73 333 EUR
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 3 467 498 EUR
Technické služby mesta Prešov a.s. 4 456 160 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 15 36 565 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 2 1 162 EUR
Obec Ľubotice 1 10 799 EUR
Mesto Sereď 1 1 250 EUR
Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. 4 190 997 EUR
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 3 32 498 EUR
EKO - podnik verejnoprospešných služieb 2 72 390 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 1 45 000 EUR
Zoologická záhrada 1 11 916 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 97 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 1 3 642 EUR
Obec Kozárovce 1 1 088 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 0 EUR
Obec Východná 1 13 992 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 1 6 700 EUR
Obec Trenčianske Stankovce 1 35 108 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 46 950 EUR
Služby Mesta Piešťany 1 29 190 EUR
Stredná odborná škola technická 1 373 EUR
Obec Brestov 1 56 167 EUR
Obec Holumnica 1 83 598 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 7 405 714 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 1 187 500 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 2 3 500 EUR
"DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 1 333 EUR
Mestské služby mesta 2 1 360 EUR
Gymnázium Dubnica nad Váhom 1 2 000 EUR
Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 1 1 750 EUR
Verejnoprospešné služby Karlova Ves 1 34 831 EUR
Geopark Zemplín 1 44 546 EUR
Porubské služby, s.r.o. 1 16 987 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Marián Šupa 16 669 079 EUR
AGROKOM - PLUS, spol. s r.o. 1 6 700 EUR
AGRA, s.r.o. 2 111 145 EUR
AGROSERVIS spol. s r.o. 1 16 000 EUR
ADACOM progatec, s.r.o. 2 257 660 EUR
ASV AGRONOVA s.r.o. 1 752 EUR
Agrokov, spol. s r.o. 2 76 694 EUR
AGRATECH s.r.o. 2 139 765 EUR
UNIKONT SLOVAKIA, s.r.o. 2 20 257 EUR
Slavko Jurko - JS Agrotechnika 2 12 799 EUR
MERKUR SLOVAKIA s.r.o. 10 1 871 753 EUR
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 5 74 309 EUR
Lindák Rastislav-NILTEX 1 158 EUR
AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 2 1 735 EUR
Živa SK s.r.o. 11 4 488 040 EUR
IBO s.r.o. 1 11 916 EUR
Ing. Ján Buchanec BB TRADE 1 142 500 EUR
Vlastimil Šiška LESTECH 3 4 552 EUR
PRADE s.r.o. 1 1 180 EUR
Dominik Feketík - AGROPARK 1 13 992 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 4 11 717 EUR
Jaroslav Vašulín 1 292 EUR
WARGAS s.r.o. 1 6 583 EUR
ALRC, s.r.o. 1 45 000 EUR
SIP SK s.r.o. 1 36 900 EUR
ŠTÝL EU s.r.o. 8 80 818 EUR
VIA, spol. s r.o. 7 23 335 EUR
Ing. Štefan Šesták - LONATER 5 5 294 EUR
EURIS, spol. s r.o. 3 5 352 EUR
Slavka Ivanová-Štýl 7 5 360 EUR
MTM Tech Slovakia, s.r.o. 1 932 EUR
SOLID plus s.r.o. 1 4 417 EUR
OLLÍK,s.r.o. 5 13 811 EUR
Juraj Žákovský - INTEC 1 442 EUR
Rudolf Taiš - predaj a servis motorových píl 1 192 EUR
PROTECHNIK s.r.o. 1 1 088 EUR
OBAS Pro s.r.o. 1 2 180 EUR
ALBERA Slovensko s. r. o. 2 5 220 EUR
Anton Beláň 1 105 000 EUR
TR TECHNIC s.r.o. 2 5 492 EUR
MOTOSPOL SK s.r.o. 1 1 417 EUR
RIZNER s. r. o. 15 54 787 EUR
euroAT, s.r.o. 1 97 EUR
AS TECHNOFARM, s.r.o. 1 14 588 EUR
Sentosa s.r.o. 1 100 000 EUR
FERMAT SK s.r.o. 1 183 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Nákup novej kosacej techniky s nižším výkonom. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 670 500 670500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup nových svahových kosačiek s vyšším výkonom. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 518 250 1518250.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup novej kosacej techniky s nižším výkonom. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 51 600 51600.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup novej kosacej techniky s nižším výkonom. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 63 600 63600.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup nových svahových kosačiek s vyšším výkonom. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 588 300 588300.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Nákup nových svahových kosačiek s vyšším výkonom. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 98 050 98050.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Nákup novej kosacej techniky s nižším výkonom. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 63 600 63600.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Žacia technika pre protipovodňovú ochranu rieky Nitra SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 313 206 313206.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nových svahových kosačiek s vyšším výkonom. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 796 950 796950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup novej kosacej techniky s nižším výkonom. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 159 900 159900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup nových svahových kosačiek s vyšším výkonom. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 133 000 133000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup novej kosacej techniky s nižším výkonom. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 286 200 286200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup novej kosacej techniky s nižším výkonom. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 286 200 286200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bubnová kosačka Vari Obec Družstevná pri Hornáde 850 850.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Traktorová kosačka Starjet Challenge AJ 92-16 Nitriansky samosprávny kraj 2 700 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Benzínová rotačná kosačka s pojazdom Obec Družstevná pri Hornáde 550 550.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
2 ks -nová samohybná kosačka Gianni Ferrari Turbo 4T, 4 ks - nová samohybná kosačka Gianni Ferrari PG 280 DW Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. 166 667 166667.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kosačka Obec Ľubotice 12 960 12960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žacia technika pre protipovodňovú ochranu rieky Nitra SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 313 206 313206.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technika na výkon letných prác (kosenie, drvenie, upratovanie) Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 62 000 62000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nová svahová kosačka na diaľkové ovládanie Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. 20 833 20833.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 200 1200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nože na kosačky - STPC 133.1, 133.2, Mercedes UNIMOG Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 999 3999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálny krovinorez Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nože na traktorovú kosačku STPC 133 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 300 1300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorová kosačka 1 ks Crossjet SC 92-21 Nitriansky samosprávny kraj 5 500 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nože na traktorovú kosačku MORIS a ORSI Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 700 700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kosačka ŽŤR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 224 5224.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ORSI Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 5 385 5384.68 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálny motorový krovinorez alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 798 798.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 2 ks kosiacej techniky (kosačiek) s príslušenstvom SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava 206 990 206990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bubnová kosačka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Benzínové krovinorezy Ekonomická univerzita v Bratislave 895 895.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálny motorový krovinorez alebo ekvivalent Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 728 728.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Krátkodobý prenájom kosačiek Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 112 500 112500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Benzínová motorová píla. Ekonomická univerzita v Bratislave 249 249.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 223 223.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup technologických zariadení a motorových vozidiel Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 217 000 217000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vretenová kosačka John Deere 2653B so záberom 185 cm alebo ekvivalent TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo pre traktorovú kosačku JOHN DEERE X740 - zberný kôš Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 6 700 6700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nová profesionálna motorová kosačka Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. 580 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nová traktorová profesionálna samochodná kosačka s vysýpaním zberného koša do výšky Služby Mesta Piešťany 35 040 35040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup technologických zariadení Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 145 000 145000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
profesionálny krovinorez Slovenské národné múzeum 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ručný krovinorez, snehová fréza Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 621 2621.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálny krovinorez Stihl FS 460 C-EM Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 400 3400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bubnová kosačka Nitriansky samosprávny kraj 2 800 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka s príslušenstvom Nitriansky samosprávny kraj 3 500 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Záhradný traktor Mestská časť Košice-Nad Jazerom 5 000 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová mulčovacia kosačka Zoologická záhrada 14 302 14301.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Diaľkovo riadená kosačka Green Climber LV300 alebo ekvivalent s príslušenstvom Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 44 475 44475.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Záhradný vysávač Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 329 329.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na krovinorez STIHL Mestské služby mesta 990 990.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bubnová kosačka WIRAX 185 alebo ekvivalent ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA 2 000 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálne priekopové rameno s mulčovacou hlavou Obec Východná 17 000 17000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová mulčovacia kosačka profesionálnej rady Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 8 093 8093.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na horskú kosačku Rasant 1904 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 854 2854.28 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálny krovinorez Obec Kozárovce 1 760 1760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorová mulčovacia kosačka profesionálnej rady Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 8 093 8093.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na horskú kosačku Rasant 1305 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 676 2675.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Univerzálny stroj pre údržbu zelene Obec Trenčianske Stankovce 42 150 42150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Benzínová bubnová kosačka a mulčovací adaptér Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 980 980.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na horskú kosačku Reform 3000 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 275 1275.25 EUR 2017 Tovary Nie 1
profesionálny krovinorez Slovenské národné múzeum 520 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
profesionálny krovinorez FS311 Slovenské národné múzeum 520 520.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svahový špeciál na kosenie AGT 860 s kabínou SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 136 158 136158.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nová motorová kosačka - benzínova STIGA COMBI 53 SB "DOMUM",Zariadenie sociálnych služieb Krškany 400 400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kolesový nakladač s príslušenstvom Obec Brestov 95 152 95152.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Kolesový nakladač s príslušenstvom Obec Holumnica 100 340 100340.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup komunálnej techniky Obec Šarišská Trstená 105 291 105290.8 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktorové kosačky Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 21 731 21731.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna záhradná technika Mesto Nové Zámky 1 200 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorový krovinorez a dvojvalcový kompresor Mesto Nové Zámky 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Profesionálny krovinorez Mesto Sereď 1 800 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technika na výkon letných prác - kosenie Verejnoprospešné služby Karlova Ves 41 800 41800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačky ŽTR 140 a 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 343 2343.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka traktorovej kosačky Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 7 547 7547.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
nože na kosačky - STP-C 133.2 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 700 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
kosačka Stredná odborná škola technická 490 490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na krovinorez STIHL Mestské služby mesta 660 660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na horskú kosačku Rasant 1904 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 854 2854.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 4 990 4990.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradné diely na cepový nástroj STP-C 133.2 a kosačku ŽTR 165 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 770 770.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nože na kosačky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 110 3110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie profesionálnych motorových krovinorezov STIHL FS 460 C-EM Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Krovinorez Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 105 105.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Benzínový krovinorez Ekonomická univerzita v Bratislave 549 549.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Benzínová kosačka Ekonomická univerzita v Bratislave 667 667.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Benzínový krovinorez Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 763 763.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Záhradnícke stoje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 560 4560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nová samohybná kosačka Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. 25 190 25190.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie profesionálnych motorových krovinorezov STIHL FS 460 C-EM Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 500 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Svahová kosačka s kabínou Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 218 000 218000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kosačka na trávu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 636 636.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kosačka Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 2 499 2499.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kosačka Centrum sociálnych služieb - Bánovce nad Bebravou 2 499 2499.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorový krovinorez, motorové záhradné nožnice, malotraktor dvojkolesový s vlečkou a príslušenstvom kultivátor a kosa lištová Mesto Nové Zámky 5 000 5000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krovinorez Ekonomická univerzita v Bratislave 1 119 1119.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Centrum sociálnych služieb - Jesienka 4 657 4657.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nože na traktorové kosačky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 13 045 13045.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Benzínová kosačka, záhradné bambusové fakle pre astronomický kabinet a záhradné náradie pre denné centrum seniorov Mesto Nové Zámky 550 550.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Benzínová kosačka Trenčiansky samosprávny kraj 460 459.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup traktora s príslušenstvom Geopark Zemplín 53 456 53456.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačky, štiepkovače a žacie mechanizmy SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 82 000 82000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup žacích strún a žacích hláv do krovinorezov značky STIHL Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 400 1400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Traktorová kosačka Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 2 299 2299.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Svahová kosačka s kabínou Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 100 000 100000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálna svahová mulčovacia kosačka s pohonom 4x4 - 3 ks Hlavné mesto SR Bratislava 45 400 45399.6 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profesionálna traktorová mulčovacia kosačka s diaľkovým ovládania na údržbu obtiažnych terénov - 2 ks Hlavné mesto SR Bratislava 49 999 49999.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profesionálna traktorová kosačka so zberom - 6 ks Hlavné mesto SR Bratislava 150 000 150000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorové kosačky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 850 3850.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profesionálne traktorové kosačky so zberom a výsypom do výšky Technické služby mesta Prešov a.s. 178 250 178250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorové kosačky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 701 1700.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na traktorové kosačky Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 749 1749.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Profesionálne traktorové kosačky so zberom a výsypom do výšky Technické služby mesta Prešov a.s. 178 250 178250.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie traktorových kosačiek Technické služby mesta Prešov a.s. 160 226 160226.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup žacích strún do krovinorezov značky STIHL Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200 1199.93 EUR 2020 Tovary Nie 1
krovinorez Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 915 915.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup žacích strún do krovinorezov značky STIHL Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Krovinorez Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 336 335.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľný nábytok - stoličky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 251 250.74 EUR 2020 Tovary Nie 1
Horské kosačky LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 297 000 297000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Dodávka kosačiek Technické služby mesta Prešov a.s. 102 660 102660.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup žacích hláv do krovinorezov značky STIHL Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 274 273.62 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kosačka, ríder Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 10 500 10500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Záhradný traktor - kosačka Gymnázium Dubnica nad Váhom 2 750 2750.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Bubnová kosačka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 779 779.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kosačka, ríder Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 10 500 10500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Poľnohospodárske stroje a príslušenstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 964 4964.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Náhradné diely na kosačky, štiepkovače a žacie mechanizmy SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 29 300 29300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Samochodná komunálna kosačka s centrálnym zberom trávy s pohonom 4x4 EKO - podnik verejnoprospešných služieb 37 000 37000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mobilné kosačky Správa mestskej zelene v Košiciach 48 970 48970.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Samochodná komunálna kosačka s centrálnym zberom trávy s pohonom 4x4 EKO - podnik verejnoprospešných služieb 37 000 37000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Elektrická kosačka s pojazdom Ekonomická univerzita v Bratislave 219 219.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Krovinorez STIHL FS 460 C-EM, alebo ekvivalent LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 874 874.17 EUR 2021 Tovary Nie 1
ND do poľnohospodárskych strojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500 500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Poľné zariadenie pre prácu v sade - Mulčovacia kosačka Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 10 450 10450.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Žacia kosa so zberačom trávy a lístia pre traktor Kubota BX261 Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 11 200 11200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Profesionálna traktorová mulčovacia kosačka na údržbu obtiažnych terénov Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 14 650 14650.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Žacia kosa so zberačom trávy a lístia pre traktor Kubota BX261 Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 11 200 11200.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kosačka Porubské služby, s.r.o. 16 990 16990.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Prenájom strojných zariadení pre údržbu a ošetrovanie miestnych komunikácií a zelene. Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s. 182 880 182880.0 EUR 15. September 2014 2. Október 2014 Nie 2014-09-15 00:00:00 UTC 2014-10-02 09:00:00 UTC
Samochodná rezačka na zber krmovín. EuroGen, spol. s r.o. 296 500 296500.0 EUR 10. Jún 2014 30. Jún 2014 Áno 2014-06-10 00:00:00 UTC 2014-06-30 12:00:00 UTC
Nákup samochodnej traktorovej kosačky Mesto Bytča 25 000 25000.0 EUR 28. November 2014 17. December 2014 Nie 2014-11-28 00:00:00 UTC 2014-12-17 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×